Дата на Въпроса Въпрос Подател Отговор
2010-01-01 15:58:41 Ще има ли програма Мелпомена през 2010 година Севелина Владимирова Програмата е предвидена за изпълнение в Националния план за действие по заетостта през 2010 г. (http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/NPDZ2010/index.htm).
2010-01-01 20:42:15 От 1 г. съм записана в бюрото по труда и в момента съм бременна още в 1 м. от там ще мога ли да изляза в майчинство и каква сума ще получа и колко време DJERI Препоръчвам Ви да зададете въпроса си в рубрика "Трудово право".
2010-01-02 10:39:04 Здравейте , Искам да Ви задам следния въпрос . Имам ли право да се регистрирам на борсата и да получавам обезщетение след като съм придобила право на пенсия за ОСВ т.е. навършвам 60 г. на 05.01.2010 г От 04.01.2010 г ни съкращават по 328,ал.1, т.2 от КТ . Не смятам да се възползвам от правото си на пенсионирване Съгласно чл.54 д ,ал.1,т.3 от КСО паричните обезщетения се прекратяват при отпускане на пенсия за ОСВ - а аз няма да се възползвам от правото си на пенсионирване т.е. няма да е изпълнено условието да ми е отпусната пенсия за ОСВ. Притесняваме Закона за насърчаване на заетостта чл.4 т.6 Регистрацията на безработното лице се прекратява т.6- придобиване право на пенсия за ОСВ. Радка Христова Следва да зададете въпроса си към Националния осигурителен институт. Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице.
2010-01-02 12:19:37 има ли ограничения в броя на проектите на общините за хората с увреждания и веднъж годишно ли се подават? И.Стоянова Въпросът Ви не е ясен.
2010-01-02 13:12:46 ще имали програми да помагат на младите до 29г да работят в провинцията да не ги унижават столичани днес тв"европа"прави допитване "да се върнат ли провинциалистите след празниците в София" помогдете децата ни да работят ро места ромогнете с програми на провинцията и ние сме ст тази държава vasileva NULL
2010-01-02 22:33:16 Здравей те , бременна съм и в момента съм на борсата.Как ще мога да получавам майчинство след като едва ли някои ще ме назначи.Благодаря. Приятен ден. Виолета Иванова Препоръчвам Ви да зададете въпроса си в рубрика "Трудово право".
2010-01-04 08:39:58 Имам ли право да се запиша отново в бюрото по труда след като съм прекъснал по свое желание и в какъв срок? Здравко Ангелов Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 12 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание виновно поведение на лицата. При липса на виновно поведение от Ваша страна ожете да се регистрирате веднага.
2010-01-04 13:01:27 Кога ще стартира програмата "Старт на кариерата" 2010г. и ще има ли изобщо такава? Адриана Николова Програмата е предвидена за изпълнение в Националния план за действие по заетостта през 2010 г. (http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/NPDZ2010/index.htm).
2010-01-04 17:27:36 Здравейте, искам да получа повече информация по отношение на вучерите за обучение. Кога стартира програмата и какви са документите необходими на служителя, за да получи такъв ваучер? Какво е необходимо да направи работодателя от своя страна, за да може негови служители да бъдат обучени? Стоян Препоръчвам Ви да се обърнете към дирекция „Бюро по труда” по местоживеене, където могат да Ви окажат съдействие и да Ви предоставят информация за ваучерите за обучение.
2010-01-04 18:54:16 Ще продължили програма "Мелпомена" през 2010година? Тони Георгиев Програмата е предвидена за изпълнение в Националния план за действие по заетостта през 2010 г. (http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/NPDZ2010/index.htm).
Page 1 of 6864

Търсене във въпроси и отговори