Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2010-01-01 19:22:42 имам ли право на някъква помощ след като нямам развод но не живея с мажа си от 5 години имам дете втори клас и в момента съм без работа и без доходи мариана пеева Г-жо Пеева, Към момента можете да кандидатстване за отпускане на еднократна помощ, но за останалите видове помощи е необходимо да уредите семейното си положение съгласно българското законодателство.
2010-01-01 21:45:17 ИМАМ УСТАНОВЕНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ 80% С ПРОТОКОЛ ОТ ТЕЛК , 1.имам ли право да получа безплатно винетен стикер за лек автомобил за 2010г. и на какво основание ако имам това право. И . М итков Съгласно промените в чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата, в сила от 01.07.2009г. и лицата с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане се освобождават от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2 000 куб. см и мощност до 117.64 kW /160 к. с./. С тези промени се даде право на децата до 16-годишна възраст с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане /намалена възможност за социална адаптация/, когато са собственици на лек автомобил да получат безплатна едногодишна винетка.
2010-01-02 22:32:43 каква е процедурата за получаване на еднократна помощ на лиза освободени от затвора Иван Колев Г-н Колев, Необходимо е в 1-месечен срок от освобождаването да се регистрирате като безработен в дирекция "Бюро по труда". След това трябва да се обърнете към дирекция "Социално подпомагане" по постоянния Ви адрес за преценка на правото на месечно подпомагане, тъй като то зависи от редица обстоятелства - семейно положение, доходи, имотно и здровсловно състояние и др.
2010-01-02 23:31:09 кога ще бъдат изплатени социалните помощи маргарита караджова Г-жо Караджова, По данни на АСП всички помощи за м. декември се изплащат своевременно.
2010-01-04 12:15:32 Бях Ла до 31.12.2009 Чакам отговор от София за преназначаване за 2010 г Трябва ли да се регистрирам в НОЙ ? Емилия Колева ДОБРИЧ evrika123@abv.bg NULL
2010-01-05 11:51:37 какво става с парите на инвалидите за лекарства не ви ли срам точно тях да бавите или щом не са ваши майки и бащи няма значениете или вие смятате ли се защитени от тези нужди искаме отговор защо ги бавите и докога и имената на виновните да ги осъдим нали нарушавате закона марияна петрова Г-жо Петрова, По данни на АСП всички помощи за м. декември се изплащат своевременно.
2010-01-05 12:27:10 На коя дата ще бъдат изплатени интеграционните добавки на хората със увреждания във КУБРАТ? Законовият срок вече изтече-01.01.2010 Владимир Великов Г-н Великов, По данни на АСП всички помощи за м. декември се изплащат своевременно.
2010-01-05 15:23:51 Работила съм в чужбина (Испания) и имам натрупан трудов стаж в страната 4 години.Подала съм молба за помощи за безработни над 52 години.Поискаха ми оригинални документи за трудовия стаж от моята държава (България).С представянето на трудовата ми книжка (оригинал) ще ми бъде ли издаден от България искащия от тях документ Е 205.И къде ще си получа оригиналите на трудовата книжка,в коя институция ще бъде пратена тя и ще ми бъде ли върната? Богданка Гургева Г-жо Тургева, Въпросът Ви е от компетенциите на рубрика "Обществено осигуряване4.
2010-01-07 14:43:26 Бих искала да разбера защо щом пенсията ми не надхвъля 200лв не съм получила иначе така смешната коледна надбавка. Не стига че се подигравате на хората, а сега и от тях ги ощетявате поне да не бяхте казвали нищо Anonimen Въпросът Ви е от компетенциите на териториалното поделение на НОИ.
2010-01-08 20:31:29 студентка съм 4 курс държавния ми изпит е юли месец, 2009 бременна съм термина ми е 15 януари 2010. интересува ме имам ли право на тази еднократна помощ от 2880 лева.благодаря надежа бизова Уважаема госпожо Бизова, Съгласно чл. 8в. От Закона за семейни помощи за деца, майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Съгласно чл.16а, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, еднократна парична помощ за отглеждане на дете до една година от майка (осиновителка) студентка, учеща в редовна форма на обучение, се отпуска въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: 1. копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта; 2. копие от заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решението на съда за настаняване на децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - в случаите по чл. 6а, ал. 5 ЗСПД; 3. уверение от висшето училище за лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД, че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията; 4. лична карта (за справка). Задължително условие е към датата на подаване на пакета от документи да сте със статут на редовен студент.
Page 1 of 6864

Търсене във въпроси и отговори