Настройки

категория / под-категория / Въпрос прегледи
Трудово право (2268 Отговор)
       2022/07/22 10:20:42-Диян Янков-

Здравейте,

Имаме служителка забременяла през 2022г. и термин февруари 2023г. 

Поради здравословни причини се налага да ползва продължителни болнични от август 2022г. до раждането през 2023г.

Въпроса ми е - ако не успее да използва целия си платен годишен отпуск за 2022г. поради ползването на болнични, (а не заради отпуск за бременност и раждане или отпуск за гледане на дете), този отпуск (за 2022г.) с каква давност е?

До 31.12.2024г или ако се върне на работа след майчинство през 2025, съотвтено до 31.12.2027г.?

Предварително Ви благодаря!

Поздрави,
Диян Янков

17
       2022/07/13 17:29:28-Димитрова Димитрова-

Здравейте, наш служител идва нормално на работа, работи няколко часа. С комисия му бива връчена заповед за освобождаване без предизвестие със заплащане на съответните законови обезщетения.Съставен е протоккол за връчване.Служителят отказва да приеме връчената му заповед без да декларира за това писменно.Тръгва си от работа и след два часа се връща с болничен лист за същия този ден през който е бил на работа за няколко часа, убеден че това ще възпрепятства неговото освобождаване.

Въпросът ми е в правото ли е работодателя да освободи служителя въпреки всичко, тъйкато той се е явил на работа, не е уведомил че същия този ден че се намира в болнични.

Докога работодателя е длъжен да приема последващи негови болнични

Ако е възможно в отговора си да посочите и нормативната уредба с която се урежда този казус.

Благодаря предварително

 

 

22
       2022/07/11 15:09:59-Анелия Рачева-

 

Моля за отговор на следния въпрос: Задължително ли е издаването на заповед от страна на работодателя, с която на служителя се разрешава ползването на платен годишен отпуск въз основа на постъпило от него писмено заявление, или е достатъчно само да бъде спазена писмената форма на разрешаването? В тази връзка, може ли в заявлението за отпуск да се предвиди обособена част, в която под текст „разрешавам“ се полага подписът на работодателя, след което заявлението получава регистрационен номер в деловодството на фирмата. При настъпване на обстоятелствата по чл. 157 КТ може ли отпускът/ отсъствието да се оформят по аналогичен начин, т.е. без издаване на заповед? Върху заявлението ще са ясно проследими датите на заявяване и на разрешаване.

 

13
       2022/07/09 11:06:14-Благой Христов-

Здравейте, 

Моля да получа отговор на следния въпрос - ежемесечно /периодично/, в рамките на 8 години, към заплатата ми съм получавал от работодателя парична сума в размер на 44 лв. като средства за храна. Въпросът ми е - влиза ли тази парична сума от 44 лв., представляваща средатва за храна, в брутното трудово възнаграждение, на база на което се изчислява обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ за оставането ми без работа, поради незаконно уволнение от страна на работодателя?  

6
       2022/07/07 11:42:17-Милена Пейкова-

Назначена съм в детска градина на 2 позиции по 4 часа..

За едната позиция ми се полага годишен отпуск от 2о дни за другата 48 дни  ,но аз съм на непълен работен ден и на двете позициик.по какъв алгоритъм да си изчисля отпуска който имам право да ползвам.

Благодаря 

 

 

 

7
       2022/07/06 08:05:37-Екатерина Чернева-

Здравейте! Моля за съдействие. Къде да намеря конкретно нарочен списък, утвърден от министъра на труда и социалните грижи за правата на работещите жени и майки? Благодаря предварително.

7
       2022/07/22 16:35:28-Десислав Атанасов-

Мога ли да откажа полагане на извънреден труд.всеки месец ми се добавят по няколко дежурства над работните часове за месеца

9
       2022/07/22 09:58:35-Антоанета Христоскова-

Здравейте! Имам следния въпрос - За мен е възникнало и било упражнено правото ми на пенсия през 2016 г. През 09.2021 г. сключих трудов договор /безсрочен/ с работодател, който на 01.06.2022 г. ми връчи предизвестие за прекратяване на правоотношението ни, 1 месец по-късно и заповед за прекратяване на правоотношението. Посоченото основание в заповедта за прекратяване е чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. Основният ми въпрос е, след като съм упражнила правото си на пенсия през 2016 г., а договорът ми е сключен през 09.2021 г. законосъобразно ли е на посоченото по-горе основание да ми бъде прекратено правоотношението или е следвало то да бъде прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б от КТ? Съответно ако коректното основание е чл. 328, ал. 1, т. 10б от КТ, то посоченото основание в заповедта ми - чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ прави ли заповедта незаконосъобразна? Благодаря!

10
       2022/07/12 09:19:07-Илияна Стефанова-

Здравейте, имам следния въпрос: Възможно ли е сключване на  Трудов договор между Управители в ООД.

Единият е с 50% дялово участие, вторият е с 49% дялово участие а третият е с 1%. И тримата са Управители и управляват заедно и поотделно.

Този, който е с 50% дялово участие той е на трудов договор на длъжност Управител.

Този, които е с 49% дялово участие може ли да бъде на трудов договор с определена длъжност по класификатора, понеже той ще бъде в търговски отдел.?

А третият с 1% е пенсионер.

Благодаря Ви за отделеното време!

15
       2022/07/11 12:08:18-Нела Рачевиц-

Добър ден,

С навършени 60 години съм и имам продължителен административен, в т.ч. в управление на проекти, опит.

Към момента съм на Трудовата борса (до 31.12.2022 г.) и получавам обезщетение за безработица.

Планирам в началото на 2023 г. да се пенсионирам една година преди навършване на възрасттапо чл. 68, ал. 1 от КСО.

Поканена съм от бюджетна организация да поема ръководството на проект с продължителност 22 месеца (до април 2024 г.) по Норвежкия финансов механизъм.

Предвидените за тази позиция средства са изключително скромни (далеч под минималната работна заплата) и обмислям възможността да се съглася, ако ангажираността ми е чрез Граждански договор.

Моделът на заплащане е на база часова ставка и за действително отработеното и отчетено време по проекта.

Предвид възможни проверки, мога ли да бъда уверена, че този ГД няма да се тълкува като прикрит трудов договор?

Благодаря!

С уважение,

Нела Илиева

18
       2022/07/07 23:36:40-Росица Тодорова-

Здравейте! Служител започва работа на 09.05.2022 г., подава предизвестие и ще бъде освободен, считано от 18.07.2022 г., последен работен ден 15.07.2022 г. , петдневна работна седмица. Не е ползвал платен годишен отпуск. При напускане има право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ. Ако изчислявам броя дни с право на обезщетение съгласно чл. 42, ал. 4 от НРВПО, служителят ще има право на 4 дни обезщетение (трудов стаж 0г 2м 9д). Ако направя изчислението спрямо чл. 42, ал. 3 и при условие, че за м.07.2022 г. служителят ще отработи повече от половината от работните дни за месеца, същият ще има право на обезщетение в размер на 5 дни. Колко дни с право на обезщетение трябва да начисля на лицето?

11
       2022/07/24 13:16:59-Емилия Иванова-

Здравейте!

В началото на м.юни зададох въпрос във връзка с допълнителните отпуски на служителите в АСП, но до днешна дата все още нямам отговор. Надявам се скоро да получа отговор.

7
       2022/07/11 17:48:28-Нели Лалковска -

Добър вечер,

искам да Ви питам служител на втори трудов договор към същата фирма 

по чл. 110 каква отпуска му се полага и как се изчислява тя, ако е на 2 часа работно време?

Благодаря ! 

24
       2022/07/17 22:58:13-Иван Славов-

Здравейте.

Към момента работя на трудов договор на 4 часа (при 8-часов работен ден) в държавно предприятие. Назначен съм по чл. 67.т.1. ал.1 т.е., на договор, който е за неопределено време.

В този случай здравните ми осигуровки поемат ли се в пълен размер или е необходимо да доплащам ежемесечно?

Благодаря!

12
       2022/07/11 17:47:44-Даниела Йорданова-

В разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/ е установено, че срочен трудов договор може да се сключва до завършване на определена работа. Въпросът ми е следния: Сключелите служители на това основание трудови договори, не следва ли да получават средства за СБКО и съответно работно/униформено облекло, както останалите служители по трудово правоотношение, и ако не това не ги ли поставя в условия на дискриминация? В същото време работодателят те задължава да спазваш служебен дрескот?

10
       2022/07/11 11:56:25-Васил Янев-

Допустимо ли е служител всяка година да излиза от 60 до 70 работни дни на един път в един и същт период , в бюджетно предприятие в неплатен отпуск и да ги ползва за сезонна работа .

13
       2022/07/07 09:37:59-Димитър Метов-

Здравейте госпожо/господине,

През месец март  г. започнах работа по трудово правоотношение на минимална работна заплата. Представих документи за трудов стаж и професионален опит, но част от документите за професионален опит представих с около два месеца по-късно, поради причината че следваше да ги изискам от различни институции. От предприятието ме уведомиха, че за по-късно представените документи, допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж ще ми се начисли от датата на представените документи.

Въпросът ми е - От коя дата следва да се начисли допълнително възнаграждение - с преизчисляване от датата на сключване на трудовият договор или от датата на по-късно представените документи?

Благодаря предварително за Вашия отговор!

С уважение,

Д. Метов  

 

7
       2022/07/01 17:51:25-Цветелина Стойчева-

Здравейте! Има ли определен срок, в който трябва да се изплати обезщетение по чл. 106, ал. 2 от ЗДСЛ?

7
       2022/07/07 18:31:01-Иван Христов-
Здравейте,
 
Към момента съм назначен на трудов договор за неопределено време на 4 часа по чл. 67. т.1 ал.1 от Кодекса на труда на длъжност асистент към Селскостопанска академия. Въпросът ми е: при условие, че съм назначен на 4 часов работен ден (т.е., наполовина при 8 часа раб. ден), по какъв начин се определя трудовият и осигурител стаж? В смисъл наполовина или като пълен трудов и осигурителен стаж?
 
Благодаря Ви!

 

15
       2022/07/07 17:28:46-Габриела Петрова-

Здравейте!Има ли конфликт на интереси и нарушаване на морални норми ако работодателят е в общоизвестна интимна връзка без доказано фактическо съжителство с лице което ще кандидатства за конкурсна длъжност и  ще са в йерархическа зависимост?

10
       2022/07/28 11:00:44-Валентин Кънчев-

Зададох този въпрос на 13.07.2022 г., като до днес отговор не получих. Задавам го отново:

"чл. 56 от КТД: /1/ За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

1. На нещатните синдикалисти - на председатели на синдикални организации - 16 часа месечно.

2. На УЧАСТНИЦИТЕ в конгреси, конференции, семинари и заседания на ръководните органи - за времето на пътуване и провеждането му."

ВЪПРОСИ: 

1. Кои могат да са участници в изброените в т. 2 мероприятия - посочените в чл. 159, ал. 1 от КТ или всички членове на синдикалните организации?

2. Ако участниците в тези мероприятия са изброените в чл. 159, ал. 1 от КТ, може ли той да се тълкува разширително по устна договорка между синдикатите и Ръководител отдел "УЧР" в Централно управление?

3. Може ли Ръководител отдел "УЧР" в Централно управление /който не е страна по КТД/ да разпореди да се разреши платен служебен отпуск по т. 2 на ал. 1 на чл 56 от КТ на редови член на синдикална организация за участие в посочените мероприятия?

Моля за отговор на посочения e-mail.

9
       2022/07/25 17:34:08-Дарина Тодорова-

Помощник възпитател съм в детска градина. Имам необходимия трудов стаж. Искам да се пенсионирам една година по-рано. Ще получа ли 8,5 БРЗ съгласно чл. 31(1), т. 3 от КТД в системата на средното образование?

10
       2022/07/26 12:41:08-Лилия Градишка-

Служителка е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. С договор по чл.259 КТ нейната длъжност се изпълнява от друга служителка. При това положение може ли да се назначи на мястото на заместничката лице с трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 КТ.

11
       2022/07/27 07:12:27-Милена Радева -

Здравейте,

Назначена съм в детска градина на 4 часа като организатор дейности и на 4 часа като педагог.

Как да бъде изчислено колко дни отпуск имам право да ползвам,при положение че :за орг.д.-ти полагаемият е 20 дни,а за педагог 48.

Благодаря 

9
       2022/07/27 12:14:14-СБАЛПФЗ-БУРГАС ЕООД-

Здравейте!

Въпросът ми е следния.

В лечебното заведение има издадена заповед на Управителя за заместване на ръководните длъжности по време на тяхната отпуска или болнични. В заповедта са упоменати конкретни служители които заместват при отсътствие ръководните кадри.

При всяко конкретно отсъствие се издава отделна персонална заповед за заместване.

Периодите са сравнително кратки между пет е петнадесте дни.

Следва ли да се изготвя допълнително споразумение и да се докладва в НАП

5
       2022/08/01 10:48:56-Поли Муканова -

Здравейте, във връзка с признаването на редовната докторантура като трудов стаж - има ли промяна в Разпоредбата на чл. 10 от Разпореждане № 224 на Бюрото на Министерския съвет от 23 октомври 1973 г. за материални стимули за българските аспиранти (обн. ДВ бр. 89 от 1973 г.), в която се предвижда, че времето, прекарано в редовна аспирантура се признава за трудов стаж по Кодекса на труда? До 2015 г. редовната докторантура ми се зачиташе като трудов стаж, след това бе премахната. Независимо че работя именно на базата на професионалния опит от докторантурата като преподавател и в рамките на самата докторантура не съм имала трудово правоотношение с университета. 

 

10
       2022/08/02 15:02:16-Марян Щерев-

Искам да попитам полагат ли се ваучери за храна на служители по трудово правоотношение работещи в държавната администрация и на служители по служебно правоотношение

11
       2022/08/02 15:43:57-Анелия Бакларева-

Здравейте!

В периода 2008 - 2016 г. бях административен служител в средно училище. След което, постъпих като учител в детска градина. Сега искам да постъпя като учител в същото училище, в което съм работила като административен служител. Могат ли да ми зачетат трудовия стаж, като процент прослужено време, за времето в което съм работила в същото училище, но като административно лице?

Благодаря!

 

3
       2022/08/03 13:31:04-Капка Йорданова-

През 2020 г. излязох по майчинсто, след завръщането ми на работа през юни месец 2022 г. до този момент бях по трудово правоотношение, месец след завръщането ми на работа, ме преназначина по служебно правоотношение. Въпроса ми е:

Отпуската натрупана през 2021 г. и 2022 г. по трудово правоотношение по време на  майчинството ми, и преминавайки на служебно правоотношение, ще мога ли да я използвам в дадения период от две години /давност/?

8
       2022/07/27 12:14:09-Чавдар Иванов-

Нарушено ли е трудовото законодателство, в случай, че лице, което е навършило пенсионна възраст и е пенсионирано, продължава да работи по трудово правоотношение? Следва ли да му бъдат заплащани здравни осигуровки? Следва ли това лице да бъде уволнено? Могат ли да бъдат наложени санкции на него и на работодателя, и ако да, какви?

59
       2022/06/30 21:17:14-Анастас Василев-

Здравейте!

Работих в транспортна фирма без прекъсване от м. октомври 2008 г. до 27.06.2022 г., като считано от 23.08.2013 г. бях преназначен на основание чл.123, ал.1 от КТ.

На 27.06.2022 г. прекратих трудовия си договор писмено, без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

От назначаването ми до датата на прекратяване на трудовото ми правоотношение работодателят не ми е начислявал и заплащал Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит съгласно ПМС №147 от 29.06.2007 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 2007 г.).

Заплащането на такова обаче не е посочено в трудовия ми договор от м.октомври 2008г.

През 2015 г. поисках устно от Управителя на фирмата да заложи в заплатата ми заплащането на ДТВ за придобит трудов стаж и профисионален опит, но той отказа. Имам ли право да претендирам сега заплащането на неизплатеното ми Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, и ако отговорът е „да“ – за какъв период и как.

Благодаря предварително!

 

41
       2022/06/30 15:15:07-Цветан Заимов-

На дижурство 24 часа колко дни трябва да почиваш след дижурството

26
       2022/07/04 16:25:52-Андрей Георгиев-

Здравейте! Бих искал да попитам дали е допустимо и законосъобразно работодател едностранно и без съгласие на служителите си (при ползване на отпуска едновременно от всички служители) да нареди ползване на стари отпуски, натрупани до 31.12.2009 година, при условие, че е налице неизползван платен годишен отпуск за текущата година? В случай, че е допустимо, има ли лимит на дните, които може да се ползват от старите отпуски, с оглед на това, че текущият отпуск следва да се използва в рамките на същата година, за която се полага?

43
       2022/08/01 16:45:58-Станислава Иванова-

Здравейте,

бих искала да попитам дали прекратяване на трудов договор на основание чл.325, ал.1, т.4 от Кодекса на труда (при завършване на определена работа) би попаднало в категорията прекратявания, които влизат в броя такива за масово уволнение съгласно пар.1, т.9 от Кодекса на труда?

С уважение,

Станислава Иванова

59
       2022/07/31 19:33:21-Чавдар Иванов-

Как трябва да се тълкува правилото на чл. 153, ал. 1 /КТ, че почивката трябва да е в два последователни дни, единият от които поначало да е в неделя? В кои случаи важи това правило? Важи ли правилото за случаите на СИРВ, установен с трудовия договор и как следва да се разпределят почивките в този случай, ако е въведен режим на смени, при който работниците сами избират в кои дни да почиват?

42
       2022/07/28 17:35:04-Тотка Танкова-

Здравейте!

Бих искала да попитам при регламентирано работно време от 8 часа, две физиологични почивки от 10 до 10,15  и от 15 до 15, 15 часа  и обедна почивка от 30 минути редно ли е работното време  да продължава до 17,00 часа - не се ли получава работен ден от 8,30 часа. И към кого може да се обърнем по този въпрос? Също така искам да попитам първите три дни от болничните от кого се изплащат?

Предварително благодаря за отделеното време!

52
       2022/07/28 10:54:06-Силвия Тодороваа-

Здравейте!

Моля за Вашето компетентно становище относно следния казус: служител предстои да бъде командирован по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1  от КТ. В срока на командировката се включва ден, който е празничен за България, но работен за приемащата държава. На този ден служителят ще работи.

В такава хипотеза кой календар следва да се прилага - този на приемащата държава или на България? Съответно служителят следва ли да получи възнаграждение за положен извънреден труд в празничен ден съгласно българския календар, или се приема, че се касае за обикновен работен ден съгласно календара на приемащата държава?

Предварително благодаря за отделеното време!

51
       2022/07/28 08:50:00-Димитър Гергов-

Здравейте ! Работя в Охранителна фирма СОТ като 1 ден работя и 2 дни почивам.Искам да си взема 10 дни платен годишен отпуск за 2022 год.Искам да Ви попитам дали отпуската се смята от Понеделник до Петък без почивните дни  или се броят и Събота и Неделя.Благодаря предварително.

40
       2022/07/27 08:04:25-Живка Симова-

Здравейте,може ли материално отговорно лице да работи на четири часа

20
       2022/07/27 07:01:59-Зоя Петрова-

При работа на 12-часови дежурства(дневни и нощни) и 7-часов работен ден има ли ограничение за максимума на работните часове на седмица?

29
       2022/07/25 11:05:55-Трифонка Иванова-

Здравейте !

Моля за Вашето мнение по въпроса , превръща ли се с коефициент по чл.9 ал.2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата нощният труд на охранител /от 22.00 ч. до 6.00 ч. /, рабтещ в стопански двор на предприятие , при сумарно изчисляване на работното време, като смените са изключително нощни / от 20,00 ч. до 8,00 ч.?  Дневна смяна / от 8,00 ч, до 20,00 ч./ се работи само в почивни и празнични дни.

 

                                                                          С поздрав !

                                                                                         Трифонка Иванова

 

39
       2022/07/01 14:34:43-Станислав Казаков-

Здравейте!

Искам да попитам какво се реши последно и къде мога да проверя в детайли за отпуската, която се полага на бащите с деца до 8 г.

От 01.08.2022 г. ли остава последно да влезе в сила и тези 60 дни календарни ли са или работни?

Благодаря, успешен ден и хубава събота и неделя!

47
       2022/07/26 21:55:00-Галина Георгиева -

Защо след  масовото освобождаване на навършилите право за пенсиониране в АСП, допуснахте някои "връзкари" да продължат да работят по 66ПМС? 

 

36
       2022/07/02 18:40:17-Красимир Христов-

Здравейте!

Има ли право работодателят, да ми звъни по всяко едно време и да ме вика, да полагам извънреден труд и имам ли право да му откажа?

И на какъв размер, непрекъсната почивка имам право, след полагане на извънреден труд?

Благодаря!

52
       2022/04/18 18:21:21-Владислав Ангелов-

Здравейте,

Със съпругата ми имаме над 10 години стаж в Англия и се прибрахме съвсем скоро за постоянно в България, като вече сме на действащи трудови договори. Каква е законовата рамка за признаване на осигурителен стаж и доходи от Обединеното Кралство след Брекзит - например с цел признаване на доходи за последните 1-2 години за временна неработоспособност или майчинство?

Благодаря предварително!

42
       2022/07/17 12:18:00-Стоян Танев-

Здравейте!

На 05.07 22 год. зададох въпрос за ползване на отпуск при работа по график - 2 работни на 2 почивни дни при 12 часов работен ден. Все още не намирам отговор и не съм наясно как да си пусна молбата за отпуск. Пиша ви отново, като правя и допълнение по-долу- т.2 -ра. 

 
1. Работя в държавно предприятие на длъжност. Трудовият ми договор е сключен по чл. 67, ал.1 от КТ, т.е. на петдневна работна седмица с 8 часов работен ден. 
Реално трудовите си задължения изпълнявам по график 2 работни / 2 почивни дни с 12 часов труд, при 15-16 работни дни в месеца, в зависимост от календарните дни.
Искам да ползвам полагаем платен годишен отпуск, като датата на започване е след двата ми почивни дни, и приключва преди започването на следващи почивни дни. Тоест, почивните дни / 2 дни/преди започване на отпуската и след края й /2 дни/ не са посочени в нея, за което прекият ми ръководител не е съгласен и твърди, че нямам право на това. По време на отпуската ще ме замества колега от мойта смяна, няма да му се изплащат часове за извънреден труг, защото предприятието няма право на такова изплащане! 
2. Едно допълнение- Как стои въпроса, ако почивните ми дни по график, преди датата на отпуск и след приключването й са неработни /събота или неделя/?
    Пример за август: По график 15 и 16 август съм почивка, молбата ми за отпуск, ако е от 17 до 08 септември - 17 р. дни, на работа трябва да бъда на 11 септември/неделя/. Датите 9-ти и 10-ти септември са ми  почивни  дни.
                  Моля да ми отговорите, има ли право ръководителя/работодателя да изискват в дните на отпуск да бъдат включени и почивните ми дни? На какво основание и колко от тях?
                  Разчитем на Вашата компетентност и бързина с отговора.
                  Благодаря ви предварително!          -      
99
       2022/06/30 08:42:29-Анастас Василев-

През месец юли 2015 г. се пенсионирах по §4 от ПЗРКСО без прекратяване на трудовия договор.

Мога ли сега да ползвам правото си за прекратяване на трудовия договор без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от Кодекса на труда.

Благодаря предварително!

60
       2022/07/08 19:47:56-Анастас Василев-

Здравейте!

През месец юли 2015 г. се пенсионирах по §4 от ПЗРКСО без прекратяване на трудовия договор и продължих да работя при същия работодател до 24.06.2022г. включително.

На 27.06.2022 г. уведомих работодателя си, че прекратявам трудовото си правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т.12 от Кодекса на труда (без предизвестие). Работодателят ми ме заплаши, че ще ме уволни дисциплинарно затова, че не съм го уведомил, когато съм се пенсионирал.

Въпросът ми е: Длъжен ли съм бил да уведомя работодателя си през 2015 г. след излизането на разпореждането ми за пенсиониране?

89
       2022/07/01 14:22:39-Мария Пейчинова-

За периода от 10.09.2021г. до 31.07.2022г. вкл. , за работно време 3 ч .на ден  , при пълно работно време 8 ч., калкулаторът на Брейн Сторм Консулт отчита - 3м. и 20 дни. Той се получава след като сбора от календарните дни в посочения период , а той е 294,  се умножи по 3 часа дневно и се раздели на 8 часа. Отговорът е 110 ,25  т.е. 3 мес. и 20 дни. Така ли се изчислява трудовият стаж при работно време  по-малко от 4 часа на ден. Благодаря Ви !

35
       2022/07/06 15:11:04-Румяна Николова-

Работник е назначен на трудов договор на 8 ч. петдневна работна седмица и ненормиран работен ден. Може ли да има 8 часа извънреден труд на седмица или се ограничава до допустимите 6 часа по чл.146 ал.3 т.2 КТ? Работил е на официално почивен ден, който например е вторник 24.05. Моля за Вашия компетентен отговор.

36
       2022/07/01 16:44:20-Стоян Косанов-

Здравейте,

Ние сме работодател с над 2000 служители. Голяма част от тях работят от къщи (населени места в цяла България).

Въпросът ми е, как следва да изпълним законовото изискване за връщане на Трудовата книжка на служителя срещу подпис в Дневника за издаване на трудовите книжки. Моля да разясните и посъветвате, какви следва да са нашите стъпки с оглед на това, че нашите служители са пръснати на територията на цялата страна.

Благодаря.

36
       2022/07/13 10:20:46-Адриана Страхилова-

Във ВПРЗ е записано, че придобит трудов стаж и професионален опит се зачита по смисъла на НСОРЗ. Лице имащо стаж, като Учител ПГ с НКПД 23425011 е назначено на длъжност Психолог, училищен с НКПД 26346003. Считата ли се за същата или сходна работа и дължи ли се възнграждение за придобит трудов стаж и опит?

25
       2022/07/13 12:50:16-Валентин Кънчев-

Съгласно текст в КТД:

"За осъществяване на синдикална дейност, Работодателят разрешава платен служебен отпуск, както следва:

1. ........

2. На участниците в конгреси, конференции, семинари и заседания на ръководните органи - за времето на пътуване и провежданито му."

 

Въпроси: 1. Кои могат да бъдат участници?

               2. Може ли с устна договореност между Работодателя и синдикатите участници да бъдат всички членове на синдикалната организация - председател, секретар, членове2

15
       2022/07/18 08:09:31-Димитър Василев-

Здравейте,

Имам въпрос относно промяна на трудовия ми договор.

В момента с решение на ТЕЛК от 2008 г.  работя на трудов договор с 4 часов работен ден. Поради преструктуриране на компанията в която работя предстои моето преместване и евентуалното подготвяне на трудов договор на пълен работен ден. Въпроса ми е може  ли да бъде изготвен и подписан от мен трудов договор за 8 часов работен ден? В  последното ми решение на ТЕЛК от 2020 г. като противопоказания 4-те часа не фигурират а е описан е само тежкия физически труд. Рабодателя ми се опасява от санкции при назначаването ми на пълен работен ден. Следващия ми въпрос е съществува ли пречка за изготвянето на трудов договор на пълен работен ден? И той отново да бъде безсрочен и без изпитателен срок.

Поздрави.

Димитър Василев .

21
       2022/07/19 14:13:36-Гергана Арангелова-

Здравейте!

Искам да ви попитам следното: трудовият стаж по време на майчинство зачита ли се професионален стаж (т.нар. клас прослужено време)? Преди да изляза в майчинство работих на сегашното си работно място и не съм го променяла преди и след майчинството. Работодателят ми не е зачел тези 2 години като професионален трудов стаж. Има ли право да откаже да ми признае тези 2 години, през които съм била майчиство и да не ги зачете за трудов и професионален стаж (стаж по специалността)?

Благодаря предварително за отговора и отделеното време!

44
       2022/07/14 07:24:05-Галя Петрова-

Има ли право работодателя да обяви вътрешен конкурс,ако никой от кандидатите не отговаря на изискванията по закон за заемане на длъжността или е задължен да обяви външен конкурс?

13
       2022/07/06 21:19:53-Стоян Тенев-

   Здравейте!

 
Работя в държавно предприятие на длъжност. Трудовият ми договор е сключен по чл. 67, ал.1 от КТ, т.е. на петдневна работна седмица с 8 часов работен ден. 
Реално трудовите си задължения изпълнявам по график 2 работни / 2 почивни дни с 12 часов труд, при 15-16 работни дни в месеца, в зависимост от календарните дни.
Искам да ползвам полагаем платен годишен отпуск, като датата на започване е след двата ми почивни дни, и приключва преди започването на следващи почивни дни. Тоест, почивните дни / 2 дни/преди започване на отпуската и след края й /2 дни/ не са посочени в нея, за което прекият ми ръководител не е съгласен и твърди, че нямам право на това. По време на отпуската ще ме замества колега от мойта смяна, няма да му се изплащат часове за извънреден труг, защото предприятието няма право на такова изплащане! 
                  Моля да ми отговорите, има ли право ръководителя/работодателя да изискват в дните на отпуск да бъдат включени и почивните ми дни? На какво основание и колко от тях?
                  Разчитем на Вашата компетентност и бързина с отговора.
                  Благодаря ви предварително!          -      
47
       /2022/06/28 12:23:15 - Здравко Зурлев - Здравейте, Работя в държавна институция. Наскоро част от служителите бяха освободени и им бяха изплатени съществени суми, като обезщетения за неползван отпуск. От ръководството твърдят, че по тази причина няма да получим ДМС. Въпросът ми е тези обезщетения не са ли по отделно перо в бюджета или се изплащат за сметка на средствата за ДМС? Благодаря. С уважение, Здравко Зурлев xxxxxxxxxx 36
       2022/07/11 04:19:20-Mladenka Mechkarova-

Koga shte vleze v sila sporazomeniato mejdu Bulgaria i Libya otnosno priznavaneto na trudovia staj na bulagarite rebotili v Libya

18
       2022/06/23 16:05:18-иван желев-

здравете искам да попитам имаме ли права в кипър защото работих там но пострадах счупих си ръката и с големи мъки аз и моят работодател пуснахме първият болниченза 30 дни който още не съм получил,но по важното е че не успях да пусна следващите два болнични които са за 60 дни.Цголямо разкарване по графии и по министерства не успяхме исрокът изтече  тавъпросът ми е къде ми са правата след като съм дискриминиран

17
       2022/06/27 19:48:54-Емилия Иванова-

Заемам длъжността социален работник в Дирекция "Социално подпомагане". Въпросът ми е свързан с полагаемите допълнителни отпуски за социалните работници и главните социални работници. Съгласно сключения колективния трудов договор за 2022г. и 2023г, и споразумението по въпросите на служителите и осигурителните отношения в АСП, полагаемият допълнителният платен отпуск по чл.156, ал.1, т.2 и по чл.50, ал.2 от ЗДС - за социалните работници и съответно за главните социални работници 8 (осем) дена ли е или 10 (десет) дена?

30
       2022/06/24 15:39:30-Николина Димитрова-

Наш служител е с ТЕЛК решение с крайна дата 30.05.2022 г. На 19.06.2022 г. придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не е подал документи за ново освидетелстване в ТЕЛК и твърди че старото му решение е пожизнено. На самото решение няма надпис или печат пожизнено. Изтекло е преди да навърши възрастта за пенсиониране. Пожизнено ли е това решение на ТЕЛК комисията или действието му спира от крайната му дата?

39
       2022/06/24 14:48:54-мИГЛЕНА мИХАЙЛОВА-

Здравейте!

Имам два въпроса:

1ДУК може ли да бъде сключен с възнаграждение под минималната работна заплата?

1.Ако едно лице има сключен ДУК, може ли да бъде назначен на ТД на 8 часа.

Моля за конкретни отговори от рода на ДА- МОЖЕ; НЕ- НЕ МОЖЕ.

 

25
       2022/06/21 16:44:22-Мария Христова-

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Към момента работя на длъжност "медицинска сестра" в самостоятелна детска ясла (СДЯ) в гр. София. На това работно място съм, без прекъсване, през последните над 10 г.

 

Преди започване на работа в посочената СДЯ, съм била на длъжност "медицинска сестра" в поликлиника, като от това работно място имам повече от 20 години трудов стаж.

 

Имам необходимия трудов стаж и навършена възраст за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

По настоящия ми трудов договор, заедно с основната заплата ми се заплаща и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за 10 г. - това е времето, през което работя при настоящия ми работодател (СДЯ в град София). Не получавам допълнително възнаграждение за предходните над 20 години трудов стаж, които са придобити за работа по същата длъжност, но при друг работодател.

 

Във връзка с горното, моля за Вашето писмено становище:

 

1. Следва ли при определяне размера на моето допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, настоящият ми работодателя да отчита и трудовия ми стаж, придобит в друго предприятие, но на същата длъжност?

2. Следва ли моето допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит да се начислява за целуя размер на трудовия ми стаж като медицинска сестра (30 год.) или се изчислява само за 10 год. трудов стаж при настоящия ми работодател?

32
       2022/06/17 08:35:53-Анна Динева-

Съпругът ми работеше по Закона за МВР. Преди няколко години ги преназначиха по ЗДСл с място на работа пак в МВР. След известно време, вече работейки по ЗДСл, той придоби право на пенсиониране по ЗМВР и го упражни, без да напуска МВР. Сега още работи по ЗДСл в МВР. Могат ли да го съкратят само на основание, че е пенсионер по ЗМВР и работи като държавен служител? На 55 години е.

24
       2022/05/27 16:18:39-Богиня Николова-

Поради изгубена трудова книжка, се налага да ми бъде издадена нова такава. Година и половина вече, това не може да се случи, поради противоречие между институциите НОИ и Изпълнителна агенция "Инспекция по труда". Изпълнителна агенция "Инспекция по труда" изисква да представя от заличеното дружество "Балкан прес" АД - Удостоверение по Приложение №2 към ал.2, 3 и 4 на чл.7 на НТКТС. Архивът на дружеството се съхранява и е приет от НОИ през 2012 г. След като подадох заявление в НОИ, ми бе отговорено, че такъв документ не може да ми бъде издаден.   Изпълнителна агенция "Инспекция по труда" от своя страна, отказва да приеме друг вид документ. Едиствненото, което мога да направя е компромис от моя страна - трудовият ми стаж в "Балкан прес" АД, да не бъде вписан в трудовата книжка. Категорично отказвам да приема този вариант, тъй като смятам, че проблемът се състои в недомислие между двете институции, чиито основен приоритет е да обслужват гражаданите на Р. България. Моля, да намерите решение на гореописания проблем и да укажете начина по който е възможно да се реши противоречивата ситуация в която се намирам дълго време, не по моя вина и без възможност да възобновя трудовата си книжка. Благодаря предварително!

29
       2022/06/04 14:28:04-МАЛЕНА КРЪСТЕВА-

Какви   следва да бъдат сключените договори с  членовете на одитет комитет в община ,избран от Общински съвет  с мандатност от 3 години, като единият от членовете е  държавен служител в др.бюджетна организация , а другия  е пенсионер?

13
       2022/07/24 13:20:03 - Наталия Кирчева - Здравейте, Казвам се Наталия Xxxxxxxxxxx Кирчева и ми предстои пенсиониране като старши учител по информатика и ИТ в Спортно училище „Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx“- Xxxxxxxx. На 23.05.2022 г. ми беше връчено предизвестие за 2 (два) месеца, с което ще ми бъде прекратен трудовия договор, във връзка с придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В следната таблица съм изложила годините, през които съм работила като учител от 1995 г. до 2022 г.: Въпросът ми е свързан сразмера на обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение при пенсиониране. За последните 20 (двадесет) години има 10 (десет) години непрекъснат трудов стаж (от2002 г. до 2011 г. вкл.) като учител в СУ „Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx“- Xxxxxxxx. Според ръководството на училището трябва да ми се изплати обезщетение в размер на 6 брутни заплати съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), а не 11 брутни заплати според КТД. КТД Плевен от 11.03.2022г. в чл. 24 гласи.: На основание чл. 222, ал. 3 от КТ – „на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 11 брутни работни заплати.“ Въпросът ми е: Имам ли право на обезщетение от 11 брутни заплати при пенсионирането ми като учител с 10 години непрекъснат учителски стаж, при един работодател за последните 20 години от трудовия ми стаж? Предварително Ви благодаря! 131
       2022/07/08 11:36:49-Йорданка Тодорова-

Работя в университетска болница. Заемам длъжност "експерт статистика и аналилизи". Притежавам висше иконом. образование - магистър и дейността ми е свързана с изготвяне на отчети и анализи за МЗ, СРЗИ, ръководството и за всички структурни звена в болницата. В новото КТД на МЗ е регламентирана минимална заплата за магистър не участващ пряко в лечебния процес-1900 лв. От човешки ресурси ми казаха, че за експерт в болници се изисква образователен ценз - бакалавър. Интересува ме за тази длъжност какъв код от Нац. класификатор може да се ползва и какъв ценз се изисква и каква миинмална заплата трябва да получават тези лица. Благодаря!

33
       2022/07/08 11:36:49-Йорданка Тодорова-

Работя в университетска болница. Заемам длъжност "експерт статистика и аналилизи". Притежавам висше иконом. образование - магистър и дейността ми е свързана с изготвяне на отчети и анализи за МЗ, СРЗИ, ръководството и за всички структурни звена в болницата. В новото КТД на МЗ е регламентирана минимална заплата за магистър не участващ пряко в лечебния процес-1900 лв. От човешки ресурси ми казаха, че за експерт в болници се изисква образователен ценз - бакалавър. Интересува ме за тази длъжност какъв код от Нац. класификатор може да се ползва и какъв ценз се изисква и каква миинмална заплата трябва да получават тези лица. Благодаря!

39
       2022/07/18 17:00:47-Пепа Василева-

Уважаеми госпожи и господа, държавен служител съм в централна администрация. Имам разрешение от органа по назначаване за обучение във висше училище за придобавен на ОКС магистър по специалност Право. В тази връзка имам следните въпроси:

1. допустимо ли е отпускът по чл. 169, ал. 1 КТ да бъде ползван за подготовка за изпит, а не само за присъствено обучение и явяване на изпит?

2. допустимо ли е отпускът по чл. 169, ал. 3 КТ да бъде разделен на части с оглед предвидените в единните изисквания три държавни изпита за придобиване на висше образование по специалност Право.

24
       2022/07/15 15:42:31-Галина Йонова-

Здравейте! Как следва да се изплати обезщетение при пенсиониране на служител, ангажиран в две социални услуги на по 1/2 щат? Социалните услуги са за резидентна грижа, булстатите са с разширение на булстата на общината, намират се на един адрес, но имат различни управители. Изхождайки от правилото за еднократност на обезщетението, то следва ли размерът да се изплати на основата на 1/2 щат и има ли значение факта, че социалните услуги са с един доставчик? Благодаля!

51
       2022/07/14 23:07:34-Милена Харалампиева-

Здравейте,

като майка на дете на 2г 6м имам ли право на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 годишна възраст, като детето е записано в държавна/общинска детска градина? Мога ли да считам, че държавните/общински детски градини не са на пълна държавна издръжка, отчитайки също факта, че таксите за тях отпаднаха? 

С уважение

Харалампиева

47
       2022/07/14 14:53:58-Захо Янев-

Здравейте.

Имам 3 държавни изпита.

Може ли отпуска по чл.169 ал.3 КТ за държавен изпит да се ползва на части ?

17
       2022/07/13 11:41:23-Валентина Пешева-

Лице в отпуск по майчинство от м.06.2020 г. до м,06,2022 г. има неизползван отпуск за 2018 и 2019 г. .Може ли да ползва платения отпуск за 2018 и 2019 г. след майчинството.

29
       2022/07/13 10:59:11-Мариана Ивонова-

Здравейте, навърших вързраст и стаж за пенсионирате на 07,06,22 г Работя във фирмата 20 г и 8 месеца без прекъсване. Осигуряват ме на заплата 992 лв. Как се изчисяват заплатите за обещетеие при пенсиониране, удържат ли се от тях накакви данъци, или се изплащат 992 по 6. Имам ТЕЛК - 72% с право на работа и междувременно получавам  инвалидна пенсия. Благодаря предварително за отговора. Бъдете здрави!

Поздрав Марияна Иванова

55
       2022/07/07 11:49:55-Елена Николова-

Здравейте,

Налице е ДС на директор на училище по чл.119 към ОТД за извършване на работа по проект, като коордиантор. Работата по проекта се осъществява в работното време по ОТД, като се очита и изплаща пропорционално. Напр. 01.07.2022 г. - 6 часа по ОТД и 2 часа по ДС. Въпросът ми е следния - Може ли по време на платен годишен отпуск по ОТД, да се отчитат и заплащат часове по проекта? Ако, не може, моля за правно онсование. 

26
       2022/06/30 11:05:57-Анастас Василев-

Здравейте!

На 27.06.2022 г. прекратих трудовия си договор писмено, без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работя във фирмата без прекъсване от 2008 г. и имам право на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни трудови възнаграждения.

Тъй като през месец юни 2022 г. не съм работил цял месец, а до 24.06.2022 г. вкл., а през месец май ползвах 8 дни отпуск по болест, 5 дни от които бяха изплатени от НОИ, на основание дохода за кой месец работодателят следва да изчисли размера на шестте брутни трудови възнаграждения?

Благодаря предварително!

42
       2022/06/10 12:33:41-Гинка Стефанова-

Назначена съм по КТ като старши експерт на постоянен трудов договор в Община Варна. Професионалният ми стаж е 29 години. При начисляване на месечното ми  трудово възнаграждение, не се начислява прослужено време или професионален стаж. Така месечното ми възнаграждение остава на вписаното но трудов договор. Има ли пречка да се начислява допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и в кой нормативен акт е посочено, ако има такъв?

15
       2022/06/30 09:33:34-Даниела Русева-

Здравейте,

учителка съм в основно училище. В момента съм в отпуск по майчинство. След изтичането на майчинството ще ползвам натрупалия ми се платен годишен отпуск, без да се връщам на работа. Въпросът ми е: Трябва ли да ми се изплати добавка към заплатата според чл. 21 от НСОРЗ? 

32
       2022/07/25 10:45:18-Цветелина Тодорова-

Здравейте, лице назначено на една длъжност с максимален изпитателен срок бива преназначено на друга длъжност след два месеца.

Налага се лицето да бъде преназначено отново на първоначалната длъжност.

Въпроса ми е относно изпитателния срок на това лице по първата заемана от него длъжност по която той е изпитано реално два месеца.

Връщайки се отново на тази длъжност работодателя може ли да се възползва от оставащите 4 месеца изпитателен срок до достигане на максимално допустимия от закона такъв?

Трудовото правоотношение не е прекратявано, изпитателните срокове по двете заемани длъжности от лицето са в рамките на едно ТПО.

24
       2022/07/22 15:54:34-Снежанка Камбурова-

Здравейте, съгласно постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии

Чл. 1. В държавната и местната администрация и ............ се организира денонощно дежурство за оповестяване при привеждане в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете опасности, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии.

Чл. 2. (2) Денонощното дежурство в администрацията на изпълнителната власт се носи от до 5 души оперативни дежурни......

Въпросът ми е след като тази дейност е с постоянен характер може ли да бъде установено сумирано изчисляване на работно време за оперативните дежурни в община, назначени да извършват горепосочената дейност за период по-дълъг от 4 месеца.

 

13
       2022/07/22 10:13:43-Елица Кузманова-

Здравейте,

Моля, за Вашето експертно мнение относно заплащането за полагане на извънреден труд на 15ти август, обявен за почивен за община Варна. Как би следвало да се третира деня - като почивен или празничен? И съответно какво би било заплащането за служители, работещи на ненормирано работно време: в размер на 175% от възнаграждението или в размер на 400% от възнаграждението? Също необходимо ли е допълнително заплащане за служители, работещи на сумарно отчитане на работното време. Благодаря предварително!

52
       2022/07/21 14:26:26-Радостин Стайков-

Здравейте, законно ли е в трудовия договор да е определена основна заплата, която да е 5 пъти по- малка от допълнителното плащане?

29
       2022/07/21 13:35:16-Александър Михайлош-

Кодекса на труда позволява на една длъжност да се назначат двама служители на 4  часов 

работен ден. 

ВЪПРОС:

Ако длъжността е ръководна обаче, не може да се назначат двама служители, като ръководители на 4 часа. Ако обаче ръководителят се назначи на 4 часа, как може да се използват другите 4 часа от длъжността, която е отредена за ръководител?

28
       2022/07/19 18:27:10-Александър Станимиров-

Здравейте, 

Моля за Вашето становище по следния казус. За първите 6 месеца от 2022 г. наш служител беше командирован в рамките на предоставяне на услуги в Германия. Съгласно колективен трудов договор, приложим за местното предприятие там, служителят имаше право на 30 дни годишен отпуск (тоест 15 дни за периода от 6 месеца). По трудовия договор с българския работодател отпускът е стандартен - 20 дни. Веднага след завръщането си от командировката, служителят ни връчи писмено предизвестие за напускане по чл. 326 КТ. 

Въпросът ми е на каква база следва да се изчисли обезщетението за неизползван платен годишен отпуск (служителят не е ползвал никакъв отпуск нито в Германия, нито в България след завръщането си) - пропорционално от 20-те дни общо за 2022 по трудовия договор, или 25 (15-те дни за периода на командироване плюс 10 за периода юли-декември 2022)? 

Благодаря Ви предварително

35
       2022/07/05 13:18:11-Anna Paneva-

Здравейте! Бихте ли ми разяснили как стои въпроса с налагане на запор от страна на работодателя върху изплащано обезщетение по чл331 от КТ. Необходимо ли е работодателят да се съобрази с Вашето становище и ако да - каква е процедурата за това. Благодаря Ви!    

44
       2022/07/15 10:18:06-Деница Русанова-

Здравейте!

Бих искала да задам въпрос относно това, какви са причините за недопускането ми до втори етап на процедурата по подбор на служител свързан с обявлението със Заповед на Изпълнителният директор на АСП №РД01-1084/21.06.2022Г.?

Полученото кратко съобщение от Директора на РДСП- г-жа Светлана Георгиева по електронната поща, не дава конкретно и ясно обяснение за причината. След като са представени всички необходими документи свързани с минималните изисквания за заемане на длъжността.

Документите са подадени с изходящ №15-941-00-1003 от 05.07.2022г.

С Уважение: /Деница Русанова/

59
       2022/07/12 07:29:46-Лъчезар Зарков-

Пиша Ви втори имеил, тъй като нямам отговор на първия.Въпросът ми е :счита ли се трудовия стаж на кораби в Евпопеиския съюз за втора категория труд в България.По точно от Германия.  

  с позрав: Л.Зарков

53
       2022/01/24 10:59:05-Александър Русев-

Моля да ми отговорите ,кога мога да се пенсионирам една година по рано. Роден съм на. 13 април 1959 г. До момента имам непрекъснат трудов стаж 45 г.моля да ми изпратите  одговора ви на имейла ми. Благодаря.

147
       2022/01/29 11:32:02-никола петров-

ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЛАСТТА ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ВСИЧКИ ПЕНСИИ СА ПРЕИЗЧИСЛЕНИ С ОТ 8.8% ДО 12.5 ДОРИ ДО 17-18%.ЗАЩО МОЯТА ПЕНСИЯ Е ПРЕИЗЧИСЛЕНА С ПО-МАЛКО ОТ 5%, КОГАТО СЪГЛАСНО НОВИТЕ ВИ РЕШЕНИЯ! АЗ ИМАМ ВМЕСТО 68%/ЗАЧИ 68Г. ОСИГУРОВКИ/ ПО НОВИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ИМАМ 88.93%- ПОВЕЧЕ ОТ20 ГОДИНИ ОСИГУРОВКИ. 

137
       2022/01/28 02:18:55-КЕМАЛ ХАЛИЛ-

Имам като осигурен действителен трудов стай 13 години,

Повече от две години съм служил в България в наборна служба,откъдето при уволнение ни бяха дали удостоверение където пише ,че за времето прекаеано в казармата са изплатене във фонд "Пенсии" вноски в размер минималната заплата за този период. 

Въпросът ми е ,като стигна определеният възраст за пенсиониране по чл.68,ал.3 от КСО ще мога ли да се пенсионирам???

Предварително Ви се благодаря!

154
       2022/01/24 09:59:06-Анелия Агопова-

Здравейте предстой ми пенсионирване през 2023г.Искам да попитам при осигурителен стаж близо 40 г ако реша да се пенсионирам една година по-рано защо ще ми бъде намалена пенсията с 4,8%?Благодаря Ви предварително.

113
       2022/01/17 11:12:44-Кремена Кулчева-

Здравейте! Касае се за лице-жена, което през 10.2022г. навършва 66 години и има осигурителен стаж около 9 години и 8 месеца. Кога и по какъв ред най-рано може да се пенсионира и да получава пенсия?

88
       2022/01/13 22:35:29-Пламен Петров-

Здравейте.Може ли въпрос относно определяне на трудовия действителен осигуртелен стаж.Работил съм във фирма 9,5 години,печат правоъгълен в трудовата книжка и имам разпечатка от НАП за месечните осигуровки.През този период имам 8 месеца болнични непрекъснати понеже бях на химиотерапия.В разпечатката е отбелязано-0-нула часове и 430 лева осигурителен доход,както и начислен месечен облагаем доход от 0 лева.След химиотерапията продължих работа още 2 години.После напуснах работа.Тези 8 месеца броят ли се като действителен осигурителен стаж и като си смятам действителния отработен стажа трябва да броя 9,5 години или с 8 месеца по-малко.Целта ми е да направя 15 години действителен осигурителен стаж и на 67 години да получа пенсияМерси предварително .Поздрави

86
       2022/01/13 22:42:34-Пламен Петров-

Здравейте.Може ли въпрос относно определяне на трудовия действителен осигуртелен стаж.Работил съм във фирма 9,5 години,печат правоъгълен в трудовата книжка и имам разпечатка от НАП за месечните осигуровки.През този период имам 8 месеца болнични непрекъснати понеже бях на химиотерапия.В разпечатката е отбелязано-0-нула часове ,430 лева осигурителен доход и 0 лева начислен месечен облагаем доход.След това продължих работа още 2 години.После напуснах работа.Тези 8 месеца броят ли се като действителен осигурителен стаж и като си смятам стажа трябва да броя 9,5 години или с 8 месеца по-малко.Целта е да знам колко действителен стаж ми трябва още за да направя 15 години действителен осигурителен стаж,че на 67 години да получа пенсия.Даже ако може да ме и посъветвате нещо,че информация лесно не се дава.Мерси предварително .Поздрави

58
       2022/01/13 22:43:13-Пламен Петров-

Здравейте.Може ли въпрос относно определяне на трудовия действителен осигуртелен стаж.Работил съм във фирма 9,5 години,печат правоъгълен в трудовата книжка и имам разпечатка от НАП за месечните осигуровки.През този период имам 8 месеца болнични непрекъснати понеже бях на химиотерапия.В разпечатката е отбелязано-0-нула часове ,430 лева осигурителен доход и 0 лева начислен месечен облагаем доход.След това продължих работа още 2 години.После напуснах работа.Тези 8 месеца броят ли се като действителен осигурителен стаж и като си смятам стажа трябва да броя 9,5 години или с 8 месеца по-малко.Целта е да знам колко действителен стаж ми трябва още за да направя 15 години действителен осигурителен стаж,че на 67 години да получим пенсия.Даже ако може да ме и посъветвате нещо,че информация лесно не се дава.Мерси предварително .Поздрави

36
       2022/01/10 20:09:24-Махмуд Мехмед-

Моята съпруга има стаж 13г.06м. когато навърши 65г.отидохме да подадем заявление в НОИ гр.Плееен. казаха ни че не може да се пенсионира за минималната пенсия тъй като не стигат 1г.и 06м. Това беше през 2016г.поискахме да си купим тази год.и половина но ни казаха че не може. А ще може да се пенсионира като навърши 70г. Миналата година през октомври тя навърши 70г.и отидохме пак в НОИ гр Плевен...казаха че аз щом взимам 250лв и повече тя няма право на пенсия... всъщност моята съпруга беше готвач в Плама АД гр Плевен. Но кога беше масово съкращения тя не можа да си намери работа...по онова време имаше без работицс не случайно хората от 9 000 000 останаха 6 000 500. Но тя започна да работи в гр.Д.Дъбник зна отглеждане на тютюн...Идваше бус от Д.Дъбник до с.Крушовица Обл.Плевен отбласето сме ние...в 06ч.трянвсше да бъде на блока в Дъбник до 14ч и този бус вдигаше 15жени . Работата беше сезонна. От Април до края на октомври....но този работодател от Кърджали живее в гр.Д.Дъбник не осигуряваше нито една жена. Господин Исмет....И тъй съпругата направи 13г. При този работодател г-н Исмет.... И въпросът е мисля че никаде няма държава човек станал на възраст който малко или мн.е допринесъл за обществото...и как могат да преживеят двама човека с или малко повече от 250лв...мисля че е не възможно тъй като вече  е ставаме за работа...Можете ли да отговори те на въпроса ми...

87
       2022/01/06 14:51:42-КАЛИНКА СТЕФАНОВА-

ЖЕЛАЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ, ЗАЩО ПЕНСИИТЕ НЕ СА ПРЕИЧИСЛЕНИ СПОРЕД ТОВА, КОЕТО Е КАЗАЛ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИИТЕ . 12,5% А С 6 - 7%

43
       2021/11/30 09:12:21-Росица Димитрова-

Моля, отговорете дали управител на фирма с решение на ТЕЛК за психично заболяванер с 80% нетрудоспхособност,трябва ли да заплаща здравно и социално осигуряване? Благодаря!

57
       2021/12/09 15:31:09-Марина Марова-

Служител и бил лектор в училище  в периода Февруари-Април 1990 г. Как се изчислява осигурителния стаж в този случай?

61
       2021/11/30 11:44:59-Borislav Yordanov-

Здравейте,

Питането ми е следното:
Имам 14г. 9 месеца и няколко дни втора категория труд.
За да се пенсионирам като втора категория се искат 15 г.
В момента работя трета категория труд.
Мога ли да продължа да работя при сегашния си работодател на 8 часов работен ден и на допълнителен 4 часов от втора категория труд?
Колко месеца ще са ми необходими, три или шест от втора категория,
ако работя на 4 часов работен ден? Кой стаж е важен, трудовия или осигурителния?
 
Благодаря и успех!
68
       2021/11/27 14:40:11-НАДКА ПОХОМОВА-

Аз съм родена на 5 юни 1955г.Имам 30 г трудов стаж.Жена съм.Въпроса ми е КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМ?

68
       2022/03/15 15:15:58-Мария Маринова-Петрова-

Здравейте!

Зачита ли се стажа ми за гледане на дъщеря ми с две хронични заболявания, както и на базата на предписание за лекуващия я лекар-специалист, издадено за Бюрото по труда за освобождаване от търсене на работа за мен, за да гледам дъщеря си, за пенсиониране?

Благодаря !

54
       2022/01/05 12:49:57-Цветанка Митрина-

Здравейте Г-н Министър!
Питането ми е до кога ще бъда рекитирана и ощетявана по този начин за това ,че 10м.съм се пенсионирала по рано при  осигурителен трудов стаж 36гили шест месеца представен тр.стаж в повече,при положение ,че има хора които си копуват тр.стаж !
Бях принудена да се пенсионирам 10м.по рано поради влошеното ми здравословно състояние да имам с какво да си копувам животоспасяващите лекарства и да преживявам защото ТЕЛК за да ми дадат група трябваше да дам 500лв.които нямах !!!
Няма ли да премахнете този кошмар"ПОЖИЗНЕНО" за много Българи!
Стига вече решете тази несправедливост никой от нас пенсиониралите се по рано не са го направили от хубаво,а по скоро от материален интерес за преживяване !
Надявам се на справедливо решение защото за нас пенсионерите това ощетение ни е хляба или лекарството !!!
Благодаря !

62
       2022/01/04 21:55:04-Васил Трайков-

Здавейте,

Пенсията ми е 706 лв. С добавката миналият месец взех 826. Министър Гьоков каза, че няма да има по-ниски пенсии от последно взетите. Проверих си онлайн последното пенсионно решение от 25-и.12.2021. пенсията ми е 746 лв. Имам трудов стаж 56 години, от които 26 и няколко месеца са първа категория.

Нямам обяснение защо пенсията ние индексирана само с 40 лв. Аз съм трудно подвижен и няма как да отида на място да проверя какво е положението.

Не знам дали е разумно да сезирам омбудсмана.

Благодаря Ви много за търпението да прочетете мейла.

Бъдете здрави.

P.S. ако има нужда С удоволствие ще предоставя личните си данни.

76
       2022/01/04 20:25:58-Надя Борова-

Съгласно новото разпореждане на НОИ пенсията  на съпруга ми е намалена с 22 лева!  Къде  е грешката и кой лъже?

Н. Борова

47
       2022/01/04 12:58:26-стела добрева-

ще получавам с 20 лв по малко от декември месец 2021г„ изчисленията за тр стаж години се правят по претеглен коефициент , а не по 1,35  по малко 

24
       2022/01/04 10:02:30-Теменужка Георгиева Борисова-

Моаже ли да ми кажете с  какъв процент е увеличена пенсията ми от 381лв. на 400 лв.Нали нямяше да имаощетени  ........

37
       2022/01/03 11:24:39-Любомир Грънчаров-

Очакваше се пенсиите да нарастнат с к=12,5% (1,35/1,2). Въвм всички случаи този коефициент е по-нисък. Възможно ли е за увеличението да са изключени определени години - напр. тези за военна служба, отпуск по майчинство, стаж след пенсионирането и пр.?

42
       2021/12/15 14:05:03-Руми Бакърджиева-

На 12 декември 2021 г. придобих право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и продължавам да работя.

През м. януари ще подам необходимите документи в НОИ. Въпросът ми е имам ли възможност да избирам дали да ми бъде отпусната пенсия от 13 декември 2021 г. или от 1 януари 2022 г., за да се възползвам от бонуса, който ще ми бъде изплатен с декемврийската заплата.

51
       2022/06/27 13:01:32-Зюхре Адем-

В декември 2021 бях назначена на работа в едно учебно заведение по заместване. Три месеца по късно се установи че съм раково болна. Направиха ми доста сериозна операция от 30 шева а после ме диспансеризираха като такава. В болничен съм от 3-4месеца от ЛКК и се очертава да бъде продължителен. дИРЕКТОРКАТА НА ЗАВЕДЕНИЕТО МЕ ПРЕДУПРЕДИ ЧЕ ОТ СЕПТЕМВРИ ЩЕ МЕ ОСВОБОДИ. Казах че няма да подпиша а тя отговори че ще прати заповедта по пощата. Има ли това право и законосъобразно ли е? Титулярът също е в продължителен болничен от ТЕЛК комисия като и тя е болна от рак. Скоро няма как да се върне на работа..Може ли да ме остранят от работа по време на болничен ми е въпросът?

79
       2022/06/21 13:45:55-Венцислава Исприянова-

В една учебна година съм работила в две различни училища като учителка.Какъв е размера 

на  платения ми отпуск и от кое училище го  получавам?

44
       2022/06/17 21:29:09-Венцислава Исприянова-

Учител ,работил двата срока на една учебна година в две различни училища,откъде получава

 

платен отпуск?

36
       2022/06/14 13:38:30-Лъчезар Зарков-

Здравейте.  Моят въпрос е: счита ли се трудовия стаж в Европеиския съюз ( по точно в Германия) като моряк на кораб за пенсиониране в България , по българското законодателство, за втора категория труд.

74
       2022/06/29 10:45:10-Силвия Огнянова-

Здравейте искам да попитам многодетните майки на каква възраст могат да се пенсионират и с колко години трудов стаж ..Благодаря ви

54
       2022/06/20 18:49:36-Мария Петрова-

Моля за отговор на следния въпрос:

В момента съм в неплатен отпуск без осигурителен стаж до 30.06., четвъртък, включително. На 04.07., понеделник,  ще постъпя на болнично лечение. За времето на това лечение и за определен брой дни след него ми се полага отпуск поради временна неработоспособност. В момента обече вече съм с прекъснати осигурителни права поради неплатения отпуск без стаж, и обезщетение по този болничен няма да ми бъде изплатено, ако преди постъпването в болница не си възстанова осигуряването. Тъй като здравословното ми състояние не е добро, въпросът ми е дали на 01.07., петък, когато е единственият работен ден след края на неплатения отпуск и преди болничното лечение, трябва задължително да се явя на работа или е възможно да ползвам тогава един ден платен отпуск, чрез което да си възстановя осигурителните права и да получа обезщетение за временна неработоспособност впоследствие, без да се налага да отработвам един ден?

Извинявам се, че поставям "висок приоритет" на въпроса си, но действително отговорът ми е необходим в-скоро време! 

Благодаря предварително!

94
       2022/06/19 14:01:50-Стефан Иванов-

Здравейте, ма 30.3 2022г получих телк решение за 75% трайно намален работоспособност.

Отидох за печат , след това го занесах в НОИ заедно с някой други документи.Жената там прие документите и каза ,че ще получа препоръчано писмо ,като също мога да следя за решението по интернет.Въпросте ми са:

1.В кой сайт да следя за решението ?В сайта на министерството на труда и соц. политика?

2.В какъв срок ще се финализира решението и ще поолучавам ли пенсия във времето от 30.3.2022г до тогава?

3.Информациятра за заболяването поради което съм инвалидизиран може ли да бъде пратена до 3-ти лица(например работодател ,кат и др.)

 

52
       2022/06/14 15:28:41-Пенчо Пенчев-

от Пенчо Петков                                                                                                                  от 2016г-съм  с пенсия 215лв.Работя като пенсионер 5г.осигоряват ме над минималната на 808 лв эа 2021 и имам 44г10м стж.А пенсията е като  другите без та работят 370 лв.Къде отиват моите оигороки (на безработни) нарошение правата на човека

39
       2022/06/14 15:02:25-Пенчо Пенчев-

от пенчо петков                                                                                                                           пенсионирак се през 2016г.като  ветеринарен техник с пенсия  215 лв. несъм спирал работя като като пенсионер.И съм осигоряван  над минималната заплата като през 2021г на 808лв.И  имам 44г10м стаж.не полочавам никакво увеличение.Мои прияте без да работи полочава 370лв без никяк стаж.Аэ с 5год. трудов стаж и пълни осигоровси получаваме едно и също.Къде отиват моите осигоровки.(на без рабодните) 

36
       2022/06/16 16:40:06-пенчо Пенчев-

от 2016г. съм пенсионер като ветеринарен техник с пенсия 215лв. От тогава все работя на пълно осигоряване над минималната заплата.Само щеви спомена че през 2021г- съм осигоряван  на 813 л в НОЙ.Миналата година имаше индексация. И имах 44г и 10м и нямам никакво  повишение.Пенсията ми остана 370лвКакто на неработещи пенсионери .за 5г  съм внесъл обшо около 7500 лв .нонямам един лв.затова ще има корупция.( Който не плаща по печели)Без да плаща също е осигорен                                                                                                                                                                                                                                                       С почит Пенчо  Пенчев

39
       2022/06/24 11:16:20 - Анна Василева - Здравейте, работя във фирма Xxxxxxxxx оод с ЕИК XXXXXXXXX, имам да ползвам 15 дни отпуска и фирмата не ми дава да я ползвам, казват ми "неможе". Моля ВИ кажете ми какво мога да направя, за да си ползвам отпуската, която ми се полага? Предварително Ви благодаря Поздрави Анна Василева ЕГН XXXXXXXXXX ТЕЛ: XXXXXXXXXX 53
       2022/06/17 12:26:32-Тотка Танкова-

От кого трябва да се изплащат първите три дни от болничните?

При работно време от 8,00 часа , две физиологични почивки / от 10 до 10,15 и от 15 до 15,15 часа/ до колко часа трябва да продължи работния ден?

И при положение че ме осигуряват на минимална работна заплата, по колко лева трябва да изплаща работодателя на ден?

И при евентуални нередности към кого могада се обърна?

53
       2022/06/29 14:23:23-ваня ЛЕКОВА-

може ли да имаме стажант без да е назначен и да го обучаваме без възнаграждение

по собствено желание

52
       2022/06/29 13:02:00-Радостин Павлов-

Здравейте, работник или служител в здравеопазването с договор по чл.114 от КТ, има ли право на отпуск, има ли право да членува в Синдикат, има ли право на допълнително плащане за нощен труд, професионален опит и на разположение?  Отговора ни е спешно необходим !!!

Благодаря Ви предварително!

41
       2022/06/15 11:54:16-Ивелин Стоянов-

В момента съм в неплатен 1 годишен отпуск разрешен от работодателя.Имам желанието да прекратя трудовите си провоотношения-безсрочен договор с него.Какви стъпки трябва да предприема и в какви срокове ще бъда с прекратени трудови правоотношения.

32
       2022/06/15 11:50:45-Лора Рашкова-

Здравейте! Бих искала да Ви помоля да разглеждате питането ми от по-рано днес 15.06.2022г като :Може ли  ДА СЕ ЗАЧИТА ЗА ПЪЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ,когато  действително са  ОТРАБОТЕНИ 4 ЧАСА,  а за останалите  4 часа от деня се внесат дължимите осигуровки  при работодателя(ако това и законно издържано), за да не се нарушава целостта на осигурителния стаж?

 

 

39
       2022/06/15 08:55:06-Лора Рашкова-

Здравейте! Дъщеря ми е в отпуск по майчинство и скоро детето ще навърши 2  години.Има намерение да започне работа на 4 часа.Въпросът ми е: съществува ли опция, при която да се зачита пълен работен ден за трудов стаж? Възможно ли е  да си внася осигуровки за останалите 4 часа и каква ще е базата върху която ще ги внася, за да се възползва от всички възможности за ползване на болнични и безработица? Опция ли е да работи на 4  часа, а останалите 4 да е в неплатена до навършване на детето до 3 годишна възраст и това време да се зачита за пълен трудов стаж?

Ще съм Ви благодарна да внесете светлина по въпроса .

45
       2022/06/27 15:54:58-Силвия Петкова-

При повторно назначаване на работа, лице предоставя една трудова книжка (има и друга, но е изгубена). Наели сме го на трудов договор, като при назначаването сме зачели 3г. и 9м. за професионален опит за сходна работа, при общ тр.стаж 4г. , 4м., 12д. Лицето е работило при нас в периода 2002-2011г.(този стаж е в изгубената трудова книжка) на различни длъжности, които не са сходни с настоящата. Напуска през 2011г., работи на друди места и го назначаваме отново през 2022г. Сега ще издадем документ за издаване на ТК от ГИТ. След като, лицето представи ТК със старите записи, следва ли да зачетем стажа за професионален опит, тъй като трудът е положен в нашето предприятие?

Благодаря!

46
       2022/06/24 15:28:20-Анка Хаджиева-

Въпросът ми към Вас: е когато служител или работник е в платен годишен отпуск,по кой член  от КТ има право да го замести друг работник или служител в същото предприятие или институция?

49
       2022/06/24 10:56:28-Ани Хаджиева-
Как може да се ползва платеният годишен отпуск: наведнъж целият брой работни дни,определени за платен годишен отпуск  или на части?
Има ли законово право служителят да ползва наведнъж целият брой работни дни,определени за платен годишен отпуск в началото или в средата  на годината по негова  молба?
Ако работодателят откаже да разреши платен годишен отпуск ,трябва ли да издаде писменна заповед ?
Съгласно чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната  заплата :за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът,признат по реда  на КТ за времето,през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието,в  т.ч. на различни работни места и длъжности.Необходимо ли е по този чл. от Наредбата за структурата и организацията на работната  заплата  да има сходство  в длъжноста или  професията?
Ако не е признат трудовият стаж и професионален опит на служител или работник по вина на счетоводител,трябва ли да му се изплати за минало време?
Когато служител е в платен годишен отпуск, по кой член от КТ трябва да го замества друг служител или работник?
Благодаря предварително за отговорите!
53
       2022/06/17 18:49:07-Владимир Паскалев-

Уважаеми Експерти,

Моля за Вашият отговор на следните въпроси:

1. Какъв размер платен годишен отпуск се полага на лице с издадено ЕР на ТЕЛК 50 и повече процента, влязло в сила след започване на календарната година за същата година?

2. Полага ли се пълният размер на предвидения в КТ платен годишен отпуск от 26 работни дни, ако ЕР на ТЕЛК на лице с трайни увреждания е с изтекъл срок на валидност и неподновен преди изтичане на календарната година за същата година?

3. Определен ли е нормативно начин за преизчисляване на платения годишен отпуск в двата посочени случая, ако същият не се полага в пълен размер?

С уважение и предварителна благодарност!

62
       2022/06/16 23:38:22-Силвия Миндова-Стоянова-

Здравейте! Желая да се възползвам от правото си на ранно пенсиониране за учители, което в настоящата година изисква 58 години и 10 месеца. Родена съм през ноември, следователно към 8.09 ще имам нужната възраст. Проведох разговор с директора, но след няколко дни се очертава проблеми. Ето и въпросите ми:

1/ Директорът настоява да подам предизвестие за напускане, за да е сигурен, че няма да работя след 8.09 и ще може да се назначи човек на мястото.

2/ Ако подам предизвестие -въпреки че не съм длъжна, и договорът ми бъде прекратен от 8.09, това освобождава ли директорът от задължението да ми бъдат изплатени съответен брой заплати след излизане на пенсионната решение, тъй като съм учител, работил повече от 10 години в системата и в конкретното училище?

3/  Имам ли право да изляза в дългосрочен неплатен отпуск по мое желание, докато излезе пенсионното решение, тъй като не желая да започна учебната година - това не е етично спрямо учениците, а за мен - поради пост -COVID синдром, е невъзможно. Това е и основна причина за ранното пенсиониране.

Благодаря предварително!

112
       2022/06/16 15:25:54-Пламена Ценова-

Здравейте, 

Има ли право моят работодадел да издаде писмена Заповед в която ме задължава да замествам колега  в отпуск или болничен без мое съгласие? Колегата е с моята длъжност но естеството на работа ни е различно. Като през периода в който ще го замествам се задължавам да изпълнявам и моите задължения. 

 Благодаря предварително!

57
       2022/06/15 11:30:23-Галя Петрова-

Здравейте!Въпросът ми е как конкурсна длъжност по специален закон ЗЛЗ за главна медицинска сестра се превръща в не конкурсна поради факта че назад във времето е сключен договор по чл 123 КТ? Предстои освобождаване на длъжността,но отново се базират на пл 123 КТ и няма да има конкурс!Може ли да се оспори?

32
       2022/06/27 12:53:34-Диян Асенов-

Здравейте,

от кога започва да тече срокът на предизвестие за лице назначено по трудов договор, при наличие на обстоятелството, че предизвестието е дадено в период на ползване на болничен?

Срокът започва да тече от следващия ден или от деня на реално, фактическо завръщане на работа на лицето.

54
       2022/06/16 14:47:23-ивелин гочев-

При липса на остатък за ползване платен отпуск у някой служител, как трябва да процедира работодателя, когато пуска в принудителен отпуск всички работници и служители ?

32
       2022/06/29 14:05:52-Ирена Атанасова-

Здравейте, моля да ми отговорите на средния въпрос.

 

Служител започва да учи в учебно заведение без да иска разрешение от работодателя и без да иска отпуск по чл.169 през 2020г. , но през юни на 21 година поискава разрешение от работодателя получава го  заминава на изпити, за коя учебна  година трябва да му се броят дни на отсъствие .

37
       2022/06/27 22:36:26-Валентина Луканова-

Здравейте, Аз съм майка в майчинство за отглеждане на дете към момента и имам следният казус с работодателя на моята майка(бабата на детето): Възнамерявам да прехвърля майчинството на моята майка след изтичане на 410-те дни до навършване на 2г. на детето. И аз и бабата работим на трудов договор, но в момента тя е в дълъг болничен поради трудова злополука. След края на този болничен бабата ще трябва да излезе директно в отпуска за отглеждане на дете до 2г. без да има работен ден след този дълъг двумесечен болничен. При устен разговор с работодателя, той изрази своето несъгласие и заяви, че смята да освободи бабата от работа след като и изтече болничния и няма да приеме документите за отглеждане на дете. 

 

Въпросите ми относно този казус са:

1. Има ли право работодателя да откаже да приеме документите или да откаже излизането в този платент отпуск на бабата? И ако да, задължен ли е този отказ да бъде в писмена форма или не?

2. Има ли конкретен срок, в който следва документите да бъдат връчени на работодателя от страна на бабата и той официално да бъде уведомен, за това, че тя като негов служител, възнамерява да излезе в отпуск за отглеждане на дете до 2г? 

3. Има ли право да я освободи от работа поради това, че искам да прехвърля отглеждането на дете към нея? Защитена ли е от закона както майката до навършване на 3г. на детето? 

Благодаря ви предварително за отделеното време!

Поздрави,Валентина Луканова

39
       2022/06/21 11:59:11-Моника Пашова-

Здравейте! В момента съм в отпуск за отглеждане на дете до навършване на две годишна възраст. Отпускът ми изтича на 12.02.2023г. Държавен служител съм с месторабота в гр. Х. Предстои ми преназначаване в гр. У на 01.08.2022г

Ако прекъсна отпуска си по чл. 164, Ал. 1 от КТ, за да ме преназначат, мога ли да го възстановя и кога?

Какви документи са необходими и в какъв срок трябва да ги подам?

Благодаря предварително!

27
       2022/06/21 00:03:48-Лина Ангелова-

Здравейте!

Наш служител ползва платен отпуск поради временна неработоспособност в размер на 4 месеца без прекъсване, тъй като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст желае след изтичане на ползвания болничен да му бъде прекратен трудовият договор. По време на ползвания от лицето болничен заплатите в предприетието са били актуализирани, неговата не е. Въпросът ми е тъй като лицето не иска да работи след приключване на ползването на отпуск по чл. 162 от КТ и иска да бъде освободен на основание чл. 327 ал. 1 т.12 от КТ, то на каква база ще бъдат изчислени обезщетенията, които му се дължат по чл. 224 от КТ и чл. 222, ал. 3 от КТ, коя заплата ще бъде използвана за изчисленията? 

55
       2022/06/20 17:55:51-Петя Алексиева-

Здравейте!  От 14.09.21г. до 19.08.22г. съм в отпуск, на основание чл.164 ал.3 от КТ.  Имам намерение да прекратя трудовото правоотнашение, поради пенсиониране, считано от 22.08.22г.  На база кой месец ще се изчисли обезщетението, съгласно чл.222 ал.3 от КТ и чл.224 ал.1 от КТ. Благодаря предварително !

45
       2022/06/17 15:19:00-Десислава Димитрова-

Здравейте! Трябва ли да се прекрати Неплатения (Родителски) отпуск по чл. 167а от КТ при записването (започване посещението) на детето в държавна детска градина, която от 1 април 2022 г. е безплатна? Има ли гратисен период и възможност за адаптация на детето? Благодаря!

41
       2022/06/15 13:08:42-Татяна Кътовска-

Уважаеми Дами и Господа имам следният въпрос.

Работя по два трудови договора при двама различни работодатели. Първият трудов договор е основен-8часа, а при вторият работодател имам допълнителен трудов договор, сключен на основание чл. 111 от КТ. Продобила съм право на осигурителен стаж и възраст. Въпросът ми е имам ли право на обещетение по чл. 222, ал. 3 КТ и от вторият работодател?

49
       2022/06/05 10:48:29-Красен Терзиев-
Искам да попитам защо се предвижда сериозно вдигане на пенсиите на хора, които работят и получават заплата и то висока? Визирам работещите пенсионери в МВР и МО (а и не само), т.е. в държавни бюджетни структури. Те получават освен заплатата си около средно около и над 1000 лева и пенсия, която често е максималната или много близка до нея.
Би следвало на тези пенсионери, пенсиите да не увеличават, както на останалите, които нямат други доходи, освен самата си пенсия. Къде е справедливостта тук?
59
       2022/05/25 10:09:24-Зоя Овчарова-

 

Здравейте!

Във връзка със скорошното ми преназначаване имам няколко въпроса, касаещи последствията, ако има такива относно бъдещото ми пенсиониране.

Назначена съм, и работя на три трудови договора при един и същ работодател, тъй като работата ми обхваща три структурни звена, както следва:

1. Назначена съм на първи трудов договор по чл.67,ал.1,т.1 от КТ и чл.138,ал.1 от КТ на 2 часа работно време за деня.

2. Назначена съм на втори трудов договор по чл.110 от КТ и чл.67,ал.1, т.1 и чл.138,ал.1 от КТ на 2 часа работно време за деня.

3. Назначена съм на трети трудов договор по чл.110 от КТ и чл.67,ал.1, т.1 и чл.138,ал.1 от КТ на 4 часа работно време за деня.

Въпросите ми са следните:

1. Има ли значение на колко часа ще ми е основния трудов договор /първия/ за изчисляване на размера на пенсията ми за в бъдеще, и ако има в какво се изразява то?

2. Има ли значение за осигурителния ми стаж работата ми по посочените три договора, и ако има какво е то?

3. Има ли някаква разлика за мен, ако работя на един трудов договор за 8 часов работен ден, или както съм в момента на три трудови договора при  пресмятане на трудовия стаж за прослужени години за пенсиониране и размера на пенсията.

Благодаря Ви предварително за отговора

25.05.2022 - З.Овчарова

76
       2022/05/09 16:55:48-Валентин Колев-

дата на раждане-11.02.1959

Кога ще се пенсионирам и с какви документи.

                             благодаря

36
       2022/05/02 14:54:10-Пенка Божилова-

Добър ден! През м.октомври 2022г. съгласно чл.69в от КСО имам право на ранно пенсиониране, като учител. Тогава ще навърша58г.10м. До м.01. 2024г имам инвалидна пенсия за трайна намалена работоспособност–75%.В момента работя, като старши учител с помощник на учителя в ДГ. Имам 35г.06м .11д- към 1.04.2022г осигурителен учителски стаж единствено в системата на образованието, като последните 5 са при нов работодател в ДГ. Искам да Ви попитам, дали ако избера ранното пенсиониране, ще ползвам и инвалидната пенсия или някакъв процент и колко ще е той? П-л съм на СО и като синдикален член имаме договореност при пенсиониране на 11 брутни заплати. Това валидно ли е за ранното пенсиониране и трябва ли да се подаде заявление към работодателя?Каква е процедурата към работодателя в моя случай? Какво да направя ? Имам и втора пенсионна осигуровка , но не в НОИ .Ако се пенсионирам ранно и не работя вече в системата  на образованието по здравословни причини, губя ли я?Мога ли да я продължа или да избера друга опция? Ще навърша годините по чл.68 чак след 3 години.Мога ли да доплатя годините , по възраст , които не ми стигат и сега да се пенсионирам не ранно ,а по чл.68 след като имам осигурителен стаж, но нямам възраст. Това са въпросите ми.Благодаря за вниманието!

56
       2022/06/16 17:46:07-Нели Димитрова-

 

 

Моят въпрос е конкретно за допустимите проектни предложения. В точка 1.2. е казано:

 

 1.2. закупуване на МПС с извършено изменение (фабрично или извън фабрично) в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление.

 

 

 Във връзка с това, по-долу са упоменати необходимите документи за кандидатстване, един от които е предварителен договор или оферта за покупка на МПС с извършено изменение (фабрично или извън фабрично) в конструкцията, в която оферта или договор трябва да се опише точно какъв е вида на изменението.

 

 С други думи от мен се очаква да намеря в някой от автосалоните  МПС с монтирано приспособление точно за моя недъг? (аз не мога да си служа с левите ръка и крак) После автосалонът ще пази автомобила, докато Министерството реши дали съм одобрена, когато ще представя фактура за покупка?

Моля, обяснете ми дали правилно разбирам Обявата за компания 2022 г.? Благодаря Ви за вниманието.

 

76
       2022/06/28 09:51:44-Татяна Младенова-

Здравейте, пиша ви по повод използването на платен годишен отпуск. Работя в магазин на 8ч. но на график. Как би трябвало да се броят дните? По календар работни или по график? Отпуската ми ще е от 24.08.22 до 03.09.22.

Благодаря предварително!

Хубав ден!

66
       2022/06/27 16:57:32-Ива Нинова-

Здравейте, 

С решение на Общ. съвет, 15 август е обявен за за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Варна.

Седалището на работодателя е в град. София, но мястото на работа на по-голямата част от служителите е посочено като град Варна.

В този случай: работен ден ли е 15.08 за служителите с място на работа - гр. Варна?

Как следва да се процедира със служители, които са в режим работа от разстояние (работа от вкъщи) и са посочили адрес на територията на друга община? 

Възможно ли е служители на един и същ работодател да бъдат третирани по различен начин в зависимост от това дали имат посочен адрес за работа от разстояние на територията на различни общини?

Благодаря! 

 

103
       2022/06/20 15:22:39-Герчо Иванов-

Здравейте,

Работя на сумирано изчисляване на работното време по 12 часови дежурства. Командирован съм от неделя до петък на курс в отдалечен район. Колко часа трябва да  се намалят от месечната норма за времето на командировката 5 или 6 работни дни по 8 часа? В неделя тръгвам и в петък се връщам.

Благодаря

57
       2022/06/16 20:41:52-Иван Славов-

Здравейте.

През месец май тази година сключих трудов договор за неопрделено време по чл. 67, ал. 1. т. 1 от КТ. Длъжността, която заемам е ''асистент''в структурата на Селскостопанска академия. При сключване на договора ми бе поискано медицинско свидетелство и автобиография. Въпросът ми е: свидетелство за съдимост изисква ли се при сключване на трудовия договор? Длъжността ми е в сферата на науката и изследователската дейност, като не е свързана с материални или финансови отговорности.

Благодаря Ви!

57
       2022/06/16 11:48:14-Росица Попова-

Здравейте, 

при едновременно въведено СРВ и намалено работно време - 7 ч,

може ли служителите да работят 12ч смени

 

40
       2022/06/02 17:38:47-Десислава Дикова-

Допустимо ли е сключването на трудов договор в АД с член на Съвета на директорите на същото АД, ако същият не е изпълнителен член/ изпълнителен директор?

114
       2022/05/27 11:18:12-Деница Димитрова-

Работя в звено "касиери"с онкозаболяване и ТЕЛК 50%.Когато се налага заместване ме пращат по други обекти ,а здравите си знаят постоянните работни места..Нямам ли някаква защита.

100
       2022/05/27 14:24:23-Йонка Петова-

 

Здравейте !

Искам да назнача работници на трудов договор по чл.67/1/1 във връзка с чл.70 от Кодекса на труда на длъжности „Началник смяна” с код по НКПД: 3131 3001 и „Оператор, парни и водогрейни съоръжения” с код по НКПД: 8182 2005, които нямат документ за правоспособност, а ще го придобият в процеса на времето. Имам ли пречка да го направя и ако да каква ?

 

119
       2022/06/13 11:30:51-Галя Стефанова-

Уважаемо министерство,

 

Пиша с въпрос касаещ трудовото законодателство и желая да получа правно становище от вашите юристи.

 

Работя в общинска болница на територията на Р България и предстои договорът ми с тази болница да бъде прекратен. Във въпросната болница работя от повече от 40 години. През август 2021 се пенсионирах от тогава до днес съм работещ пенсионер във въпросната болница.

Съгласно член 222, ал. 3 от Кодекса на труда имам право на еднократно изплащане на 6 брутни трудови възнаграждения.

От поне 2 години получавам ковид добавка за работещ в сектора на здравеопазването (на първа линия) и същата не следва да се определя като "променлива" добавка, защото изобщо не е така. Тук не говорим изобщо за еднократен годишен бонус даден веднъж годишно, а за добавка за труд, която се изплаща вече 2 години.

В допълнение бих искала да обърна внимание на елементите на брутната работна заплата в чл. 3 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата. Там ковид добавката може да бъде отнесена към алинея 2 на горепосочения член 3, тъй като това решение обвързано с колективен трудов договор за работа на първа линия.

Искам да получа правно становище по въпроса за ковид добавката и нейното отчитане в обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.

 

Благодаря за вниманието.

 

Поздрави, 

Галя Стефанова

 

208
       2022/06/13 06:46:34-Александър Колев-

Здравейте. От 10 дни съм назначен на трудовдоговор, за който е подадена информация в НОИ. Детето ми се разболя и се налага да ползвам болнипен докато се оправи но ми отговориха, че нямам право на такъв.???? Бихте ли пояснили, на разбираем език, защо е така и защо ми отказват? Все пак болестите не се появяват в някакви срокове...за мен това е абсурд. Благодаря и поздрави

130
       2022/06/08 10:11:35-Марина Марова-

Служител подаде заявление за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие. Заповедта беше изготвена и готова за връчване на съответната дата, но служителят отказва да се яви във фирмата, за да му бъде връчена. Какъв е редът за връчване и реално от кой момент се счита за пректратено трудовото правоотношение.

121
       2022/05/31 13:22:35-ЛЮБКА ЙОСИФОВА-

Здравейте, бих искала да попитам, как се плаща работата в празнични дни.

Работя в каса на изипей всеки ден от 8,30ч до 18,30ч, почивка един час.

Великденските, първомайските и 24 май работихме с един час по-малко, но заплащането си е като редовно време. въпросът ми е проверява ли някой от вашето министерство как се работи и какво се плаща?

90
       2022/05/27 17:09:06-Даниела Кънчева-

Здравейте.

Нашето питане е следното: Възможно ли е служител да работи по допълнителен трудов договор /по чл.110 КТ или чл.111 КТ във връзка с чл.114 КТ/ с 8 /осем/  часова заетост, като за деня на допълнителна заетост  по втория трудов договор се ползва неплатен отпуск по основния договор на лицето? По основният трудов договор заетостта е определена на 8 часа. Става въпрос за инцидентна заетост по допълнителния договор за осъществяване на дейност като обучител. Възможно ли е за деня на заетост от 8 часа по допълнителния договор да се ползва платен отпуск по основния договор? 

Благодаря!

127
       2022/05/27 13:18:27-ВИОЛЕТА КЪТОВА-

Здравейте, съгласно чл. 19, ал.1 от Наредбата за командировките в страната командированият, има право на 20 лв., когато остава да нощува в мястото на командировката. Въпросът ми е, при участия в обучение, семинари и др., при които е осигурена храна и нощувка, командированият има ли право на тези 20 лв.? 

 

87
       2022/05/25 13:25:50-Лидия Васева-

Здравейте,

Фирма иска да възложи на моята фирма като подизпълнител прокт, който ще е извън ЕС и за повече от година . Въпроса ми е как трябва да бъдат оформени документите на екипа който ще пътува, така че да са изрядни, къде и как ще се осигуряват, командировъчни трябва ли да им се изплащат в предвид че намаляват, как се компенсират след това, трябва ли да се регистрират в съответната държава като местни лица или не. Кой е най-правилния вариант данъчно и естествено да не се ощетяват работниците.

Лидия Васева

58
       2022/06/01 09:55:14-Павлина Иванова-

Придобивам право на пенсия през юли месец. Ако не го упражня, а продължавам да работя, без да съм пенсионирана, има ли право работодателят да ме отстрани от работа или да ме накара да упражня правото си на пенсия. Работя в държавно учреждение.

144
       2022/05/30 15:13:33-Теодора Лазарова-

Може ли работодателя да измени длъжността и характера на работа на служител без неговото съгласие за кратък период от време - до 30 календарни дни? В конкретния случай, служител на длъжност чистач се изменя на портиер за срок от един месец?

57
       2022/05/27 09:56:13-Наташа Христова-

Здравейте,

имаме наети лица на работа в ПСПВ, които са на график и на сумирано работно време.

Ако трудовото възнаграждение на служителя е 40 лв. дневно, колко следва да получи ако е работил на национален празник - 3 март или 24 май ?

 

68
       2022/05/25 15:21:29-Йорданка Илиева-

Предстои ми пенсиониране. В момента съм държавен служител. При настоящия работодател имам 7 години служебен стаж. Преди това имам още 5 години служебен стаж при друг работодател. Периода между двамата работодатели е  с прекъсване.

Интересувам се какво обезщетение ми се полага при пенсионеране - дали 6 заплати за 12 години стаж като държавен служител или само две заплати като стаж от последен работодател.

С уважение: Илиева

117
       2022/05/29 23:13:23-Ваня Петрова-

Здравейте,

Искам да ползвам възможността за  ранно пенсиониране по чл. 68 а, ал. 1 от КТ от 01.07.2022 г.

Трябва ли да подам предизвестие към работодателя или мога да напусна без предизвестие  от 01.07.22 г., като в молбата за напускане напиша като причина - пенсиониране?

Благодаря предварително!

 

120
       2022/05/29 15:18:39-анелия войнова-

Здравейте,

Ползвах правото си на  пенсиониране през 2018г,но по стечение на обстоятелства останах на работа във фирмата. Тъй като подадох заявление за посоченото основение освобождаване без предизвестие по чл.327,ал.1,т.12 от КТ, длъжностното лице ми отговори,че не мога да ползвам това основание. 

Моля отговорете ми мога ли да напусна по посоченото основание,защото имам здравословни проблеми и вече ми е трудно да изпълнявам задълженията си,свързани с стоене на крак 8 ч. работен ден и физически труд.

Предварително благодаря.

87
       2022/05/27 21:15:53-анелия войнова-

Здравейте

при придибито право на пенсия през 2019г.,мога ли да напусна без предизвестие на основание на чл.327,ал.1,т.12 от КТ.

От счетоводството на фирмата ми обясниха,че не може,и това че не съм уведомила фирмата защото пенсионерите на трудов договор ползвали  друг вид осигуровки

96
       2022/05/28 19:41:50-Бянка Сарабашева-

На свободно учителско място директорката ме назначи по чл.68,ал 1 т.1 .със срок от 15.09.2021  до края на уч.година 30.06.2022г.

Имали ли право, работата ми на учител не е сезоненна?

 

65
       2022/05/27 14:44:56-"СТМ-Доверие" ЕООД Тодорова-

Фирмата ни предоставя ваучери за храна в момента на стойност 80 лв. Допустимо ли е да давам ваучери за храна на различна стойност на хора с различно отработено време.

Не е коректно хора на пълен работен ден да получат еднакви вааучери с тези на намален работен ден.

91
       2022/05/26 12:27:09-Благодатка Савова-

Здравейте!Интресува ме може ли да се предоставят ваучери за храна и по време на платен год.отпуск и същите да се считат за социален разход?

80
       2022/06/09 12:07:00-Катя Петкова-

Лицето е в трудовоправни отношения с работодателя от 2019 г. на длъжност учител. През 2020 г. ражда първо дете и излиза в отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст. През 2022г. детето навършва две години и лицето се връща на работа. Въпросът е :  при изчисляването на възнаграждението за трудов стаж и професионален опит  признават ли се тези две години? Трудовите правоотношения не са прекъсвани и съгласно чл. 164 от КТ времето се признава за трудов стаж , но професионален опит като учител  - ?

68
       2022/06/09 10:18:39-Катя Цолова-

Учител работи на 0,5 щат от 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г.. От 01.06.2022 г. същият по основно правоотношение е назначен на 0,25 щат  и на 1 щат по чл.110 във връзка с чл.68, ал1, т. от КТ. Учителят е синдикален член. По КТД и НРВПО учителите позват 56 дни годишно платен отпуск. Въпросът ми е - колко дни платен годишен отпуск за 2022 г. ползва учителят и как се заплаща той?

 

89
       2022/06/03 19:29:15-Марян Щерев-

Уважаеми дами и господа,

Съгласно чл. 155, ал. 4 от КТ размерът на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни и съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ работника или служителя има право на допълнителен отпуск за ненормиран работен ден не по-малко от 5 работни дни. В тази връзка искам да попитам служителка, която излиза в майчинство от 01.07.2022г. има ли право на допълнителния платен отпуск за всяка календарна година или само основния платен годишен отпуск от 20 работни дни.

62
       2022/06/10 10:37:54-Надя Пешева-

Здравейте!

Получено е от служител решение на ТЕЛК 65% което влиза в сила от 26.05.2022г.

Право на 26 дни платен отпуск за цялата календарна година ли се полага или изчислено пропорционално на месеците в 2022г. в които е валидно решението на ТЕЛК?

Предварително благодаря!

153
       2022/06/11 00:07:13-Атанас Семов-

Уважаеми г-жи и г-да,

В дадено предприятие има служител, който е сключил трудов договор през 2017 г. Предвидено е право на 20 дни платен годишен отпуск. В Наредбата за работното време, почивките и отпуските е указано следното:

Чл.  22 (1) [...] За ползуване на платения годишен отпуск за втората и следващите календарни години не се изисква нов 8-месечен трудов стаж, като в тези случаи размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие.

Тъй като стажът на лицето в предприятието е над 12 месеца, означава ли това, че считано от 01.01.2022 г. лицето има право на 20 дни платен годишен отпуск за 2022 г. или е необходимо да се смята стажът на лицето в предприятието за съответната календарна година, т.е. лицето ще натрупа право на 20 дни платен отпуск за 2022 година в края на същата година, а не в нейното начало?

 

Благодаря предварително!

53
       2022/06/02 22:30:02-Николинка Борисова-

 

Здравейте! При работно време от 19ч. до 24.00 при сумирано изчисляване на работното време трябва ли часовете нощен труд от 10,00 до 24,00ч. да се преизчисляват с коефициента от 1,14 и общият брой часове да бъде съответно 5,28.

Благодаря предварително!

51
       2022/06/01 15:59:32-Яна Митева-

Здравейте!

Пиша Ви във връзка със следния казус. Когато имаме служители, които работят на смени, т.е. са на сумирано отчитане на работното време и полагат нощен труд, преизчисляват ли се нощните часове в дневни с посочения в чл.9, ал.2 от НСОРЗ коефициент? Обръщам внимание, че запитването ми е относно изчисляване на възнаграждение за нощен труд, а не за извънреден. Упоменатите член и алинея от НСОРЗ не конкретизират смени (както е при извънредния труд в НРВПО - с 4 и над 4 часа нощен труд) и за мен не е много ясно дали тази разпорезба важи и за изчисляването на допълнителното възнаграждение за нощен труд.

Моля за Вашето писмено становище. 

Благодаря предварително.

С уважение,

Яна Митева

77
       2022/06/03 16:13:43-Александър Станимиров-

Здравейте, моля за вашето становище по следния въпрос: чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда приложим ли е в хипотезата на прекратяване на трудовия договор от служителя, без той да спази срока на предизвестие? С други думи, обезщетението, което служителят дължи на работодателя (било за целия период на предизвестието, или само за част от него), към кой момент следва да се изплати - преди прекратяването, или до края на следващия месец по реда на цитираната ал. 3, и неизплащането му влияе ли по някакъв начин на прекратяването? 

Благодаря предварително. 

49
       2022/05/31 09:48:02 - Екатерина Тодорова - Здравейте! Имам назначна служителка от 01.3.2022г- (с 3м трудов стаж), на която аз съм първи работодател в България. Тя е майка на дете на 1г,4м. Не е ползвала отпуск и обещетение за раждане и майчинство или за гледане на дете до 2г. Има ли право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8години, по чл.167а от КТ, преди детето да навърши 2г? тел.XXXXXXXXXX 50
       2022/06/07 17:05:28-Иглика Иванова-

Здравейте, казусът ми е следния:  В момента съм в майчинство втора година. Детето ми навършва Август месец 2 години. Понеже не е приета в държавно детско заведение аз няма как да се върна на работа. Има ли право работодателят ми, да ми откаже неплатен годишен отпуск? Също така ако, ми откаже неплатен отпуск, ще трябва да напусна, ще имам ли неустойка за неспазено едномесечно предизвестие и в какъв размер е?  Имам 72 дни платен годишен отпуск, ако напусна могат ли да си одържът неустойката, ако има такава от платената отпуск и остатъка, следва ли да ми бъде заплатен? Благодаря предварително! 

68
       2022/06/06 11:03:49-ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА-

ЗДРАВЕЙТЕ, Има ли право на отпуск по чл 169 ал 1 работник на трудов договор , който не е ползвал отпуск ,но е и редовен студент за защита на дипломна работа ?

Благодаря!

56
       2022/06/03 09:38:36-Красимира Атанасова-

Здравейте,

Има ли право служител на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ, преди да е излязло решението му за пенсиониране?

64
       2022/05/31 12:40:44-Антоанета Миланова -

Здравейте,аз работя във хранителен магазин детето ми е на 6 години и работя такива гадни смени че не мога да обърна достатъчно внимание на детето си въпросът ми е защо само до 6 годишна възраст може майката да не дава нощен труд а не може да го направят до 9 годишна възраст защото дете което направи седем години то почва училище и съответно му трябва повече занимание. И после иска държавата раждаемост ето аз за втори тази година си подавам документите за кандидатстване на детски и не ме одобряват защо защото съм надвишила дохода със 6 лева ,а не мога да кажа че живеем ухолно къщата ни изгоря правиме стая за детето защото расте не си позволяваме да ходим всяка година на море или планина или друг вид почивка защото не можем да си го позволим а на окраинците безплатно море искам да питам защо 

38
       2022/05/29 21:24:21-Елена Добрева-

Здравейте! Учителка е назначена по чл.68 (1) т.1. от КТ за срок от 2 години, считано от 01.09.2020 година, преди да стане бременна.

1-ви въпрос. Договорът изтича на 31.08.2022 година. Междувременно жената роди на 27.04.2022 година. Може ли да бъде прекратен трудовият договор на основание чл.325 ал.1. т.3. с изтичане на уговорения срок, считано от 01.09.2022 година, при положение, че тогава лицето ще бъде още в  отпуск поради бременност и раждане? Налага ли се разрашение от Инспекцията по труда?

2-ри въпрос. От 01.04.2022 година са увеличени заплатите на учителите. В случай, че прекратя договора на въпросната майка, обезщетението за неизползван отпуск на база новата заплата ли трябва да се изчисли или на последната й заплата преди раждането?

74
       2022/05/27 15:59:38-Мадлена Балабанова-

Може ли работодателят да откаже изплащането на обезщетение по чл.222 ал.3 при съкращаването на работник, отговарящ на изискванията за това обезщетение, който е пенсионер от две години

50
       2022/05/26 11:56:54-Златина Николова-

Здравейте! Въпросът ми е попада ли отпускът по чл. 168, ал. 1 към общия такъв за годината? Би ли следвало при прекратяване на трудовото правоотношение и изплащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск непогасен по давност за годината на прекратяване на трудовото правоотноешение същия да попада в изчисляването  на паричното обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж? Тоест ако даден служител прекратява трудовото си правоотношение на 10.05.2022г. а от 23.04. до 08.05.2022г. е в платен годишен отпуск и за същата календарна година има останали 10 дни би ли следвало, 2-та дни по чл. 168 да попадат към тези, които ще се изплатят пропорционално на отработеното или се начисляват отделно?

47
       2022/03/02 17:37:36-Мартин Атанасов-

Предприятието, в което работя има установен сменен режим на работа със сумирано отчитане на работното време. 

До скоро нощният труд над 4 часа се приравняваше с коеф. 1,1430.

След направена проверка от ГИТ имаше предписание да се преизчислява целият нощен труд. Независимо дали е до или над 4 часа.

В предписанието е изписано Чл.9 Ал. 2 от НСОРЗ "При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място."

Моля, за Вашето становище кое е правилно да се преизчисляват часовете нощен труд над 4 часа или всички дори и да са под 4 часа.

 

 

72
       2022/05/19 17:41:12-Стамен Николов-

Здавейте!

Според НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време ДВ. бр. 103 от 23.12.2005г.

Чл 3 т.7 работещите като кинезитерапевти трябва да работят с намалено работно време от 7 часа. Но моя работодател не смята така. Какво мога да направя по въпроса?

77
       2022/05/14 21:05:04-Христо Ташев-

Наредбата с този номер в сила ли е още?Имали някакви промени и как мога да ги намеря?

71
       2022/06/10 15:54:57-Йорданка Посталкова -

Здравейте,

Дружеството "ТД-ДАНИ" ЕООД, с ЕИК: 205283789, в момента не може да освободи назначените служители,не може да бъде отслужена счетоводно и данъчно, поради внезапна смърт на собственика и управител на дружеството от 25.05.2022г.
Питането е какво трябва да се направи и съм коя институция да се обърнем, за да може служителите да бъдат освободени, при липса на наследник, който да поеме дружеството?
От "Инспекция по труда" ни насочиха да се обърнем към експерт директно в Министерство на труда за най-адекватно и законно решение.
Благодарим и очакваме възможен бърз отговор.
 С уважение 
89
       2022/06/09 11:58:31-Михаела Киликчийска -

Обръщам се към Вас със следното запитване, касаещо изплащането на отработени часове за първия ден на разрешен отпуск за временна неработоспособност и удръжки за данък на служителя по ЗДДФЛ по отношение отработените часове.  

Казусът е следният. Служителят работи в предприятието при сумирано изчисляване на работното време. След като приключва смяната си по график и в края на работното време, усеща неразположение, посещава личния си лекар, който му издава болничен лист още за същия ден, в който служителят фактически вече е работил. В края на периода на сумираното изчисляване на работното време ще бъдат отчетени отработените часове от служителя, а паричното обезщетение за временна неработоспособност ще се изплаща за работните часове по графика на лицето след разрешаването на този вид отпуск от компетентните органи.

 Конкретните ми въпроси във връзка с гореизложеното са:

  1. Следва ли отработените часове за първия ден на разрешения отпуск за временна неработоспособност да се изплащат по ставка 100%?
  2. Ако отработените часове са по-малко от планираните по график, то следва ли остатъкът да се изплаща по 70%?
  3. Ако има отработени часове в първия ден на временната неработоспособност, следва ли да се удържа данък на служителя по ЗДДФЛ?“

 

98
       2022/06/02 17:03:18-Цветелина Андровска-Илиева-

В редица нормативни актове в Република България са поставени изисквания за заемане на определена длъжност като брой години определен вид трудов стаж - например 5 години учителски стаж или 5 години юридически стаж. Моля да изясните дали времето, през което служителка, назначена на длъжност учител, ползва болничен за бременност и раждане и съответно след това платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години, се зачита за учителски стаж? Респективно, същият казус може да възникне и за служителка, назначена на длъжност юрисконсулт и ползваща болничен за бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Признава ли се това време за юридически стаж? Ако отговорът е НЕ, с какво това се различава от ползването на редовен платен годишен отпуск, който при учителите е доста дълъг, или пък ползването на болничен 6 месеца, поради претърпяна операция например?

Благодаря предварително за отговора!

93
       2022/06/01 23:31:37-Георги Георгиев-

Здравейте

Работя на 12ч 2дена работа 2дена почивка СИРВ

от 20.05 пуснах 5 дни платен отпуск (24.05 влиза в този период)

моля за становище 21 и 22 (събота и неделя) както и 24.05 (официален празник)

включват ли се в 5те дни платен отпуск.

Благодаря и Поздрави

 

86
       2022/03/16 10:04:04-Румяна Василева-

Здравейте!Казвам се Румяна Василеваи съм на 51 години

Имам 13 години стаж втора категория.В момента работя на трудов договор трета категория.Как бих могла да си изработя оставащите ми две години стаж на втора категория без да напускам настоящата си работа?

Като допълнителен трудов договор на 4 часа ще ми се признае ли категорията и колко години трябва да работя на втора категория 2 или 4 ?

48
       2022/06/07 11:50:57-Валери Назаров-

Уважаеми господа,

Въпросът ми може да се стори малко необичаен, но често се сблъсквам с този казус, останал не напълно изяснен. Като изпълнител на граждански договор, желая да получа чисто възнаграждение, например от 3000 лева, защото брутната сума по договора нищо не ми говори. В този случай има две възможности: Да подам предварително декларация по чл. 29, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, след което счетоводителят на фирмата Поръчител да изчисли полагащите се осигуровки и добавени към 3000 да впишем брутната сума в договора. При малко по-дълъг период на изпълнение, особено в нашите динамични времена, декларираната сума може вече да не е актуална (март месец е била 3 100, а сега е 3 200). И така, има ли противоречие, ако в Гражданския договор е записана желаната "чиста сума за получаване" и категорично е упоменато, че преди изплащането й се подава Декларация за облагаемия доход, на базата на която се привеждат полагащите се осигуровки в определения срок от закона? Това не е ли едно и също, но отместено във времето? Моля за Вашия коментар или насочване към компетентен орган.

С уважение

149
       2022/06/06 10:18:25-Мина Хубенова-

Здравейте! Бих искала да попитам стажът ми като преподавател във висше учебно заведение признава ли се за учителски, ако започна работа в училище. Заемам длъжността старши преподавател във висше училище.

Благодаря Ви предварително!

73
       2022/04/06 14:29:01-Таня Драганова-

Съгласно чл.8 от НСОРЗ:

"Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За всеки отработен
нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се
заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от
0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от
един лев."

При промяна на минималната работна заплата за страната на 710лв. в нарушение ли ще сме ако продължим да плащаме нощен труд по 1лв. на час?

111
       2022/05/20 13:17:07-Леонард Попа-

В коя ситуация в България работодател може да откаже да плати за неотработените официални празници?

71
       2022/05/13 17:25:34-Леонард Попа-

Искам да работя в България и искам да знам дали официалните законно свободни дни (официални празници) са платени. Искам да знам къде пише в Кодекса на труда, че официалните свободни дни са задължителни от работодателите за заплащане.

59
       2022/05/12 11:39:26-Мина Божилова-

Здравейте,

Кога, в кой ден, следва да се отрази в графика и във форма 76 смяна, която започва в 23:00 часа – съответно часовете от нея - нощен труд, празнични часове, отработени часове?

Работодателят визуализира в графика и във форма 76 смяната, която започва в 23:00, в следващия ден. Коректно ли е това?

Пример: Служител трябва да се яви на смяна, която започва в 23:00, на 12.05.

Графикът е изготвен по следния начин:

12.05 – Почивка

13.05 – 8 часа (смяната, която е започнала в 23:00 на 12.05)

14.05 – Почивка

 

Моля ви за становище има ли право работодателя да подобна практика и на коя нормативна база се е позовал?

Благодаря!

65
       2022/05/24 22:24:18-Емил Банков-

 

Здравейте,

Имам нужда от Вашата помощ за решаване на следния казус:

През месец март 2019г. сключих трудов договор за основно трудово възнаграждение в размер на 658 лв. / при минимална работна заплата 560лв./. При последното увеличение от месец април 2022г.на минималната работна заплата на 710лв.  за страната  задължен ли е работодателя ми да увеличи основното ми трудово възнаграждение на 710лв., като по този начин го приравни към минималната заплата за страната, защото във фиша ми за април месец е вдигнат само осигурителния ми доход на 710лв.,  а основната ми заплата остава 658лв. и при тази ситуация чистата ми сума за получаване е по-ниска от получаваната до сега.

114
       2022/05/20 14:16:55-Малинка Василева-

Здравейте, преподавател от Американски Университет, който от началото на 2022 е приет за депутат е в неплатен отпуск с трудов стаж за цялата година . Полага ли се и трябва ли да се начисли Платен годишен отпуск в тази ситиация.

 

Благодаря

 

98
       2022/05/20 11:34:28-Мариана Петрова-

Ако бъде прекратен трудов договор и сключен веднага нов трудов договор със същия работодател, може ли неизползвания разме ра ПГО вместо да бъде изплащан по старото трудово правоотношение, да се ползва по новото трудово правоотношение.

88
       2022/05/19 09:22:42-Ивайло Николов-

Следва ли да се прилага Наредба 2/1994 за времето на разположение, тъй като с измението на текста на чл. 139, ал. 5 КТ Наредба 2/1994 за времето на разположение същата е издадена от некомпетентен орган - Министъра на труда и социалната политика, а компетентността по закон е предоставена на Министерски съвет?

81
       2022/05/12 17:43:06-ВАЛЕНТИНА НЕДЕВА-

   Считано от 13.09.21г. до 28.08.22г. съм в отпуск съгласно чл.164 ал.3 от КТ.  Имам намерение  да прекратя тр.правоотношение, поради пенсиониране,  считано от 02.09.22г. Питането ми е: на база кой месец ще се изчисли обезщетението съгласно чл.222 ал.3 от КТ и чл.224 ал.1 от КТ. 

75
       2022/05/25 12:08:58-Дими Колева-

Здравейте, в момента съм отпуск по чл. 77 от Закона за дипломатическата служба. Работя в съдебната система и имам натрупан платен отпуск от 120 дни. Заплатите в съдебната система са увеличени за периода на моето отсъствие. За да използвам платения си отпуск с актуализираната заплата необходимо ли е първо да се върна на работа и за какъв период от време? 
Благодаря!

 

72
       2022/05/08 18:10:04-Дамян Стоилов-

Разрешено ли е да се носи металотърсач през летището или ще ти го конфискуват? Благодаря

50
       2022/05/06 11:04:50-Евдокия Илиева-

Здравейте, искам да попитам има ли възможност работодателят да откаже надомна работа, въпреки че досега такава е била извършвана. Има ли значение дали работодателят е нов?

38
       2022/05/03 14:36:00-Велислава Русева-

Здравейте,

Пиша Ви със следните въпроси:

Как следва в трудов договор да се уреди мястото на работа и работното място при смесен режим на работа ако са в различни населени места?

Какъв следва да е кодът в такъв случай по Наредба №5 от 2002г. за уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ?

Би ли могъл служителят да претендира изплащането на командировъчни за пътя от едното населено място до другото?

116
       2022/05/02 03:47:10-Николай Конов-

Пише Ви Николай Данков Конов имам едн въпрос кога вашето правителство ще увеличи минималната работна заплата даже има сектори който взиматат под минималната работна заплата  може ли с 550 да се издържате да си купите храна  и да си платиш битовите сметки  Какви решения ще се вземат за увеличение на минималната работна заплата не може са с войната и инфлацията да се оправдава те!

                                      С:Уважение Николай Конов

60
       2022/05/12 09:11:14-мария христова-

Здравейте!От 1 март т.г.съм напуснала работа в Централна медицинска библиотека след

връчано предизвестие.Изплатени са ми и 6 заплати.През април има заповед за увеличение

на заплатите считано от 1 януари т.г.Имам ли право на изплащане разликите спрямо новата

заплата за изработените от мен януари и февруари.От главния счетоводител ми беше отговорено _не защото вече не съм служител.Ько имам право_на какво да се основа_член,алинея....Благодаря!

67
       2022/05/20 13:26:51-Радостин Стайков-

Здравейте, по какви причини областните и общински администрации нямат областен и общински съвет за тристранно сътрудничество съгласно КТ? Кой би следвало да следи за спазването на трудовото законодателство  и по - точно на чл.3б и 3в от КТ?

В Шуменска област няма Областен съвет за тристранно сътридничесто и нито един съвет за тристранно сътрудничество в 10 те ни общини!!!

Благодаря предварително!

69
       2022/05/18 11:32:30-Калоян Александров-

Може ли сдружение ЮЛНЦ да сключи Граждански договор с треньр по вид спорт, като в договора е записано, че изпълнителят /треньор/ ще води тренировъчен и състезателен процес без парично възнаграждение /на обществени начала/?

Ако се сключи такъв договор по желание на треньора, нарушава ли се ЗЗД и българското законодателство от страна на сдружението?

Поздрави!

Александров

61
       2022/05/12 10:38:54-Биляна Иванова-

Здравейте,

ако съгласно Приложение 3 от Наредбата за служебните командировки и специализиации в чужбина изплатим двойния размер -100 евро - дневни пари на шофьори на тежкотоварни автомобилни и отделно им заплатим квартирни пари, ще надвишим ли изискването за необлагаем доход, описано в чл. 24, ал. 2, т. 5, буква Б от ЗДДФЛ, а именно:

Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.

(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:

5. стойността на:

б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт;

 

Благодаря,

68
       2022/05/08 22:28:34-Ирина Димитрова-

Здравейте,

Държавен служител съм и през февруари 2020 г. излязох в отпуск по чл. 163 и 164 от КТ, като се върнах на работа в края на юни 2021. Заплатата ми беше актуализирана във връзка с чл. 15 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, след което използвах платения си годишен отпуск до края на ноември. През 2022 г. заплатите на служителите в администрацията, в която работя, бяха актуализирани отново. За годината на завръщането ми от майчинство (2021) нямам годишна оценка. В този случай приложими ли са разпоредбите на чл. 15 от Наредбата и по-конкретно текста: „В този случай увеличението може да се извърши при завръщането от отпуск, както и през следващата година, ако служителят не е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността за годината на завръщането поради ползването на отпуска“.  Допустимо ли е заплатата ми да бъде актуализирана и през 2022 г., както е направено при останалите служители на институцията,  в която работя. Благодаря Ви предварително за отговора.

61
       2022/05/20 18:25:07-Ани Хаджиева-

Здравейте! Въпросът ми към Вас е следният:

Как се изчисляват паричните обезщетения при  временна неработоспособност при  работа  на дневни сменни графици и при  сумирано изчисляване на работното време при работа   на смени по часов  график?

Благодаря предварително за отговора!

 

 

104
       2022/05/20 07:52:41-Цветослав Мирчев-

Здравейте!

Бих искал да попитам - може ли лице, назначено на петдневна работна седмица при пълно работно време 8 часа, да сключи трудов договор за работа в събота или неделя на 8 часа по чл. 114, ал. 2 от Кодекса на труда при същия работодател на друга длъжност?

Благодаря!

82
       2022/05/12 15:10:40-Георги Димов-

Здравейте,

Бихте ли ми помогнали да изтълкувам правилно чл. 153, (1) от КТ, където е казано:

"При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка."

Какво се има предвид под "петдневна работна седмица" - седмица с работни дни от понеделник до петък (нормално работно време) или седмица, в която по график има пет работни дни (като не е задлъжително да са от понеделник до петък)?

Казуст, с който се сблъсквам, е следният - в компанията има хора, които са на сумирано отчитане на работното време. Графикът им е разнообразен, но ако горната алинея се отнася за тях, то тогава сме длъжни да залагаме два почивни дни в календарната седмица. По този начин би се обезсмилило самото сумирано отчитане, тъй като се губи гъвкавостта.

98
       2022/05/09 13:49:29-Петя Петрова-

Включва ли се премията, която е с непостоянен характер, в базата за изчисляване на 3-те дни болничне за сметка на работодателя? Ако да, какъв е механизма: вар1. (ОРЗ по договор+клас=премия)/бр.работни дни в месеца или вар.2 (РЗ за отработените дни+клас=премия)/броя отработени дни)?

49
       2022/05/04 12:06:15-Пепа Николова-

Във фирмата имаме пазачи на сумирано работно време. Дужурствата са едната смяна от 8ч до 20ч и другата смяна от 20ч. до 8ч. Смяната, която е от 20ч. до 8ч. е смесена( дневна и нощна) от 22ч. до 6ч. са нощните часове -8ч.нощен труд го превръщам в дневен  с коефицент 1,143.Правилно ли е?

60
       2022/05/23 14:59:48-Вера Цанова-

Здравейте, пиша Ви във връзка с освободен служител на осн. чл.328, ал.1, т.2 от КТ, считано от 01.02.2022г. Освободеният служител почива  на 09.02.2022г. и след изтичане на м. февруари с, наследникът на служителя претендира за изплащане на обезщетение за периода 01.02.2022г. - 09.02.2022г. на осн. чл.222 ал. 1 от КТ. Има ли право на исканото обезщетение?

242
       2022/05/10 12:28:46-АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА-

Здравейте, управител съм на ЛЗБП. Предстои провеждане на конкурс за главна медицинска сестра.

Съгласно ЗЛЗ чл.68, т.7 трудов договор с главна сестра се сключва от ръководителя на ЛЗ за срок до три години след провеждане на конкурс.

Има ли право управителя да сключи срочен договор за една година. Какви са възможностите му за прекратяване на срочния договор при несправяне с ангажиментите на спечелилият конкурса. 

 

Предварително благодаря за отговора.

 

179
       2022/05/04 18:07:29-Лиляна Благоева-

Здравейте!

От 01.06.2021 г. до 01.04.2022 г. работих по допълнителен трудов договор при друг работодател като инженер технолог, на основание чл. 111 от КТ с продължителност 2 часа . След като прекратих основния си трудов договор, работодателят по допълнителния трудов договор ми предложи работа на пълно работно време - 8 часа на същата длъжност, на основание чл. 67 и чл.70  от КТ, със срок на изпитване 6 месеца, от 01.04.2022 г. Може ли да се сключи договор със срок на изпитване, след като вече съм работила на тази длъжност при същия работодател?

128
       2022/05/01 11:03:51-Любка Йосифова-

Какви са санкциите от Вашето министерство, за фирми, в които се работи в почивните и в празничните дни и не се дават компенсации!?

Какво решение е взето за фирми, които са фалирали и не може да се вземе образец за трудов стаж от тях, защото нямат архив преди 2000 год.?

Защо няма проверка, при работа в празнични и почивни дни и работно време по-дълго от това в КТ?

73
       2022/04/20 13:19:36-Николета Стефанова-

 

Здравейте !

 

Искам да назнача работник на трудов договор по чл.67/1/1 от Кодекса на труда на длъжност „Оператор, парни и водогрейни съоръжения” с код по НКПД: 8182 2005, въпреки че към момента на сключването на  трудовият договор, лицето не е издържало изпитите по Наредба 9 от 06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и  мрежи, а това ще се случи след като се обучи в Предприятието и в последствие се яви на изпит /квалифицира/ ? При първоначалното сключване на трудовият договор мога ли да си назнача лицето на реалната длъжност - 8182 2005, за която го наемам. /естествено спазвайки всички изисквания относно недопускане до индивидуална работа преди да си издържи изпитите за посочената длъжност/?

 

110
       2022/04/20 13:17:57-Николета Стефанова-

 

Здравейте !

 

Искам да назнача работник на трудов договор по чл.67/1/1 от Кодекса на труда на длъжност „Началник смяна” с код по НКПД: 3131 3001, въпреки че към момента на сключването на  трудовият договор, лицето не е издържало изпитите по Наредба 9 от 06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и  мрежи, а това ще се случи след като се обучи в Предприятието и в последствие се яви на изпит /квалифицира/ ?

 

При първоначалното сключване на трудовият договор мога ли да си назнача лицето на реалната длъжност, за която го наемам в случая 3131 3001 /естествено спазвайки всички изисквания относно недопускане до индивидуална работа преди да си издържи изпитите за посочената длъжност/?

Благодаря

 

87
       2022/04/28 17:35:23-Чавдар Иванов-

Може ли работник да откаже да работи при удължено работно време по смисъла на чл. 136а /КТ. Как се извършва този отказ?

205
       2022/04/26 13:45:53-Радка Йочева-

 

Здравейте.

Моля за Вашето становище по следния казус. Лице работи във фирма в условията на първа категория труд. Имаме ли право да го назначим на допълнителен трудов договор в нашето предприятие на пълен работен ден, отново в условията на първа категория труд през периода, когато лицето ползва платен годишен отпуск по чл.155  и неплатен отпуск по чл.160 от Кодекса на труда в другото предприятие?

Благодаря предварително.

 

72
       2022/05/25 10:12:23-Боряна Николова-Христакова-

Уважаема Госпожо/Уважаеми Господине,

Моля за информация по отношение на следния въпрос:  законообосновано ли е ползването на 30 дни еднократен отпуск, извън всички останали отпуски, за изготвянето на дисертация,  при положение, че докторската програма, по която се обучавам е в редовна форма

Ще се опитам максимално кратко и коректно да изясня казуса: работя в общинска структура от 1 г. и 10 месеца. От две години и два месеца съм докторант /редовна форма/ в ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград. Досега успешно осъвместявах дейностите по двата ангажимента, но се нуждая от време за изготвяне на дисертация. Мога ли да се възползвам от отпуск по чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда? Ръководството толерира обучението ми, но имат притеснения относно законосъобразността на отпускането на този отпуск.

101
       2022/04/07 16:26:39-Милена Ташева-Павлова-

Здравейте, към момента имам подадено заявление за ползване на платен отпуск по смисъла на чл.169,ал 3 (30раб. дни без прекъсване) от служител назначен на пълен работен ден, който е редовен докторант и следва да защити докторатура пряко свързана с дейността на организацията в която работи.Въпросът ми е имам ли право да позволя ползването му при редовна форма на докторантура? Служителя е уведомил ръководството при постъпване на работа, че е зачислен докторант към учебно заведение.

Благодаря!

86
       2022/05/23 14:12:56-Галина Димитрова-

Здравейте,

Предстои ми пенсиониране. Работя в Психоболница. Преди това съм работила в ЦСМП без прекъсване. Ще имам ли право на 6 брутни заплати при пенсионирането, тъй като в Психоболницата имам 4 година стаж, а в ЦСМП 6 години? И двете здравни заведения са на бджетна издръжка - Министерство на здравеопазването.

Благодаря предварително

126
       2022/05/20 15:56:51-Ива Игнатова-

 

Във връзка с искане от служител за изплащане на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ в размер на брутното трудово възнаграждение за четири  месеца, представляващи разликата до пълния размер от шест месеца моля, за Вашето становище. С оглед заложения в чл.222, ал.3, изр. второ от КТ принцип на еднократност на обезщетението, моля за Вашето становище по случая с цел законосъобразното му разрешаване. Фактите по казуса са следните:

С влязло в законна сила съдебно решение на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ е отменена заповед, с която на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ е прекратено трудовото правоотношение с служителя и възстановява  служителят длъжност

Служителят е възстановен на длъжност, като със заповедта за възстановяване е определена основната работна заплата и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 1.3% за всяка година трудов стаж при общ трудов стаж .

Четири месеца по-късно със заповед на работодателя  трудовият договор на служителят е прекратен на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ. На лицето не е изплатено обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ, тъй като правото е упражнено при друг работодател преди възстановяването на работа по силата на влязлото в сила съдебно решение и през месец октомври 2019г. е получено обезщетение за два месеца .

Със заявление служителят отправя искане да му бъде изплатена разликата до „6(шест) брутни заплати по обезщетението по чл.222, ал.3 от КТ при придобито право пенсия за осигурителен стаж и възраст при 15 години и 6 месеца стаж. Към заявлението е приложено удостоверение за получено обезщетение от друг работодател при прекратяване на трудовото правоотношение.

138
       2022/05/19 20:21:40-Мариана Данкова-

Имам 27 години учителски стаж, като 20 от тях са в едно училище, а останалите в друго. Между двете училища имам 4 месеца, в които получавах обезщетения от Бюрото по труда.  Зачитат ли се тези 27 години като непрекъснат стаж при един и същ работодател (Столична община - отдел "Образование" ) и имам ли право да получа 11,5 заплати при пенсионирането си, което предстои през масец август тази година?

166
       2022/05/19 12:42:43-Таня Петрова-

Лице се връща на работи след дълъг неплатен отпуск (1 година). През времето на този отпуск заплатите на служителите са повишени, включително и неговата, но той няма отработени дни по новото възнаграждение. Сега иска да ползва няколко дни платен отпуск, но базата за изчисляване по чл.177 КТ му е в много отдавнашен месец с по-ниско заплащане. Прилага ли се в този случай (след дълъг неплатен отпуск без стаж) чл.21, ал.2 от НСОРЗ, според който се изплаща добавка за разликата между старото и новото възнаграждение?

129
       2022/05/18 14:31:08-Стефана Сиракова-

Здравейте, моля да ни кажете на какъв размер обезщетение  по чл.222, ал.3 от КТ има право учител в столично общинско училище, който през м. юни 2022 г. придобива право на пенсиониране по чл.68 , ал.1  и 2 от КСО /пенсия за осигурителен стаж и възраст/. За последните 20 години от трудовия си стаж лицето има отработени над 10 години като учител в училище. Но за последните 10 години от трудовия си стаж е работил за няколко месеца като непедагогически специалист /секретар в частно училище/. Учителят е член на синдикатите.

130
       2022/05/17 09:27:35-Ралица Златарова-

Здравейте! Имаме срлужител назначен на основен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1  на 4 часа  и допълнителен трудов договр по чл.110 от КТ също на 4 часа. Предстои му пенсиониране и прекратяване на двата трудови договора. При начисляване и изплащане  на обезщетението му по чл.222, ал.3 от КТ трябва ли да се начисли и изплати и за двата трудови договора или само за основния трудов договор?

Предварително Ви благодаря за оказаното съдействие!

128
       2022/05/13 15:15:20-Теодора Присадашка-

Здарвейте,

Във връзка с предстоящо пенсиониране на педагогически специалист от 88. СУ „Димитър Попниколов”, моля за вашето становище в какъв размер би следвало да бъде изплатено обезщетение по чл.222, ал.3 КТ на лице, което има над 10 години трудов стаж в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка, но през този период има 4 прекъсвания от 3 до 15 дена в следствие на преназначаване от една институция в друга.

Предварително Ви благодарим за съдействието и отделеното време.

Теодора Присадашка - ЗД АСД

130
       2022/05/12 11:09:20-Мариана Стоянова-

Наш служител напуска по собствено желание.В момента чака Решение за пенсиониране,но напуска,защото не се чувства добре.Работил е по-малко от 10г. при този работодател.Когато излезе Решението за пенсиониране,ако той си пусне молба за получаване на обезщетение/2 брутни заплати/,има ли право да ги получи.

133
       2022/05/11 16:29:34-Тоня Иванова-

Здравейте, искам да получа малко повече разяснения относно полагаемия неплатен отпуск след втората година майчинство до навършване на 8г възраст на детето - трябва ли да се подава някаква декларация в НОИ, и двамата родители ли имат право на по 6м неплатен отпуск, ако е така, може ли само единият да ползва общо 12м и как точно става това. Здравните осигуровки за периода за чия сметка са и на каква база се изчисляват, признава ли се за трудов и осигурителен стаж. Благодаря предварително!

125
       2022/05/05 13:28:03-Христина Светлева-

Здравейте,

Тъй като от НОИ ми казаха да се обърна към вас , бих  искала да направя следното запитване. Ако съм в неплатен отпуск по майчинство за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по член 167А ал.1 имам ли право детето да посещава държавна  детска ясла? 

Благодаря

С уважение

Христина Светлева

297
       2022/05/24 18:10:10-Петър Николов-

Здравейте . Ще се опитам в най кратък вариант да ви запозная със случаят на майка ми .

Майка ми работи почти 20 години в текстилна фабрика работният и ден преминава главно във ходене и вдигане на различни видове тежести . В последствие на това натоварване има сменена тазобедрена става няколко различни заболявания на костите и телково решение за 50 процента инвалидност . Препоръката на медицинските представители е да бъде назначена на по лека позиция на работното и място . До колкото съм запознат с Човешките права работодателя е задължен да намери по подходяща позиция за всеки работник който има възникнали заболявания в противен случай това се счита за дискриминация и е подсадимо . Въпросът ми е : Ако в този случай майка ми е запознала фирмата работодател със случая и те не вземат никакви мерки за облекчаване на работните й задължения как може да се постъпи в тази ситоация . 

Благодаря предварително за оказаната помощ и информация . 

 

171
       2022/05/23 08:16:10-Мариета Георгиева-

Как следва да се прекрати договора с работник на трудов договор след смъртта на собственика на еднолично дружество с ограничена отговорност?

129
       2022/05/16 11:59:43-Росица Господинова-

Учител е в платен годишен отпуск, като преди изтичане на платения отпуск си подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателя да се съгласи на това предизвестие, тъй като учителя вече е в разрешен отпуск? Може ли директора да не се съгласи на това предизвестие и веднага да прекрати ТД, имайки в предвид, че вече е разрешил на работника отпуск?

152
       2022/05/13 14:16:54-Диана Йорданова-

Здравейте,

Може ли рехабилитатор, работещ на основен трудов договор 4 часа да сключи допълнителен трудов договор с друг работодател за 3 часа на същата длъжност? Въпросът ми е във връзка с факта,че длъжността попада в Наредбата за определяне на видовете работи , за които се установява намалено работно време 7 часа и забраната на чл. 112 ал. 1 от КТ.

Благодаря,

99
       2022/05/08 02:41:02-Росица Гудева-

Здравейте, работя като социален работник на 1/4 длъжност, нощни смени и съботно/неделни. Имам общо 4 бр 12 часови дежурства за месец - 3бр нощни + 1 бр целодневно (събота или неделя).

 

Имам следните въпроси:

Работната седмица как трябва да се изчислява - върху 40 часа, или върху 35 ?

Какъв платен годишен отпуск ми се полага ако съм на основен трудов договор и какъв, ако съм на допълнителен?

Работодателят има ли право да промени първоначално сключения трудов договор и да намали полагаемия се платен годишен отпуск и при какви условия? 

Благодаря.

83
       2022/05/08 14:16:26-Таня Пичурова-

 

Здравейте, бих искала да разбера спрямо КТ, дали времето  като редовен докторант  се признава за трудов стаж по специалноста? И ако се признава учебното заведение ли трябва да ми издаде бележка за този период от време?

64
       2022/05/05 09:14:39-Десислава Кожухарова-

Наш преподавател желае да му се изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за периода на неговото обучение за придобиване на висше образование в Русия /твърди че има международна спогодба за това/, и за периода на аспирантурата /докторантурата/ му. 

Въпросът ми е има ли нормативно основание да се зачита периода на обучение с цел придобиване на висше образование и периода на аспирантура /докторантура/ за трудов стаж и професионален опит? Някога имаше нормативен акт от далечната 1973 г. съгласно който периода на аспирантурата се признаваше за трудов стаж, този акт все още актуален ли е?

Благодаря Ви.

99
       2022/05/04 21:29:40-Росица Господинова-

При ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2годишна възраст, полагат ли се на учителите членове на синдикат, допълнителните 8 работни дни, към полагащите се 48?

79
       2022/05/04 15:45:02-СВЕТЛАНА ИВАНОВА-

Лице е назначено за член на СИК от РИК за провеждане на избори за народни представители, съгласно изискванията на ИК. В изборния ден лицето претърпяло злополука. След дадени указания от НОИ е установено, че осигурител е общината на територията, на която е съответната СИК и която е следвало да плати възнаграждението и осигурителните вноски на това лица. Община е извършила съответните действия и с разпореждане на НОИ злополуката е призната за трудова такава по чл. 55, ал. 2 КСО. Разпореждането на НОИ е влязло в законна сила.

Като се вземе предвид, че "работодател" по КТ и "осигурител" по КСО са различни понятия, че РИК, назначаваща членовете на съответната СИК е временен орган, който прекратява съществуването си след провеждане на изборите  и с оглед разпоредбите на чл. 97, ал. 5 ИК, чл. 4, ал. 1, т. 8 и чл. 11 КСО към когото трябва да насочи претенцията си по чл. 200, ал. 1 КТ бившият член на СИК, претърпял трудова злополука?

67
       2022/05/18 16:19:13-Анка Съблева-

ДО

                                                                                   М-во на труда и социалната политика

                                                                                   Гр.София

 

 

ОТНОСНО: Задаване на въпрос касаещ заплащане по втори трудов договор за услуга“Асистенска подкрепа“

 

             Здравейте!

Обръщам се за съдействие към Вас по следния казус:

Съгласно Договор №  14/14.04.2021 год с община Раковски бях назначена като социален асистент в рамките на 4 часа дневно за Мария Николова Съблева ,която е майка на съпруга ми. Същата е с множество заболявания и прогресираща деменция и се нуждае от грижи не само в рамките на 4 часа, а денонощно.

            В условията на извънредната епидемична обстановка в която живеем вече трета година, въпреки всички предпазни мерки, които съм взимала на 09.11.2021 гбях диагностирана с положителен тест за COVID – 19 r  и поставена под 14 дневна карантина, както аз така и членовете на семейството ми. Тъй като заболяването ми протече безсимптомно и без усложнения просто законът ме е задължил да си бъда в къщи, което  означава, че аз добросъвестно  съм си изпълнявала задълженията на социален асистент и не е имало нужда някой да ме замести. Поради тази причина  съм представила болничния лист само пред основния работодател ГБС – Пловдив Ад. Не съм и предполагала ,че мога да бъдат третирана като нарушител на закона и санкционирана   без вина, защото такава наистина няма. Ето защо останах втрещена от писмото на НОИ, което получих на 17.05.2022 г с  Разпореждане № РВ-3-15-01127162/13.05.2022 год за възстановяване на сумата от 425.56 лв за неправомерно изплатен болничен лист № Е20212802521.

Изумена съм от чиновническото безхаберие и недалновидна преценка на проверяващите, тъй като моят случай е разгледан като един от многото и се цитират разпоредбите на чл.40 и 46 от КСО, без да се отчита че КОВИД -19 е форсмажорно обстоятелство и за него не би трябвало да се прилагат разпоредби на стар закон.

            Тъй като с това разпореждане се иска възстановяване на сумата, която ми е изплатена по болничния, това означава, че същия се  счита за невалиден, а аз няма как да се  съглася с това. На базата на този болничен ми е издаден сертификат 01/BG/5L84UJMF8779374N#Fкакто  и са били поставени под карантина и останалите членове на семейството ми.

Въпроса ми е следния: Правомерно ли ми е изплатено възнаграждение по договора ми за социален асистент по времето когато съм била под карантина ?

В очакване на отговор :Анка Съблева гр.Раковски ул.“Д.Чинтулов“43 тел.0888773859

76
       2022/04/28 10:49:58-Капка Спасова-

Здравейте,

 

Моето питане е свързано с чл. 220 от КТ и неговото прилагане.

От текстовете на чл 220 от КТ е ясно, че двете страни в трудовото правоотношение са с равни права по отношение намаляване или непрослужване срока на предизвестието споменато в трудовия договор. И двете страни имат право да се възползват от тази опция.

Имат ли обаче право и двете страни да откажат на насрещната страна прилагането му? - т.е. в случай че едната страна не желае да се спази пълния срок на договореното предизвестие и иска да компенсира другата страна по надлежния ред, но втората страна в правоотношението не желае съкращаване срока на предизвестието и държи на пълното прослужване, втората страна да изрази писмено мнението си и да откаже финансова компенсация и да запази спазване на пълния срок на предизвестието?

 

Благодаря ви!

98
       2022/04/26 14:20:28-Виктор Вълков-

 

Уважаеми г-жи и г-да,

 

Според чл. 139, ал. 5 от Кодекса на труда, за някои длъжности поради особения характер на работата може да се установява задължение за дежурство. Материята е уредена в Наредба №2 от 1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя. Съгласно § 3 от Наредба № 2 указания за решаване на възникнали въпроси по прилагането на наредбата дава министърът на труда, поради което се обръщам към Вас със следните въпроси:

 

1. 1. Според чл. 2 от Наредбата, установяването на дежурство е поставено в зависимост от волеизявление на министъра на труда, който да одобри такъв режим на работа за даден отрасъл по предложение на съответното ведомство. Означава ли това, че не е възможно в отделно предприятие да се въведе дежурство без да е налично такова волеизявление на министъра за целия съответен отрасъл?

 

2. 2. Къде мога да се снабдя със списък на отраслите/категориите служители, за които е налично такова разрешение на министъра? В рамките на своето търсене не успях да открия такава информация нито на сайта на министерството, нито другаде

 

Вече изпратих запитване до Главна инспекция по труда, но оттам ме препратиха към МТСП.

Благодаря предварително!

 

Поздрави,

Виктор Вълков

 

 

 

72
       2022/04/25 21:54:20-Чавдар Иванов-

Може ли работодател да установи 3 пъти годишно сумирано изчисляване на работното време  за по 4 месецаи така да се окаже, че цялата година работниците са работили при сумирано изчисляване на работното време? 

82
       2022/04/25 12:54:47-Чавдар Иванов-

Може ли с постоянен трудов договор, в който работното време се определя по график - два работни дни (всеки по 12 часа) и два почивни дни да се работи повече от 40 часа седмично? СИРВ ли е това или е извънреден труд, защото има над 40 часа изработени седмично? 

104
       2022/04/04 16:04:00-Дора Банкова-

Здравейте,

Обмислям пенсиониране и очаквах удължаване на срока на правото на избор на три последователни години до края на 2022 г, както всъщност беше обещавано по-рано. Моля Ви, отговорете ми от какво и кого зависи това удължаване и очаква ли се да се приложи до края на настоящата година.

С уважение,

Дора Банкова

122
       2022/04/14 15:00:19-Ани Хаджиева-

Законосъобразно ли е:при вътрешно заместване на служител да се прилага чл.120 от КТ. вместо чл 259?

Как се изчисляват парични обезщетения  при работа на дневни сменни графици и при сумирано изчисляване  на работното време при работа на смени по часов график?

Благодаря предварително за отговора!

108
       2022/04/17 18:28:00-Лина Петкова-

Уважаеми дами и господа експерти, имам няколко въпроса относно правата на управителите на социални услуги.

1. Касае се за услуги, в които са настанени лица с психични разстройства и според Наредбата за видовете работи, за които се установява намалено работно време, служителите имат право на 7-часовработен ден. Освен пряко ангажираните по предоставянето на услугата като социални работници, санитари, медицински лица, трудотерапевт могат ли и управителите/директорите да  ползват намалено работно време?

2. В ЗЖЛПР и ЦНСТПЛПР задължтелно трябва да има назначено медицинско лице, според стандартите за предоставяне на тези социални услуги, но медицинските кадри на много места липсват, особено в малките населени места. Може ли управител/директор, на посочените по-горе социални услуги, да изпълнява задълженията на медицинско лице, ако има подходящо образование и за какъв период от време? Под каква форма  може да бъде възложена подобна функция - допълнителен трудов договор или само заповед от доставчика (кмета на общината) на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация?

84
       2022/04/19 12:37:07-Зара Димитрова-

Здравейте,

Съществува ли правно основание да се търси материална отговорност от лице назначено на длъжност "касиер" от 01.06.2019г., като при започване на трудово-правните отношения не е приело с опис и приемо-предавателен протокол активите, които се отчитата задбалансово? Материалната отговорност е описана в длъжностната характеристика, коята е надлежно подписана от служителя при започване на работа. Лицето "разбира" за размера, стойността и описанието на активите, едва когато получава заповед за инвентаризация през месец октомври 2019г. Годишните ивентаризации  през 2019г., през 2020г., и през 2021г. приключват без забележки и претенции, от която и да е от страните.

Може ли трудовия договор на МОЛ да бъде прекратен без приемо-предавателен протокол за задбалансовите активите, при положение, че лицето не е подписало такъв при назначаването?

72
       2022/04/19 09:01:02-Зара Димитрова-

Здравейте,

Съществува ли правно основание да се търси материална отговорност от лице назначено на длъжност "касиер" от 01.06.2019г., като при започване на трудово-правните отношения не е приело с опис и приемо-предавателен протокол активите, които се отчитата задбалансово? Материалната отговорност е описана в длъжностната характеристика, коята е надлежно подписана от служителя при започване на работа. Лицето "разбира" за размера, стойността и описанието на активите, едва когато получава заповед за инвентаризация през месец октомври 2019г. Инвентаризацията приключва без забележки и претенции, от която и да е от страните.

84
       2022/04/27 08:56:07-Кремена Петрова-

Добър ден,

Имам стаж като помощник съдебен изпълнител 8 години.

При кандидатстване за позиция в държавната администрация - централно управление за длъжност директор на дирекция, същият следва ли да се зачита като управлениски опит.

При упражняване на дейността съм имала подчинени - 10 лица, тъй като всички действия по изпълнението са се съгласували и ръководили от мен и ЧСИ, а при негово отсъствие изцяло от мен.

Благодаря!

74
       2022/04/28 15:16:37-Благодатка Савова-

Здравейте!Интресува ме допълнителният платен отпуск по чл.156 ал. 1-т. 1 и 2-може ли да се прехвърля за следващата година и погасява ли се по давност?

107
       2022/04/26 11:30:01-Петя Панчева-

Здравейте,

Работодател може ли да командирова свои служители-непълнолетни лица на възраст 16 и 17 години, временно в друго населено място на работа?

81
       2022/04/20 16:44:27-Таня Узунова-

Здравейте,

Достатъчно ли е товарният автомобил да е товароподемност 12 и повече тона, за да бъде водачът на товарен автомобил втора категория труд независимо от наименованието на заеманата длъжност-шафьор, цистерна напр. или е задължително и да се промени наименованието на длъжността –според действащия НКПД са предвидени длъжности –шофьор, тежкотоварен авт. 12 и повече и шофьор, самосвал 12 и повече тона?

92
       2022/04/19 10:38:31-Дани Стефанова-

Пенсионер съм от 2011година и до сега съм работила 10 г. след пенсионирането си. Сега започвам работа по ПМС  66/96 г  и към 01.04.2022 г. имам трудов стаж 47г и 7 месеца /по данни от НОИ/. Какво допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит трябва да ми се определи в трудовия договор?

164
       2022/04/20 16:02:12-Иванка Узунова-

Здравейте, подадени са документи при нас  за назначаване на служител, упражнил правото си на пенсия за ОСВ по време на срока на  Експертно решение на ТЕЛК -м.10.2018г. В НОИ са му казали, че ТЕЛК-а му става пожизнен на основание КСО. След като го назначим на този служител може ли да му дадем увеличен размар на платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ -26 р. дни и да ползва данъчно облекчение по заплата. Т.е. този ТЕЛК валиден ли е за нас към датата на тазначаване.

187
       2022/04/27 16:30:02-Мария Костадинова -

Здравейте! Върнах се на работа  след майчинство началото на месец април. Неудобно ми е да повдигна въпроса пред началниците ми и искам да се консултирам преди това. Бих искала да попитам,дали имам право на актуализация на трудово възнаграждение,предвид че съм се върнала на работа след 2 години отпуск по майчинство? По служебен път ли се случва актуализацията или се налага да попълня необходими документи. Благодаря за отговора!

241
       2022/04/28 11:44:27-Дора Колева-

Здравейте, в отпуск по майчинство съм и работя в съдебната система. По време на отпуската заплатите са увеличени И имам натрупан платен отпуск. За колко дни трябва да се върна на работа, за да мога да си пусна отпуска с актуализирана заплата?

Благодаря!

260
       2022/04/20 14:52:23-БОЙКА МАРИНЧЕВА-

Предстои ми пенсиониране през мес.юни 2022 г  .Фирмата ни е в  лошо финансово състояние не се знае как ще се развият нещата. През  октомври 2022 год. ще навърша  10 год във фирмата. Преди това съм работила във Областно пътно управление  около  25 г забравих да пиша  че в момента работя във Пътностроителна фирма  /БУРГАСПЪТСТРОЙ  АД-Бургас/ .Въпроса ми е имам ли право на обезщетение на шест брутни заплати при пенсиониране  по чл .222 /3/ ако стане нещо  със фирмата след като съм работила все във  пътностроителния бранш,  След придобиване  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията че няма да имам  10 год.във фирмата.

БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

173
       2022/04/19 13:42:29-Даниела Йорданова -

Искам да ви попитам, предстои ми да родя на 26.11. тази година, та въпросът ми е кога чмога най рано на коя дата да се върна на работа и да получавам половината от майчинството си.

160
       2022/04/19 13:19:56-Стефка Малкочева-

 

Декември 2020г е подписан договор за Продажба на активи и последващи задължения между две производствени предпрития.  Последва освобождаване по взаимно съгласие, на всички служители от единия работодател, след което са назначени на постоянни трудови договори към вторият работодател – Купувач на активите, считано от 02.01.2020 г. Няма пряко или непряко притежание на  преимуществен дял от записания капитал между двете предприятия.

Предстои пенсиониране на служител след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Служителят има придобити 8 години трудов стаж в първото предприятие и 2 години трудов стаж във второто, като и в двете предприятия е изпълнявал една и съща длъжност.

 

С изменението на текста в чл.222 ал.3 от КТ, възниква казус относно тълкуването на понятието "Група от предприятия" като понятие по смисъла на § 1. Т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и размерът на брутните възнаграждения, които се полагат при пенсиониране на лицето.

 

Във връзка с изложената фактическа обстановкасе поставя следния въпрос:

 

 

 

1. Какъв размер обезщетение се дължи на служителя след придобиване на право за пенсия за осигурителен стаж и възраст – брутно възнаграждение за 2 месеца при работа при работодателят, при който работи в настоящия момент има над 2 години трудов стаж или брутно възнаграждение за 6 месеца в случай, че двете предприятия, подписали договор за Продажба на активи и последващи задължения попадат под понятието  "Група от предприятия"

 

 

179
       2022/04/19 11:33:18-Галина Милева-

При прекратяване на трудов договор на служител се установи, че е придобил право на пенсия за осиг. стаж и възраст и се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Установено е, че през последните 10 години лицето е работило на следните длъжности в заведения на общинска бюджетна издръжка-пом. директор в общинско училище (СОУ), управител и соц. работник в социална услуга (ЦОП), предоставяна от общината и като кметски наместник. Работодател на лицето в училището е директора на училището, в соц. услуга -управител, а на управителя на соц. услуга -кмета на общината. Тъй като училището е общинско, доставчик на соц. услуга е общината, следва ли да се приеме, че това е трудов стаж реализиран при един работодател или в група предприятия съгл. чл. 222, ал. 3 от КТ, въпреки, че дефиницията за група предприятия не визира този вид случаи?

135
       2022/04/28 18:08:48-Марияна Георгиева -

Служител с трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 от КТ за неопределено време, е подал  заявление  с изврично писменно желание да премине в срочен трудов договор. Може ли да стане с подписване на допълнително споразумение по чл.119 и как, на кое основани на ТД се регистрира уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ в НАП.

141
       2022/04/26 10:40:05-Люси Кръстева-

Здравейте, 

Пиша Ви във връзка с възникнал въпрос от моя страна относно неплатеният отпуск по чл.167а от КТ и по-конкретно прехвърлянето на месеците от страна на бащата.

Знам, че майката има право на шест месеца от този отпуск, а останалите шест се полагат на бащата, от които шест месеца той може да прехвърли пет от тях. Ако обаче бащата е чуждестранен гражданин, регистриран по българското законодателство, притежаващ ЛНЧ, но не живее в България и не работи на трудов договор в страната ни, то ще може ли да прехвърли тези пет месеца на майката? 

Благодаря Ви предварително! 

 

 

107
       2022/04/21 10:34:41-Марияна Мадоян-

Налага ли се запор на обезщетения по чл. 222, ал. 3 от КТ. 

86
       2022/04/20 16:08:41-Стефан Петров-
  1. Здравейте казвам се Стефан Петров и работя на трудов договор и 12 часови смени с месечен график,който се изготвя от работодателя.На 19.04.22 пуснах заявление за отпус по чл.157 ал.1 т.2 за кръводаряване в деня на даване и следващия ден,както е по закон.Работодателя ме освободи но ме уведоми ,че понеже отпуска е за два дена а аз съм почивал повече защото двата дена са 12 часови смени и така съм бил излизал на минус часове,за което иска да работя допълнително една 10 часова смяна през текущия месец.Моля за тълкуване на чл.157 ал.1 т.2 защото никъде не намирам информация,за мен не е редно да отработвам и тези часове,защото отпуска е за два дни и никъде не пише за работни часове.Благодаря предварително
112
       2022/04/15 09:44:54-Георги Пенев-

Здравейте.От 13 06 2008 г„ до 13 06 2011 бях дълго срочно командирован в Афганистан от Министерство на външните работи.Тъй като Афганистан е рискова държава получавах 25 процента рискови.Но при пенсионирането ми никъде никъде не се отчита този период.А общ стаж в министерството като трета категория труд.Хем е рискова -хем не е.Какво трябва да се направи за да се излезе от параграф 22.Тоест този переод да бъде зачетен като първа категория.Трябва да се вземе решение по въпроса.И други колеги са в същото положение.Които не са чак толкова много за бъде ощетена НОИ.Г.Пенев

66
       2022/04/14 13:45:00-Велислава Русева-

Здравейте,

Въпросът ми е относно езика, на който трябва да се сключи трудовия договор, а именно - има ли задължение трудовият договор да е на български език (или поне да има двуезична версия и на български език). Ако да - кое е правното основание и в кой нормативен акт се съдържа подобно изискване (или забрана трудовият договор да е само на чужд език)?

Благодаря предварително.

109
       2022/04/11 09:56:37-Марин Маринов-

Предстои ми пенсиониране по чл. 68 ал. 3 от КСО.Имам над 10 години трудов стаж през последните 10 години при един и същ работодател. Имам ли право на обезщение при пенсиониране в размер на 6 ( шест) брутни заплати.

145
       2022/04/06 14:55:47-Дима Карова-

Здравейте,

Работила съм като държавен служител в две администрации от които имам общ служебен стаж 21 г. към момента. В последната администрация, в която работя и към момента имам към днешна дата 10 г.  служебен стаж Предстои ми пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.

Въпросът ми е какъв е размера на обещетението, което ми се полага при пенсиониране и след прекратяване на служебното ми правоотношение.

183
       2022/03/31 09:17:35-Благодатка Савова-

Допълнителният платен годишен отпуск за работа при специфични условия и ненормиран работен ден могат ли да се отлагат за следващата година и погасяват ли се по давност?При напускане на работник изплаща ли се обезщетение по чл.224 от КТ?

126
       2022/04/01 08:02:37-Габриел Първанов-

Здравейте имам два въпроса, но нека сведем важния отговор до 1вия за 2рия ако можете ми отговорете.

1во - С дата днешна се вдига минималната работна заплата.  Трябва ли с моя работодател да подпишем анекс за вдигането или всичко е автоматично ( в момента съм осигурен на 650 лева)

2ро - Съпругата ми загуби  преди година и нещо детските си надбавки за разлика в максимума на осигуряване от 18 лева. Тоест взима с 18 лева повече от максимума за получаване на детски надбавки. Сега с увеличението може ли да подаде заявление за доходите си и да и бъдат върнати детските?

163
       2022/04/14 11:47:44-Светла Узунова-Дойчинова-

От 01.07.200 г. насам, процентът ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит следва да се определя като се вземе предвид целия трудов стаж или този по специалността -педагогическия при учителите. А при помощник възпитателите и в чстност, когато заемат 1/2 бройка помощник възпитател?

128
       2022/04/08 14:32:18-Десислава Иванова-

Съгласно Анекс от ноември 2021г. към КТД-Образование се създава нова алинея към чл.39 според която във връзка с противоепидемичната обстановка на непедагогическия персонал в училищата и детските градини се отпускат отщ 20 дни платен отпуск. тези 20 дни важат ли и за 2022г. и ако да за целия ли период или само по времето на епидемична обстановка, обявена за такава със заповед на МЗ. Ако е само до м. април, когато е края на противоепидемичната обстановка как се изчисляват тогава дните отпуск на непедагогическия персонал?

209
       2022/04/08 09:47:55-Лиляна Петкова-

Работя като учител 35 години в ено училище. Преди няколко години трябваше да отида в чужбина ,за да помагам на дъщеря си ы която имаше малки деца.Вмомента отново работя в същото учлище от 2 години.Предстои ми пенсиониране .Имам ли право на обезщетение по чл.222 от 11 заплати.

82
       2022/04/07 14:47:35-Деси Димитрова-

Уважаеми дами и господа, 
на 20.12.2020 г. е прекратен трудов договор, като на 01.03.2022 г. с вече влязло в сила съдебно решение уволнението е признато за незаконно от съда на осн. 344, ал. 1, т.1 от КТ и съдът е осъдил работодателя да възстанови служителката на същата длъжност на осн. 344, ал. 1, т. 2 от КТ. 
Междувременно, на 10.06.2021 г. служителката е родила. 
Към настоящия момент се очаква съобщение от първоинстанционния съд за възстановяване на работа, за да може служителката да се яви пред работодателя в 14 дневния срок. 
1/ Какво трябва да направи служителката, за да бъде възстановена на работа и незабавно да се ползва от отпуска за бременност и раждане по чл. 163 от КТ?
2/ Какви документи следва да представи пред работодателя?
3/ Има ли право служителката да претендира обезщетение за бременност и раждане от НОИ за периода от раждането до възстановяването на работата, респ. излизането в отпуск поради бременност и раждане?
4/ Ако съобщението за възстановяване от съда бъде получено след навършване на една година от детето, има ли право служителката да поиска от работодателя възстановяване на работа и незабавно с това ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 години по чл. 164 от КТ? Какви документи следва да представи в този случай?

Благодаря предварително! 

99
       2022/04/06 13:56:30-Даниела Георгиева-

Здравейте, отпускът за отгл.на дете до 2 год. на наша служителка  изтича  през м08.2022г. Тя се съмнява дали детето ще се класира за прием в дет.градина. Въпросът ни е , ако излезе в непл. отпуск по чл 167а от КТ за 11 мес / 6 мес +5 мес от бащата/ , ще може ли в този период да работи на гражд.договор във фирмата  и това ще  окаже ли влияние за бъдещото класиране на детото за дет. градина ?     

79
       2022/04/05 09:07:25-Денка Стратиева-

Здравейте,трябва ли да актуализирам заплата на учител/1415лв./, който до 23.03.2022г. е бил в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до 2г. възраст а от 24.03.2022г. е в платен годишен отпуск и на какво основание?

140
       2022/04/04 21:42:20-Кристина Милева-

Здравейте,

Преди месец се върнах на работа след изтичане на две-годишен отпуск за гледане на дете. Заплатата ми все още не е актуализирана. Искам да попитам в какъв срок по закон трябва да се случи това?

Работното ми време е от 8.30 до 17.00 часа, но веднъж месечно имам работна седмица от 11.00 до 19.00 часа. Има ли точка от закона,която ме освобождава от нестандартното работно време до 3-годишна възраст на детето?

Благодаря Ви предварително.

99
       2022/04/01 16:10:01-Радка Цонкова-

Във връзка с Анекс Д01-247/11.11.2021г. към КТД в системата на предучилищното и училищно образование, на непедагогическия персонал беше увеличен ПГО с 20 дни на основание чл,156а от КТ  (във връзка с извънредната епидемична обстановка). Част от служителите ни ползваха определени дни до 31.12.2021г, а остатъка беше отложен за 2022г.

Има ли право директорът да откаже остатъка от тези дни, след като беше обявен край на епидемичната обстановка ? Не важи ли чл.176 ал.2 от КТ и този остатък от допълнителен платен отпуск да се използва до 30.06.2022г. 

 

307
       2022/04/12 10:49:34-Христина Василева-

Здравейте,

При трудов договор с фиксирано работно време (8:00 - 17:00, почивки - събота и неделя и официални празници) какви са условията за полагане на извънреден труд в официални празници (Великден) - какво трябва да е минималното заплащане, кога най-късно работодателят трябва да е уведомил работника, има ли право работникът да откаже полагането на извънредния труд, как (писмено, устно) и при кои случаи? В случай че работодателят и работникът не постигнат съгласие за условията на извънредния труд, може ли работникът да бъде принуден да го извърши и ще има ли последствия за него?

Благодаря!

146
       2022/04/05 23:15:15-Светла Иванова-

Здравейте! Мога ли да се явя на изпит за младши съдии, докато съм в трудово правоотношение и на какво основание мога да прекратя договора си при спечелване на конкурса?

83
       2022/04/05 22:53:03-Светла Иванова-

Здравейте! Въпросът ми е на кое основание може да се прекрати трудов договор, поради спечелен конкурс за младши съдии в Кодекса на труда? 

64
       2022/04/12 11:29:16-Светла Иванова-

Здравейте! Работя в съд на срочен трудов договор по реда на ЗСВ. При това положение мога ли междувременно да се явя на конкурса за младши съдии и кога дължа най-късно прекратяване на настоящия ми трудов договор- преди започване на конкурса или най-късно при спечелването му?

42
       2022/04/03 11:07:07-Йониела Димитрова-

Здравейте!Майка ми е социален асистент на 8 часов работен ден със събота и неделя от две години на тежко болен човес в с.Чирен обл.Враца. При отчитането на работните часове, в социално подпомагане във Враца, са й казали,че няма право на платена отпуска .При връзка на кмета селото с директора на социално подпомагане, за да поиска информация за платения отпуск, разговорът му бе отказан.

Въпросите ми към Вас са:

1.Има ли право на платен отпуск за двете години, в които е работила без прекъсване на уикендите?

2.Има ли право на болничен?

Благодаря Ви предварително за отделеното време!

С уважение:Йониела Димитрова

54
       2022/03/31 11:50:49-Дочка Узунова-

Здравейте,

Работя на постоянен трудов договор. Имам издадена заповед от работодателя за ползване на платен годишен отпуск за пет дни - от 21 март до 25 март 2022 г. От 21 март 2022 г.имам издаден болничен лист за отпуск при временна неработоспособност. Какво се случва с разрешения ми платен годишен отпуск, тъй като аз реално не съм започнала да го ползвам, за да отправя искане до работодателя за прекъсване на ползуването.

86
       2022/04/12 13:32:01-Радостин Рангелов-

Здравейте,завършил семестриално може ли да кандидатства за започване като  държавен служител в НАП Велико Търново.

След като в изискването е записано мин.степен на образование  бакалавър а на мен ми предстои защита на дипломна работа?

Надявам се да получа отговор в най кратък срок.

Поздрави,

94
       2022/04/08 17:43:33-Таня Узунова-

  Здравейте,

бих искала да отправя важен практически въпрос: Когато размера на отпуска на нещатен  председател на синдикално ръководство в предприятие /Отпуск на синдикални дейци/ е установен в КТД на предприятието в размер  по-голям от 25 часа за една календарна година /тоест надгражда размера в чл.159 от КТ/, кое е правното основание за полагането му-чл.159 от КТ или цитиране на разпоредбата в КТД или работникът има право паралелно да ползва отпуск и на двете основания през календарната година, взаимноизключващи ли са тези основания? Отнася ли се отпускът на синдикални дейци и за останалите служители част  синдикално ръководство в предприятието-напр. секретар, член на комитет или се отнася единствено за председателя на синдикалното ръководство?

117
       2022/04/11 13:56:50-Ирена Танкова-

Здравейте,

Обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ, в трудовата книжка се вписва като бруто сумата или като нето сумата? Въпросът ми е породен от колоната в трудовата книжка " изплатена сума лева".

Благодаря!

197
       2022/04/12 11:19:03-Светла Узунова-Дойчинова-

Директор на общинска детска градина си ползва платения ГО в периодите от 05.07.21-29.07.21г.(19 дни) и от 02.08.21-20.08.21г.(15 дни).Със своя заповед директорката определя за свои заместнични две учителки всяка за един от посочените периоди със следните отговорности:Да организира работата по заместване при отсъствие на служител; да следи ежедневния филтър на децата и дезинфекция на помещенията; да следи за спазване на правилника за ВТР от учителки и помощен персонал. Заместващите учителки сключват два трудови договора за всеки от периодите с директорката да изпълнява длъжността "учител детска група". За всеки период от 05.07.21-29.07.21 и от 02.08.21-20.08.21 директорката получава по два вида възнаграждения-за платения годишен отпуск и за работата като учител на група. С изтичане на срока по  договорите заместничките издават заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение с директорката-учител на група. При прекратяване на втория трудов договор на директорката-учител на група са изплатени обезщетени по чл. 224, ал. 1 от КТ-8 работни дни.

Работодател на директорката на общинската ДГ е кметът на общината.

Въпросът ми е законно ли е гореописаното? Моля за вашият отговор!

137
       2022/04/05 11:51:11-Сабри Салимов-

Имали право работодателя да ни пуска сам сами в целия завод втора смяна? Изобщо на смени и то сами в смяна

82
       2022/03/31 15:09:30-Сабри Салимов-

Има ли право работодатрля, да те пуска сам самичък втора смяна в целия завод. 

61
       2022/03/10 17:28:40-СВЕТЛОЗАР КАЛИНОВ-

Здравейте,

Бихте ли ми отговорили, дали държавни служители / по служебно правоотношение/ работещи в среда с йонизиращо лъчение имат право на допълнителен отпуск на основание чл. 2, т.5 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен отпуск ??

Благодаря ви предварително за компетентния отговор !!

63
       2022/04/12 14:55:05-Зорница Димитрова-

Имам служител, който е роден през 1958г., с общо 22 години трудов стаж. Кога би следвало да се пенсионира? При навършване на 65г. възраст или повече? Предварително благодаря!

159
       2022/04/10 19:20:09-Валентин Младенов -

Здравейте,за първа категория труд трябва 2/3от осигурителния стаж да е първа категория,към момента 18години.Ако от дата до дата имам 17г.и11месеца то не отговарям на условията,но ако имам 2медеца извънреден труд в същият период и стажа става 18г.и 1месец.тогаеа отговарям ли вече на условията за първи категория труд.Благодаря.

94
       2022/04/08 21:08:18-Радка Христова-

Въпроса ми е:Защо ми спряха пенсията с ТЕЛК,като нямам вина за това? Ще имам ли Великденска добавка?,Ще ми бъде ли изплатена със задна дата сумата след като се продължи телка?

Решението на телка ми изтече на 1-ви април 2022г.През месец януари получих първо писмо за предоставяне на решения и експертизи,които представих в срок в РЗИ град Ловеч,както беше указано в писмото.Получих през месец февруари второ писмо от ТЕЛК град Троян с посочена дата за явяване 26 май 2022год.

При запитване в НОИ Ловеч и НОИ София ми казаха,че пенсията ми няма да бъде считана,но се оказа лъжа.Сигурно и отпусканите ми помощи за лекарства също са спрени.С ТЕЛК съм от 10 години за инсулинозависим диабет и полиневропатия.Нямам възраст за пенсия.

Надявам се Вие да ми отговорите и напишете истината.

Считам,че аз нямам вина за тези неуредици.

138
       2022/03/28 13:24:53-Даниела Маркова-

 

2022/01/20 13:32:05-Даниела Маркова-

 

 

Здравейте !

 

 

Моля за консултация от Ваша страна.

 

При набиране на персонал за длъжности: началник смяна, топлоцентрала с код по НКПД 3131 3001, оператори на парни и водогрейни котли с код по НКПД 8182 2005, машинен оператор с код по НКПД 8189 2022,  в производствено предприятие с код по НКИД: 3530, необходим ли е друг задължителен документ за квалификация и ако – да какъв, извън упоменатите документи за назначаване съгласно чл. 1 от Наредбата № 4 от 11.05.1993 г. ?

 

Според Наредба №9 от 06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл.40 ал.(1) Стажуването е задължително за оперативния и оперативно-ремонтния персонал при подготовка за нова работа/длъжност и ал. (2)Ръководният оперативен персонал - диспечери, дежурни инженери и началник-смени, преминават стажуване на повече от едно работно място в зависимост от характера и изискванията за новата длъжност. Въпросът е през времето на стажуване на каква длъжност се назначава работник, който е новопостъпил в Предприятието - на тази която след като премине успешно обучението /се квалифицира/ ще заеме или на друга ? Възможно ли е да бъде сключен трудов договор на длъжността примерно началник смяна, топлоцентрала с код по НКПД : 3131 3001 без квалификацията, в същото време да се пусне заповед, че работникът ще бъде стажант и докато не придобие изискуемият документ няма да извършва дейности по длъжността си самостоятелно, а един вид ще е в обучителен период докато се квалифицира ?

Благодаря Ви предварително за отделеното време !

 

 

33

Уважаема госпожо Маркова,

Съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) стажуването е задължително за оперативния и оперативно-ремонтния персонал при подготовка за нова работа/длъжност. Съгласно чл. 233а, ал. 1 от Кодекса на труда, стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност. Работодателят може да сключи трудов договор за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност. Договорът се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Такъв договор с едно и също лице може да се сключва само веднъж (чл. 233б, ал. 1 и 2 от КТ). С трудовия договор за стажуване освен условията по чл. 66, ал. 1 от КТ се определят начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника, времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца, както и други условия, свързани със стажуването (чл. 233б, ал. 3 от КТ).

Следва да имате предвид, че с Наредба № 9 са въведени специфични изисквания за управление на персонала в централите за производство на електрическа и/или топлинна енергия, хидротехническите съоръжения към тях, електрическите и топлопреносните мрежи, които обхващат подбора, професионалното обучение, повишаването на квалификацията, преквалификацията, мотивирането и професионалното развитие. Съгласно § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, указания по прилагането на наредбата дава министърът на енергетиката. Следователно, имате възможност да се обърнете към Министерството на енергетиката за повече информация по отношение на изискванията според Наредба № 9 за необходимите документи за образование, квалификация, правоспособност и др. (НА)

ДАНИЕЛА МАРКОВА :

В този ред на мисли не ми стана ясно докато лицето е със сключен трудов договор на основание чл.233а ал.1 от КТ /стажува/ и във връзка с чл.66 ал.1 от КТ, при положение, че тепърва се обучава за срок от не по-малко от 6 месеца и не повече от 12 месеца, то НЯМА право да е назначено на длъжността, за която преминава обучение или се назначава на нея, но за периода на обучение винаги е "прикрепен" към наставника си ? Бихте ли уточнили, моля.

 

 

 

124
       2022/04/06 13:55:59-Мария Горемлиева Горемлиева-

Признава ли се за трудов стаж в България, работа в чужбина , по-точно в Канада.

69
       2022/04/06 08:37:25-Десислсва Атанасова-

Работя в психиатрична болница, като медицинска сестра на намален работен ден - 7 часа, съгласно наредбата. Имаме недостиг на сестри и е почти невъжно да се направи график за обезпечаване на смените със сестри. Въпросът ми е може ли при такава ситуация да полагаме извънреден труд и да ни се заплаща.

107
       2022/04/04 10:16:30-Александър Станимиров-

Здравейте, 

На служител със сключен трудов договор с български работодател, и дългосрочно командирован в страна извън ЕС, дължат ли му се за периода социалните придобивки от българския работодател, като например ваучери за храна? 

Благодаря предварително. 

102
       2022/03/31 16:44:54-Антония Николова-

Здравейте, на 15.01.2021г. ми е наложено дисциплинарно наказание "Забележка". През цялата 2021г не съм получавала допълнително материално стимулиране.На 15.12.2021г. Районен съд отменя наложеното ми наказание.Решението на съда не е обжалвано от работодателя ми. След като наказанието ми е отменено трябвали да ми бъде изплатено ДМС за този период?

189
       2022/04/08 09:35:41-Веса Жекова-

Здравейте! Работник представя болничен за периода 30,03-01,04,22, който обжалваме, защото е фиктивен(лицете е установено със свидетели, че работи на друго място).Как следва да процедираме за м. март с оглед, че все още нямаме решение от НОЙ : следва ли да начислим дните като болничен и да заплатим ? 

Благодаря!

75
       2022/04/01 13:42:19-Мария Минчева-

на 08.04.2022г.изтича 2 годишния отпуск по майчинство на служител на фирмата след което лицето желае да използва натрупания платен отпуск, въпросът ми е лицето има ли право на неизползвания отпуск за 2019г. или се губи по давност, които изтече края на 2021г.

157
       2022/04/04 19:42:42-Алина Петрова-

Здравейте. Главния експерт съм по Закона за държавния служител. Работния план си го получавам на 4.04.22 г.и не съм съгласна с възложените ми задачи. Какво да правя?

128
       2022/04/12 13:26:16-Вили Иванова-

Здравейте!Въпросът ми е свързан с ползване на полагаемия платен годишен отпуск от служители в детска градина.Работодателят разрешава ползване на три седмици през лятото,а през учебно време казва,че не може да се ползва.В резултат служителите натрупват стара отпуска към новата и някой вече са с 100 дни платен год.отпуск.Основание за отказа е,че пари в бюджета на градината няма за да се наемат заместници през летния период и така служителите да ползват отпуск за възстановяване на работната сила.Директорката казва,че тя е тази която решава и повече от три седмици не може да разреши платен отпуск.На ниво община и инспекция по труда са й казали същото,след като е отправила запитване.Как могат служителите да я накарат да спази закона и да се възползват от правото което им се полага?Към кой да се обърнат,след като от различните институции са й отговорили,че тя решава?Благодаря!

83
       2022/04/06 10:56:19-Добринка Андреева-

Здравейте, имаме двама служители, които са в продължителен неплатен отпуск повече от две години и са на работа в чужбина. Редно ли е в този случай през 2022 г. да се зачита за осигурителен стаж  времето на неплатения отпуск от 90 работни дни по чл.9, ал.2, т.3 от КСО, съгл. чл.160, ал.1 от КТ.

155
       2022/04/01 10:49:01-Даниела Кръстева-

Здравейте Бих искала да попитам сега когато вече всички служители трябва да се върнат в офиса. Моля да ми напишете ако реши работодателя да остави служителите си отново да работят Хоум офис трябва ли да издаде заповед за това или трябва това да се впише в допълнително споразумение?

90
       2022/04/12 16:17:45-Милена Ненова-

Здравейте, 

    Въпросът ми е следния: на колко дни неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж има  право служител за 2022г? Има ли промяна в нормативната уредба спрямо миналата 2021, за която бяха 90 дни? 

Поздрави!

Милена Ненова

139
       2022/04/11 16:46:02-Катя Александрова-

Здравейте, бих искала да разбера дали ще бъде санциониран работодател назначил на трудов договор украински гражданин, без да е направена легализация на дипломата му? Легализацията на дипломата в случая задължителен елемент ли е?

Предварително Благодаря!

68
       2022/04/11 11:31:48-Цветелина Стойчева-

Здравейте! Какво се променя от 02.02.2022г., с влизането на новите правила, касаещи командването на водачи в сферата на международния автомобилен превоз на стоки? До сега командването на международните шофьори, които не извършват кабутажни превози бе уредено в чл. 121 от КТ, променя ли се нещо след тази дата? Има ли промяна в начина по който се формира работата заплата? 

66
       2022/03/23 12:41:18-Мариана Кирилова-

Здравейте, пре 1991 г. бях пенсионирана по болест без право на работа и работодателя ме освободи от заеманата длъжност. Пет години от 1991г. до 1995г. включително не съм работила защото здравословното сътояние не ми позволяваше.

Сега ми предстои пенсиониране но ми липсват точно тези пет години и никой не може да ми отговори, признават ли се за трудов стаж или не. 

Моля, да ми отговорите възможно най бързо, за което Ви благодаря предварително!

 

76
       2022/02/27 22:30:32-Румяна Василева-

Здравейте!Имам 13 години стаж втора категория като рентгенов лаборант до 2010 г.След това и досега работя на трудов договор трета категория -добре платен.Мога ли да сключа втори допълнителен трудов договор на 4 часа като рентгенов лаборант за 2 години още и ще ми се признае ли категорията от него за ранно пенсиониране като е допълнителен.Към датата на пенсиониране ще имам и 94 точки.

102
       2022/02/22 14:25:00-Румяна Василева-

Здравейте!Имам трудов стаж 13 години втора категория труд.В момента работя на трудов договор 8 часа на трета категория труд.Мога ли да сключа допълнителен трудов договор с предишната си втора категория труд на 4 часа и да си изработя недостигащите ми  2 години за ранно пенсиониране?Ще ми се зачете ли втората категория,като е от допълнителен договор?

246
       2022/03/24 11:02:12-Веселина Димитрова -

При работа на 4 четири часа като втори договор има ли ограничение при заплащането

 

125
       2022/03/25 15:12:51-Александър Цонов-

Здравейте,

Казвам се Александър Цонов и имам следният въпрос:

Назначен съм и работя с безсрочен трудов договор на пълен работен ден (8 часа). Притежавам Решение на ТЕЛК на което срокът изтече на 31.05.2020г. по време на Извънредната епидемична обстановка. На основание §20, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, срокът на това Решение на ТЕЛК е удължен до отмяна на Извънредната епидемичната обстановка и три месеца след това.

Интересува ме дали имам право на допълнителен платен отпуск на основание чл.319 от КТ в размер на 6 дни за 2021 и 2022г?

 

С уважение: Александър Цв. Цонов

204
       2022/03/17 18:03:47-Иван Ватев-

Имам епикриза и болничен лист от 18.12.2021г. за захарен диабет.За да ми издадат  Трудова характеристика,необходима ми за ТЕЛК,ме уволниха на 25.01.2022г,след което веднага на момента ми предоставиха документа.Въпросът ми е защитен ли съм от уволнение по смисъла на чл.333 от КТ след като не е искано разрешение от никаква институция?Предварително благодаря за отговора.

105
       2022/03/25 08:49:51-Пламен Събев-

Здравейте,

 

Във връзка с нарастващата инфлация в България, предвижда ли се някакво актуализиране на работните заплати на служителите в МТСП?

 

Поздрави!

174
       2022/03/17 14:05:34-Весела Казашка-

Здравейте,

Изхождайки от основното правило за годишният отпуск, че той се ползва до края на календарната година, за която се отнася, като работодателят е длъжен да разреши ползването му, освен ако то не е отложено по реда на чл. 176 КТ сме формулирали фирмено правило. В него сме приели, че "изразходването на платения годишен отпуск  е  с низходящ приоритет на разпределение, т.е първо се изразходва отпуска за настоящата година." 

Въпросите, на които ще се радваме  да получим отговор са:

1. Виждате ли нарушение на законовите разпоредби при тази формулировка. 

2. Има ли законова разпоредба, с която работодателят е длъжен да се съобрази при формулиране на правилата си и е задължен да използва друг метод.

 

С уважение,

Весела Казашка

 

 

 

303
       2022/03/24 11:43:11-Йорданка Петрова-

Здравейте!

Предстои  ми пенсиониране в България пред април 2022г. 

Реших да си прибавя стажа от Англия, който е 8 години.

Но моята счетоводителка ми каза, че ако си взема стажа оттук....вече губя правата си в Англия.

Не напускам Англия...мисля да стоя още една , две години.

Вярна ли е тази информация?

В България имам стаж 35 години. Трябва ми още една година за пълна пенсия.

Как да постъпя? Да си платя едната година и да не търся стаж от тук? 

Какво губя или печеля ако си използвам  английския стаж в България?

И ако го ползвам , имам ли след това право  / като направя години/да кандидатствам и за пенсия от Англия?

 

Благодаря!!!

 

 

274
       2022/03/22 14:54:10-Радина Димова-

Здравейте,

Служител има право на основен платен годишен отпуск – 26 дни и допълнителен платен годишен отпуск на основание чл. 156, ал.1, т.1 (за работа при специфични условия на труд) за една календарна година 18 дни. При временна неработоспособност (болничен) следва ли да се намалява размера на този допълнителен отпуск (на основание чл.156, ал.1, т.1 от КТ)?

Пример: 26 дни основен + 18 дни допълнителен – общо 44 дни.

10 месеца лицето е било в болнични.

За цялата година има право на 26 дни.  26:12*12=26 дни

За 10 месеца има право на 4 дни.  5:12*10=4 дни

За 2 месеца има 3 дни.  18:12*2=3 дни  и за годината стават общо 33 дни.

И преизчисляването на допълнителният отпускът трябва ли да бъде съгласувано със синдикалните организации.

Благодаря предварително

151
       2022/03/14 19:31:53-Мариана Павлова-

На постоянен тр.договор и няколко пъти в годината замествам колега по чл.259ал.1 и ал.3 от КТ и чл.64 от КТД.При изчисляването на възнаграждението се взимат средно 21 работни дни,независимо,че работните дни са 20 или 22 за  месеца.Правилно ли е?

135
       2022/03/22 11:50:14-Антония Илчева-

Здравейте,

имам следният казус. Имаме служител, който започва при нас на 8ч. на  една длъжност. След известен период с Допълнително споразумение, по тази длъжност се променя възнаграждението и продължителността на работния ден става 4 часа, като в същият ден се сключва с него 2-ри трудов договор ( при същия работодател) и за друга длъжност на 4 часа.  Осигурява се и по двата договора, като сумарно работи един пълен ден от 8 часа. Как да бъде нанесено всичко това в Трудовата книжка:

- първо трябва ли да приключа с квадратен печат, периода на който е  бил на 8ч. И след това да нанеса промяната с ДС, според която сртава на 4 часа, като нов вид правоотношение?

- Трябва ли да се нанесат и двата трудови договора в книжката и ако да как и как се преключват. Или трябва да се нанесе само първият като основен, а за вторият УП-3 да се издаде?

 

275
       2022/03/20 22:16:23-Мария Илиева-

Здравейте, 

От 5 години страдам от онкологично заболяване, което прогресира. При последното ми явяване ТЕЛК ми определи 100% нетрудоспособност, с право на работа, като е посочено, че мога да изпълнявам заеманата от мен длъжност. Аз също искрено се надявах да се възстановя от поредното тежко лечение и паралелно с назначената ми таргентна терапия да продължа да работя. Факт е, че ми става все по-трудно, а често и невъзможно да изпълнявам ефективно задълженията си.

Въпросът ми е може ли по моя молба работодателят да ме осводи от работа на основание чл. 325, ал.1, т. 9 от КТ? Ако е възможно, ще имам ли право на обезщетение за безработица, за колко време и в какъв размер? Имам 31 години непрекъснат осигурителен стаж. 

Благодаря!

 

328
       2022/03/29 13:52:24-КРАЛЧО КРАЛЕВ-

Служител в Обект"Шабла"-към Министерски съвет е назначен като работник озеленяване. До 14.12.2021 год. е бил последователно в болнични поради влошаване на здравословното състояние. От 15.12.2021 год. същият е в полагащ се платен отпуск за 2021 год.- 26 дни. до 25.01.2022 год. След тази дата е в неплатен отпуск/ поради невъзможност да работи/ до излизане на Експертно решение №91270 от 58 24.03.2022 год. - 100% трайна неработоспособност без право на какъвто и да е труд, от 01.03.2022 за срок от 3 години. Решението е връчено на лицето на 24.03.2022 год. В същият ден лицето постъпва в лечебно заведение с друга диагноза за което е издаден болничен лист от 24.03.2022 год. до 25.04.2022 год. за 33 дни.

Въпросите  ни са следните: От коя  дата  следва да се освободи лицето, поради невъзможност да упражнява дейността на основание ЕР на ТЕЛК ?Лицето ли трябва да си подаде молба за освобождаване? Какви обезщетения следва да получи от работодателя? Има ли право лицето да се регистрира в бюрото по труда, след като получава пенсия за инвалидност?

121
       2022/03/01 14:38:32-Валентина Ананиева-

наша служителка е работила на основен трудов договор 8 часа  и допълнителен трудов договор 4 часа. До коя година се признава допълнителния стаж и се добавя към основния стаж за преизчисляване за пенсия. Благодаря

94
       2022/02/27 13:50:14-Елица Павлова -

Здравейте, работя на две места. При втория работодател съм в предизвестие за напускане. Работих 2г и 6 мес при него с трудов договор на 3ч. При първия, основен работодател има вероятност да ме освободят т.е почти едновременно ще изгубя и двете си работи. Работя При него почти 7г. Ако се случи, обезщетението  как ще се определи - ще се вземат ли предвид осигуровките и по двата трудови договора или само по основния? 

67
       2022/02/08 14:46:12-Кремена Кулчева-

Здравейте!

Има ли вариант и ако да, какъв, да се пенционира жена, която през 10.2022г. навършва 66г. и има 10г. стаж?

81
       2022/03/27 09:36:24-Десислава Антова-

Добър ден,

къде и в каква форма може да ми се издаде документ, че не са ми били отнемани правата да упражнявам професиятя си като рентгенова асистентка? 

С уважение

52
       2022/03/07 08:45:23-Борис Андонов-

ОТ БОРИС АНДОНОВ-

През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.“

„§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.

През 2021г. заради ковид кризата бях безработен 60 дни.След като си подадох документи за ПОБ ми беше отказано такова с мотива че цитираните по горе промени в закона за КСО който са направени именно за ковид кризата не се признават за право на обещетение за безработица. Имам ли право на ПОБ или НЕ.

100
       2022/02/15 11:00:28-Борис Андонов-

Здравейте,

 

 Въпроса ми е имам ли право на обезщетение за безработица ако съм ползвал 75 дни неплатен отпуск през 2021г.

„§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.“

  

104
       2022/03/29 14:42:45-Адрияна Шиварова-

Какъв документ следва да представи работник пред работодател, за да докаже че има право на обезщетението по чл. 222, ал.3 от КТ - 2/6 брутни заплати.

Имам предвид - удостоверение за осигурителен стаж и възраст или нещо подобно.

187
       2022/03/29 12:38:20-Ралица Стоева-

Възможно ли е актуализиране на заплата без след майчинство, без връщане на работа 10 дена?

 

377
       2022/03/28 15:48:06-Димитрина Иванова-

Здравейте,

обръщаме се към Вас с молба за съдействие по следния казус:

Служителка във фирма, която обслужваме счетоводно, от м.12/2021 до края на м.01/2022 предоставя молба за платен годишен отпуск и съответно работодателят й разрешава ползването на този вид отпуск със заповед. След м.03/2022 в счетоводството получаваме устна информация, че служителката ще осиновява дете и чака документите, а детето е вече при семейството. На 25.03.2022 получаваме попълнени документи от служителката, от които става ясно, че биологичен баща на детето е съпругът на служителката, а биологичната майка се отказва от всички права върху детето. Семейството получава детето от болницата на 06.12.2022 без акт за предаване (най- вероятно защото е в семейстово на биологичния си баща, не получихме друго обяснение защо е предадено детето без докуемнти). В съдебното решение, влязло в сила от 25.02.2022, е посочено, че осиновителката се грижи за детето от неговото раждане и вече има изградена емоционална връзка. 

След отправяне на запитване към НОИ за определяне на датата, от която има право на обезещетение, получихме насока да се обърнем към МТСП.

Моля за юридическо тълкуване и съдействие считано от коя дата осиновителката има право да ползва отпуск по чл.164б от КТ и съответно считано от коя дата започват да текат 365-те дни. Трябва ли да коригираме предходните месеци или отпускът по чл.164б от КТ започва от 25.02.2022?

Предварително благодаря!

122
       2022/03/24 11:36:17-Димитрина Николова-

Служител е работил при един и същ работодател 19г.5м.  При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал.1 т.10 от КТ съгл. на какво обезщетение на чл.222, ал.3 ще има право - на 2 заплати или на 6 заплати? Благодаря Ви!

124
       2022/03/24 09:02:52-Миглена Игнатова-

Здравейте,  майчинството ми изтече, в момента ползвам платеният си отпуск. След изтичането му, желая да ползвам неплатен отпуск по чл.167а, мойте 6 месеца и тези на мъжът ми 5 месеца. Въпроса ми е има ли пречка ,мъжът ми да го прехвърли,след като в момента е на трудов договор на 4 часа. Благодаря ви.

194
       2022/03/22 14:38:49-Андриана Панева-

Здравейте, 

Прекратили сме трудов договор с лице на 13.01.2022год. - поради завършване на определената работа. Същотно за периода 14.01.2022год. до 21.03.2022год. получава обещетение за оставане без работа. На 21.03.2022год. лицето придобива право на пенсия. Следва ли сега м.03 2022год. работодателят да му изплати обещетение на основание чл. 222 ал. 3 и 4 от КТ /презз м. янурари когато прекратявахме договора ние не знаехме, колко години трудов стаж има лицето поради което и не изплатихме обещетението/ въпреки, че лицето не е в трудови отношения с работодателя ? 

 

 

157
       2022/03/16 09:31:53-Nadezhda Ilieva-

Здравейте, имам няколко въпроса относно отпуската за смърт на роднина по чл. 157, ал. 1, т. 3. В НРВПО е посочено, че "Работникът и служителят имат право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползува в първите 2 работни дни след нея". Как следва да се тълкува това, ако в деня на събитието човек е бил на работа? Има ли право на следващите два работни дни. Както и как трябва да се пуска отпуск по чл. 157, ал. 1, т.3, ако събитието е настъпило след законоустановеното работно време?

Благодаря предварително за отговора!

224
       2022/03/15 12:06:52-Ивелина Недялкова-

Преподавател с 30г. стаж във ВУ. Предстои освобождаването му на основание чл. 328 ал.1 т.10.

Миналата година за срок от 4 месеца беше в неплатен отпуск при нас, поради назначаването му за служебен министър!

Обезщетението му на основание чл.222 ал.3 от КТ в какъв размер следва да е - 2 или 6 заплати!

Благодаря!

61
       2022/03/15 16:35:04-Надежда Ялъмова-

Здравейте, моля за разяснение за правата на служителите, които ползват неплатен отпуск и отговарят на условията на чл. 173а, ал. 2 от КТ :

Съгласно чл. 173а, ал. 3 от КТ времето, през което служителят ползва неплатен отпуск се признава за трудов стаж. Обаче ако неплатения отпуск в надвиши 90 работни дни (разбира се при удължена епидемична обстановка), следва ли да продължим за го признаваме за трудов стаж и продължаваме ла го пускаме в календарни дни?

Виждам противоречие с § 8, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното  обществено осигуряване за 2022 (обн. в ДВ бр. 18/2022 г.) в  е записано, че неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 90 работни дни ползван през 2022 г. се зачита за трудов стаж, а в ал. 2 - за осигурителен стаж - 90 дни.

А за 2001 г., където извънредната обстановка надвиши 183 работни дни? При едно пракратяване на трудовото правоотношение какво следва да зачетем като стаж?

Благодаря предварително!

95
       2022/03/15 17:14:50-Мария Борисова-

Здравейте,

Как е редно да се сравняват доходите, получени по трудово/служебно правоотношение на служителите, които работят по КТ и Закон за държавния служител?

1. Сравняват се осигурителните доходи ( брутна сума, без отчисления за данъци и осигуровки);

2. Сравняват се чистите ( нетни) доходи, които работниците/ служителите получават, след като са приспаднати, дължимитр за тяхна сметка данъци и сигурителни вноски.

Като се има предвид, че общественото осигуряване на различните служители, съгласно чл.6 на КСО е за сметка на държавния бюджет/ бюджета на Съдебната власт. 

Предвид статистическите данни би следвало да се съпоставят брутните величини на възнагражденията.

Моля за Вашето експертно мнение  и ако има нормативни актове по темата моля да ги посочите

363
       2022/03/23 02:39:23-Костадин Соколов-

Здравейте! Въпросът ми е... При положение, че съм на договор на нормирано работно време от 8 часа, а в действителност работя на смени (2/2) по 12 часа. Ако желая да ползвам 5 делнични дена платен отпуск, длъжен ли съм да се явя на работа в Събота или Неделя (ако се падам на смяна), или имам право да ги почивам - с оглед на това, че по принцип са почивни дни и полагат ли ми се допълнителни дни? Благодаря предварително... С уважение, К. Соколов!

92
       2022/03/25 10:41:31-Мария Тодорова-

Здравейте. Работя в Дбт по проект по ОП"РЧР" и получаваме от време на  бонуси за  това, че сме на 1ва линия, но не трябва ли да ни бъде предоставена някаква методика по която се изчисляват сумите. кои служители  имат право както и  да ни уведомят  през какъв период от време се дават до кога ще ги има тези пари? Защото  не е особено приятно с този ръст на инфлацията да седим и да се чудим нас ще ни огрее ли нещо или не. 

198
       2022/03/25 13:13:35-Рейхан Ахмед-

Здравейте, работната ми заплата е съставена от основно възнаграждение  650лв + клас 75лв + допълнително 600лв с постоянен характер + 200лв стимул за отработени часове. При СИРВ  работя в събота и ми се начислява +50% извънредни само от 650лв.  от основното възнаграждение. Въпросът ми е, не би ли трябвало да ми се начислява +50 % от всичките видове възнаграждения - основно + допълнително + стимул, т.е. на цялата брутна? Управата казва, че поради изплащане на извънредния труд преди да е изтекъл срока на СИРВ и затова само от основното възнаграждение се начисляват +50% извънредни. Така ли е ?

Благодаря предварително.

199
       2022/03/18 16:38:42 - Stoyan Denchev - Здравейте имам въпрос относно определяне на заплата на ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ завърнал се от отпуск /майчинстов/ и отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Увеличението ще бъде във връзка с чл. 15, ал. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държаната администрация. Служителката е пропуснала 3 последователни увеличения в администрацита на база Годишната оценка за изпълнение на длъжността. Имаме ли максимален % (процент) с който трябва да се съобразим при определяненто на новата заплата? Какво се има предвид с текста "при спазване на изискванията на Закона за защита от дискриминация. Има ли допълнителни документи (ваши заповеди, наредби и т.н, които да регламентират по-точно с какъв % може да се увеличи заплатата на служител завърнал се от майчинство)? Ще очаквам Вашия отговор Поздрави Стоян Денчев началник на отдел ЧР xx/ xxxx xxx или xxxx xxx xxx Държавна комисия по сигурността на информацията 259
       2022/03/25 16:56:32-Мадлена Станоева-

При оценяване на изпълнението за длъжността съгласно НУРОИСДА на служители от държавната администрация, включва ли се времето, през което служителят е в платен годишен отпуск в изискуемите 6 месеца действително отработено време, за да бъде получена оценка?

При определяне на действително отработеното време влиза ли ползването на: платен отпуск, отпуск поради временна нетрудоспособност, неплатен отпуск?

 

 

332
       2022/03/02 15:25:48-Николай Петров-

Здравейте. Аз съм лице на възраст над 40 години, работещо с видеодисплей по смисъла на допълнителната разпоредба на НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Подадох писмено искане до работодателя за очен преглед, , като се позовах на чл. 9 (1) 3 от Наредбата – оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи - След като повече от три месеца не получих отговор, отново поставих въпроса, устно. В резултат представители на работодателя ми казаха, че мога да бъда пратен на очен преглед, но когато бъдат осигурени средства за това. Казаха още да не разчитам на изплащане на средства за корекция на зрението, както ако такава корекция ми бъдат предписана (чл. 9 (2) от Наредбата), тъй като препоръка от одит (на казаха от коя институция) на компанията позволявала това да не се плаща. В тази връзка имам следните въпроси:

1. Може ли работодателят и при какви условия или аргументи (например липса на средства) да не осигури на служител, работещ с видеодисплей, преглед на очите и оценка на зрението по клаузите или някоя от клаузите, предвидени в чл. 9 (1) на НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г., без да нарушава Наредбата?

2. Има ли право работодателят да не изпълни чл. 9 (2) на НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. и да не изплати на служителя средства за корекция на зрението, ако те са предписани след прегледи по чл. 9 (1) на Наредбата? Има ли условия, при които да не се изпълни чл. 9 (2), например препоръка от одит.

3. Какво може да направи работник, ако работодателят не спазва клаузите в чл. 9 от НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г.

Предварително благодаря за отговора.

 

145
       2022/03/09 16:45:14-Корнелия Михайлова-

Здравейте, 

Моля за съдействие по следния казус: в момента ползвам втора година майчинство, която изтича след месец. По семейни причини искам да остана у дома за още една година и да ползвам неплатен отпуск по чл. 167а. Имам две деца, съответно на 2 и на 7 г., които ще посещават ясла/ училище. Мога ли да ползвам гореспоменатия отпуск и за двете веднага след изтичане на майчинството ми? Мога ли да ползвам първо за по-голямото и непосредствено след това и за второто дете?

 

Задавам висок приоритет на въпроса, защото трябва да реша в рамките на седващите няколко дни. Благодаря предварително!

118
       2022/03/09 13:56:48-Диана Владимирова-

Лице работи по основен трудов договор и в момента ползва втория болничен за бременност и раждане в размер на 42 дни, който изтича на 20.03.2022 година и е подаден в НОИ. Трудовият му  договор с работодателя ще бъде прекратен на 14.03.2022 година по взаимно съгласие и лицето трябва да заеме новата си длъжност при друг работодател, считано от 15.03.2022 година. При какви условия може да бъде сключен трудов договор с него при положение, че ще продължи да ползва отпуска за бременност и раждане.

106
       2022/03/04 11:50:34-Радина Чехларска-

Студентка съм в редовна форма на обучение във висше заведение- първи курс. Мога ли да се освободя от трудови отношения без едномесечно предизвестие, позовавайки се на чл. 327, ал.1, т. 6 от КТ, поради независещи от мен промени в учебния ми график, който се препокрива с работното ми време? Работното време не може да бъде коригирано своевременно. Водя се на стандартедн трудов договор с изпитателен срок 6 месеца в полза на работодателя( тези 6 месеца все още не са изтекли).

91
       2022/03/07 16:24:23-Жоро Никифоров-

Здравейте, 

Ние със съпругата ми имаме четиризнаци (четири близнака) на 3 годишна възраст. Тъй като се налага на жена ми да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст по 167а от КТ, може ли да ми изкажете становище, на колко отпуск има право тя, в случай че аз и предоставя съгласие да ползва и моята част от полагащия се отпуск? За всяко от децата ли ще има право на 11 месеца отпуск или ще има право на еднократно използване на 11 м. отпуск по чл. 167а от КТ? В случай, че тя ползва нейните 6 месеца неплатен отпуск за едно от децата, мога ли и аз в същия момент да ползвам 6 месеца за някое от другите деца? За периодите на отпуск за неплатен отпуск до 8 годишна възраст прекъсва ли се трудовия и осигурителния ста или не?

95
       2022/02/18 12:28:11 - Иван Христов - 1.Пенсия- доц. д-р Иван Христов Димитров-ПЛОВДИВ ЕГН- XXXXXXXXXX.моб. XXXXXXXXXX • ОТГОВОР на XXXXXXXXXX @gmail.com • ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВНЕ НА хора ЗАЩИТИЛИ НАУЧНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ТИТЛИ 78
       2022/02/18 12:15:29 - Иван Христов -ЗДРАВЕЙТЕ, МОЛЯ ЗА ОБЯСНЕНИЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ПЕНСИЯТА МИ. ЕТО и ДАННИТЕ- Pensia- razmer spravka-EGN XXXXXXXXXX 18.02.2022-петък 1.Пенсия- xxx. xx Иван Христов - XXXXXXX ЕГН-XXXXXXXXXX.моб.XXXXXXXXXX ОТГОВОР на XXXXXXXXXX@gmail.com На7.01.-2022г- превод XXX.47лв. , а на 7.02.-2022г—XXX.05лв. - ТОВА Е УЧУДВАЩО при ДЕКЛАРИРАНО УВЕЛИЧЕНИЕ. 124
       2022/03/11 10:01:48-Емилия Цонева-
Здравейте!
Родена съм през 1945 и като малка имам прекаран полимиелит. През 2004 се явих на ТЕЛК комисия и получих оценка 66,4% за срок от 3 години.Тъй като бях пенсионер по чл.69 ал1,2 (стаж и възраст) и не съм се явявала на повторен ТЕЛК,защото ми бе обяснено,че ТЕЛК решението е безсрочно.През 2013 презаверих решението в РКМЕ РЗИ-Бургас във връзка с облекченията ,които ползвам като инвалид.В тази връзка питам:
Решението продължава ли да е безсрочно?
Ползвам ли данъчни облекчения по реда на чл.18,ал1 от ЗДДФЛ?
Нужно ли е ТЕЛК решението да бъде презаверено от РКМЕ РЗИ-Бургас или друг орган,за да бъде валидно? Или трябва да се явявам отново на ТЕЛК?
Във връзка желанието ми да  ползвам данъчни облекченията  за  месец март,моля за бърз отговор!Благодаря Ви предварително!
Емилия Цонева
118
       2022/03/14 12:30:54-Деница Руменова-

Здравейте,

Възможно ли оформяне на необходимостта служител от една компания да работи за един ден от седмицата за период от 3 месеца в друга компания на територията на същия град чрез командировка?

Благодаря!

142
       2022/03/10 13:45:44-Златина Димитрова-

Здравейте!

Моля за отговори по следните въпроси относно правилното прилагане на сумирано отчитане на работното време (СОРВ):

1. При въведено сумирано отчитане на работното време допустимо ли е работодателят да изисква от служителите да дойдат на работа преди работното им време по график или да ги задържи на работа след приключване на работния ден по утвърдения график (ако допълнително отработеното време се отчита и заплаща, но без да е утвърдена промяна в графика)?

2. С устно разпореждане на работодателя за работа извън работното време по график, би ли се нарушила забраната за кумулиране на СОРВ и ненормиран работен ден – чл.142, ал.5 КТ? 

139
       2022/03/10 15:01:43-Maria Rahneva-

Здравейте, 

 

Имаме следните въпроси: 

1.       Служители работят на сумирано работно време, смените им са по 8 часа. Работят 5 дни  в седмицата ( и събота и неделя), като полагат труд на официални празници. 

Въпросът ни е дали е възможно да има смени, които да са 10 и 12 часа, като са спазени междудневни и междуседмични почивки, като тези смени да са само в определени дни и да се ползват взависимост от натовареността. 

Колко дни предварително трябва да уведомим служителите, че смяната им се променя от 8 часова на 10 часова или 12 часова. 

2.       Ако смените на служителите са само 8 часови, но се налага в определени дни да остават след работно време, извънредно, колко дни предварително трябва да ги уведомим, че е небходимо полагане на извънреден труд, като отново са спазени ограниченията по КТ. 

Благодаря предварително! 

161
       2022/03/10 21:02:57-Йоанна Тончева -

Здравейте. Искам да попитам, ако съм ако съм имала трудов договор с изпитателен срок 3 месеца и след този срок ми се връчи допълнително споразумение за срок от 6 месеца, това означава ли, че реално погледнато, изпитателният ми срок се превръща в  9 месеца и законно ли е това, и дали могат да прекратят договора ми след тези 9 месеца? 

96
       2022/03/04 16:48:23-Даниела Игнатова-

Здравейте, 

Договорът ми е за неопределен срок. Има клауза за изпитване в полза на работодателя, но и съвсем отделна клауза, че предизвестието е 30 дни в полза и на двете страни. Кой какви права има до изтичане срока на изпитване?

101
       2022/03/04 15:46:10-Даниела Игнатова-

Може ли, в срока на изпитване, при подадено, от страна на работника, предизвестие за прекратяване на трудовия договор, договорът да бъде прекратен на основание чл. 71 от Кодекса на труда? 

110
       2022/03/04 12:17:17-Йорданка Миткова-

Здравийте,

моля за компетентен отговор на следния казус.

съгласно чл. 222, (3) от КТ, работодателя дължи обезщетение 2 брутни работни заплати или  6 брутни работни заплати, ако има в предприятието 10 г. трудов стаж.

Моля за разяснение, десетте години, към датата на напускане ли се изчисляват, или към датата на придобиване и упражняване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст на служителя?

Благодара предварително

137
       2022/03/01 14:28:00-Пепа Николова-

Служител придобива право на пенсия 2020г, към момента на придобиване право на пенсия има 8г. трудов стаж във фирмата, но продължава да работи. От 01.03.2022г. му прекратяваме трудовото правоотношение с придобит трудов стаж 10г.Колко заплати му дължим 2 или 6?

162
       2022/03/12 17:06:50-Мария Гроздева-

Здравейте

Дъщеря ми трябва да се върне на работа, внук ми е на 1г и 3 месеца. Може ли  предприятието в което работя, да ми откаже ползването на майчинство и по каква причина, ако съм на постоянен трудов договор?

Благодаря 

170
       2022/03/11 15:28:25-Петрия Пенчева-

 Съгл. чл.50, ал,1 от НРВПО, работникът и служителят имат право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползува в първите 2 работни дни след нея.Въпросът ми е:съответното събитие деня на смъртта ли е или деня на погребението?

132
       2022/03/10 13:18:51-Веселин Василев-

Здравейте!

Моля да ми изпратите Указания № 94-1605 от 10. 09. 2012 год. /не мога да ги открия в Интернет/. В указанията е посочено, че правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размер на шест брутни работни заплати като имуществено право преминава към наследниците на починалия работник. Това обосновава извод, че работодателят следва да изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда на наследниците на починалото лице. 

Указанията са ми необходими с оглед представяне пред бивш работодател, отказващ да изплати обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ на наследниците на починало лице.

С уважение,

Веселин Василев 

97
       2022/03/10 19:21:42-Маргарита Енева-

На 26.01.2022 г. в края на работния ден бях уведомена, че съм в карантина, само че от 24.01.2022г. Какво става с трите дни, които съм работила, а ми се плаща като болничен?

120
       2022/03/04 12:52:01-Росица Господинова-

Имам учител, който се завръща след ползване на отпуск за гледане на дете до 2 г. Длъжна ли съм да разреша отложия отпуск? Има ли срок , в който учителя, трябва да подаде заявление за ползване на отложения отпуск?

101
       2022/02/21 21:24:26-Станислав Чукачев-

Здравейте, служител съм в системата на мвр в спешния телефон 112 нает съм на работа на договор ЛРТП ОТ 7 години. Искам да напусна работодателя дължи ли ми обезщетения някакви когато напуна? 

91
       2022/02/21 12:21:04-Виктория Иванова-

Здравейте, 

Работя в една фирма от близо 3 месеца и разбрах на скоро, че съм бременна за съжаление разбрах малко късно бях в 3 тия месец когато го разбрах. След много стрес и мъки стана ясно, че детето е добре, но отново следва притеснявам и стрес болна съм с ковид и се оказа, че има усложнения. С една дума ще трябва да излезна в болничен поради тежка бременност. Въпроса ми е следния, работодателят може ли да ме освободи по време на болничен в изпитателен срок?

Ще бъда благодарна ако може да ми дадете съвети какво трябва да направя.

Благодаря ви.

127
       2022/03/09 18:16:54-Галина Боженска-

Здравейте,

моля кажете ми къде мога да намеря информация за минимална работна заплата определена според длъжността.

Интересуваме каква е минималната заплата за 21617002 - Архитект/без трудов стаж/

92
       2022/03/09 14:36:17-Благодатка Савова-

Здравейте!Имаме КТД и съответно заповед на работодател с определени длъжности, на които се полага отпуск по чл.156 ал. 1 и 2.Искам да попитам полага ли се отпуск за работа при специфични условия на труд и за ненормиран работен ден при продължително отсъствие от работа-болничен или отпуск по майчинство.

108
       2022/03/08 10:08:58-Антоанета Драгиева-

Здравейте, в едно звено в азминистрацията ни се извърши съкращаване на щата.Една от съкратените позиции се заема от майка на дете до 2 години, която е в отпуск по майчинство.Същата има назначен заместник, който има ТЕЛК над 50%.За титуляра е поискано разрешение от Инспекция по труда за съкращаването му и е получен отказ.Как работодателя може да прекрати заместника в този случай?

88
       2022/03/07 14:42:53-Марян Щерев-

Искам да питам като земеделски стопанин мога ли да започна работа по трудово правоотношение и в този случай прилагали се чл. 107а от Кодекса на труда?

72
       2022/03/02 16:03:49-М Петрова-

Здравейте,

моля за Вашето становище по следните въпроси, касаещи СБКО.

1.Как следва да се определи базата за изчисляване на СБКО в училище.

По- конкретно,кои от по- долу изброените суми следва да се вземат пред вид при формиране на база за изчисляване на СБКО?

Основна заплата, различни видове платен отпуск, отпуска за временна неработоспособност.

2.Кой има право да получава СБКО? /хора с временна неработоспособност, в различен вид платен отпуск, платен и неплатен отпуск по майчинство/.

143
       2022/03/04 12:20:56-Йорданка Миткова-

Здравейте,

Моля да Вашето компетентно мнение, при смърт на служителя, от коя дата трябва да го прекрати работодателя на основание чл. 325, ал.1 ,т. 11 от КТ, от дата на смъртта или от следващия ден, има разнопосочни мнения по казуса.

 

благодаря предварително

137
       2022/02/18 16:00:33-Iva Ninova-

Здравейте,

С прилагане на чл. 42 (3) от Наредба за работното време, почивките и отпуските, на служител не се изплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск, тъй като не е придобил пълен месец трудов стаж. В конкретната хипотеза е работил по-малко от половината работни дни на месец януари 2022 г.

 Отново през януари 2022 г. започва работа при нов работодател, при който има отработени повече от половината работни дни за месец януари.

 Как новият работодател следва да изчисли полагащият се на служителя платен годишен отпуск за 2022 г.? Пропорционално на отработено време при него ли става това? Какво се случва с деня отпуск на служителя, който не му е платен – трябва ли новият работодател да му предостави право да го ползва, въпреки, че служителят е започнал работа след средата на месец януари и пропорционално този ден не се дължи?

Чие е задължението да бъде информиран новият работодател, ако трябва да признае отпуск за пълен месец?

Благодаря!

 

86
       2022/03/09 17:14:14-Милена Василева-

Здравейте, детето ми е на 2 години и 5 месеца. Назначена съм по трудов договор към българско дружество и в момента съм в неплатен отпуск на основание чл.167а от КТ. Съпругът ми е немски гражданин и е назначен на договор като Главен изпълнителен директор към немско дружество, с работно място в Германия.

Въпросът ми е имам ли право да получа допълнително 5 месеца отпуск по реда на 167а от Кодекса на труда с негово съгласие.

112
       2022/03/07 19:30:23-Гергана Димитрова-

Здравейте! Работя в образователна институция и трябва да установим сумирано изчисляване на работното време за двама възпитатели. Когата семицата е с нощни смени-ясно 8 часа нощни(преичислявам) и добавям 4 часа дневни. Когато седмицата е с дневни смени не ми е ясно колко часа да прибавям - 30 часа( 5 дни по 6 часа общо 30, колгото е минималната норма преподавателска заетост) или 40 часа ( 5 дни по 8 часа общо 40, колкото е работното време посочено в трудовия договор и на двамата служители). Работните дни за месеца умножавам по 8 часа, но с кои часове да ги сравнявам? Моля за отговор по компетентност! Предаварително Благодаря!

61
       2022/03/04 05:20:53-Ели Петрова-

Здравейте,

Пиша Ви с въпрос за неплатения отпуск за 2022г., който се признава за трудов и осигурителен стаж. Моля да ни информирате дали се запазват 90 дни или ще има промяна?

 

Благодаря предварително.

Поздрави,

Ели Петрова

412
       2022/03/02 07:22:16-С. Г.-

Здравейте, възможно ли е български гражданин със сключен трудов договор с компания в България да се премести да живее в друга държава от ЕС (Гърция) и да продължи да изпълнява трудовите си задължения? Към момента на сключване на договора и следващите месеци е пребивавал на територията на България, но планира преместване в Гърция. По какъв начин ще се отрази това на трудовото правоотношение, какви са законовите изисквания? Благодаря!

92
       2022/02/28 15:27:30-Кристалина Иванова-

Уважаеми г-н/г-жо,

 

Дейността на Дружеството ни е програмиране на софтуерни продукти.

Планираме  разшириряване на дейността, като наемем служители от цялата страна, които ще работят home office.

Имаме фирмен сайт, в който всеки служител може да влиза с индивидуално потребителско име и парола. Чрез сайта има възможност да се подава молба за отпуск, която в момента е неподписана от лицето.

Обмисляме възможни варианти за подписване на документи.

Включване на процедурата и приемане за валиден начина на подписване на молбите за отпуск в Правилника за вътрешния трудов ред, който е приет и подписан от всяко наето лице.

Вариант 1: Всеки служител си изписва собственоръчно трите имена  на файл с разширение .png

Файлът се изпраща до лицето, което администрира сайта. Същото лице прикрепя файла с изписаното собственоръчно име  към потребителското име на конкретното лице  и така при създаване на молба за отпуск , на мястото на подписа ще има изписани три имена на лицето. Молбата се изпраща директно към имейла на личен състав.

 

Вариант 2: Всеки служител се подписва чрез приложение digital signature от телефона си. Генерира се файл с разширение .png. Файлът защитен с прола се изпраща до лицето, което администрира сайта. По същия начин, като Вариант 1 подписа от файла се прикрепя към конкретното потребителско име.  При създаване  на молба за отпуск, на мястото на изисквания подпис от служителя ще има приложен подпис от лицето генериран от файла.. Молбата се изпраща директно към имейла на личен състав.

Вариант 3: По модела на Спиди, Еконт и др.фирми, молбата да се подписва в момента на генерирането и, чрез приложение, което е инсталирано на телефона на всеки служител.

Този вариант ни се струва най-неудачен, поради факта, че  е необходимо да задължаваме служителите си да инсталират и поддържат приложение на телефона си за служебни цели.

 

Моля за становище, че с така предложените варианти молбите за отпуск ще се приемат за реално подписани и валидни за Органите на Инспекция по Труда.

133
       2022/02/24 11:19:22-Антония Димитрова-

Добър ден,

Трудовият договор на служител се прекратява на 15.04.2022г. На 11.04.2022  ще му бъде изплатена заплатата за месец април.  Съгласно Чл. 228 от КТ (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
 
При изчисляването на обезщетението за неизползван отпуск  по чл. 224 от КТ кой месец следва да се взмеме за база - март или април(тъй като към 15.04.2022 вече ще е получил възнаграждението си за месец 04.2022)? Моля за тълкуване на чл. 228 от КТ, във връзка с поставения въпрос.

Благодаря предварително.

112
       2022/03/11 14:29:53-Пламен Асенов-

Здравейте,

Тъй като работодателя иска и може/по-закон би трябвало да е длъжен/ да ми приравни трудови стаж положен във Великобритания към настоящия размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опити в България,
кой документ трябва да преведа и легализирам от английски на български за да представя на работодателя, тъй като той не е запознат, а все пак това струва доста пари за да превеждам всичко наред като документи, мисля че беше нещо от сорта на УП 2, 35 , 36 или нещо подобно.
 
И другия ми въпрос е, тъй като нямам такива документи  (УП 2, 35 , 36) от всички работодатели при които съм се трудил във Великобритания, възможно ли да ми се издаде такъв по Нешънъл иншурънс карта/номер?
 
 
Благодаря предварително,
Пламен Асенов
110
       2022/03/05 22:51:36-Слави Кралев-

В чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител е предвидено, че „В случаите по ал. 1, т. 5 държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата, определена към момента на прекратяване на служебното правоотношение, за всяка прослужена година като държавен служител, но не повече от 10 месечни основни заплати… Обезщетението се дължи и в случаите, когато служебното правоотношение е прекратено едностранно от държавния служител или по взаимно съгласие и към момента на прекратяването държавният служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.“. В ал. 3а на същия член е посочено: „Алинея 3 се прилага и когато при прекратяване на служебното правоотношение държавният служител отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване.“. 

Имам повече от 20 години прослужени като държавен служител и отговарям на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, но още не съм навършил възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Искам да прекратя служебното си правоотношение едностранно, но не искам да подавам заявление за отпускане на пенсия преди да навърша възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Имам ли право да получа обезщетение по чл. 106, ал. 3, във връзка с ал. 3а, от ЗДС, в размер на 10 месечни основни заплати, ако прекратя едностранно служебното си правоотношение, без да подавам заявление за отпускане на пенсия в намален размер по чл. 68а от КСО? Достатъчно ли е държавният служител да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или за осигурителен стаж и възраст в намален размер за да получи обезщетението по чл. 106, ал. 3 от ЗДС или трябва да е предприел действия за пенсиониране? Има ли срок при едностранно прекратяване на служебното правоотношение, по смисъла на. чл. 106, ал. 3 и ал. 3а от ЗДС, в който бившият държавен служител трябва да подаде заявление за отпускане на пенсия?   

144
       2022/03/02 11:59:37-Радостин Стайков-

Здравейте, в кой нормативен документ са описани изсискванията за заемане на длъжността "Социален работник"?

Благодаря предварително

122
       2022/02/06 18:59:47-Никола Георгиев-

Здравейте,

В една от фирмите с която работя имаме следния казус:

1. За периода от 01.01.2005 год. до 28.02.2012 год. фирмата е назначила служител на допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда при работно време 4 /четири/ часа.

2. От 01.03.2012 до 31.01.2022 год. е назначила този служител на основен трудов договор по чл. 67, ал. 1 т.1 от Кодекса на труда.

3. От 01.03.2012 год. допълнителния трудов договор по чл. 111 е бил прекратен.

4. През 2018 год. служителят придобива право на пенсия и тя му е отпусната от НОИ. Фирмата не е била уводомена от негова страна, че му е отпусната пенсия.

5. Фирмата е прекратила трудово-правните си отношения с този служител, считано от 01.02.2022 год. От негова страна е представено копие на разпореждане от НОИ за отпусната пенсия през 2018 год.

6. Служителя претендира за изплащане на обезщетения в размер 6 /шест/ работни заплати на основание чл. 222, ал. 3 и за дължима лихва от датата на пенсионирането през 2018 год. до момента на прекратяване на трудовия му договор от 01.02.2022 год.

Въпросите са ми следните:

1. Фирмата трябва ли да признава за трудов стаж времето, през което служителя е бил назначен при нея на допълнителен договор на 4 /четири/ часа при изчисляване на трудовия му стаж за изплащане на обезщетението ро чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда ? Двете фирми не са били в една група предприятия както е изискването на кодекса на турда.

2. Фирмата дължи ли лихви за периода от момента на издаване на разпореждането за отпусната пенсия на служителя през 2018 год. до настоящия момент ?

Благодаря Ви, за възможността да задавам тези въпроси.

С уважение: Никола Георгиев .

163
       2022/02/17 14:29:02-Лилия Петкова-

Обръщам се към Вас с молба за становище по следния казус: Работодател планира да организира встъпителни практически обучения на новоназначените си служители. Обученията ще започнат непосредствено след сключването на трудовите договори. Продължителността на обученията е между 3 и 6 дни и ще представляват показно на основните трудови задължения, характерни за съответните длъжности на новопостъпващите служители. Обученията ще се извършват на едно конкретно място.

Моля за Вашето становише по следните въпроси:

-         Има ли право Работодателят да организира тези практически обучения в периода преди уговорената в трудовия договор дата на постъпване на служителя?

-         Имат ли право служителите на трудово възнаграждение за дните, през които са присъствали на обученията? Има ли значение дали тези обучения се извършват в работните помещения на Работодателя или в обособена учебна зала?

-         Ако служителят присъства на обученията, но в последствие не се яви на уговорената дата за постъпване на работа, може ли да се приложи чл. 63 (3), изречение последно от Кодекса на труда?

131
       2022/02/22 15:49:07-Величка Алмишева-

Здравейте,

Във връзка с отговора, който получих на въпроса ми от 31.01.2022г., разполагате ли с информация за актовете на МС, с които е била уредена МРЗ през 1947г., 1950г. и 1960г. - име на акт, номер, дата на издаване, бил ли е обнародван в ДВ и в кой брой.

Предварително благодаря за съдействието!

Поздрави,

Величка

195
       2022/01/24 11:37:21-Михаил Минчев-

Добър ден , казвам се Михаил Минчев.Понеже  търсих някакъв начин пряко да задам питанетон си към господин Кирил Петков , но не намерих такъв , реших да пиша на Вас, може Вие да благоволите да го информирате.Ще направя опит и през медиите.

 

В едно свое интервю , Господин Петков говореше как иска българите , работещи в чужбина да се завърнат в България.Е , аз се завърнах след 6 години в чужбина.Завърнах се и почнах работа в България.И на първия месец се получава така , че работодателят ми иска да ми даде по-малко пари от колкото сме се уговорили.Както почти навсякъде в България - трудовият ми договор е част от сивата икономика - 850лв ( ориентировъчно ) по договор и останалите пари от сумата до 2100 лв се дават в плик.Аз съответно не получих останала сума.Беше ми съобщено , че човекът който ме е назначил не е отбелязал тази уговорка , а него го уволниха малко след като започнах работа и реално е моята дума срещу тяхната.

 

И тук идва въпроса - Как държавата може да ме защити - Никак.

 

Да , аз съм виновен , че се съгласявам на тези условия при подписване на договора , но трябва да сте наясно , че в България масово е така.

 

И съответно аз до няколко дни трябва да напусна работа , защото квартирата ми е платена до 29 януари.

 

И след това отново , принуден , аз ще замина за чужбина.Защо ? Защото във тази държава сивата икономика е много развита , много.

 

Прекият ми въпрос към господин Петков е : 

Как , господин Петков , да остана в България ? Как при тези условия да се грижа за майка ми, пенсионер по болест и сестра ми с Онко заболяване ? Как ? Как ми помогна държавата , как ще ми помогнете вие , за които гласувах и на  които вярвам все още , че може да направите нещо за тази държава.

 

Но не можете да ме задържите тук , не можете и да върнете онези , които още са в чужбина.

И със тези условия в България , всяка фирма ти извива ръцете и те прави роб.

 

Къде е тук държавата ? Аз мога да ви предоставя доказателства , че във фирмата , в която работя всеки е на такъв договор.минимална заплата и останалото в плик.Има хора без договори работят.

 

И сега най-вероятно , ако изобщо ми отговорите , предполагам ще ме насочите към инспекцята по труда.Благодаря , но в този град те са подкупни а казиното , в което работя , е богато и знаете как ще свърши този мач.

 

Това ли е България , в която искате да се върнат хората , младите , работещите , вярващите и гласувалите за Вас? 

 

Тази България ли да изберем , за да сме мачкани и унижавани , без права?

 

Михаил Минчев 

186
       2022/02/22 14:08:00-Валентина Иванова-

Здравейте, 

Интересува ме дали работодателят може да постави изискване за приоритетно изразходване на полагащия се годишен отпуск за настоящата година преди служителят да може да използва дните от предходните години? 

Например при започване на работната 2021 година служителят има 9 дни неизползван отпуск от 2019 и 11 дни неизползван отпуск от 2020. При изразходването на полагащия се за 2021 годишен отпуск реално 9-те неизразходвани дни за 2019 се погасяват по давност. 

Тази практика не противоречи ли на чл. 176 от Кодекса на труда, според който 
според който:

(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

С благодарност за отделеното време и внимание, 
Валентина

405
       2022/02/25 09:09:45-Красимир Колев-

Работя по трудо правоотношение. Упражнил съм правото на пенсия преди сключване на трудовия договор. Имам ли право да го прекратя на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ или тази възможност е приложима само ако съм придобил право на пенсия, но не съм го упражнил.

В трудовият ми договор има клауза за едномесечно писмено предизвестие.

173
       2022/02/25 10:49:17-Радостин Стайков-

Здравейте, каква е процедурата за намаляне на допълнителен отпеск по чл.156, ал.1 т1 от Кодекса на труда в случай, че работник или служител отсъства от работа продължително време, поради заболяване?

Благодаря предварително!

109
       2022/01/20 10:11:05-Цветана Борисова-

Здравейте!

На 12.02.2022г. изтича платеното майчинство на дъщеря ми, която работи като касиер-домакин в детска градина на безсрочен трудов договор. имайки предвид пандемичната обстановка, дъщеря ми желае да ползва полагащият и се платен годишен отпуск за тези две години. След проведен разговор с директорката, отговорът е- не може да и разреши ползването на отпуската, защото не може да плаща едновременно две заплати /на нея и на заместника/  Предложението  е- да се върне на работа, а отпуската ще си я взима по малко./да работи примерно до обяд и следобед да си ползва отпуската/. Това абсолютно не удовлетворява дъщеря ми, защото няма как да гледа детето си. Отпуската я иска не за да си почива почасово или ден да работи и два да почива/ както и се предлага/, а за да може да удължи гледането на детето точно през тези пикови пандемични месеци/ февруари и март/

Моля за вашият компетентен отговор: Има ли право работодателят да откаже ползването на полагащ се платен годишен отпуск?

Посъветвайте ни как да постъпим?

Благодаря ви предварително!

107
       2022/01/18 14:28:48-Михаил Великов-

Здравейте,

могат ли държавни служители да работят на граждански договор? В закона за държавни служители е записано "държавни служител не могат да работят по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище". Според НАП обаче доходите от гражданския договор са от "извънтрудово правоотношение" - https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite/grazhdanski-dogovor?fbclid=IwAR3rejY-E-wtcNUMHBFdUkPWT8juTKCDiDhp7IIMpjx953YmK-E_B5iymjo

Благодаря и поздрави,

Михаил

 

 

215
       2022/02/18 11:52:57-hristo mlachkov-

Въпросът ми е следния.

Колко е минамалното разтояние за работа с видео-стени и работа свързана с гледане на телевизори с цел мониториране на канали. Какви са правата на служителя и какво трябва да изисква от работодателя си.

Благодаря,

194
       2022/01/27 13:54:07-Николай Петров-

Здравейте,

по смисъла на НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, аз съм „лице, работещо с видеодисплей“, т.е. повече от половината от установеното работно време.

В тази връзка има следните въпроси:

- Задължително ли е за мен и моята длъжност да бъдат въведени на физиологични режими на труд и почивка по време на работа?

- Ако е необходимо въвеждането на такива режими, в кой вътрешен документ на организацията (фирмата) трябва да се впишат те?

Предварително благодаря за отделеното време за отговорите.

137
       2022/02/18 14:17:02-Анета Младенова-

Здравейте,

Работя по Договор за възлагане на управлението, като управител на ЕООД и съм вписана в търговския регостър. По договор за уоравление имам всички вноски - за здравни, ДОО, безработица, ДЗПО, за временна нетрудоспособност, както и ползвам платен годишен отпуск.

Договорът е приравнен мъм трудов.Може ли да ми бъде начислен и % клас?

303
       2022/02/18 15:28:25-Надежда Ялъмова-

Здравейте, моля за отговор по компетентност, относно правото на служител за ползва отпуск в увеличения размер на 26 дни по реда на чл. 319 от КТ.

Става въпрос за следното : По време на валидността на ТЕЛК решението служителят е навършил възрастта за право на пенсия (но може да няма необходимия стаж). В този случай ТЕЛК решението става пожизнено, в т.ч. и правата по ТЕЛК също, но това касае ли конкретно тези 6 дни допълнителен отпуск и ползането на облекчението за намаления данък?

По онкритно казусите ми са :

Имам служителка, която по време на ТЕЛК-а е навършила годините за пенсия, но не й достига стажал На нея мога ли да дам допълнително 6 дни отпуск или е необходио да се яви отново на ТЕЛКомисия?

Имам служител, който е военен пенсионер и получава пенсия, впоследствие е заболял и получил експертно решение на ТЕЛК, като по времето му е навършил и годините за пенсия по чл. 68, ал. 1 от КСО. На него мога ли да дам допълнително 6 дни отпуск или е необходио да се яви отново на ТЕЛКомисия?

Благодаря предварително!

 

111
       2022/01/20 13:32:05-Даниела Маркова-

 

 

Здравейте !

 

 

Моля за консултация от Ваша страна.

 

При набиране на персонал за длъжности: началник смяна, топлоцентрала с код по НКПД 3131 3001, оператори на парни и водогрейни котли с код по НКПД 8182 2005, машинен оператор с код по НКПД 8189 2022,  в производствено предприятие с код по НКИД: 3530, необходим ли е друг задължителен документ за квалификация и ако – да какъв, извън упоменатите документи за назначаване съгласно чл. 1 от Наредбата № 4 от 11.05.1993 г. ?

 

Според Наредба №9 от 06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл.40 ал.(1) Стажуването е задължително за оперативния и оперативно-ремонтния персонал при подготовка за нова работа/длъжност и ал. (2)Ръководният оперативен персонал - диспечери, дежурни инженери и началник-смени, преминават стажуване на повече от едно работно място в зависимост от характера и изискванията за новата длъжност. Въпросът е през времето на стажуване на каква длъжност се назначава работник, който е новопостъпил в Предприятието - на тази която след като премине успешно обучението /се квалифицира/ ще заеме или на друга ? Възможно ли е да бъде сключен трудов договор на длъжността примерно началник смяна, топлоцентрала с код по НКПД : 3131 3001 без квалификацията, в същото време да се пусне заповед, че работникът ще бъде стажант и докато не придобие изискуемият документ няма да извършва дейности по длъжността си самостоятелно, а един вид ще е в обучителен период докато се квалифицира ?

Благодаря Ви предварително за отделеното време !

 

 

157
       2022/01/04 12:57:15 - Светла Костадинова - Здравейте, За много години! Може ли да ме информирате какви са ми правата по член 167а от КТ, отглеждане на дете до 8 годишна възраст. Как стоят нещата с близнаци при положение че са две отделни личности. Моля да ми потвърдите, че мога да използвам 6 месеца неплатен за едното дете и още 6 месеца за другото дете. Не броя тези, които могат да ми се прехвърлят от бащата. Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст Чл. 167а. Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г. 1 Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г. След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите осиновителите, ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите осиновителите може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител осиновител с негово съгласие. Въпросът е спорен в практиката но все пак: Думата" дете" е в единствено число и следователно родителят има право да ползва отпускът отделно за всяко дете. Освен това отпускът съществува с цел родителите да задоволят определени потребности на децата, при нужда, а нуждата може да възникне по различно време за всяко дете. Фактът, че децата са дошли на бял свят едновременно не означава, че нямат отделно съществуване, което поражда и отделни права и задължения за родителите. Не споделям мнението, че отпускът следва да е един и за двете деца, респ, три или повече деца, родени едновременно. Моля за Вашето писмено становище по въпроса, което мога да използвам пред HR на фирмата, която работя, тъй като и те са на различно мнение по въпроса.. Лек и успешен ден. Светла Костадинова XXXXXXXXXX 129
       2022/02/04 16:40:10-Тюркян Бекир-

Здравейте, за  2021 година се зачитаха 90 работни дни за  трудов и осигурителен стаж дните в неплатен отпуск, независимо на  какво  основание е  ползван  неплатения  отпуск по чл.160 ал.1 КТ  или  чл.173а ал.2 КТ . А как стоят  нещата  за  2022година ? Благодаря.

 

234
       2022/02/02 12:06:51-Марияна Христова-

Съгласно § 4а.  от  ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците - Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов  и се зачита за осигурителен стаж по чл.9, ал.2, т.3 от КСО.

Какъв е размера на неплатеният отпуск по чл. 160, ал.1 от КТ, който се признава за трудов  и осигурителен стаж през 2022 г.?

215
       2022/02/18 09:03:41-ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА-

Моля за информация относно размера на неплатения отпуск за 2022 г с право на трудов осигурителен стаж.

 

Предварително благоаря за отделенот време.

301
       2022/01/05 09:48:31-Светла Костадинова-
Здравейте, 
 
За много години!
 
Може ли да ме информирате какви са ми правата по член 167а от КТ, отглеждане на дете до 8 годишна възраст. Как стоят нещата с близнаци при положение че са две отделни личности, притежаващи различни ЕГН и различни потребности за отглеждане. Моля да ми потвърдите, че мога да използвам 6 месеца неплатен за едното дете и още 6 месеца за другото дете. Не броя тези, които могат да ми се прехвърлят от бащата. 
В КТ по чл.167а, ал.1, никъде не виждам да е упоменато ограничение за близнаци или те да се третират като едно дете. Ще ви бъда благодарна ако можете да разгледате с приоритет моето искане. 

 

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Чл. 167а. Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от
01.08.2004 г. 1 Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г. След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите осиновителите, ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите осиновителите може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител осиновител с негово съгласие.
113
       2022/02/22 14:13:38-Росица Иванова-

Здравейте! Имам педагогически стаж без прекъсване от октомври 1984г. до септември 2013 г. Беше съкратен щата ми и бях на борсата точно 1 година, след което започнах работа отново като педагог. Смята ли ми се борсата за прекъсване на педагогическия стаж и ще ми бъдат ли изплатени 11 заплати, защото ми предстои пенсиониране?

195
       2022/02/24 11:53:21-Георги Атанасов-

Здравейте, въпросът ми е относно служител, който е придобил право на пенсия в нашето предприятие.

Работникът и ръководството желаят трудовото правоотношение да не бъде прекратено и в тази връзка ако все пак след няколко месеца решат да прекратят трудовия договор без значение на какво основание дължи ли му се обезщетението по чл. 222 ал. 3?

100
       2022/03/03 09:14:11-Нина Ангелова-

Здравейте, назначена съм на работа като учител на 15.09.2021г. Това е първото ми работно място. След колко изработени месеца имам право на платен отпуск?

229
       2022/02/24 14:42:26-Славчо Петров -

Измамата стартира в учебните центрове,където всяват страх  по време на курса за професионална компетентност на Шофьорите на камиони, като им фокусират съвсем умишлено вниманието САМО върху Регламент 561/2006/ЕО ,но не споменават АБСОЛЮТНО НИЩО  за :Министерство на труда и социалната политика.

Работно време

 

Глава седма от Кодекса на труда(КТ)  „Работно време и почивки“
 
Навсякъде, където се работи по трудово правоотношение, следва да се прилага организация на работното време при условията на 5-дневна работна седмица с нормална продължителност на работния ден до 8 часа и на работната седмица до 40 часа.

 

Продължителност на работното време през нощта

 

Нормалната продължителност на работното време през нощта е 7 часа, а за седмицата е до 35 часа.

 

Установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време е т. нар. „пълно работно време”.

 Регламент 561/2006/ЕО - Член 6

1. Дневното време за управление не следва да надхвърля девет

часа.

Независимо от това дневното време за управление може да бъде

удължено до максимум 10 часа не повече от два пъти седмично.

2. Седмичното време на управление не трябва да надвишава 56 

часа и не трябва да води до надвишаване на максималната продъл-

жителност на работната седмица, определена в Директива

2002/15/ЕО.

3. Общото време на управление през всеки две последователни

седмици не трябва да надвишава 90 часа. 

Никой не пояснява как се комбинират 40 часовата работна седмица и 45-56 часовото кормуване + средно 4часа и 30 минути други работи×6 дни= 27 часа седмично,общо 72 часа работно време на седмица, всяка седмица ! ! ! Тъй като,това е абсолютно НЕВЪЗМОЖНО,освен чрез хитрата измама пауза по време на работа-след като се загаси мотора на камиона автоматично преминава тахографа на креват или столче, тоест пауза. Тъй като на Шофьорите на камиони не им се заплаща извънредният труд още по-малко им се компенсира с почивни дни,по тези причини Шофьорите на камиони не работят правилно с тахографа и влизат в капана на мародерите-работодателите и в тежко,безплатно робство и са ПОСТОЯННО  ПРЕУМОРЕНИ и стават изключително опасни за останалите участници в движението  ! ! !ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Г-Н БОЙКО РАНОВСКИ

 

 

КОПИЕ ДО

Г-Н СЛАВЧО ПЕТРОВ

ел. поща: slavi0770@abv.bg 

 

 

ОТНОСНО: 

 

професионална компетентност на водачите на тежкотоварни моторни превозни средства

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАНОВСКИ,

 

В Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е постъпил сигнал от г-н Славчо Петров във връзка с обучението в учебните центрове и контрола на водачите на тежкотоварни моторни превозни средства.

          В сигнала се посочва за противоречива информация относно организацията на работното време на шофьорите и осъществяването на контрол от компетентните органи.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), приложено Ви препращам по компетентност постъпилия в ДАБДП сигнал с вх. № 01-812/ 23.12.2021 г. В съответствие с чл. 118 и чл. 123 от АПК, за предприетите от Ваша страна действия моля да бъдат информирани ДАБДП и г-н Петров.

 

Приложение: Писмо вх. № 01-812/ 23.12.2021 г.

 

С уважение,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЖЕЛИНА ТОТЕВА

За Председател на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“

Благодаря предварително за действията които ще предприемете.

143
       2022/02/22 10:11:58-Марио Личев-

Работник е с установено тримесечно сумирано изчисляване на работното време. Работните смени са от 8:00 часа до 16:30 часа в делнични дни. Поради особения характер на работата има уговорено време на разположение от 18:00 часа до 06:00 часа на следващия ден през делнични дни и от 06:00 часа в почивен ден до 06:00 часа на следващия ден.

Работникът е извикан през първия месец на тримесечния срок, във времето на разположение и е работил реално 5 часа. Работодателят не му заплаща тези три часа, като извънреден труд, а компенсира работника, като в рамките на тримесечното отчитане на работното време го компенсира с намален с пет часа един работен ден. Това законосъобразно ли е?  Благодаря!114
       2022/02/18 21:16:12-Костадин Мацурев-

Опитвам се да разбера по какъв начин през 2011 г. са определени 20 лева на ден за командировка в страната. Интересува ме как да разпределя 20 лева за закуска, обяд и вечеря? Моля помогнете ми в пресмятането!

Посъветвайте ме как моят работодател да ми даде повече от 20 лева на ден?

Надявам се разбирате, че във въпросите ми няма  становища, мнения и предложения;  * коментари, несъдържащи конкретен въпрос;  * обидни или нецензурни изрази; квалификации, расистки определения или заплахи и други подобни.

78
       2022/02/17 08:58:03-Атанас Върбанов-

Здравейте пуснаха ни неплатен отпуск,който ние не искахме но ни накараха да подпишем.Изпратиха ми документи по имейл с дата 31.12.2021г в която аз съм болничен.А сега ни въртят номера и неискат да ни изплатят заплатата която ни се полага по договор.Ще бъда благодарен ако ми отговорите

101
       2022/02/16 14:17:17-Цеца Ангелова-

Наш служител на длъжност Икономист ТРЗ и човешки ресурси ,което е придобило право на пенсия, желае да прекарати трудовото правоотношение.Какъв е срока на предизвестие, тъй като е необхидимо да бъде назначено лице, което да приеме трудовите книжки, досиетата на служителите и докуметацията.

123
       2022/02/15 10:57:52-Ивайло Николов-

По Наредбата за командировките в страната е командирован шофьорът със служен автомобил от гр. Варна до гр. София с няколко задачи - да занесе ведомости за РЗ в НОИ; да получи образци на формуляри от специализирана печатница; да остави за ремонт в отризиран сервиз техника и др, като всички се намират в различни части на София на съществено разстояние. Следва ли шофьорът да получи заверка в командировъчната бланка за всяка дестинация в рамките на гр. София, тъй като се намират на голямо разстояние едно от друго, но в рамките на града, като това би било доказателство за изпълненение на задачата, тъй като в противен случай без печат и заверка, може да се окаже, че не е имало кой да приеме ведомостите в НОИ, или пък формулярите от печатницата не са взети, защото е била затворена и т.н. Освен това заверката ще послужи като доказателство, че действително същите са посетени в изпълнение на поставените задачи с оглед признаване на изминатите километри, а не само и единствено на база декларирани в пътния лист обходи.

 

69
       2022/02/13 15:42:52-Елена Христова-

При заболяване от Ковид 19 мога ли да ползвам платен отпуск вместо болнични?БЛАГОДАРЯ!

123
       2022/02/07 11:42:43-Анелия Вутова-

При полагане  на извънреден труд през двата  последователни почивни дни, съгласно чл. 153 ал. 4  от КТ, работодателят осигурява  24часова почивка  на работиците . Може ли този неприсъствен ден, по  преценка на работодателя да бъде платен .

69
       2022/02/07 10:22:49-СТЕФАНКА ИВАНОВА-

Ако лицето е освободено от 1-во число напремер 01.02.2022г , кой месец ще се вземе за база за изчисляване на обезщетение за пенсиониране и неизползан отпуск

176
       2022/02/01 18:24:44-Стела Вълкова-

Работното време на служител се намалява с допълнително споразумение към ТД от 8 на 4 часов работен ден. Към момента на сключване на допълнителното споразумение служителят има натрупани 10 дни годишен платен отпуск, акумулиран при работа на 8 часов работен ден. Отпускът е с давност до края на 2022 г. Следва ли да се преизчисли салдото на неизползвания годишен отпуск спрямо новото намалено работно време - т.е. натрупаният при 8 часов работен ден неизползван отпуск от 10 дни да стане 20 дни при намалено работно време от 4 часа дневно? 

116
       2022/02/01 16:35:41-Диян Аврамов-

Здравейте,

Изпращаме служител на фирмата в чужбина за среща с колеги в чуждата страна.

Служителят иска да остане допълнително един ден в чуждата страна за лични цели. 

Въпросът ми е, дължим ли дневни за този ден и можем ли да платим дневни само за дните в които е бил ангажиран с поставените в заповедта за командироване цели?

Можем ли да променим заповедта и да го командироваме за реалното време на командировката, въпреки че престоят му е продължил повече?

Благодаря.

72
       2022/01/07 10:43:13-КОЙЧО Коев-

господин МИНИСТЪР КОГАТО ГОВОРИТЕ НЕЩО ПО  МЕДИИТЕ ВЯРВАТЕ ЛИ СИ  ИЛИ  САМО ЗА ПРЕД ХОРАТА СЕ ПРАВИТЕ НА  ОТГОВОРЕН... ЗАЩО КАЗАХТЕ ЧЕ НЯМА ДА  ИМА НАМАЛЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ СЛЕД КАТО МОЯТА ПЕНСИЯ  ОТ  505.51 ЛВ Е НАМАЛЕНА НА 466.34 ЛВ  ИЛИ С 39.17 ЛВ  ПО МАЛКО  .  МОЛЯ ЗА ВАШАТА НАМЕСА ЗА ДА  НЯМА  ТАКАВА РАЗЛИКА ..

140
       2022/02/16 12:17:37-Анна Георгиева-

Здравейте, бих искала да попитам държавен служител, който работи и получава възнаграждение по проект на Оперативна програма, извън задълженията му по длъжностна характеристика, има ли право да бъде командирован в работно време по проекта.

63
       2022/02/14 11:37:39-Георги Димов-

Здравейте, има ли пречка служител на СИРВ, който по график работи събота и неделя, да използва полагаемия му се платен годишен отпуск през тези дни? Ако да, каква е причината да бъде ограничен такъв служител и не би ли бил той с по-малко права спрямо човек на нормално работно време, който може да използва платен годишен отпуск за всеки работен ден?

115