Настройки

категория / под-категория / Въпрос прегледи
Трудово право (1501 Отговор)
       2021/09/05 12:02:54-Румен Николов-

Здравейте  ,Раотя  в частна  фирма  на  Трудов договор  ,с придоито  право на  пенсия,  на  МРЗ,макар  ,че  Основната  заплата  е под   нея-по  договор ми е  630лв  на  8-часов  работен ден.Естеството на  работа  ми  изисква  да  работя  по  10 часа  -дневно  ,с  изричното  разпореждане на  работодателя,което  НЕ е отразено в  ТД...В  този  слуай  имам  ли право  да  поискам  допълнителен  платен  годишен  отпуск  ,заради  увеличеното ми  Раб.  време  с  25%....!?Благодаря    Ви  предварително  за  отговора ...!

                                                                                   С  уважение:Николов

27
       2021/09/14 12:27:50-Раvlinka Ivanova-

Здравейте, служител роден на 14.04.1960 г. с осигурителен стаж повече от 37 години навършва пенсионна възраст на 14.12.2021 г. молбата ми е да ми разясните кога и как трябва да бъзде освободена. Благодаря!

33
       2021/09/03 14:14:07-Цеца АНГЕЛОВА-

наш служител работи на длъжност пом.фармацевт, може ли да съвместява по чл.259 от КТ

същата длъжност на колежка която е по майчинство.

14
       2021/08/30 09:42:45-Светла Проданова-

Здравейте!Полага ли се платен годишен отпуск на служител,който е бил в неплатен отпуск заради извънредната епидемична обстановка?

35
       2021/09/14 11:05:34-Наташа Захариева-

Уважаеами дами и тоспода, 

Моля да изтълкувате следния казус.

Работник (с Решение на ТЕЛК от 2009 г. 51% намалена работоспособност) работи при работодател една година от 31.10.2010 до 01.11.2011 г. и придобива право на пенсия за ОСВ, пенсионира се за ОСВ от 01.11.2011 г, но трудовият му договор  не е прекратен. Продължава да работи при същия работодател и в качеството си на пенсионер натрупва 10 г. трудов стаж. Подава молба за напускане. Работодателят дължи ли  шест заплати, при прекратяването на трудовия договор, съгласно чл. 222  ал. 3 от КТ? 

С уважение,

36
       2021/09/10 14:11:34-Цветелина Атанасова-

Редно ли е с едно и също лице да се сключва срочен трудов договор, всяка година на 01  януари до края на годината, тъй като бройката е извънщатна / по ПМС 66/

9
       2021/09/08 16:29:14-Деница Савова-

Здравейте,

с решение на Софийски районен съд е признато за незаконно и отменено на осн. чл 344, ал. 1, т. 1 вр. чл 188, т. 3 КТ дисциплинарно наказание "уволнение" на служител. В решението няма задължение на работодателят да възстанови служителя на работа и липсва изричен ангажимент за отразяване на нещо в трудовата книжка. Моля за консултация необходимо ли е да се прави корекция в трудовата книжка и как би следвало да изглежда тя?

Благодаря,

Деница

23
       2021/09/08 09:18:09-Сузана Хаджийска-

Здравейте, въпросът ми е следния:

Имаме назначен служител на същата длъжност,  за която в предишен период му е изплатено обезщетение по чл.225 – 1 година и 1 месец  с осигуровки.  Признава ли се периода за, който му е изплатено обезщетение по чл.225 – 1 година и 1 месец и осигуровки за начисляване на клас прослужено време?

16
       2021/09/04 16:32:03-Ели Петрова-

Здравейте! Работя в сферата на просветата. От септември 2020 година до края на юни 2021 съм в платен годишен отпуск. На 1 юли постъпих отново на работа. Въпросът ми е: имам ли право на ДТВ за 15 септември?

27
       2021/08/30 17:33:51-Лили Ангелова-

Здравейте,

Режимът на работа във фирмата ни е от понеделник до петък. До сега сме почивали на официални празници, но се налага през септември част от колегите да работят. 

В КТ е записано, че в рамките на 1 календарна седмица се допускат до 6 часа извънреден труд. По какъв начин може, колега, който работи с режим понеделник-петък, да отработи цял празничен ден, без да сме в нарушение на КТ?

Благодаря!

15
       2021/08/29 13:24:23-Христина Изевкова-

Здравейте!Искам да попитам при трудов договор на 8 часов работен ден ,на смени при сумарно изчисляване на работното време има ли някакви ограничения за броя работни часове на ден и на седмица  ,които може да бъде накарана бременна да работи . Изобщо освен закрилата от уволнение от какви други привилегии може да се ползват бременните и кой е компетентния орган ,който може да определи определени условия на труд като не приемливи в това състояние.

Благодаря за отговора 

4
       2021/09/13 10:51:23-Борис Кръстевич-

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

 

 

Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и партньори“ отправя към Вас запитване за прилагане на трудовото законодателство. Въпросите ни засягат хипотезата на чл. 51а., ал. 3 от Кодекса на труда – предстои да се сключи нов колективен трудов договор на равнище предприятие. Синдикалните организации са повече от една, поради което са задължени да представят общ проект на колективния трудов договор. Въпреки това не могат да постигнат съгласие върху общ проект, поради което всяка от тях е представила индивидуални проекти. Посочената разпоредба предвижда, че работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е бил приет от общото събрание на работниците и служителите (събранието на пълномощниците). С оглед на тази фактическа обстановка въпросите ни са следните:

 

 

1. Провежда ли се процедура по преговори между работодателя и синдикалните организации, която да е независима и отделна от процедурата по приемане на проекта от общото събрание?

2. Ако отговорът на горния въпрос е положителен, в кой момент могат да се провеждат преговорите – преди или след приемане на проекта от общото събрание?

 

 

Благодарим Ви за съдействието!

 

 

16
       2021/09/14 01:22:15-Илия Дечев-

Здравейте, 

Ще се опитам да бъда възможно най-кратък и ясен.

Моят работодател, голяма международна комапания , за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви. 
До 01.12.2021г всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу covid19 или всяка седмица служителят трябва да си прави антигенен или PCR тест.

Ако служителят избере да не се ваксинира, то той на всеки 7 дни трябва да се тества с антигенен или PCR тест за covid 19, за който тест служителят трябва да плаща сам.

Тъй като знам, че работодателят не може към този етап да задължи работника да се ваксинира, моят въпрос е следният. 
Може ли работодателят да изисква от работника ежеседмично тестване за covid19, за което работникът трябва сам да плаща?

Благодаря предварително!

35
       2021/08/27 20:08:12-Александър Иванов-

Има ли право работодателя  да задължи работниците си да работят от 08:00 до 19:00 от понеделник до петък и събота от 08:00 до 17:00? Като при не изпълнение да налага глоби под претекст на премии?

47
       2021/09/13 13:34:58-Антония Андонова-

Уважаеми дами и господа, моля за вашето становище по въпроса - Допустимо ли е работодател да изплаща трудово възграждание на служителите си по посочена от тях сметка (IBAN номер) в Револют съобразно правилата на Кодекса на труда, по точно чл. 270, ал. 2. Според Условията на Револют, техните потребители имат личен IBAN номер към банкова сметка Revolut Bank UAB в Литва (лицензирана от Европейската Централна Банка и Националната Банка в Литва).

Благодаря!

70
       2021/08/30 17:03:56-Таня Узунова-

Здравейте,

допустимо ли е 8 часа синдикален отпуск по чл.159 от КТ да се слее и да се ползва като 1 календарен ден, съответно 24 ч. синдикален отпуск - като 3 календарни дни / при 8-часов работен ден/ или трябва на порции да се ползват часовете? В заявлението за отпуск до работодателя, към което се прилага служебната бележка от ръководството на синдиката, трябва ли да се посочат часовете или календарните дни /при сливане на часовете в календарен ден/?

29
       2021/07/28 17:11:04-Радостин Павлов-

Здравейте, работя по трудов договор имам и граждански договор и съм експерт в съда . самоосигуряващо се лице. По всички дейности трябва да се осигурявам, като вещо лице спирам и пускам дейност в зависимост от ангажираността за извършване на експертизата. Как трябва да става осигуряването? Благодаря предварително!!!

18
       2021/09/14 07:25:18-Магдалена Иванова-

Здравейте, 

На 16-03-2021г. заявих писмено пред работодателя си, че на основание чл.167а, ал.4, т.1 от КТ ще ползвам 365 календарни дни неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, считано от 27-08-2021г., за първото ми дете (родено e 2017г.).

На 30-08-2021г. се разболях, за което ми беше издаден болничен лист за периода от 30-08-2021г. до 03-09-2021г. включително. 

На 30-08-2021г. изпратих болничният си лист на работодателят си по имейл, а на 01-09-2021г. му връчих болничният лист и в оригинал. 

На 01-09-2021г. заявих писмено пред работодателя си, че на основание чл. 49, ал.8 от НРВПО ПРЕКЪСВАМ ползването на неплатеният ми отпуск по чл. 167а, ал.4, т.1 от КТ за първото си дете, считано от 30-08-2021 до 03-09-2021 г. включително. Като заявих, че за периода от 30-08-2021 г до 03-09-2021г. включително ще ползвам отпуск поради болест, за което прилагам болничен лист в оригинал. И също на 01-09-2021г. заявих писмено пред работодателя си, че считано от 04-09-2021г. ще ПРОДЪЛЖА да ползвам 362 календарни дни неплатен отпуск по 167а, ал.4, т.1 от КТ за първото ми дете.

Въпросът ми е:

Имам ли право заявеният пред работодателя на 16-03-2021г. отпуск по чл. 167а, ал.4, т.1 от КТ в размер на 365 календарни дни, считано от 27-08-2021г. за първото ми дете,  да го ПРЕКЪСНА на основание чл.49, ал. 8 от НРВПО, считано от 30-08-2021г. до 03-09-2021 г. включително, поради ползването на отпуск по болест за този период, и да ПРОДЪЛЖА ползването на отпуска по чл.167а, ал.4, т.1 – 362 календарни дни за първото ми дете, считано от 04-09-2021г.?

Благодаря Ви предварително за отделеното време!

В очакване на Вашия отговор оставам с уважение,

Магдалена Иванова

58
       2021/08/31 00:02:33-Добромира Николова-

Може ли майката да ползва отпуск за отглеждане на дете до 2г, ако детето е записано в ясла, но не я посещава, защото яслите са затворени със заповед на министъра заради пандемията.

34
       2021/09/12 16:56:00-Калинка Стоянова-

Съгласно новата редакция на чл.222, ал. 3 от КТ ,имам ли право на 6 заплати при пенсиониране, при положение, че съм работила в бюджетната сфера - 13г  и 8м. в здравеопазването и 7г и 2м. в образованието, като последната ми месторабота е в образованието. Благодаря Ви предварително.

39
       2021/09/10 21:26:27-Павлинка Георгиева-

Здравейте,

На 60 години съм и работя като медицинска сестра в детска градина повече от 10 години в един район на София. Имам намерение да се преместя и да работя същата длъжност /медицинска сестра/  в друга детска градина в друг район на София. Трябва да напусна от  едната детска градина и да  бъда назначена в другата. Понеже са два различни административни района в рамките на Столична община ще бъда назначена от кмета на новаият район. Въпросът ми е ще загубя ли Обезщетение по чл.222 ал.3 от кт , а именно 6-те заплати при достигане на пенсионна възраст, ако започна работа в новата детска градина.

Благодаря предварително !

45
       2021/09/08 16:13:19-Милена Хепе-

В момента съм в отпуск по майчинство към български работодател, с който имам трудов договор, до навършване на 2 години на детето ми на 01.10.2021. Бих желала да ползвам полагаемия ми се отпуск по чл.167а от КТ в размер на 6 месеца, както и този на съпруга ми на същото основание в размер от 5 месеца. Съпругът ми е немски гражданин, но има постоянно местожителство в България. Той самият работи в Индия по трудов договор с индийски работодател. Бих искала да попитам имам ли право да ползвам 5 месеца от неговия отпуск по чл.167а от КТ?

Благодаря ви!

29
       2021/09/09 21:55:57-Александър Стайков-

Здравейте,

Работих като главен инспектор КХ в ОДБХ гр. Пазарджик. До момента на прекратяване на служебното правотношение имам навършени 68 г 8 м. 6 дни и осигурителен стаж 37 г. 9 м.29 дни. Редно лие след като нямам навършен осигурителен стаж, съгласно чл. 68, ал. 1 да ми бъде прекратено служебното праотношение по по чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗДСл, във връзка с чл. 68, ал. 3?

33
       2021/09/07 16:32:21-Йорданка Йорданова-

При постъпване на работа лице представя удостоверение за плавателен стаж издадено от ИА "Морска администрация" към ИА "МА" при МТИТК, издадено на база на вписваниятъа в българския корабен регистър. Посоченият стаж, включва информация за длъжността, продължителността на престоя на кораба лицето (от кога до кога, години-месеци-дни) и др. 

Може ли този стаж да се признава за трудов стаж и / или професионален опит?

18
       2021/09/07 14:14:19-Радостина Беркова-

Здравейте,

въпросът ми е свързана с таксата за паркинг, която се налага да бъде плащана при служебни командировки в страната, когато командировката се извършва със служебен автомобил.

 В чл.9, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната са посочени реквизитите, които трябва да съдържа заповедта за командировка, като в т. 6се казва, че се определяткомандировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право. В чл.11 от наредбата се казва, че на командирования се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, както и превозните разноски за обществен транспорт в чертите на населеното място. Таксата за паркиране на служебно МПС не се споменава, за разлика от Наредбата за служебните командировки в чужбина.

Въпроса ми е следва ли таксата за паркинг да се посочва в отчета  по заповедта на командирования служител като пътни разходи?

 

19
       2021/09/03 20:46:22-Краси Ненова-

Здравейте, 

От 01.08.21г. имам сключен трудов договор. От същата дата, обаче съм и в неплатен отпуск с разрешение на работодателя за 1 месец.

Въпросите са:

1.Трябва ли работодателя да подаде декларация образец N 1? Посочва ли се раб.дни в позицията на т.5?

2. Зачита ли се този месец за осигурителен стаж ?

27
       2021/09/02 10:04:53-Ивелин Иванов-

Здравейте,

Моля за отговор на следните въпроси:

Възможно ли е друго лице, различно от управителя на фирмата да утвърждава графици за работа при Сумирано изчисляване на работното време?

Ако отговорът е да, необходимо ли е да се издава пълномощно или някакъв друг документ на съответното лице?

Предварително Ви благодаря за отговора!

26
       2021/08/30 10:59:59-Стела Бояджиева-

Здравейте,

 

Искам да попитам, счита ли се за извънреден труд и следва ли да се заплати обучение, проведено в събота (част от служителите на място в офиса, част от служителите дистанционно, но за повече от 4 часа), от една страна за служилите, които се обучават, но от друга и за служителите, които са лектори или технически обезпечават процеса.

 

Благодаря предварително и приятен ден !

22
       2021/09/02 17:57:48-Венцислав Спасов-

Работя на трудов договор по график със сумирано отчитане на работното време на всеки 3 месеца. Работните ми смени са 12-часови, както следва: 1ва смяна от 07.00 до 19.00ч. и 2ра смяна от 19.00 до 07.00ч

Имам право на 20 дни платен годишен отпуск. До средата на м.Август имам отработени 5 смени и след това ползвам платен годишен отпуск за времето от 18.08.2021 до 03.09.2021г. включително. Получих телефонно обаждане от Работодателят ми по време на отпуската и той ми казва, че на 05.09.2021г. (неделя) трябва да застъпя 1-ва смяна.

При така изложената фактическа обстановка, имам следните въпроси:

При така изложената фактическа обстановка, имам следните въпроси:

1. Има ли право работодателят да ми определя да застъпя на смяна в неработен ден веднага след ползването на отпуск? Или първата ми работна смяна трябва да бъде във вторник 07.09.2021, понеже 06.09. е официален празник?

2. Не се ли нарушава така задължителната междуседмична почивка от 36 часа?

3. Длъжен ли съм да изпълня това разпореждане?

4. Какви права и задължения имам в случая?

Предварително Ви благодаря!

40
       2021/08/24 18:13:30-Борислав Стоянов-

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с реализацията на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предоставя следната възможност на бенефициентите /общините/ по проекта:
                „Допустими са разходи за полагане на допълнителен труд по трудов договор на персонала в социалните услуги съгласно чл. 110 (при същия работодател за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време) и чл. 111 (с друг работодател за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение – външно съвместителство) и при спазване на правилата на чл. 113 от Кодекса на труда.“.

 

В общия случай, персонала на социалните услуги, делегираната от държавата дейност, е назначен по трудово правоотношение, на 8 часов работен ден, при сумирано изчисляване на работното време.  

 

Предвид гореизложеното, във връзка с необходимостта от осигуряване на допълнителна работна сила в социалните услуги, делегирана от държавата дейност на територията на Община Велико Търново и с оглед предоставената възможност по гореописания проект, имаме следното питане:

 

При сключване на допълнителен трудов договор с определен работник по реда на чл. 110 от КТ, за извършване на работа извън кръга на неговите задължения, установени по основното му трудово правоотношение, как следва да се прилага разпоредбата на чл. 142, ал. 6 от КТ – „продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа“:

 

– по отделно за всеки от трудовите договори или кумулативно и за двата трудови договора. Тоест, допустимо ли е седмичната продължителност на отработеното време от наетото лице, да надвишава 56 часа /съвкупно и по двата договора/, при положение, че продължителността на работната седмица по основния трудов договор не надвишава 56 часа и при условие, че са спазени всички останали условия и изисквания на КТ, в. т. ч. заложените в чл. 113 ограничения.

Предварително Ви благодаря за съдействието и компетентния орговор!

 

С уважение,

Борислав Стоянов, гл. експерт в Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" при Община Велико Търново

 

 

29
       2021/09/13 14:57:27-Стефана Владимирова-

Здравейте,

не мога да се ориентирам в последните промени на наредба №4 за нормиране и заплащане на труда от 12 февруари 2021 г. по отношение изплащане на ДТВ за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал. 

Такова възнаграждение се изплаща за учебната 2020/2021 г., т.е. трябва да се извърши оценка до 01.10.2021г. или се въвежда за учебната 2021/2022 г..

30
       2021/09/01 11:30:41-Милена Стоянова-

Ако работникът/служителят е бил на работа в деня на събитието съобразно чл. 157, ал. 1, т. 3 има ли право на отпуск, по съответната разпоредба, в следващите два работни дни?

26
       2021/09/01 12:53:11-Светлана Александрова-

Работник е в законоустановен отпуск. В петък сутрин му съобщават, че негов роднина е починал и той своевременно информира работодателя с молба да прекъсне законоустановения си отпуск и да ползва отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ.

Чл. 50, ал. 1 от НРВПО предвижда отпуск за деня на събитието и следващия го работен ден. Когато събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея.

'Денят на събитието' денят на смъртта ли е? Ако да - когато лицето е съобщило в началото на работния ден, че иска да ползва отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ - той за петък и понеделник ли му се полага?

Възможно ли е в конкретната хипотеза отпускът да се ползва за понеделник и вторник предвид факта, че погребението не е било в петък? Респективно, 'денят на събитието' може ли да се тълкува като деня на погребението или това е денят на смъртта?

В случай че служител е разбрал, че негов роднина е починал, в края на работния ден, може ли да ползва отпуска по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ за следващите два работни дни (след смъртта на лицето)?

22
       2021/07/29 05:42:50-В Василева-

Здравейте!

В момента съм в неплатен отпуск по чл.167а за отглеждане на дете, което е прието в ясла на пълна държавна издръжка и предстои на есен да започне да я посещава. Бих искала да питам от деня на постъпване на детето в държавното заведение ли се прекъсва този отпуск или има срок след постъпването, в който трябва да се върна на работа? Бих ли могла да използвам този отпуск по време на т.нар адаптационен период на детето или не?

Благодаря предварително!

Василева

52
       2021/08/25 12:43:26-Венцислав Спасов-

Здравейте. Работя на трудов договор по график със сумирано отчитане на работното време на всеки 3 месеца. Работните ми смени са 12-часови, както следва: 1ва смяна от 07.00 до 19.00ч. и 2ра смяна от 19.00 до 07.00ч

Имам право на 20 дни платен годишен отпуск. До средата на м.Август имам отработени 5 смени и след това ползвам платен годишен отпуск за времето от 18.08.2021 до 03.09.2021г. включително. Получих телефонно обаждане от Работодателят ми по време на отпуската и ми казва, че на 05.092021г. (неделя) трябва да застъпя 1ва смяна.

При така изложената фактучиска обстановка, имам следните въпроси:

1. Има ли право работодателят да ми определя да застъпя на смяна в неработен ден веднага след ползването на отпуск? Или първата ми работна смяна трябва да бъде във вторник 07.09.2021, понеже 06.09. е официален празник?

2. Не се ли нарушава така задължителната междуседмична почивка от 36 часа?

 

2.      3. Длъжен ли съм да изпълня това разпореждане?

 

3.      4. Какви права и задължения имам в случая?

Предварително ви благодаря!

94
       2021/08/18 11:19:25-Десислава Георгиева-

Здравейте!

 

Интересуваме при изтекло ТЕЛК решение (валидно до 17.06.2021 г. вкл.) дали полагаемият платен годишен отпуск от 26 работни дни се изчислява пропорционално до тази дата или неговият размер се запазва на 26 работни дни до края на годината 2021 г., за която е било в сила ТЕЛК решението?

58
       2021/08/15 18:13:54-Ing. Luba Pavlovova, MSc. Pavlovova-

 

TO:

 

The Ministry of Tourism of Bulgaria

 

The Ministry of Public Health (MHE)

 

Bulgarian Red Cross (BRC)

 

Labour Inspection

 

Date:15.8.2021

 

                                                                                                                                                    Sinemorets, Bulgaria

 

 

 

Subject: Request for control and information

 

                                                                                                       

 

 

 

Уважаеми,

 

Обращам се кам вас с жалба и в състото време с молба за информация и контрола на место, за която предварително благодаря.

 

Днес, 15.8.221 бях на плажа в Синеморец (Бутамята) и в рамките на свободната зона си поставих чадър. След време дойде спасител от пост № 3 който ми каза че не мога да имам разтворен чадър, т.е. може да е затворен и да мога да остана там където съм. Обяснението беше, че не могат да виждат колегите от пост 2. След минута дойде следващ спасител също от пост 3, който ми каза че не мога да имам при себе си и затворен чадър и че трябва да се махна.

 

На моят въпрос да ми покажат правилника за свободната зона и защо не мога да бъда там 1/3 от тази зона точно до брега беше неизпозваема... Доколкото разбрах, няма нито правилник, нито лице одговорно за спасителите на плажа. Спасителят (който както се оказа е само доброволец, т.е. няма работен договор) успя да ми счупи чадъра и тонът му бе грубиянски, висок и вулгарен.

 

Потърсих лице което е отговорно за спасителите на плажа Бутамята – никой не пое никаква отговорност, някои спасители се правеха на заспали или се опитаха да се представят за „шеф” но като им поискате да си казат името – само се подсмиват и си правят груби шеги с туристите. Не ми е ясно защо не може да се изпозва целостно свободната зона като, както ми беше казано, спасителите имат врзка момежду си през радиостанция. Освен това точно на поста 4 (края на плажа) при спасителите имаше константно компания с която се забавляваха и не чак толкова следеха какво става в техната зона.

 

Подобно като с мене бях свидетел на още няколко случая на разправии.

 

Съм изумена и много много разочарована от отношението; с такова нещо не съм се срещала от Мртво море чак до Карибите. Ако има правила – това е ок, но трябва да са ясни и да ги има и писмено а не всеки спасител да си измисля свои.

 

На основание на горе написаното искам да получа следната информация:

 

1.      Кой е отговорен за спасителите на плажа Бутамята в Синеморец? Има ли отговорно лице?

 

2.      Имат ли трудови договори или както разбрах има доброволци? Ако е така, какви са техните правомощия? Или който си иска може да се прави на спасител и да се държи с туристите както желае?

 

3.      Кой проверява, и дали въобще някой проверява качеството и начина по който се държат спасителите на плажа?

 

4.      Да се направи проверка на спасителите на плажа Бутамята и дали са легално на техните места или са „fakelifeguardsonthebeachимат ли трудови договори?

 

С начина по който се подхожда към туристите не е възможно да се очаква нито развитие, нито спокойствие с подхода и службите по БГ Черноморие.

 

Ing. Luba Pavlovova, MSc.

 

За контакт: Lpavlovova@yahoo.com

 

Tel.: +421 903 773674

 

68
       2021/08/13 10:38:38-Дияна Димитрова-

Сключен е трудов договор съгласно чл 68 ал 1 т2 - до завършване на определена работа.Дейността за която е нает  служителя е приключена, но искаме да го използваме за осъществяване на друга дейност като длъжността му няма да бъде променена.Може ли с допълнително споразумение по чл 119 да се промени само дейността за която е наето лицето или трябва да бъде прекратен договора по реда на чл 325 ал1 т 4 и да се издаде нов трудов договор.

29
       2021/08/16 22:08:39-симона спасова-

Работодателя длъжен ли е да дава двойна надница при ангажираност на работник по празници като нова година,коледа и т.н.?

48
       2021/08/13 23:38:43-Гинка Стефанова-

Служител отправя предизвестие към работодателя за прекратяване на трудов договор и излиза в платен годишен отпуск до края на предизвестието. Може ли да му се връчи заповедта за прекратяване по време на отпуск?

42
       2021/08/12 07:42:38-Изабела Маркова-

Здравейте,

В началото на август ми беше връчено предизвестие от страна на работодателя по чл. 328, ал.1, т.2. Срокът на предизвестието е 2 месеца по ТД. В конкретния случай изтична на 01.10.2021. Питането ми е - ако искам да започна работа при друг работодател например от 15.09. и подам и аз предизвестие за прекратяване на ТД, какво обезщетение ще дължа на работодателя? Пълно за 2 месеца или само до дните до 01.10.2021.?

Предварително благодаря за вашия отоговор!

35
       2021/08/11 19:46:47-iwa ivanowa-

искам да изляза в платен отпуск, но работодателя не ми разрешава,с две малки деца съм и не съм използвала тази година дори половин отпуска.Какво да правя?Налага ми се да водя децата на прегледи а не мога да отсъствам от работа и искам да си използвам полагаемия отпуск.

38
       2021/08/10 10:03:48-Петя Пенева-

Здравейте!

Мога ли да взема служител по заместване на титуляр в майчинство. След като се завърне титуляра, да освободя заместника и веднага да го назнача отново по договор за заместване на друг служител, който по това време ще излезе в майчиство.

Става въпрос за един обект, и титулярите са на една й съща длъжност.

При второто назначаване по -заместване няма да включвам срок на изпитване.

21
       2021/08/09 18:32:30-Елка Фотева-

Здравейте,

подлежи ли на санкция работодател , който никога не е прилагал чл.140 А ал.2 от КТ, въпреки, че предприятето е на трисменен режим на работа?

С уважение 

Елка Фотева

51
       2021/08/25 18:05:26-Мая Божкова-

Допустимо  ли е  пълнолетно  лице поставено под  пълно запрещение да полага труд  след сключване на трудов договор между работодател  и настойник  на лицето, поставено под пълно  запрещение. Лицето има желание и  необходимите умения да работи като хигиенист. По преценка на бъдещия работодател  лицето поставено под  пълно запрещения има необходимите способности да изпълнява задълженията, съгласно длъжностната характеристика.  Настойникът на лицето подкрепя желанието на лицето поставено под  пълно запрещение да бъде трудово ангажирано и  има готовност  да сключи договор  с работодателя.

47
       2021/07/29 10:19:49-Катя Тугова-

Здравейте. При напускане в трудовата ми книжка е нанесен по-малък трудов стаж, отколкото всеки един калкулатор ми дава. Казусът е следния - работила съм на стандартно работно време, 8ч на ден, без извънреден труд и други. Последният ми работен ден, спрямо предоставеното от мен предизвестие, е бил 18.07.2021 (неделя). В трудовата ми книжка са отразени Хг, Хм и 12 дни, а по всеки калкулатор ми излизат 17 дни. Моля за Вашето компетентно мнение дали трудовият ми стаж е Хг, Хм и 12 дни или Хг, Хм и 17 дни. 
Благодаря предварително за отделеното време.

С уважение

88
       2021/07/28 11:24:24-Ивелина Минчева-

Здравейте,

Може ли съдействие по следния казус:

Служител подава заявление за прекратяване на трудов договор, поради пенсиониране (ще се възползва от правото за по-ранно пенсиониране). Към момента на подаване на заяленито не е задействана процедура по пенсиониране. Към момента на прекратяване на трудовия договор лицето няма да е придобило качеството „пенсионер”.

Служителят ще задейства процедура по пенсиониране след прекратяване на трудовия договора.

Според Вас на какво основание следва да се прекрати трудовото правоотошение, дължат ли се обезщетения по чл. 222, ал. 3 от КТ?

Благодаря!

122
       2021/07/16 13:06:58-Динко Марков-

Здравейте,

работя като оперативен дежурен по оповестяване, по ПМС 212 от 1993 г., на минималната работна заплата. Има ли изискване за назначаване по нея или заплатата ми може да бъде и по-голяма?

43
       2021/08/25 20:38:29-Евгения Кратункова-

Предстои ми пенсиониране и работя като учител.Имам питане:на колко брутни заплати имам право? Нямам 10 последователни години преди пенсионирането и вариантът 11 брутни заплати отпада.Имам 10 години работа през последните 20г. и искам да знам имам ли право на 6 брутни заплати.

141
       2021/08/20 12:23:03-Росица Давидкова-

Моля Ви, да ни отговорите на следните въпроси:

Учител почина по време на ползване на платен годишен отпуск. Към датата на смърта лицето има: - Навършена възраст - 66г. 08м. 24д.

- Осигурителен стаж - 31г. 10м. 15д. /в т. ч. 25г. 00м. 29д. - педагогически стаж/

- Осигурителен стаж в училище без прекъсване - 10г. 08м. 13д.

- ТЕЛК за общо заболяване - пожизнен

Въпросите ни са:

1. Лицето има ли право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО/изискуема възраст за 2021г. - 66г08мл/?

2. При пенсиониране /ако има това право/ по чл. 68, ал. 3 от КСО, работодателят дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ?

3. Училището има сключен КТД към системата на предучилищното и училищното образование и съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от КТД - "На основание чл. 222, ал. 3 от КТ - на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 11 брутни работни заплати". Дължат ли се 11 брутни работни заплати?

82
       2021/08/27 13:31:12-К. Делчева-

От 2017 съм в майчинство (второ от 2019), без прекъсване. На 10,09 предстои да прекъсна майчиснтвото си и да започне да тече платената ми отпуска за тези 4 години (80 дни). Въпросът ми е - ако подам предизвестието след започването на тези 80 дни отпуска, работодателят длъжен ли е да изплати размера на оставащата отпуска? И как ще бъде изчислен той? Благодаря.

52
       2021/08/27 10:12:16-Христо Хаджиилиев-

Здравейте,

 

ако моя служителка не е ползвала годишния си платен отпуск за 2018г. и 2019г., а от средата на 2020г. до началото на 2021г. е била по майчинство, до кога е отложено ползването. Знам, че може да го ползва отпуска до две години от края на годината, за която се полага. Въпросът ми е от края на майчинството (отлагането) ли започват да текат наново тези две години или просто за периода на майчинството се прекъсва давността и след края на майчинството продължава? Давността за отпуска за 2018г. в началото на 2022г. ли изтича или започва нова давност след отлагането от края на 2021г. и ще изтече чак 2023г.?

 

Благодаря Ви.

70
       2021/08/26 23:00:32-Делян Василев-

Има ли работодателят законово право да намали възнаграждението на работника за месец, през който същият е използвал част от платения си годишен отпуск? 

53
       2021/08/25 15:43:25-Сийка Цветанова-

При положен труд извън работно време, има ли увеличение на трудовият стаж в години или месеци?Работата е в сферата на частната администрацията.

 

41
       2021/08/25 13:42:19-Гергана Иванова-

Здравейте,

Работодателят ми ни уведоми по мейл, че всеки, който се ваксинира има право на отпуск от 2 дни. Аз не съм ваксинирана, но и не планирам. Редно ли е да нямам право да се възползвам от този отпуск и мога ли да подам жалба за дискриминация?

67
       2021/08/25 11:20:56-Велика Врачкина-

Работя в ОУ"Васил Левски", с. Кърнаре, общ. Карлово, обл. Пловдив.

При определяне на продължителността на трудовият ми стаж и професионален опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение директорът на училището отказва да приложи чл.24 от КТД за системата на предучилищното и училищно образование и не ми заплаща допълнително трудово възнаграждение, за придобитив трудов стаж до 01.07.2007 г. , по смисъла на Наредбата за структура и организация на работната заплата с мотива, че нама право.

В Трудовия ми договор ТД РД-11-101/01.02.2021г. е записано " с трудов стаж 11г. 10;.14 дни, в т. ч. трудов стаж по специалността  11г. 10;.14 дни. Представила съм трудова книжка и с трудов стаж до 01.07.2007. 
Очаквам от Вас отговор на поставения от мен въпрос.

58
       2021/08/24 10:24:36-Андреа Аллини-

Казвам се Андреа Аллини, италиански гражданин със статут на постоянно пребиваващ в България, кларинетист в Държавна Опера- Русе. 

Постъпих в Държавна Опера-Русе на 04/11/2019г. като оркестрант по заместване. Вторият ми годишен договор е от 03/08/2020г. и е вече на мое име, а не като оркестрант по заместване. Въпросният договор е подновяване на предходния. По закон вторият договор се е подновил автоматично след изтичането на предходния и от временен е преминал в постоянен безсрочен от 03/08/2021. Участвах в концерт на Държавна Опера-Русе на 05/08/2021. Също така бях вписан официално в артистичния състав на други продукции на Държавна Опера- Русе, които ще се състоят между месеците август и септември. 

Директорът на Държавна Опера- Русе, въпреки положителното мнение на водача на секция кларинетисти, отказва да подпише гореупоменатия постоянен договор (който вече автоматично е в сила от 03/08/2021г.) и следователно да ми го предаде за подпис. Освен това, произволно иска да ми наложи да участвам в прослушване на 11/09/2021г., което не е с много ясно предназначение и чрез което прослушване комисията да направи избор между мен Андреа Аллини (вече с действащ постоянен безсрочен договор) и друг оркестрант, който е с временен договор.

Въпроси:

Тъй като, съгласно регламента, нито един музикант , който вече има постоянен договор, не е участвал или задължаван да участва в прослушване, може ли аз да откажа участие в прослушването без последствия, въз основа на факта, че вече имам редовен постоянен безсрочен договор, но по някаква неясна причина не е признат от директора?

Предвид изложената ситуация, какво рискувам, ако откажа участие в конкурсът за назначеие, произволно обявен и на който не съм задължен да участвам?

 

Предварително благодаря за отделеното внимание! Очаквам Вашият отговор.

Поздрави!

Андреа Аллини

39
       2021/08/24 09:11:54-Снежана Маркова-

Здравейте,

има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, за оставане без работа, лице, което е освободено по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, но в същото време е регистрирано като земеделски производител?

Благодаря предварително!

34
       2021/08/23 10:42:06-Десислава Кожухарова-

Преподавател по чужди езици, чийто трудов стаж над 25 години е придобит изцяло в сферата на висшето образование, започва работа в средно училище.
При подписване на трудовия си договор, същият бива уведомен, че придобития трудов стаж и професионален опит, който лицето е натрупал като преподавател, висше училище няма да му се признае и съответно няма да му се начислява и изплаща допълнително възнаграждение по чл.12 ал.1 от НСОРЗ.
Имат ли нормативно основание колегите от средното образование да не признаят придобития стаж във висше училище, при условие че извършваната работа е с абсолютно същия характер, а именно преподаване на чужд език.

 

Благодаря Ви!

55
       2021/08/23 09:42:21-velko velkov-

пРИЗНАВА ЛИ СЕ ТРУДЪТ В ПРАЗНИЧНИ ДННИ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД И КАК СЕ ОТЧИТА?

34
       2021/08/20 11:47:00-Мария Иванова-

Здравейте, въпросът ми е има ли право на платен годишен отпуск за 2021г. и в какъв размер работник, който от началото на 2021г. е ползвал 90 дни неплатен отпуск? Реално той не е работил от началото на годината. 

46
       2021/08/20 09:30:02-Красимира Стоичкова-

 

Здравейте!

 

Много молим за разяснение и Вашето становище, възможно ли е да се уреди по описания по-долу начин гъвкавото работно време в предприятие? Конкретно притеснение имаме, законно ли ще бъде, ако работодателят разреши на служителите работещи на гъвкаво работно време, да ползват и обедната си почивка по техен избор в определен времеви диапозон? Примерно: най- ранно начало за обедна почивка 11, 50 часа  – 14,30 часа най-късен край на обедната почивка ? Или дори, може ли служителите работещи на гъвкаво работно време, сами да решат кога да ползват или изобщо да не ползват обедна почивка през някои от дните на работната седмица през времето на задължителното присъствие в предприятието?

 

В случай на определен диапазон за обедна почивка (а не фиксиран час), то тогава как следва да се определяти и трябва ли, двете физиологичн почивки от по 10 мин. които са част от работното време?

 

В момета въведеният режим на работа за служителите, които работят с гъвкаво работно време е:

 

Зазължително присъствие от 9,00 до 16,00 часа.

 

Времеви диапазон – най-ранно начало на работния ден 7,20ч. и най-късен край 18,00 часа. Това е времевият интервал, през който всеки служител може да определи началото и края на работното си време, съответно преди и след задължителното работно време.

 

7,20 - 9,00                                          9,00 – 16,00                       16,00 – 18,00

 

Гъвкаво работно време            Задължително присъствие                Гъвкаво работно време

 

Обедна почивка от 40 мин. от 11,50ч. до 12,30ч. и две физиологични почивки съответно: от 10,00-10,10 часа и 15,00-15,10 часа.

 

 

 

Имаме и работници и служители в предприятието, които работят на фиксирано работно време, работодателят е въведел следният режим на работа и почивка:

 

Начало на роботния ден      8,20 часа   край 17,00 часа.

 

Обедна почивка от 40 мин.  от 11,50 до 12.30 часа. ( не е част от работното време)

 

Две физиологични почивки: от 10,00 – 10,10 часа и 15,00 – 15,10 часа. ( част от работното време).

 

Работното време се отчита с електронна система за отчитане, като всеки служител разполага с пропуск(чип), с който регистрира присъствие и напускане на предприятието.

Благодарим!

22
       2021/07/26 14:18:25-Валентин Ангелов-

Преди малко повече от 6/шест/г., се разболях сериозно / хронична бъбречна недостатъчност , сега ходя на Хемодиализа/ Последния ми работодател , като разбра ме уволни със задна дата.Не знам как е възможно това !!?? Никакво обезщетение не ми е изплатено , даже не ми изплати и заработеното възнаграждение..Търсих го многократно , но той се крие и до ден днешен .По това време , сезирах инспекция по труда , но и до днес , ни дума , ни вопъл , ни стон.Въпросът ми е , как може да си получа изработеното неизплатено цяло възнаграждение и обезщетение.

53
       2021/07/21 15:29:01-С. Иванова-

През месеца придобивам право на по-висок % за допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

От кога трябва да ми го начисли работодателя - от датат на придобиване - т.е още този месец или от 1 число на следващия месец.

И кое е номативното основание за това?

86
       2021/05/10 11:59:20-метин ейгюн-

Роден съм на 20.02.1954 г. в Турция и съм гражданин на Република Турция. От 2000 г. живея в България и имам сключен граждански брак с българка. Притежавам българска лична карта за постоянно пребиваваш. Работя в България и имам трудов стаж, който не ми е достатъчен, за да се пенсионирам в РБългария. Имам ли право да прехвърля трудов стаж, който съм натрупал в Турция, но там също не ми е достатъчен за пенсия, за да мога да се пенсионирам в България?

68
       2021/08/10 13:17:15-Нели Иванова-

Здравейте, работя в читалище и от една година и осем месеца съм общински съветник.

Поради това , че не съм си пускала отпуски за дните в които съм присъствала на заседания, което не ми беше казано , още в началото, аз се връщах след заседания на работното си място.

Но този месец август от 02.08 до 13.08.2021г. ми се казва, че съм в принудителен неплатен отпуск, и за месец септември от 01.09.2021г. до 07-09.2021г. това е наказанието ми от даден анонимен сигнал.Дори за тези дни в принудителен неплатен отпуск тези дни съм на работното си място!!!... Не бях извикана да ми се каже лично!! Аз признавам , че нося отговорност, но такава ли е процедурата за това нарушение от моя страна, че не знаех , не бях осведомена да си пускам платена или неплатена отпуска. 

Работя в читалището от осем години, винаги съм си спазвала работно време, а в анонимният сигнал   е посочено, че не го спазвам , аз дори и обедна почивка не ползвам, само график не са начертали на всяка моя стъпка!!! 

Какви са моите права ???... Не трябваше ли лично да присъствам на това решение за принудителен неплатен отпуск??...

Благодаря Ви, предварително!!!....

80
       2021/08/17 16:01:59-Александра Кирилова-

Служител има два трудови договора, основен и втори по чл.110 от КТ при същия работодател. По време на действието на втория договор, който е за две години, той е в неплатен отпуск по основния трудов договор. Въпросът е, за тези две години той запазва ли правото си на платен годишен отпуск по основния трудов договор.

81
       2021/08/10 13:17:15-Нели Иванова-

Здравейте, работя в читалище и от една година и осем месеца съм общински съветник.

Поради това , че не съм си пускала отпуски за дните в които съм присъствала на заседания, което не ми беше казано , още в началото, аз се връщах след заседания на работното си място.

Но този месец август от 02.08 до 13.08.2021г. ми се казва, че съм в принудителен неплатен отпуск, и за месец септември от 01.09.2021г. до 07-09.2021г. това е наказанието ми от даден анонимен сигнал.Дори за тези дни в принудителен неплатен отпуск тези дни съм на работното си място!!!... Не бях извикана да ми се каже лично!! Аз признавам , че нося отговорност, но такава ли е процедурата за това нарушение от моя страна, че не знаех , не бях осведомена да си пускам платена или неплатена отпуска. 

Работя в читалището от осем години, винаги съм си спазвала работно време, а в анонимният сигнал   е посочено, че не го спазвам , аз дори и обедна почивка не ползвам, само график не са начертали на всяка моя стъпка!!! 

Какви са моите права ???... Не трябваше ли лично да присъствам на това решение за принудителен неплатен отпуск??...

Благодаря Ви, предварително!!!....

76
       2021/08/14 10:39:44-Ivanka Vlahova-

Здравейте, работя в общинска администрация  от 13 години като старши специалист. Ако реша да подам молба за напускане с предизвестие или без такова,какви са правата ми на обезщетение от работодателя и по кой член от закона за държавния служител и от кодекса на труда мога да получа 6-8 брутни работни заплати при напускане?

46
       2021/08/10 17:23:56-Емил Енчев-

Здравейте!

Съгласно, чл. 77, ал. 1 и 2 от Закона за дипломатическа служба - Съпругът на дългосрочно командирован служител има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя. Този отпуск, съгласно чл. 77, ал. 2 от закона, се признава за трудов или служебен стаж. Съпругата ми е служител на МВнР и беше дългосрочно командирована в задгранично представителство в периода 06.2016-07.2021 г. През този период аз я придружавах, като съм ползвал правото си на неплатен отпуск, като служител на трудов договор към МВР и съм внасял социални осигуровки за моя сметка.

Въпросът ми е - след като съм се самоосигурявал през целия период на неплатен отпуск,  зачетения стаж поражда ли право на платен отпуск за периода  - т.е.06.2016-06.2021 г .?

Благодаря!

С уважение,

Емил Енчев

39
       2021/08/09 11:22:31-Катерина Кръстева-

На 18.02.2018 г съм освободена от работа поради предобиване на право на пенсиониране. Изплатени са ми 2 брутни заплати. През 2020 г. влиза в сила промяна на чл.222, ал.3, на който аз отговарям да получа 6 заплати, тъй като общ стаж в предприятието Военно окръжие-Варна имам 25 г.стаж. Не би ли било редно да ми  доизплатят остатъка от 4 заплати, които съм имала право да получа при промяна на този член? Започнала съм работа на 01.04.1989г и имам прекъсване от 5 г. при съкращение на 02.06. 2008 г. и съм работила в сродно учреждение (община, пак по военни въпроси) и на 25.03.2013г. отново съм назначена във Военно окръжие. Задължително условие ли е да съм подавала молба за доизплащане на 4-те заплати, които се полагат за това. Благодаря за отговора.

80
       2021/08/16 11:21:55-Лиляна Велева-

Служители по трудов договор, които  са се пенсионирали,  без прекратяване на трудовия договор и  продължават да работят в същото предприятие, на същата длъжност/юристи, счетоводители и др./  На същите  е спряно изплащане на  допълнително възнаграждеине за придобит тудов стаж и професонален опит, поради липса на средства и  с мотива, че  получават пенсия. По този начин пенсионерите по трудов договор са лишени от заплащане на допълнително възнаграждени за придобит трудов стаж и професионален опит повече от 5 години.

 Имат ли право пенсионерите  да  получават допълнителното възнаграждение/клас/  по трудовия договор,  който в предприятието е бил  1%  за всяка година трудов стаж. Може ли  да бъде намаляван  на 0,6 % годишно  и при какви условия. Може ли  пенсионерите да бъдат лишавани от това допълнително възнаграждение. Как да потърсят правата си, може ли Инспекцита по труда да извърши проверка и да задължи работодателя  да им изплати  дължимите  допълнителни възнаграждения/клас/.

108
       2021/08/16 10:36:33-Станимир Атанасов-

Назначен съм на експертна длъжност в администрацията на Министерството на отбраната, като същевременно притежавам военно звание по Закона за отбраната и въоръжените сили. В чл.2 на Закона за държавния служител са посочени условията, при които дадено лице се счита за дължавен служител, като в чл.3 изрично са посочени изключенията, когато едно лице не се счита за държавен служител. Назначен съм на длъжността от министъра на отбраната, като длъжностната ми характеристика е утвърдена от постоянния секретар на отбраната. Назначаването ми не е в противоречие с чл.7 от Закона за държавния служител. Съгласно норметивните документи получавам заплата, като експерт и за присвоеното ми военно звание.

 Въпроса ми е военнослужещите назначени на експертни длъжности в администрацията на Министерството на отбраната имат ли статут и на държавни служители?

 

65
       2021/08/13 10:55:29-Галена Йорданова-

Здравейте,

моля за становище по следния казус:

Лице е извършвало трудова дейност в Гърция. В момента работи на територията на Република България, като медицински специалист и желае стажа придобит в Гърция да му бъде зачетен за професионален опит и клас. Лицето предоставя разпореждане от НОИ в което е записано, че компетентната инстуция на Гърция с формуляр Е205 GR е потвърдила осигуритерен стаж от 5 г. и 5 дни, но от него не е видно каква е била трудовата дейност. Има и издаден документ на гръцки език, с който компетентните власти  са позволили да упражнява дейност, като медицински специалист, но не е видно дали е упражнена такава дейност и за какъв период.

Следва ли на лицето да му бъде зачетен този период за професионален опит като медицински специалист и да се изплаща допълнително възнаграждение за клас? Достатъчни ли са представените документи от НОИ и преведен на български език документа за разрешение за упражняване на медицинска професия от гръцките власти?

Благодаря предварително за отговора!

83
       2021/08/12 14:55:20-Марияна Несторова-

Здравейте,

Бих искала да отправя следните въпроси във връзка с преминаване на служителите на фирмата към работа от разстояние, а именно:

1. Възможно ли е в трудовия договор или споразумение към такъв за работа от разстояние да се посочат няколко адреса, от които служителя иска да упражнява трудовите си задължения? Необходимо ли е да се посочи ред, по които ще се ползват различните работи места или да се уведомява работодателя от кое работно място работи служителя?

2. Може ли един от адресите дори да е офиса на работодателя, в който има предоставени усполвия за работа на служители, които нямат необходимите условия вкъщи или искат за оределен период от време да работят от тази локация поради лични причини?

3. Възможно ли е по инициатива на Работодателя да се промени режима за работа от разстояние на смесен такъв или изцяло да бъде прекратен и да се изиска служителите да се върнат в предприятието?

4. Има ли право Работодателя да поиска от служител да работи за определен период от време от помещенията на предприятието, поради важен проект или друга важна причина? Ще се приеме ли това за командировка, в случай че посочения в трудовия договор/споразумение адрес на работа е в друго или същото населено място?

Благодаря предварително за Вашето съдействие!

82
       2021/08/10 10:32:27-Антония Боянова-

Уважаеми г-жо/г-не, 

Имаме нужда от Вашето становище относно възникнал казус от обичанята дейност на дружеството. 

Производствен отдел с планирани отпуски, 7 дни преди отпуската тя бива разрешена, ден преди да излезе лицето в отпуск, други служители представят болнични и производственият процес ще се наруши и няма да се изпълнят поръчки, ако и това лице отсъства. Въпроси: 

 

Допустимо ли е да се откаже отпуската, ден преди да влезе в сила. Ако да, каква е процедурата. Начин на уведомяване, мотивирано ли трябва да бъде, има ли законоустановен срок колко дни преди това може да се направи това и т.н

 

За нас не попадаме в чл. 175 от КТ защото тя реално не е стартирала, друго правно основание за отказ на отпуската не откриваме. 

 

 

70
       2021/08/11 18:10:56-Даниела Стефанова-

Здравейте,

При подадена молба от страна на служителя за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 считано от 01.09.2021 г. и при условие че служителят навършва изискуемата възраст за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст на 30.08.2021 г., работодателят дължи ли обезщетение на служителя по чл. 222, ал. 3 от КТ.

Благодаря Ви!

97
       2021/08/11 17:44:14-Даниел Колев-

 

Здравейте,

Работя по трудово правоотношение в държавна администрация (по чл. 107а от КТ). Работя по график при сумирано работно време с 12-часови смени. Тъй като работодателят прилага Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, въпросите ми са:

 

  1. Следва ли да се превръщат нощните часове труд в дневни с коефициент 1,143, тъй като в чл. 19, т. 1 от гореспоменатата наредба пише само за възнаграждение в нощен труд , а не и превръщането му с коефициент в дневен? А според чл.2, ал. 3 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, същата тази наредба не се прилага за работещи в държавната администрация.

  2. Съгласно чл. 21. ал. 1, т. 4 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, за положения извънреден труд се заплаща допълнително възнаграждение за отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата при работа при сумирано изчисляване на работното време - в размер 50 на сто.

 

 За отработения от мен извънреден труд, напр. 20 часа, месечна заплата 1200 лв. и 168 работни часове в месеца, каква сума трябва да получа за тези 20 часа? 50% в размер на 71,43 лв. ((1200:168*20):2) или 214,29 лв. (7,14*20*150%). Т.е. само 50% върху индивидуалната основна заплата за 20 часа, или индивидуална основна заплата за споменатите 20 часа плюс 50% върху нея?

 

85
       2021/08/10 17:05:51-Мирослава Балашова-

Здравейте,

Има ли право работодателят да връчи предизвестие за прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ на лице, за което е получил официално писмо от НОИ на основание чл.328, ал.3 от КТ, за упражнено право за пенсиониране.

Упражняването на правото за пенсиониране означва ли придобито право на пенсиониране, тъй като съгласно чл.328, ал.1, т.10, работодателят има основание за прекратяване на трудовия договор при придобито на право за пенсиониране.

НОИ все още не се е прознесло, по подаденото заявление от лицето.

Благодаря!

100
       2021/08/10 15:02:32-Валентина Каракашева-

На07.07. 2021 г., пуснах жалба в ИТ Плевен, срещу Дафна ДК/ООД Пловдив хотел “Nobel” Слънчев бряг с пренасочване на ИСКАНЕТО към ИТ- Бургас. След доста чакане, направих запитване и се оказа, че жалбата/искане е пренасочена към ИТ-Пловдив. Кога ще получа отговор, не знаеха. Ако аз трябва нещо да до уточнявам, срокът е 7-дневен, техният цели да се откажа от търсене на справедливост. Обявяват, че проверяващите не са открили нередности. Питам: “ всичко в чантите им, добре ли беше наредено, та не откриват, че с всяка година, желаещите да работят на морето драстично намаляват. Искането ми е: Отговора да го получа по време на сезона и питам: “Чии интереси защитава тази институция??? Имаме ли нужда ог нея”

65
       2021/06/09 21:38:58-Вилета Арнаудова-

Здравейте,

До 14.07.2020 г. работех като учител в детска градина. След тази дата бях назначена на длъжност директор в същата градина. От същата дата започнах ползване на неплатен отпуск от длъжността учител и до момента съм в такъв. Предстои да прекратя трудовото си правоотношение като учител, но имам неизползван платен отпуск, който ще ми се изплати. Въпросът ми е полага ли ми се платен отпуск за 30-те дни неплатен, които се считат за трудов стаж по КТ  / за 2020 г. са 60 дни/.

41
       2021/06/29 13:47:49-Николай Джалев-

Здравейте, за втори път Ви задавам този въпрос, тъй като при задаването му първия път преди 3 седмици не получих отговор и се надям този път да получа разяснение по съответния казус.

Имаме служител с придобита научно образователна степен „доктор“, за която той получава ежемесечно допълнително възнаграждение към работната си заплата.Допълнителното възнаграждение за научно образователна степен доктор е с постоянен характер и то влиза в базата за изчисление на болнични и платен годишен отпуск като част от брутното трудово възнаграждение съгласно чл.17 от НСОРЗ.

 Служителят  има отработени 4 (четири) дни за месец май 2021 г., а за останалия период лицето има издаден болничен лист. Следва ли за 4-те отработени дни през месеца на лицето да бъде изплатено възнаграждението за научно образователна степен „доктор“ в пълен размер и няма ли по този начин ъзнаграждението да бъде изплатено двойно – веднъж от страна на работодателя и веднъж от страна на НОИ във вид на обезщетение за временна неработоспособност ?

56
       2021/06/04 08:02:46-Николай Джалев-

Здравейте, имаме служител с придобита научно образователна степен „доктор“, за която той получава ежемесечно допълнително възнаграждение към работната си заплата.Допълнителното възнаграждение за научно образователна степен доктор е с постоянен характер и то влиза в базата за изчисление на болнични и платен годишен отпуск като част от брутното трудово възнаграждение съгласно чл.17 от НСОРЗ.

 Служителят  има отработени 4 (четири) дни за месец май 2021 г., а за останалия период лицето има издаден болничен лист. Следва ли е за 4-те отработени дни през месеца на лицето да бъде изплатено възнаграждението за научно образователна степен „доктор“ в пълен размер и няма ли по този начин да се възнаграждението да бъде изплатено двойно – веднъж от страна на работодателя и веднъж от страна на НОИ във вид на обезщетение за временна неработоспособност ?

 

57
       2021/06/18 10:10:43-Антония Миовска-

Лицето има ползван неплатен отпуск в 2020г. - 60раб.дни признат за трудов стаж, следва ли  същият период да се зачита за трудов стаж при определяне на % ДВТСПО? Изобщо как се определя-какво включва като елементи трудовия стаж във връзка с определяне правилно на % ДВТСПО- действително отработено време, платен и неплатен отпуск и т.н.? Важен е Вашият компетентен отговор във връзка с контрол при счетоводен софтуер за правилно отчитане и автоматична промяна на % ДВТСПО при следене на стажа/трудов -не осигурителен/.

Благодаря предварително!

66
       2021/07/12 15:12:36-Васил Василев-

 

Уважаеми госпожи и господа,

Моля за Вашите отговори по следните въпроси:

С оглед на това че:

-В съответствие  с Раздел VIII "в". на Кодекса на труда (КТ), Българско Предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР), възнамерява да сключи договор с Предприятие ползвател (ПП), което е чуждестранно юридическо лице (нямащо регистрация в Република България);

-С оглед спецификата на дейността си, ПП се нуждае от служители, които не е необходимо да присъстват физически в неговите офиси,

Допустимо и разрешено ли е от гледна точка на КТ, ПП да бъде чуждестранно юридическо лице (нямащо регистрация в Република България)?

Допустимо и разрешено ли е от гледна точка на КТ, Българското ПОВР да осигурява на ПП служители като Българското ПОВР сключва трудови договори по реда на Раздел VIII "б". на КТ за извършване на работа от разстояние с тези служители (работно място –жилището на съответния служител) и служителите да работят чрез т.нар. „хоум офис” (работа от разстояние) в полза на ПП?

Благодаря Ви предварително и моля, ако е възможно, да получим Вашия отговор в най-скорошно време.

С уважение,

Васил Василев

 

 

61
       2021/01/14 15:38:10-Асенка Христова-

Здравейте,казвам се Асенка Станчова  Христова,родена съм на 20.08.1966.Лекар съм.Имам трудов стаж от м.октомври1990 до месец октомври 2004 година.живея в чужбина.интересува ме на колко години мога да взема пенсия .благодаря .лек ден.

51
       2021/03/19 08:18:50-Надежда Иванова-

Здравейте! Завършила съм висше образование в Украйна /1979-1984/

Влизат ли тези години в пенсионното осигуряване!

Благодаря!

55
       2021/07/20 13:48:52-Елена Александрова-Здравейте! Върнах се на работа след майчинство. От септември ще бъда назначена от осемчасов на четиричасов работен ден. Към момента имам оставащи 72 дни неизползван платен отпуск (от майчинството). Ако се наложи да напусна работа, след подписването на новия договор: 1. Отпускът в пълен размер ли ще ми бъде изплатен – 72 дни, или ще бъде намален наполовина? 2. Сумата, по която ще се формира отпускът върху коя заплата ще бъде – върху старата или върху новата (за четиричасов работен ден)? Ще Ви помоля за конкретни отговори. Благодаря! 96
       2021/08/02 16:21:21-Цанка Ненчева-

На 02.08.2021 г. служител, придобива право за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал. 1 и 2 от КСО.

На 30.06.2021 г.  на основание 328, ал. 1, т. 10 от КТ и във връзка с чл. 28 от ОбКТД (чл. 28. За работниците и служителите в образователната институция, членове на синдикатите и работодателската организация, страни по договора, срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 и 10 от KT е два месеца) му е връчено предизвестие, че считано от 03.10.2021 г. трудовото му правоотношение ще бъде прекратено. Предизвестието е връчено на 30.06.21 г., а не на 02.08. 21 г., тъй като лицето е в отпуск поради временна нетрудостпособност от 31.05 до 29.06. и е уведомило работадотеля си, че ще бъде в болничен на 02.08.2021 г.

От 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г. лицето е в платен годишен отпуск, а от 19.07.2021 г. до настоящия момент е в отпуск, поради временна нетрудоспособност. Лицето на 03.10.2021 г. ще бъде в отпуск, поради временна нетрудоспособност

Въпросите ми са:

Имам ли право да издам заповед за прекратяване на трудовите правоотношения с лицето, считано от 03.10.21 г. и да го уведомя като му изпратя заповедта на електронна му поща, тъй като в тоя период служителят ще бъде в отпуск по болест? Въпросът си задавам във вразка с това, че чл. 335, ал.1 от КТ казва, че трудовия договор се прекратява писмено, а чл.335, ал.2, т. 1   - "Трудовия договор се прекратява с предизвестие с изтичането на срока на предизвестието".

В случай, че не прекратя трудовия договор със заповед на това лице, трябва ли да му се връчвам ново предизвестие за прекратяване на трудовите правоотношения, след като се върне  лицето на работа или мога да му връча заповедта за прекратяване на трудовия му договор  на и считано от първия му работен ден след болничния / т.с - лицето на пример трябва да бъде на работа на 12.02.2022 г. и на тази дата да му връча заповедта, че на 12.02.2022 г. е прекратено трудовото му правоотношение/.

 

 

113
       2021/08/03 10:57:51-Емилия Казакова-

ЗДРАВЕЙТЕ! ИНТЕРЕСУВА МЕ ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА 2009 ГОДИНА ГУБИ ЛЕ СЕ ПО ДАВНОСТ?

БЛАГОДАРЯ!

75
       2021/07/29 21:54:44-Емануела Петрова-

Здравейте! Започнах работа преди седмица и още преди назначаването ми, направих уговорка с работодтеля да изляза в отпуск поради аганжименти поети преди това. Въпросът ми е - на какъв отпуск имам право седмица след започване на нова работа - платен или неплатен? Искам да поясня, че преди започване на новата работа, бях безработна 1 година.

Благодаря! 

54
       2021/07/29 12:28:50-Милка Николова-

Бихте ли ми обяснили как се изчислява обезщетение по чл.224 от Кодекса на труда и дали в базата за изчисление влизат изплащани ежемесечно суми за СБКО.

64
       2021/07/28 23:15:36-Веселина Кадийска-

Здравейте! Законосъобразно ли е служител на 8-часов работен ден от понеделник до петък, който е бил в отпуск до петък включително или само в петък, да положи извънреден труд в събота на основание довършване на работа, която не може да бъде довършена в редовното работно време (мисля, пе основанието е чл. 144, т. 5 от КТ)? В случай че не е - законосъобразно ли е за служители с 8-часов работен ден от понеделник до петък, да полагат на същото основание извънреден труд в неделя? Благодаря Ви за съдействието!

50
       2021/06/21 11:03:23-Антоанета Ангелова-

Здравейте,

 
Може ли да ми дадете отговор на следния казус свързан с данък, тъй като от НАП казаха да се обърна към вас:
 
Прекратихме дисциплинално служител по чл. 330, ал.2, т.6 от КТ.
За неспазено предизвестие от 30 дни при дисциплинарно уволнение, служителят дължи на работодателя по  чл. 221, ал.2 КТ една брутна заплата при безсрочен договор.
В страницата ви, относто обещетенията пише, че  за обезщетения по чл. 221 се дължи данък, но в ЗДДФЛ това обезщетение не е изброено като облагаем доход по чл. 24, ал.2, т.8.

"8.2.2 Обезщетения, дължими от работника или служителя – чл. 221, ал. 2 и ал. 3 от КТ: 

Работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в случаите на прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие при дисциплинарно уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ и при уволнение по 330, ал. 1 от КТ поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задължения.

При прекратяване на безсрочно трудово правоотношение обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срока на предизвестието, а при прекратяване на срочно трудово правоотношение - в размер на действителните вреди (брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което работодателят е останал без работник или служител за същата работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение - чл. 221, ал. 4, т. 2 от КТ).

Обезщетенията по чл. 221 КТ подлежат на данъчно облагане."

Може ли да ни потвърдите информацията и да ни кажете на основание на кой член за обезщет. по чл. 221, ал.2 от КТ се дължи данък, тъй като в ЗДДФЛ не намирам информация и кой трябва да го внесе, ако  е дължим и служителят плати в брой тази сума на работодател?

38
       2021/08/03 16:40:19-Марян Щерев-

Може ли работодателя да не наложи дисциплинарно производство след спазване на разпоредбата на чл. 1936 от КТ и да не издаде заповед за налагане на дисциплинарно производство. Как се процедира в този случай и как се уведомява съответния служител, че няма да има наложено наказание. Съставя ли се акт или с писмо?

60
       2021/08/04 10:36:51-Тоника Чобанова-

Здравейте,

Предстои ми скоро инвитро процедура, а медицинският център не издава болнични листи за самата процедура. Информираха ме от там , че по член 157 ал 2 имам право до 20 работни дни от началото на процедурата до трансфера, след като предоставя документ за стартирането на процедурата.

Бихте ли ми разяснили дали този отпуск може да бъде използвам от фоликуларната пункция до ембриотрансфера и установяване на бременност-без прекъсване на дните за отпуск,тъй като след ембриотрансфера е нужно време на покой и изчакване до резултат.

 

52
       2021/07/29 09:40:41-Светлана Блажева-

Уважаеми господа,

във връзка с промените в чл. 222, ал. 3 на КТ имам следния конкретен въпрос към Вас:

за периода 15.08.2001 г. - 15.08.2021 г. трудовият стаж е 

в Община Русе, отдели: Човешки ресурси и Наемни отношения - 9 години;

в Професионална гимназия /с първостепенен разпоредител Община Русе/- 6 години.

Синдикален член съм от 2015 г.

На обезщетение на колко заплати имам право при пенсиониране?

Желая приятен ден!

105
       2021/08/05 16:09:14-Петя Тодорова-

Здравейте!

Работя в областта на Човешките ресурси и продължавам да се сблъсквам с разминавания в тълкуването на извънреден труд при сумирано работно време. Обектите ни са на сумирано работно време при 24-часова работа. Често се случва при преравняване на нощните часове в дневни да се получат часове в повече, които заплащаме като извънреден труд. Случва се и да имаме по обективни причини действителни часове извънреден труд. Това се отчита в специална книга и съответно до края на 31 януари всяка година се отчита и пред ИТ. При проверка от служители на ИТ се получава разминаване в отговорите им - следва ли да се отчитат и получените приравнени часове като извънреден труд пред ИТ или не следва; следва ли да се имат предвид за месечната продължителност по член 146 от КТ? В сила ли е писмо № 94-4103 от 22.07.2014 година на МТСП? Нарушение ли би се тълкувало от ИТ, ако в графика има заложени часове извънреден труд от приравнителните нощни часове, но не фактически отработени, т.е. фактически отработените часове са по-малко от месечната норма, но след приравняването на нощни-дневни, се получават "извънредни часове"?

Моля ако има възможност да се пусне някакво тълкувание по този въпрос, след направените допълнения по сумираното работно време в НРВПО от 2018 година.

Благодаря за отделеното време!

108
       2021/08/05 11:44:35-Емилия Иванова-

Здравейте, със заповед на работодателя бях съкратена. След заведено дело и влязло в сила решение бях възстановена от съда. В законноустановения срок се явих да заема длъжността. 

За периода на обжалване на незаконсъобразното уволнение ( от 2014 г. до 2020 г.) всичко 6 години, не съм работила при друг работодател.  Във връзка с възстановяването ми на работа     за този период от 6 години, докато е водено делото, мога ли да се възползвам от клаузите на сключения колективен трудов договор( за дните на допълнителен платен годишен  отпуск включени в КТД), след като трудовото правоотношение се възстановява във вида, в който е било преди незаконосъобразното уволнение или мога да се възползвам само занапред от тези дни на отпуск.

67
       2021/08/05 10:12:46-Сашо Петров-

Здравейте.

От отговора Ви на въпроса ми от 02 юни не успявам да разбера допустимо ли е да имам два трудови договора по чл.67, ал.1, т.1 от КТ с моя единствен работодател. И двата договора са на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.138 от КТ, без да се цитират и ползват никакви други основания. И двата са за непълно работно време – 4 часа.

Моля да разясните налагат ли се промени и как следва да се постъпи в конкретната ситуация - основно чия трябва да е инициативата за евентуални задължителни корекции в договорите. И най-важното от моя гледна точка – имам ли повод да се притеснявам от възможни негативни последици за мен?

Благодаря за отделеното време и ресурс.

62
       2021/08/04 12:27:20-Николай Петров-

Здравейте,

Допустима ли е нормалната продължителност на работния ден в утвърден график да бъде 8 часа и 30 минути, а не 8 часа, при непрекъсваем процес на работа при трудов договор, който регламентира, че „работата се извършва на пълно работно време 8.00 часа“ и длъжностна характеристика, в която е посочено, че „заемащият длъжността работи на 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица по утвърден график в условията на ненормирано работно време“?

Чл. 151. (3) от Кодекса на труда гласи:

„В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време“.

Означава ли това, че времето за хранене е включено в „пълното работно време от 8 часа“

Предварително благодаря за отговора.

С уважение,
Николай Петров

82
       2021/08/03 13:52:16-Анета Станкова-

Здравейте,

Служител, на когото му предстои пенсиониране през 2021 г., е ползвал неплатен отпуск, признаващ се за трудов стаж по чл. 160 - 90 дни. Служителят е с трайна намалена работоспособност - 75% . След използването на 90  дни неплатен отпуск по чл.160, подава няколко заявления по чл. 173а /попада в категорията служители /. 

При оформяне на документите за пенсиониране на лицето, трудовия и осигурителния стаж няма да бъдат равни?

Необходимо ли е в заявлението за отпуск изрично да е записан чл. 173а, за да го разреши работодателя?

67
       2021/08/02 12:09:47-Светлана Димитрова-

Здравейте, служителка се връща на работа от 17.09.2021г. след ползване на майчинство. Може ли веднага да й увеличим заплатата / от 17.09.2021г. / или трябва да има най- малко отработени 10 раб. дни и тогава / например от 01.10.2021г./. В кой нормативен документ е описано?

79
       2021/07/29 10:43:03-Мариета Михайлова-

Здравейте,

При нормални условия, работодателят може да обяви престой до 45 дни в една календарна година.С новоприетите промени обаче , престоят може да продължи до изтичане на извънредната епидемична обстановка.Въпроса ми е, има ли, все пак фиксиран някакъв краен период, тъй като епидемична обстановка може да продължи с години.През времето на престой работодателят ми е възложил друга работа, различна от уговорената в трудовият договор като е променил и работното време на 4 часа.В случай, че откажа тази работа, която не е уговорена в трудовият договор, то по кой член би следвало да ме освободи работодателят?Благодаря!

 

50
       2021/07/28 15:30:21-Магдалена Георгиева-

В месеца, в който е ползван отпуск поради временна неработоспобност 3 дена, е получено трудово възнаграждение и ДМС. Полученото ДМС, част от прихода ли е въз основа на който се изчислява размера на обезщетението, като се има предвид че полученото ДМС се облага и върху него се дължат осигурителни вноски?

Благодаря за отговора!

72
       2021/08/02 09:16:40-Ина Малеева-

Здравейте, съгласно чл. 64 от Закона за държавния служител няма ограничение за времето, през което държавния служител може да излиза в неплатен отпуск / ако не сме в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗДСл, разбира се/. Ако въпросният държавен служител е и служител по ЗМВР, със статут по ЗДСл, то според чл. 189, ал. 1, т. 5 от ЗМВР неплатеният отпуск е до 6 мес. веднъж за цялата година. Следователно за колко време може да излезе максимум този държавен служител в неплатен отпуск?

51
       2021/07/19 12:31:29-Ваня Рупска-

Лице работи по основен трудов договор на 7 часа и по втори трудов договор при друг работодател на 4 часа. Излиза в платен отпуск 10 р.дни и след това неплатен отпуск 10 р.дни при основния работодател и в същия период от време излиза в платен отпуск 20 р.дни при работодателя по втория трудов договор. Може ли за периода от 20 р.дни, в които ползва отпуски да сключи допълнителен трудов договор с трети работодател на пълен работен ден.

73
       2021/07/12 21:21:07-Елисавета Батанова-

  Здравейте

Родена съм на 15.10.55г.Коя година ще придобия право на пенсиониране по чл.68 ал.3

Благодаря

81
       2021/07/20 17:07:11-Лазаринка Лазарова-

Какъв е срока за обжалване на дисциплинарно наказание "Предупреждение за уволнение"?

82
       2021/07/26 11:39:03-Стоянка Костова-

Работя като учител от 1979 година. Общият ми трудов стаж е повече от 40 години, а общият педагогически стаж - 33 години и 8 месеца.

През последните 20 години, от 2001г. до 2021 г., имам повече от 10 години стаж като учител, а именно:

-         От февруари 2001г. до август 2005г. последователно в VII СОУ ’’Найден Геров’’ и ОУ ”Антон Страшимиров” общо 4 години и 8 месеца;

-         От март 2013г. до август 2021г./ до настоящия момент/ в ОУ„ Св.св. Кирил и Методий” общо 8 години и 4 месеца.

Прекъсването на педагогическия ми стаж е от септември 2005 г. до март 2013 г. , като в този период съм работила в извънбюджетната сфера.

Във връзка с обнародван в бр.107 на Държавен вестник, на 18.12.2020 г., Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда , се изменя чл. 222, ал.3 от КТ, като думите „работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж“ се заменят с  „придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години“.

 В тази връзка, Ви моля за компетентно становище относно размера на обезщетението, което имам право да получа при пенсиониране.

С уважение,

Стоянка Костова

195
       2021/07/23 14:08:15-Валентина Донкина-

Здравейте!

Счетоводителка съм на детска градина и на 29.10.2021г. трябва да прекратя трудовото правоотношение на служителка на длъжност Помощник възпитател по чл.222, ал.3 от КТ. Лицето има трудов стаж назад във времето от 06.06.1979г. до 31.08.1986г., това са 7г. 2м. и 25 дни. Следващият му трудов стаж пак в същата ДГ е от 17.11.2014г. до 01.05.2015г. -това е 5м. и 14 д. и след кратко прекъсване последният му трудов стаж в същата ДГ, където и ще се пенсионира е от15,03.2016г. до момента на прекратяване поради придобиване право на пенсия за стаж и възраст, датата е 29.10.2021г.- това е 5г. 7м. и 14д. или общо стажа и в тази ДГ е 13г., 3м. и 23 дни. 

Въпросите ми са:

1. Има ли право на максималното обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ за максимален размер на обезщетение 6 м.БРЗ, след като стажа и е разпокъсан.

2. По колективен трудов договор са заложени допълнително 2 работни заплати към чл.222, ал.3 от КТ.

Моля за Вашето компетентно мнение!

Предварително Ви благодаря!

115
       2021/07/16 13:11:33-Дияна Ангелова-

наш служител е избран за депутат, какъв отпуск следва да ползва и на основание кой член от кой закон или кодекс

72
       2021/03/24 12:10:29-Анна Пенева-

Здравейте!

Казвам се Анна Пенева и съм директор на Средно училище „Йордан Йовков“ Бургас.

 Молбата ми е да получа Вашето писмено становище за разрешаване на следния казус:

Румяна Михайлова работи в нашето училище в последните две години като учител в група за целодневна организация в прогимназиален етап.

На 09.02.21 година е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Отправила съм и предизвестие, че на 30.06.2021 г. ще  и прекратя трудовото правоотношение , на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ,  считано от 01.07.2021 година.

Моля да ми отговорите колко брутни заплати като обезщетение трябва да и изплатя при прекратяване на трудовото правоотношение, като се има предвид , че в последните 10 години е работила  6 г. 9 м. и 24 дни като кариерен консултант в РИО Бургас, и ЦПЛР, това е длъжност , за която няма норма преподавателска работа и не е педагогически специалист.

Според мен трябва да приложа чл.31, ал.1, т.6 от КТ и да и изплатя  обезщетение от 2 брутни заплати.

Отнася ли се за нейния стаж разпоредбата на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда да и изплатя 6 брутни заплати?

„Ако е придобила  10 години трудов стаж през последните 20 години при същия работодател или в същата група  предприятия?“

В една група предприятия ли да разбирам, че са: ЕСПУ, Основно училище, РИО, ЦПЛР, Средно училище, където е работила?

 

                     През последните 20 години е работила в хронология от 01.01.2000 година като:

-10 г. и 6 м. като помощник директор в ЕСПУ

-1 година и 11 месеца като учител в ОУ

-6 години и 9 месеца като кариерен консултант в РИО и ЦПЛР

-от 09.09.2019 година учител в СУ в група за целодневна организация

Очаквам Вашия експертен отговор!

 

С уважение: Анна Пенева

Директор

 

 

 

 

127
       2021/06/30 11:37:56-Вера Кондакова-

 

Здравейте!

Директор съм на училище в Пловдивска област и се обръщам към вас за правна помощ и становище по следният правен казус:

От 1996 г. в  училището работи педагогически специалист на длъжност „ учител ", който от 2011 г. до 2021 г. ( 10 години ) с подадено заявление ползва неплатен отпуск всяка календарна година. През същият този период от 2011 г. до 2021 г. ( 10 години ) е заемал същата длъжност в българско училище в чужбина ( Хага, Нидерландия - неделни училища ) и не е работил в друга икономическа сфера. В момента изявява желание да бъде прекратено ползването на неплатеният отпуск, да се върне на работа в училището, да работи 1 ( един ) месец до навършване на годините за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване и да се възползва от възможността за ранно пенсиониране.

 

Във връзка с изложеното по-горе имам следните въпросите:

 

1. Има ли право на обезщетение и в какъв размер по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда , по чл. 219 ал. 6 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Колективния трудов договор в системата на образованието от 2020 г.  (10 брутни работни заплати), ако през времето на неплатения отпуск служителят не е сменил работодателя и дали в този случай може да се приеме, че е изпълнено условието за последните 10 години? 

 

2. Какво обезщетение се полага по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск?

 

64
       2021/07/21 16:45:39-Дияна Белева-

Здравейте, въпросът ми е следния....защо се бави толкова дълго стажа на мъжа ми от Кипър?Предстои му пенсиониране,Защо държавата ни не урежда този проблем на хората толкова години?

42
       2021/07/27 12:58:28-тонка атанасова-

 Здравейте, искам да попитам следния казус -при подневно изчисляване на работното време  в администрацията на служител е пусната заповед да работи в неделя от 20.00часа до 06.оо часа на следващия ден . Трябва ли да подсигури работодателя 12 часава почивка през следващия ден, освен това, че ще заплати извънреден труд.

129
       2021/07/26 10:40:20-Ирина Кузманова-

Здравейте,

 

В трудовия ми договор пише, че работното ми време е 40 часа на седмица (нормирано работно време), от понеделник до петък, от 10.00 сутринта до 18.00 следобяд. Работодателят иска да правя дежурство от петък 18:00 (след края на редовния си работен ден) до понеделник 10:00, т.е. 64 часа - дежурство/на разположение. В понеделник, след края на дежурството, работодателят ми очаква да бъда на работното си място в 10.00 за редовен работен ден.

Нямам допълнителен анекс за това.

 

В допълнение, работодателят иска да започна работа в рамките на 5-15 минути след като съм получил повикване за работа по време на дежурството. Това реално означава, че през цялото време трябва да бъда покрай работното си място (с други думи да съм до/на работното си място през всичките 64 часа). Доколкото ми е известно, при дежурство/на разположение има определено време за реагиране и то е доста повече от 5-15 мин?

 

 

Доколко законосъобразно е гореописаното и как според българското законодателство стои въпроса с "дежурство/на разположение"? 

 

Също, как се заплаща това, понеже към момента работодателят изчислява всичко с един процент (заплащане и компенсация), без значение дали е ден, нощ, събота или неделя?

 

 

Моля, за повече информация относно това. 

 

Благодаря

 

119
       2021/07/26 08:11:27-Антония Ковачева-

Здравейте,

Моят случай е следният: 

Изпратих на работодателя си завление за прекратяване на трудово правните ми отношения по чл.327 ал.1 т.2 считано от 15.07.2021г, чрез ЧСИ, което на 13.07.2021г   беше отказано да се получи. На 15.07.2021г подадох жалба в ИТ гр. Стара Загора за съдействие за издаване на заповед и оформяне на трудовата ми книжка. След тяхната намеса на 21.07.2021 г с мен се свързва счетоводителя и уговаряме среща за следващия ден. На 22.07.2021г ми беле дадена заповед в която основанието беше различно от моето с цел избягване на обезщетение и датата на връчване беше 15.07.2021 г. Съответно отказах да подпиша докато не се коригира основанието да е същото, както в моето заявление. По отношение на трудовата ми книжка счетоводителят отказа да я приеме и оформи по неясни за мен причини. Доколкото ми е известно съм освободена от фирмата официално в НОИ, а аз към днешна дата 26.07.2021 г все още не съм подписала заповед за освобождаване и срока за записване в бюрото по труда е изтекъл. Какви са правата ми и към коя институция да се обърна? 

74
       2021/07/22 15:59:03-Габриела Аспарухова-

 

Обръщам се към Вас, по компетенция, за разяснения по казуси, представени ми от служители:

 

1.  Служителка, през 2020 г. и 2021 г., е в неплатен отпуск /общо 334 дни/ за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл.167а от КТ в размер на 6 месеца и ползва още 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие.

Лицето се връща на работа и изпълнява трудовите си задължения от 29 март 2021 г. до настоящият момент.

Служителите в социалната звено /съобразно сключените им трудови договори, изготвената Оценка на риска и Чл. 26. (3) от Наредба за работното време, почивките и отпуските/ имат право на 36 дни платен годишен отпуск, в съответствие с чл. 156 от КТ.

Запитването ми е – за периода на ползване на неплатеният отпуск по чл.167а от КТ /6 месеца и още 5 месеца от отпуска на другия родител/ служителят има ли не право на платен годишен отпуск, и ако е така какъв е той – по чл. 173 или по чл.156 от КТ?

 

2.  Съгласно чл. 176а, ал. 2 от Кодекса на труда, когато платения годишен отпуск е отложен, тъй като се ползва друг вид отпуск със съгласието на работодателя – в случая отпуск по майчинство, то при връщането си на работното място какво право има служителя - натрупаните дни платен отпуск на служителя по чл. 173 /основен от 20 дни/ или по чл. 156 /на допълнителен от 36 дни/ от КТ?

61
       2021/07/22 13:29:54-Даниела Петрова-

Здравейте, имаме служител, който е в платен год.отпуск до 14.07. вкл. На 15.07 трябва да се яви на работа. Работното време е от 08.00ч. до 17.00 ч. Въпросът ми е следният: в периода от 17.00ч. на 14-ти до 08.00ч на 15-ти служителят на работа ли се води или все още е в отпуск? Свързано е със събитие, случило се в този период. Б;агодаря предварително.

61
       2021/07/21 12:13:38-Радмила Стоянова-

Здравейте,

 

Назначена съм на трудов договор по чл.67, ал.1, по заместване на служител в отпуск по майчинство.

След изтичане на изпитателния срок имаме уговорка за предоговаряне на възнаграждението. 

Въпросът ми е, имам ли право на по-високо брутно възнаграждение, отколкото е възнаграждението на титуляра на позицията?

Благодаря!

42
       2021/07/21 09:40:53-Мартина Георгиева-

Служители на дъщерни компании, част от група, имат основен трудов договор в една от компаниите и втори трудов договор в друга дъщерна компания, част от групата. Правилно ли е да получават ваучери за храна само от фирмата, в която са на основен трудов договор? Тъй като са служители (на втори трудов договор) и в другата дъщерна комапния и не получат ваучер за храна, то тогава разходът за ваучери за храна на останалите служители ще бъде ли признат за социален?

46
       2021/07/16 15:07:35-Георги Зидаров-

Здравейте, ако мой работник примерно в месеца има изработени 12-15 часа по малко от работните часове в месеца, които са дадени, че са 8 часа на ден и 40 за седмица. Аз задължен ли съм да му плащам винаги минималната заплата за България или мога да му платя по-малко? И съответно, ако платя по-малко подлежа ли на санкция и каква е тя?

Желая да питам още нещо, ако имам работник, който работи на национален празник и полага труд, аз трябва ли да му платя допълнително пари, че е работил в национален празник. И искам да питам следното, ако не му платя, аз подлежа ли на сакнция и какъв размер е това?

Моля да ми се отговори по имейл на тези въпроси

 

Поздрави,

 

Георги Зидаров

0988851094

53
       2021/07/01 16:46:58-Нели Христова-Спасова-

Здравейте,

Работодател иска да даде на своите служители, които са работили над 5 години в дружеството допълнителен платен отпуск - 5 дни на година. Ръководството иска да установи следните правилата при ползване на този отпуск:

1. да се ползва след като е изчерпан редовния платен отпуск за годината

2. да не се пренася за следващата година.

По този начин работодателя иска да намали текучеството и да стимулира служителите да почиват повече.

Позволява ли законът да се въведе такъв вид платен отпуск за служителите на дружеството?

Благодаря,

Нели Христова 

66
       2021/07/12 12:21:05-НЕДА ГЕНЧЕВА-

Здравейте,

във фирмата, която работя за определени длъжности имаме въведен допълнителен отпуск за ненормиран работен ден. На такава длъжност е назначена служителка, която се връща от отпуск за гледане на дете до 2 годишна възраст и по принцип полагаемият отпуск за ненормирано работно време е 5 дни. Считано от 02.07.2021 г. е на работа. Може ли да ми кажете отпуската за ненормирано работно време се изчислява пропорционално след 02.07.2021 г. или се полага в пълен размер, както и в кой нормативен документ е описано това. Благодаря Ви за отговора!

Успешен ден и седмица!

91
       2021/07/14 11:36:59-Данчо Генов-

При възникване на трудовото правотношение със служителка, същата по нейна вина не е представила на работодателя доказателства за придобития от нея до момента пълен размер на трудовия стаж и професионален опит, поради което години наред е получавала по-ниско допълнително трудово възнаграждение. по чл.12 от НСОРЗ. Има ли право служителката да получи от работодателя си разриката до по-високия размер на допълнителното възнаграждение за минало време и ако има, за какъв период назад? 

115
       2021/07/10 12:12:01-Елена Добринова-

Моля за отговори на следните въпроси свързани с начина на ползване на Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл.167а от КТ:

1)      Може ли да ползвам отпуск по чл.167а от КТ и детето да посещава детска градина,тъй като в текста по чл.167а от КТ  е посочено: „След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, ”. Детските градини, които са със финансиране /държавно и общинско/ влизат ли в този тип, който е посочен в текста по чл.167а от КТ. Децата ми посещават детска градина от понеделник до петък през деня.

2)      Може ли да ми бъде отказано ползването на неплатения отпуск по чл.167а от КТ от работодателя?

3)      Имам 2 деца под 8 години. Мога ли да ползвам отпуск по чл.167а от КТ за двете деца по отделно /6 месеца за едното и още 6 месеца за другото/.

69
       2021/07/07 17:07:26-Поли Муканова -

Здравейте, съществува следния казус - лице, което е било редовен докторант и е станало доктор, но поради липса на обявено място, е намерило работа по спелиалността на докторантурата си в друг университет, не му се признават 3 години стаж. Т.е. лице с докторат в СУ впоследствие постъпило като преподавател там, има зачитане на 3 години трудов стаж. А лице, което е започнало работа в друг университет - не му се зачитат 3 години. И явно преди пенсиониране трябва да ги купува. При положение, че лицето не е отказало предложена работа в университета, от който има докторат. Как може да се реши подобен казус - при два еднакви случая на един се зачитат 3-те години, а на другия - не? Независимо, че работи по специалността от доктората и е отново преподавател в университет. 

Благодаря Ви! 

48
       2021/07/01 11:14:49-Анелия Петрова-

Здравейте! Може ли Ръководител на счетоводен отдел да съвместява по чл.259 КТ  счетоводител, отсъстващ поради отпуск, който дефакто е на негово подчинение?

82
       2021/07/14 02:02:06-Антоанета Димитрова-

Здравейте! Ситуацията е такава - на 26.07.2021г. изтича първата година от майчинството ми. Звъннах в НОИ да попитам дали мога да започна работа на втори трудов договор и съвместно с това да получавам майчинството и през втората година - казаха, че може и че майчинството няма общо с работата в друга фирма. И така - намерих си работа на друго място на 4 часа (която още не съм започнала). Звъннах на работодателя си (където съм отпуска по майчинство) , за да ми даде здравната книжка и нямаше как да не стане ясно, че ще започна работа и на друго място. Когато разбра ми каза да отида да си оправим документите. Не знам по какъв член ще иска да се разделим. Въпроса ми е има ли право да ме уволни сега или пък след изтичане на първата година майчинство? Той твърди, че има право. Звънях в НОИ и в Инспекцията по труда и никой не ми дава конкретен отговор. Ще съм много благодарна ако ми отговорите в кратък срок, защото наистина нямам време! Благодаря! 

108
       2021/07/14 15:55:12-Снежана Георгиева-

Здравейте! Имаме назначен  служител  по чл.111 от КТс непълно работно време по трудов договор -  3 часа при 7-часово работно време

          На служителя по чл. 111 от КТ  основният платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ е изчислен както следва: при пълен размер от  24 р. дни за 1 календарна година *0,428 – полагаем размер – 10,272 – или 10 работни дни за 1 календарна година.

 Право на допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 ал.1 т.1 от КТ при пълен размер за 1 календана година 15 р.дни * 0,428 – полагаем размер 6,42 – или 6 работни дни за 1 календарна година.

За една календарна година при непълно работно време от 3 часа на служителя е признато правото на 16 работни дни платен годишен отпуск.

         Становището на служителя  е, че неправилно е признато право на платен годишен отпуск. Според изчислениятаслужителят претендира за 16,69 р. дни по 7 часа или  117 часа платен годишен отпуск разделени на 3 часово работно време – или 39 работни дни ПГО за 1 календарна година.

121
       2021/07/06 10:30:34-Цветелина Велева-

Здравейте , бих искала да попитам как се изчислява размера на пл.год. отпуск на лице по чл.114 от КТ , което работи 4 дни в месеца по 10часа и имащо право на 26 дни отпуск годишно.

Какъв е размерът на пл.год. отпуск от 01.07-31.12.2021г. и съответно за една пълна календарна година при същите условия.

Благодаря предварително ! 

81
       2021/07/01 19:15:39-Красимир Данев-

Моля за тълкуване на Чл.23д.ал.2 от НАРЕДБА ЗА ТРУДОВИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПАЖА И ОБСЛУЖВАЩИЯ  ПЕРСОНАЛ НА КОРАБА И

 КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ.който гласи: 

 

-(2) Когато според графика на работното време работните дни са повече от почивните,

 

След периода на непрекъснатаработасепредоставяминималенбройпоследователнипочивни

 

дни,определенпо следнияначин:

 

1. запериодаотпървиядодесетияпоследователниработнидни- по 0,2 почивнидниза

 

Всекиработенден;

 

2. запериодаотединадесетиядодвадесетияпоследователниработнидни- по0,3

 

Почивниднизавсекиработенден;

 

3. запериодаотдвадесетипървиядотридесетипървияпоследователниработнидни- по0,4почивниднизавсекиработенден.

Визират се календарни дни нов тях се съдържат почивни дни/съботи и недели/ редно ли е

тези дни да се добавят към полагащите се компенсации.ПРИМЕР-ако има 10 дни компенсационна почивка и в нея има 2съботи и 2 недели да се брои 6 дни компенсационен

отпуск.Запитването е понеже за заработените от мен компенсации ми смятат и съботите и

неделите които са почивни дни за да не ми заплатят изработеното от мене време.Тоест

все едно съм взел платен отпуск и го ползувам в календарни дни а не работни.

 

51
       2021/07/15 11:54:11-Райна Кирилова Тодорова-

По силата на договорености между синдикалните организации, страни по КТД  и работодателя се увеличават основните работни заплати на целия персонал. Изготвят се допълнителни споразумения на всички работници. Необходимо ли е работникът първо да подпише споразумението си, за да получи новата си заплата? Ако е отсъствал по обективни причини и не е имал възможност, остава ли стария размер на заплатата?

62
       2021/07/09 13:24:03-Виктория Георгиева-

Назначен учител на втори трудов договор по чл. 111 от КТ, работно време 4 часа.

Дължи ли му се платен годишен отпуск и в какъв размер?

110
       2021/07/01 16:09:13-Милена Симеонова-

Добър ден!

Служител е включен в курс за повишаване на квалификацията и за пероида на обучение  ползва платен служебен отпуск (6 месеца). Има ли право да работи през почивните дни (събота и неделя) на трудов трудов договор за допълнителен труд при същия работодател за периода на обучението на длъжността на която е работил до момента.

42
       2021/07/12 11:51:55-Нели Николова-

Полага ли се годишен платен отпуск на майка и  в какъв размер,която ползва третата година  неплатено майчинство?

87
       2021/07/13 11:41:18-Величка Карапиперова-

Управител на ЕООД и самоосигуряващо се лице в дружеството желае да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8г. по чл.167а от КТ.

Има ли право на този отпуск?

67
       2021/07/01 15:51:03-Любомира Церовска-

Здравейте,

Бих искала да разбера в календарни или работни дни се изчислява удължаването на изпитателния срок при платен отпсук и отпуск по болест?

Пример:

платен отпуск - 15.02.2021 - 16.02.2021 г. - 2 работни дни

отпуск по болест - 09.12.2020 г. - 15.01.2021 г. - 38 календарни дни

С колко дни би следвало да се удължи срока за изпитване?

Благодаря предварително!

 

98
       2021/07/14 15:59:15-Стефан Петров-

Здравейте моля за отговор по казус ,за отпук по чл.157 ал.1 т.2 КТ и чл.50 ал.1 от НРВПО. Работя на сумирано отчитане на работното време и по 12 часов график,ако кръводаряването или деня след него съвпадат със седмичната ми почивка по график,кога се ползва отпуска? Благодаря предварително.

157
       2021/07/05 12:49:01-Наталия Велчева-

Здравейте! Имали право лице регистрирано като "Земеделски производител" да попълва трудовата книжка за работника си или трябва да му се издаде УП-3.

Благодаря за отговор.

50
       2021/07/05 10:16:45-Тотка Танкова-

Здравейте! Интересува ме почивките от 10:00 до 10 :15 и от 15 :00 до 15:15 включват ли се или не в работното време. Обедната почивка от 30 минути - не, но за тези не намирам категорична информация

62
       2021/07/02 13:31:27-Мария Андреева-

Здравейте.

Държавен служител съм с 10 годишен стаж в институцията. В момента съм подложена на ин-виро лечение. Клиниката в която извършвам лечението е в София, а местоработата ми във Варна.

Въпросът ми е следния. Като държавен служител имам ли право да ползвам Отпуск за граждански и обществени задължения по чл. 62 т.2 от Кодекса на труда.  в периода на стимулация, тъй като той е свързан с ежедневни прегледи и отсъствия. Всяка една стимулация се води напреднал етап на лечение ин-витро и е свързан с отсъствия от работното място. В Кодекса на Труда чл. 157 ал 2. е разтълкувано какво означава напрефнал етап на лечение ин-витро "....периода от фоликулярната пункция, до ембриотрансфер, но не повече от 20 дни" . Само да поясня, че от фоликулярната пункция до ембриотрансфера са между 3 и 5 дни. За този период лечебното заведение издава болничен лист. Според закона, мога ли да ползвам отпуск по чл. 62 т.2 когато се намирам в етап на стимулация, като естествено приложа официален документ от клиниката, че съм подложена на ин-витро лечение и общо колко дни ми се полагат през годината?

55
       2021/07/15 14:40:01-КАЛИНА ДУБРОВСКА-

Здравейте !  Имам следните въпроси:

1. Желая да попитам имам ли право на 2 дни допълнителен платен отпуск по чл. 168 от Кодекса на труда за календарната 2021 г. при условие. че молбата за присъединяване към колективния трудов договор (КТД) е подадена на 09.06.2021г. ? (Имам положителна резолюция за присъединяване от управителя)

2. Пропорционално ли се изчисляват дните отпуск, считано от датата на заявлението за присъединяване към колективния трудов договор? 

С други думи право на колко дни платен отпуск имам и датата на присъединяване към КТД предпоставка ли е за намаляването им от 2  дни на 1 ден  ?

ЦИТАТ ОТ ТЕКСТА НА КОЛЕЛТИВНИЯ ДОГОВОР:" "Жените майки, членове на Синдиката -страна по този договор , ползват допълнителен платен годишен отпуск  съгласно чл. 168 от КТ"

 

87
       2021/07/13 09:43:55-Теодора Трифонова-

Работя при трима работодатели, съответно на 2ч, 2ч и 4ч общо 8ч на ден. Колко дни отпуск ми се полага  за всеки от работодателите? Моля да ни изпратите отговора на адрес technomax_tm@abv.bg Благодаря Ви предварително. 

54
       2021/07/12 15:35:37-Тодор Кайтазов-

Уважаеми Дами и Господа,

Имам въпрос относно ползването на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов договор, включително случаите, когато и двата трудови договори са при един и същ работодател.

В действащата нормативна разпоредба  няма изрична разпоредба относно реда на ползване на платен годишен отпуск по двата трудови договора, основен и допълнителен.

Моля, за Вашето становище относно ползване на платен отпуск по двата трудови договора и полагане на труд по единия трудов договор по време на ползване на отпуск по другия трудов договор.

Благодаря предварително!

66
       2021/07/12 09:06:07-Ваня Узунова-

Здравейте,

Моля, за вашия компетентен отговор, относно правото на идплащане на обезщетение за времето от един месец за оставане без работа на служител, чийто трудов договор е прекратен на основание чл.328, ал.2 от КТ (уволнение на служител от Ръководството, поради сключване на договор за управление).

Благодаря за ангажираността.

Поздрави,

Ваня Узунова

51
       2021/07/08 13:31:42-Красимира Атанасова-

Здравейте, 

Полагат ли се на пенсионерите обещетения при съкращаване (чл.328 ал.1 т.2, т.3)

51
       2021/07/06 15:00:02-Мариана Петрова-

Здравейте, моля за пояснение  на чл 176 и176а.

Може ли всеки един служител да си отлага  платеният год. отпуск в рамките на 2  години или само в определени случаи?

82
       2021/07/05 20:26:17-Маргарита Докторова-

Здравейте, 

На 23.09.2021 год. навършвам 61 г. и 8 м. Към тази дата имам 41 год. трудов стаж. Работя като главен учител в детска градина в гр. Пловдив. В КТД е определено предизвестие от 2 месеца. Длъжен ли е работодателят да се съобрази  с това условие. Възможно ли е прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие? Какви обещетения трябва да получа? Благодаря Ви!

54
       2021/07/01 10:25:11-Свилен Христов-

Към момента на освобождаване от трудова заетост след добито и упражнено право на пенсиониране със  стаж по-вече   от 10 години като охранител но в различни  охранителни фирми имам ли право на 6 брутни заплати , като в последната фирма имам 5 години.

41
       2021/07/13 19:53:27-Гинка Недкова-Здравейте! Въпросът ми е : На колко брутни месечни заплати имам право при навършване на възраст за пенсиониране.като последните четири години съм работила като детска учителка ,а преди това 21 години като възпитател в дом за деца с умствена изостаналост към една община.Общият ми стаж е 41 години.а педагогическият 25г 10м. 80
       2021/07/12 08:40:36-Мария Захариева-

Здравейте,

От 2018 година работя във фирма на трудов договор. През 2019 година се пенсионирах, без да напускам и не съм получавала обезщетение по чл.222 ал. 3 от КТ.

Във връзка с този член имам следните въпроси при прекратяване на трудовото ми правоотношение:

1. Има ли давностен срок за получаване на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ. 

2. Има ли право работодателя да откаже да изплати това обезщетение.

В очакване на отговор, предварително благодаря.

С уважение:

М.Захариева

70
       2021/07/07 09:42:20-Галинка Тончева-

Здравейте,

как трябва да се тълкува направената промяна с формулировка "ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години" ако става въпрос за заети в сферата на образованието? В моя случай целият ми трудов стаж от 43 години е минал в две общински училища с двугодишнопрекъсване и при предишната формулировка бих могла да се възползвам от максималния брой заплати, а сега не. Какво бихте ме посъветвали?

Г.Тончева

62
       2021/07/03 16:48:38-Венета Стоилова-

Здравейте,

От ноември 2009 до юли 2015г работих в училище на различни длъжности – непедагогически и педагогически персонал. Напуснах и сега смятам да се върна от септември като учител в друго училище. В края на 2027 година предстои да се пенсионирам по сегашното законодателство. Ако до тогава работя в новото училище ще имам ли право на обещетение за 10години трудов стаж при един и същи работодател, при условие че между двата периода съм работила при още един работодател.

39
       2021/07/13 11:51:26-Надежда Георгиева-

Здравейте!
Необходимо ли е попълването на декларация за имотно състояние по чл. 107а, ал. 4 от Кодекса на труда за работещите в държавната администрация по трудово правоотношение, предвид че на основание ал. 5 от Кодекса декларират и имущество и интереси по чл. 35 от ЗПКОНПИ?
В чл. 29 от Закона за държавния служител, задължението за деклариране на имотно състояние е заменено изцяло с декларирането по ЗПКОНПИ, а по чл. 107а, ал. 4 от Кодекса на труда да разбирам, че не е отпаднало това задължение, включително и по ЗПКОНПИ?
Благодаря предварително.

122
       2021/07/07 17:13:04-инж. Христина Канавос-

ГОСПОДИН ДОНЕВ, КАК ЩЕ СЕ ПОВИШИ КОТО НЯМАМЕ РАБОТА?!!

КАК ЩЕ ПРИДОБИЕМ ТРУДОВ СТАЖ!!

НАЗНАЧИХА ВИ И ЗАГОВОРИХТЕ ЗА УСПЕХИ!!

А НИЕ БЕЗРАБОТНИТЕ ТЪНЕМ В МИЗЕРИЯ!!

ОТ ЕДНИ ПЛЯМПАЖИИ СЕ ОТТЪРВАХМЕ  и ВИЕ  ГИ НАСЛЕДИХТЕ!! 

58
       2021/06/25 11:45:46-христо василев-

Двама служители назначени с намалено работно време 2 часа на ден / ¼ то длъжност при 8ч. работно време/. Месец с 20 работни дни, нормата 40 часа за месеца и за двамата. Единият е с график 2ч. всеки работен ден, другия 4 смени по 10 часа в месеца. По колко дни отпуск трябва да пуснат за да изпълнят месечната си норма.

64
       2021/06/25 11:09:13-христо василев-

На втори трудов договор на два часа, са изчислени 5 работни дни платен отпуск на година  /размерът на платения годишен отпуск е 1/4 от "пълния" размер 20 дни/. Въпросът е при ползването на платен отпуск, един ден какво работно време покрива – един работен ден от 2 часа или 4 дни по 2 часа ?

54
       2021/06/29 15:45:06-Вълко Димитров-

Как и от къде да разбера по кой член на КТ са ме уволнили от работа? Напуснах работа с писмо чрез ЕКОНТ по чл 327 ал.1 т.2, на дата 26.05.2021г, на 27.05.2021г, когато разбрах че шефа е получил писмото (към обяд дойде и се разкрещя размахвайки писмата) си тръгнах от работа и повече не съм работил. Напуснах заради не изплатени заплати, все още не са ми платили декемврийската от 2020г, както и февруарска и за месец май, отделно за година и три месеца стаж не съм ползвал никакъв отпуск. Не ми издаваха нито заповед за прекратяване, нито ми попълват трудовата книжка, не искат дори да я вземат. Пуснах жалба в ИТ и чакам. Скоро разбирам чрез ПИК че са ме освободили на дата 04.06.2021, но пише като основание 16. 

Въпроса ми е къде и как да разбера по кой член от КТ са ме освободили и как да процедирам. 

65
       2021/06/29 15:35:20-Вълко Димитров-

Как и от къде да разбера по кой член на КТ са ме уволнили от работа? Напуснах работа с писмо чрез ЕКОНТ по чл 327 ал.1 т.2, на дата 26.05.2021г, на 27.05.2021г, когато разбрах че шефа е получил писмото (към обяд дойде и се разкрещя размахвайки писмата) си тръгнах от работа и повече не съм работил. Напуснах заради не изплатени заплати, все още не са ми платили декемврийската от 2020г, както и февруарска и за месец май, отделно за година и три месеца стаж не съм ползвал никакъв отпуск. Не ми издаваха нито заповед за прекратяване, нито ми попълват трудовата книжка, не искат дори да я вземат. Пуснах жалба в ИТ и чакам. Скоро разбирам чрез ПИК че са ме освободили на дата 04.06.2021, но пише като основание 16. 

Въпроса ми е къде и как да разбера по кой член от КТ са ме освободили и как да процедирам. 

45
       2021/06/24 12:58:36 - Петър Айолов - Здравейте, Не знам дали тук е правилното място да пиша. Казвам се Петър Айолов и съм филмов режисьор и преподавател по телевизия във ФЖМК и вече бивш служител на половин щат . (Въпреки, че официалният ми щат е ръководител на международни проекти на практика работех десет години като сценарист, режисьор и видео монтажист) Наскоро с решение на Академичния съвет бях съкратен без предупреждение след почти 10 години работа без оплаквания и забележки от x XXXX. Изпълняващата длъжността директор X.X ми каза, че не знае нищо по въпроса и най-добре е да отида да си подпиша предизвестието. Аз отказах. Сега администрацията ме притиска да подпиша заповедта за съкращение, въпреки, че не съм получил писмено уведомление от Личен Състав и написах възражение до ректора. Ректорът отговори на възражението, че телевизията в момента не работи и нямат нужда от нас. В същото време X.X като новоназначен административен директор започва снимки на три нови предавания. От писмо на академичния омбудсман разбрах, че предложението за съкращение е направено от същата X.X. Със същия мотивиран доклад тя предлага себе си за административен директор на телевизията с по-висока заплата. Предложението й е прието единодушно на Академичен съвет. С една дума X.X е предложила себе си за директор и увеличаване на заплатата (за сметка на заплатите на трима съкратени щата, моят и още два) без решение на Управителния съвет на телевизията и Академичния съвет е гласувал за. Искам да попитам дали може да получа някаква защита и подкрепа след като Омбудсмана, Личен състав и Етичната комисия ме увериха, че всичко е според правилника и закона? Поздрави д-р Петър Айолов 75
       2021/06/18 15:11:39-Русанка Йорданова-

По проект АПСПО имам сключени 5 трудови договора за периода септември 2019 - февруари 2022 г. на основание чл.68 ал.1 т.1 от КТ. Предстои удължаване на проекта до 31.05.2022 г. ВЪПРОСА ми е  удължаяването как е най-подходящо да бъде извършено. С нов ТД или с ДС към ТД ?

55
       2021/06/23 08:46:08-Ирина Спасова-

Здравейте! Имам няколко въпроса относно натрупания годишен отпуск по време на майчинство. 

1. Според чл.176а.(2) правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. В моя случай, ако се върна на работа през септември 2021г., имам право да ползвам натрупания годишен отпуск до края на 2023г. Никъде в КТ не откривам текст, който да ме задължава да ползвам натрупания отпуск наведнъж или непосредствено след завръщането ми на работа, или до края на същата година, в която се връщам от майчинство (в случая - до края на 2021г). Може ли изобщо работодателят по законов път да ме принуди да използвам натрупания отпуск наведнъж, непосредствено след връщането ми на работа или до края на календарната година?

2. При възникване на обстоятелство (продължителен болничен, друг вид отпуск), възпрепятстващо използването на натрупания отпуск, давността от две години ще изтече ли или ще продължи да тече след отпадането на причината за неползването, докато изминат две пълни години от завръщането на работа след майчинство?

Благодаря!

 

92
       2021/06/21 11:32:40-христомила христова-

Здравейте, може ли да бъде командирован служител, назначен по програма "Старт на кариерата" на обучителен семинар с останалите служители предвид, че заплатата се изплаща от Бюрото по труда

48
       2021/06/16 21:28:44-Георги Маджаров-

Уважаеми експерти, след няколко месеца предстои да навърша 65-годишна възраст, но не ми достига около година осигурителен стаж, за да получа право на пенсия.

Въпросът ми е: правомерно ли е работодателят ми да прекрати трудовия ми договор веднага след навършване от мен на 65, въпреки че към този момент осигурителният ми стаж все още няма да е достатъчен за право на пенсия?

96
       2021/06/29 15:45:02-Диана Павлова-

Здравейте,

имаме служителка, която вече е използвала полагащите й се 6 месеца /съгл.чл.167а, КТ/ неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год. Служителката желае да ползва и 5-те месеца неплатен отпуск от другия родител. Съпругът на служителката работи по трудов договор, но в държава извън Европейския съюз. Про това положение има ли право нашата служителка да ползва допълнителните 5 месеца, съгл.чл.167а, КТ?

70
       2021/06/26 21:51:58-Радка Георгиева-

Здравейте,

Работодателят е преместил физически (в друг квартал, на друг адрес) работното място на служител по време на временната му нетрудоспособност по болест без последният да бъде уведомен устно или писмено за това.

Длъжен ли е работодателят да уведоми, съобразно чл. 66, ал. 5 КТ или съобразно друг член от КТ, писмено, служителя си преди завръщането му на работа?

При липса на такова уведомление, нарушава ли работодателят задълженията си спрямо служителя и може ли това нарушение да се тълкува в полза на служителя за прекратяване на трудовия договор от служителя без предизвестие (съгласно чл. 327, ал. 1, т. 3)?

Благодаря ви предварително!

70
       2021/06/30 12:45:20-Радостин Павлов-

Здравейте, как трябва да се определи размера и начина на разпределение на СБКО в малки Детски градини в селата? Директорите на градините са работодатели по смисъла на параграф 1 от допълнителните разпоредби на КТ. Общината свиква общо събрание на общинската администрация на него присъстват директорите на ДГ, но не  и работещите!!!Правилно ли е всички структури, които не са второстепенен разпоредител на бюджетни средства, но чиито работодатели  са с правомощията по КТ да се събират на общо събрание и да вземат решение за начина на разпределение, още повече, че не е общо събрание по чл.6 от КТ!!!

94
       2021/06/23 00:54:51-Ана Симова-Динчева-

Желая да се възползвам от разпоредбите на чл.167а от Кодекса на труда. Какви документи е необходимо да депозирам при работодателя на съпруга ми?

65
       2021/06/02 14:41:42-Сашо Петров-

Здравейте,

Работя на трудов договор по чл.67 ал.1 т.1 във връзка с чл.138 от Кодекса на труда на 4 часов работен ден. Работодателят ми открива нов обект, като ми предложи и аз приех да работя с договор на същите основания и продължителност на работното време. Перспективата и намерението е на второто работно място в бъдеще да се мине на 8 часов работен ден. Приятели юристи твърдят, че е недопустимо новият ми договор да е по чл.67 от КТ. Вярно ли е това твърдение и какви са възможните последици за мен?

Благодаря.

122
       2021/06/24 14:57:16-Мариана Ангелова-

Здравейте,

От м. септември 1991 г.  до м. август 2005 г. работих при един и същ работодател по трудово правоотношение. След няколкогодишен период на прекъсване отново започнах работа на същото работно място през м. юни 2013 г.  След спечелен конкурс от м. август 2015 г.  договорът ми по трудово правоотношение бе прекъснат и бях назначена по служебно правоотношение.  Поради навършване на възраст и съответния осигурителен стаж за пенсиониране от 01.03.2020 г.  подадох заявление до работодателя и договорът ми по служебно правоотношение  като държавен служител бе прекратен. Моля да посочите на какво обезщетение имам право?

Предварително Ви благодаря!

123
       2021/06/28 16:14:39-Диана Димитрова-

Здравейте!

Може ли учител при пенсиониране да се възползва от новите хипотези на чл. 222, ал. 3 от КТ, при условие че има прекъсване на педагогическия си стаж през последните 10 години, но през последните 20 години е работил като педагогически специалист.

Следва ли училищата да се считат за група предприятия?

Благодаря!

524
       2021/06/28 13:39:09-Аленка Михайлова-

При прикратяване  на трудов договор на основание чл.325, ал.1 т.11 от КТ - със смъртта на работника или служителя - на лице придобило право  на пенсия за ОСВ, следва ли работодателя да изплати обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ?

102
       2021/06/30 11:14:59-Антонина Недкова-

ЗДРАВЕЙТЕ!

През януари 2017г. придобих диплома за научна степен " доктор на науките". През февруари месец подадох заявление до ректора на университета, в който работя като преподавател с молба да ми се изплаща допълнително трудово възнаграждение за придобитата научна степен. Работодателя отказа да ми заплати. А  НА 23.06.2017Г. СИНДИКАТА ВНЕСЕ АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР, С КОЙТО СЕ ОГРАНИЧАВА ЗАПЛАЩАНЕТО МИ ( Т.Е. ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ ИЗПЛАЩА ЗА ПРИДОБИТА ПО-ВИСОКА НАУЧНА СТЕПЕН НА ЛИЦЕТО САМО АКО Е СВЪРЗАНО С ИЗПЪЛНЯВАНАТА РАБОТА).

Въпросът ми е: имам ли право да получавам допълнително трудово възнаграждение за придобитата научна степен доктор на науките, като съм уведомила работодателя четири месеца преди този АНЕКС. сПОРЕД МЕН ТОЗИ анекс не би трябвало да ме касае, а да касае всички , които представят такава придобита квалификация след 23.06. 2017г.? Считам , че съм заварено положение.

Втори въпрос: Имам ли право да получавам допълнително трудово възнаграждение за придобита по-висока нучна степен " доктор на науките", тъй като когато Синдиката внесе този Анекс към колективния трудов договор, с който ме ограничава в правото за допълнително трудово възнаграждение, аз взех решение и на 31.03. 2018г. излязох от членството си в Синдиката.

В крайна сметка, аз не съм чистачка, а университески преподавател и считам че придобитата ми научна степен" доктор на науките" е свързана с изпълнявана работа.

Според чл.14а придобитатат научна степен " доктор на науките" е безсрочна и важи на територията на цялата страна!Тя е общонационална. За СЪЩАТА НАУЧНА СТЕПЕН В ДРУГИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ СЕ ЗАПЛАЩА, АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕНАТА В УНИВЕРСИТЕТА, в който работя НА КОЯТО БЕ ОТКАЗАНО ЗАПЛАЩАНЕ.

с УВАЖЕНИЕ: Антонина Недкова

117
       2021/06/28 14:50:56-Виолета Илиева-

Г-н  служебен Министър, прочетох за вашето мнение за преизчисляване на пенсиите, че не сте съгласни преизчислението спрямо осигигурителния доход от 2018 г.,защото нискодоходните пенсии ще получат по-малко увеличение.Това е крайно погрешно ,защото тези пенсионери са се осигурявали в/у малък осигурителен доход.Хората които са се осигурявали в/у по висок доход останаха най ощетени/така наречените средни пенсии/.Дадоха  20 % увеличение на най-ниските  и най-високите пенсии,което наруши швейцаарското правило и не само това,това води до сивата икономика и не си плащат осигуровки в/у реалния доход.Няма реалноост в/у приноса от осигуряването и за това ще продължат да укриват доходи.Така държавата тулерира тези , които не са лоялни в осигуряването а получават по високи пенсии  от тези които си плащат осигуровки в/у цялата заплата.Смятам,че ще преосмислите решението си и ще намерите най-точния вариант за преизчислението на пенсиите.Благодаря!

54
       2021/06/03 13:16:33-Тони Тодорова-

н Г. Донев, 

Недоумявам как е възможно въобще да отъждествявате пенсии с размери, придобити преди 11 години, с такива, отпуснати до края на 2020 г!

Недопустимо, скандално, неприемливо е ВСИЧКИ ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ, ОСЪВРЕМЕНЯТ С ЕДНАКЪВ ПРОЦЕНТ!

Това за нас е необективно, дискриминиращо, злонамерено действие, ощетяващо отдавна пенсионирани лица!

57
       2021/06/22 16:49:56-Анелия Иванова-

Здравейте, казусът  е следния: учителка желае да не ползва 2-рата година от майчинството, да се върне на работа и след като отработи 10 дни и си актуализира заплатата да излезе в платен отпуск. Проблемът е, че имаме 0,5  норматив. Въпросът ми е следния:  когато се върне на работа трябва ли да си актуализира заплатата, която е пропорционална на норматива за 2020/2021год. т.е. 0,5 от 1260=630 лв.?

52
       2021/06/17 11:02:04-Ивелина Данчева-

Учител е съкратен от училище. Записва се в бюрото по труда. Там добива необходимия стаж за да се пенсионира. След бюрото по труда упражнява правото си на пенсия. Не получава обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ.

Като пенсионер постъпва на работа в друго училище-начален учител. След 10 години решава, че ще напусне работа. При напускането иска да му се изплатят полагаемото според него обезщетение  по по чл.222, ал.3 от КТ. Твърди, че има право на 6 брутни заплати. Според ЗПУО заплатите дори са повече.

Работодателят – в случая директора на училището има ли право да изплати това обезщетение и какво е правното основание да го изпати или да откаже.

153
       2021/06/16 20:40:53-Нина Сеержиева-

Здравейте!Подадох документи за пенсиониране по възраст и точки,2-ра категория труд,Имам ли право на обезщетение  по член222,ал.3,като съм работила без прекъсване последните 10 г. в сферата на здравеопазването, но в различни болници или болнични заведения, както е правилно.

59
       2021/06/16 20:31:00-Нина Сеержиева-

Здравейте!Подадох документи за пенсиониране по възраст и точки,2-ра категория труд,като съм работила без прекъсване последните 10 г. в сферата на здравеопазването, но в различни болници или болнични заведения, както е правилно.

85
       2021/06/23 17:09:03-Иванка Мановска-

Лицето придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 11.08.2021 г.

Въпросът ми е: Може ли да му бъде връчена заповедта за прекратяване на трудовия договор на 09.07.2021 г., считано от 12.08.2021 г. В заповедта ще е записано, че ще има обезщетение за неспазено предизвестие по чл. 220, ал.1 от КТ и обезщетение по чл. 222, ал.3 от КТ.

Благодаря!

 

95
       2021/06/18 14:36:13-Любка Костадинова-

Лекар работи с намалено работно време 7 ч./за работа с деца с увреждане на централната нервна система и вродени малформации/,  има ли право да замества по чл.259 от КТ отсъстващ колега, който е в дълъг неплатен до завръщането му. 

59
       2021/06/15 15:49:22-Даниела Христова-

Може ли да си използвам платения отпуск  за 21 г.от 01.01 21г и след това да излезна до края на годината21г. неплатен отпуск? И дали трябва да връщам пари за платения отпуск, който ми казват ,чи ми се полага за 21г. но ако съм на работа?

100
       2021/06/02 08:57:56-МАРГАРИТА ПАВЛОВА-

На 15 май 2021 г. имам положени 6 /шест/ часа извънреден труд.

Работните дни за месец май 2021 г. са - 17 работни дни.

Извънредният ми труд е изчислен от касиерката на база работните дни за предходния месец април, които са - 21 работни дни.

ВЪПРОС: Изчислението следва да бъде спрямо работните дни през съответния месец, през който е положен извънредния труд или спрямо работните дни, през предходния месец?

79
       2021/06/16 09:16:48-Веселка Трухчева-

При въведено сумирано отчитане на работното време ползването на платен отпуск през почивни дни - събота и неделя не се отчита, тъй като този вид отпуск се ползва само през работни дни по календар според чл. 155 и 156 от КТ. Моля да ми изпратите становище и друг нормативен документ освен чл. 155 и 156 от КТ, на който да  се позова, за да мога да се аргументирам пред служителите?

Молбата ми е да изпратите и тълкувателни писма № 26-00-5 от 10.01.1996 г. и № 92-00-47 от 05.04.1999 година на Министерство на труда и социалната политика, които се цитират навсякъде като отговор на поставеният от мен въпрос, но не мога да открия и прочета.

 

119
       2021/06/17 22:42:03-Нина Дамянова-

Здравейте, ако може два въпроса

1. Съгласно чл. 26, ал. 3 от НРВПО възпитателите, педагозите и специалните педагози в изброени социални институции и социални услуги за деца имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни. Има ли основание работодателят да установи удължен годишен отпуск в размер на 36 дни и за други длъжности, които извършват същия вид работа в същата социална услуга със същата целева група, например логопед, психолог, терапевт или рехабилитатор в дневен център за деца с увреждания или социален работник в социална услуга за деца с настаняване, който също работи пряко с децата работи по график?

2. За служител, който попада в категориите изброени по чл. 26, ал. 3 от НРВПО, които имат право на удължен годишен отпуск в размер на 36 дни, но е назначен на 4 часов работен ден, размерът на платения годишен отпуск следва ли да бъде 36 работни дни?

72
       2021/06/14 09:34:21-Мария Иванова-

Здравейте,

 

Имам следните въпроси относно редът на изчерпване на платен отпуск:

При наличие на отпуск от предходни години как се определя от коя година да се приспадне ползвания платен отпуск?

Може ли работодателят да определи ред на изчерпване на отпуските, така че първи да се изчерпва отпуска за текущата година и след това полагаемият за предходни години? В случай, че работодателят може да определи този ред на изчерпване на платен отпуск, то как се въвежда това със заповед във вътрешните правила, правилника за вътрешен трудов ред или друго?

 

Благодаря

112
       2021/06/23 17:00:08-Станимира Иванова-

Служител със съгласието на работодателя ползва ученически отпуск по чл. 169, ал.1 от КТ. Сега лицето желае да ползва отпуск по чл. 169, ал.3 от КТ за подготовка и явяване на държавен изпит. Длъжен ли е работодателят да му разреши този вид отпуск, след като служителят е ползвал по ал.1 или е необходимо ново съгласие от работодателят за ползването на 30 работни дни по ал.3 от КТ. Благодаря Ви предварително!

182
       2021/06/23 16:44:38-Станимира Иванова-

Служител на трудов договор в държавно предприятие със 100% държавно участие е кандидат за народен представител. Работодателят длъжен ли е да му разреши неплатен отпуск по чл.160 от КТ във връзка с чл. 161 от изборния кодекс или има право да му откаже! Благодаря Ви предварително!

63
       2021/06/24 08:46:02-Недко Недев-

Здравейте,

работя на 8ч. постоянен трудов договор - III категория труд. Въпросът ми е, мога ли да сключа втори трудов договор по време на платения годишен отпуск. Втория трудов договор е II категория труд. Ако може ще ми се признае ли втория трудов договор за трудов стаж II категотия при пенсиониране.

Благодаря предварително.

75
       2021/06/22 09:10:40-Анелия Нунева-

Обръщам се към вас с молба за съдействие. В момента заемам ръководна длъжност, който работодателят ми е решил да измени едностранно. Първоначално имаше намерение да я съкрати, но поради това, че се ползвам от закрила от закона, който забранява съкращаване по чл. 328, ал. 1, т.2, 3 и 4 от КТ, реши да я измени с допълнително споразумение. Намерението му е да промени наименованието на длъжността, както и трудовите задължения и отговорности, като се цели от ръководна длъжност, каквато е в момента, да бъде трансформирана в оперативна, както и да бъде намалено трудовото възнаграждение.

Имам ли право да откажа да подпиша допълнително споразумение с нова та длъжност и възнаграждение? Какви биха били последиците от това мое несъгласие? Какви са механизмите за защита в този случай? 


Благодаря предварително!

68
       2021/06/21 14:52:24-Меглена Мешелева-

Моля за ясен и конкретен отговор на следния  въпрос :

Какво се изплаща по чл. 110 от КТ - втори трудов договор при същия работодател ? 

- изплаща ли се % прослужено време ;

- социално-битовото и културното обслужване /СБКО/ ;

- изплаща ли се обезщетение по чл.224 от КТ за неизползван платен отпуск ?

103
       2021/06/16 16:35:54-ПЕТЯ СТОЯНОВА-

Наш работник ,който е роден 1954г. няма нужния стаж за да се пенсионира по чл.68ал.1 от КСО.Стажът му е 20год. и работи при нас  от 2017г.Понеже вече е навършил 66г.и 8м. а и има 15 год.действителен осиг.стаж иска да упражни правото си по чл.68 ал.3. Не сме наясно, обаче при този вид пенсия  работодателят дължи ли му обезщетение в размер на 2 БрРЗ по чл.222 ал.3 от КТ?Благодаря Ви предварително.

74
       2021/06/16 15:19:48-Димка Брезоева-

Здравейте! Заведението, в което работя обслужва деца със специфични потребности. На основание чл.3, т.3 и 7 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време за длъжностите, пряко ангажирани с децата е установено намалено работно време (7-часов работен ден). Възможно ли е с "педагог", назначен на основен трудов договор да сключим втори трудов договор на длъжност "логопед", при условие, че и двете длъжности са на 7 часов работен ден.

Благодаря предварително!

44
       2021/01/12 21:07:08-Веселина Йорданова-

      Здравейте,

Бих желала да ви запозная с проблема си и се надявам да ми помогнете да го разреша.Работех в Англия за 2месеца и 10 дена(19/03/20-31/05/20),но чрез словашка фирма.Започвайки работа,информирах службите в страната,за да се прекрати изплащането по обезщетението ми за безработица.Получи се документа U1 oт Словакия,но се оказа,че фирмата е прекратила трудовия ми договор,но продължавам да фигурирам ,като работеща.Изпратих имейл до словашкия орган,който е издал U1,те ми върнаха отговор,който гласи,че съм с прекъснат осигурителен стаж и периода след прекратяване на договора т.е.от 01/06/2020 не ми се счита за осигурителен период.Тази информация била упомената в изпратения документ от Словакия.И поради тази причина НОЙ отказа да ми възобнови изплащането на обезщетението.Ако желаете,мога да прикрепя имейла.

 

Бихте ли ми помогнали,моля,да разрешим този проблем!

 Благодаря ви предварително!

                                                С уважение

                                                В.Йорданова

49
       2021/01/25 12:49:03-Станимира Георгиева-

Здравейте ! 

Имам въпрос

Краят на януари месец 2020 се прибрах от Англия 

Веднага на следващият ден се регистрирах в бюрото по труда за борса (за първи път)

Но стана извънредно положение, разболях се много тежко от Ковид и в началото на април в (рамките до три месеца) си подадох всички документи в НОИ .Краят на юни ми се обадиха да ми кажат ,че уж от там не са могли да намерят работодателя ми ,предоставих пак на ново някой документи уж ги били загубили ....последно декември месец като отидох попитах какво става и ми измънкаха ,че чакали документ за доходите и като попитах ,кога последно погледна календара и ми каза същата дата с два месеца назад.....стана ми ясно ,че нищо не се върши.....затвърди се и от коментарите в нета....звъннах на HMRC ,и от там отговарят бе ,че само едно запитване е имало... Общо взето не вършат никаква работа ,нарочно забавяне ... И не е само при мен за жалост! До няколко дни ще имам писмено потвърждение от вашите колеги,че едно единствено запитване има и до там ! Не ги е срам ! Само се правят ,че работят! Отиваш не ти обръщат внимание,седиш ,чукаш на вратата ,никакъв отговор ,а отвътре се чува ,че си говорят, смеят... ! Безобразие! Къде е отношението, любезността и ефективността на работата? Никъде! За това ли отиват данъците на хората ?!

Та въпросът ми е понеже краят на януари става една година записана на борса за обезщетение ,но в НОИ на 04.04 става една година 

Какво трябва да предприема ? Трябва ли да подписвам това 6 месечно споразумение с Бюрото за труда

Какво трябва да направя ,какви са ми правата ,за да не загубят евентуално обезщетение...

Благодаря предварително за отговора!

Успешна седмица!

52
       2021/01/17 16:05:40-ЛЮБА СТОЙКОВА-

Управител съм на счетоводна кантора и имам следния въпрос :

Лице назначено през месец декември 2020 г. в една от обсужваните от кантората фирми има до този момент осигурителен стаж във Великобритания.На лицето предстои през месец април 2021 г. да излезе в отпуск бременност и раждане.Към осигурителния период във България ще бъде необходимо да се добави и периода ,през който лицето се е осигурявало във Великобритания,какви документи ще е нужно да представи лицето в НОИ по местоживеене и къде можем да намерим образци на тези документи?

Благодара Ви предварително!

Люба Стойкова

86
       2021/06/24 07:40:48-Мария Москова-

Здравейте, 

Имам работещи пенсионери на които е връчено предизвестие, което изтича на 01.07.2021г и съответно от 02.07 следва да бъдат освободени.

Имам ли право обезщетенията за пенсиониране да ги начисля към заплата за месец юни, а не в юли? 

104
       2021/06/23 18:31:15-Милена Аврамова-

Здравейте, в допълнително споразумение със служителите сме определи два адреса за място на работа – седалището на фирмата и адрес, посочен от служителя, за работа от разстояние. Съгласно договореното, работата от разстояние е възможност, а не задължение за служителя и се осъществява по негово желание. Работното място в офиса/седалището на фирмата е напълно оборудвано с хардуер, софтуер, мебели и всичко необходимо за трудовата дейност, а за възможността за работа от разстояние, сме договорили  в допълнително споразумение служителите да използват собствено оборудване и обзавеждане за работното си място, както и да покриват режийните си разходи. Работодателят осигурява отдалечен достъп до информационните ресурси и софтуера на фирмата. При такава договореност  има ли работодателят задължения по чл. 107и, ал. 3 от Кодекса на труда?

89
       2021/06/22 10:49:07-Петя Димитрова-

Здравейте,

искам да попитам как следва да се процедира, когато в ТД е посочено място на работа примерно в гр. София, но в допълнително споразумение към ТД е дадена възможност на служителите да работят от разстояние в избрано от тях работно място, т.е. то може да бъде и в друг град. В този случай какъв код по ЕКАТТЕ следва да се посочи? Трябва ли да се конкретизира къде ще бъде това избрано от служителите работно място, т.е. следва ли да се пише конкретен град/област или може просто да се уговори в избрано от служителя място. 

И още един въпрос имам: как ще се уреди въпросът с командироването в този случай. Примерно аз съм избрала да работя от морето и трябва да отида в офиса на среща.  Това пътуване от морето до София командировка ли ще бъде?

 

Благодаря предварително!

126
       2021/06/11 15:02:39 - Ивелин Иванов - Здравейте, Аз съм личен асистент на майка ми,която е с тотална парализа,и понейе съм също със 100% телк, и болен,но поради факта че няма кой да я гледа, аз се грижа и се записах за личе асистент.Заради пандемията,и страх от зараза от вируса,аз не съм ходил на прегледи във варна-където винаги отивам-на всеки 3 месеца за иследвания.не съм ходил от 1 февруари 2020 година.Сега искам да си пусна платена отпуска като асистент, и понеже имам сестра която работи в български пощи-разград(на която и престои пенсиониране следващата година и затова трябва да работи) Попитах сестра ми дали може да си пусне 1 месец неплатена,за да може да се грижи за майка ми,и тя е попитала в централата им в плевен, от където и казали че няма право на неплатена отпуска.Аз със сигурен че има право, тя е от 30 години в пощата .Въпроса ми към вас е, Има ли тя право на неплатена отпуска и за колко време.Благодаря.моя тел номер е 08xxxxxxxx, Ивелин Иванов. 75
       2021/06/16 11:01:19-Деница Кунева-

Здравейте, 

на годишна база Ит не достига 150 часа. Но за един от месеците в годината ИТ по график при сумирано изчисляване на раб. време са 56 часа. така е направен графика, като са спазени междудневните и междуседмичните почивки. проблем ли са тези 56 часа Изв. труд.

63
       2021/06/08 13:42:27-Борянка Иванова -

Здравейте!

Съгласно чл.42, ал. 4 от НРВПО правото на обезщетение по чл. 224 , ал.1 се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Съгласно чл. 355 от КТ трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.

Въпросът ми е във връзка с чл. 42, ал. 3 от НРВПО.

Пример: До датата на прекратяване работник е придобил трудов стаж 1 месец и 13 дни. Последният месец не е прослужил най-малко половината от работните дни на месеца.

В този случай обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ дължи ли се и върху дните трудов стаж, като се има предвид, че съгласно чл.33 ал. 1 от НРВПО правото на платен отпуск е пропорционално на прослужените месеци?

Благодаря Ви!

 

100
       2021/06/07 08:20:52-Доника Михайлова-

Здравейте,

имам конкретен въпрос за полагем платен отпуск.

Полага ли се и въз основа на кой член и кой закон, на лицето в неплатен отпуск по чл.160(неплатен до 90 дни) и чл.167а(за отглеждане на дете от 2 до 8 г.), платен отпуск за времето, когато е бил в неплатения отпуск.

67
       2021/06/07 16:11:56-Милена Аврамова-

Здравейте, в допълнително споразумение със служителите сме определили място на работа в офиса фирмата и сме договорили възможност за работа от разстояние, при желание от страна на служителя. Работното място в офиса е напълно оборудвано с хардуер, софтуер, мебели и всичко необходимо за трудовата дейност, а за възможността за работа от разстояние /от вкъщи/, сме договорили служителите да използват собствено оборудване за работното си място, като работодателят осигурява отдалечен достъп до информационните ресурси и софтуера на фирмата. При такава договореност в допълнителното споразумение има ли работодателят задължения по чл. 107и, ал. 3 от Кодекса на труда.

49
       2021/06/07 15:52:39-Милена Аврамова-

Здравейте, в допълнително споразумение със служителите сме определили място на работав офиса фирмата и сме договорили възможност за работа от разстояние, при желание от страна на служителя. Работното място в офиса е напълно оборудвано с хардуер, софтуер, мебели и всичко необходимо за трудовата дейност, а за възможността за работа от разстояние /от вкъщи/, сме договорили служителите да използват собствено оборудване за работното си място, като работодателят осигурява отдалечен достъп до информационните ресурси и софтуера на фирмата. При такава договореност в допълнителното споразумение има ли работодателят задължения по чл. 107и, ал. 3 от Кодекса на труда.

28
       2021/06/16 07:52:58-Виолина Бойкова-

Може ли чл.120 ал.3 да се използва за основание за възлагане да се изпълнява друга длъжност при нейното овакантяване и  биз да се променя местонахождението.

63
       2021/06/16 10:16:58-Илия петров-

Здравейте. Работя по трудов договор на 8 ч. работен ден. Ако сключа втори трудов договор с друг работодател за 4 ч. работен ден по чл. 111 КТ, трябва ли да уведомя работодателя си от първия договор, че съм сключил втори трудов договор с друг работодател?

Притесняваме ме текста на чл. 113, ал.3 КТ "Работникът или служителят по чл. 110 и 111 дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи."   Текста "работодателя, при когото работи"  какво означава - работодателя по първия договор, или работодателя по втория договор?

Целта ми е да направя така, че работодателя по първия договор да не научи, че съм сключил в последствие втори договор за по 4 ч. Има ли начин това да се случи? Благодаря!

92
       2021/06/16 13:32:22-ПЕТЯ БОШНАКОВА-

Здравейте! Имах зададен въпров на 15.10.2019г. в категория трудово право.Получих отговора още тогава но не съм си го разпечатала защото знам ,че имате архив и мога да отворя да го прегледам винаги.Но сега сайта Ви е променен и не мога да намеря как да стигна до архива от 2019г.?Не виждам филтър ,знам че и по подател имаше преди опция да се търси,но сега като си изпиша името не ми намира въпроса и отговора от тогава.Моля ви помогнете.Благодаря!

80
       2021/06/03 07:08:42-Калоян Доков-

Здравейте, Съгласно чл. 259 от Кодекса на труда, заместващият работник се ползва от правата на съответната длъжност или работа. Правото на платен годишен отпуск се придобива с настъпване на 4 месеца трудов стаж - чл. 155, ал. 2 КТ. Получава ли работникът право на допълнителен платен отпуск (освен по основния си трудов договор), в хипотеза, когато е замествал друг работник при условията на чл. 259 КТ, изпълнявал е функцията си и по основния си трудов договор, като времето на заместване надхвърля 4 месеца?

134
       2021/06/03 12:12:36-Мартин Леви-

От първи юни си прекратявам договора с работодателя едностранно и дължа един месец обезщетение. Съгласно закона, то е в размер на брутната заплата за месеца преди прекратяването. На хартия съм оформен на 1500лв. Бруто. През май имам 2 дни болничен и 2 дни отпуска, тоест брутната заплата, която ще получа за май е по-малко от 1500. Въпросът е колко обезщетение дължа и колко те на мен за ден неизползван отпуск, при положение че то се изчислява на база среднодневно брутно възнаграждение за същия месец което се изчислява на база отработени дни, а аз от 17 работни, 2 съм бил болнични и 2 отпуск.

Моля за детайлно и конкретно разяснение, тъй като се запознах основно с разпоредбите на КТ и чл 17-19 от Наредбата за заплатите, но този случай е специфичен

112
       2021/06/07 11:15:48-Евгения Василева-

Служител, който е в трудови правотношения и получава определен % за придобит трудов стаж и професионален опит по оформени данни от трудовата книжка, предоставя нов документ удостверяващ стаж за минало време. Предявява иск за преичисление на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит със стара дата.

Във фирмата по КТД за придобит трудов стаж се зачита всеки стаж , придобит по трудово правотношение по чл.351 от КТ.

От кога трябва да се изплаща новия % за придобит трудов стаж и професионален опит ? - от датата на възникване на трудовото правоотношение или от датата на предоставяне на документа удостоверяващ стаж, който е допълнение съществуващия.

 

104
       2021/06/08 13:42:15-Мая Челебиев-

Здравейте! Въпросът ми е следният:

Работа по график със смени по 12ч., вкл. нощен труд/смяна от 19:00ч. до 07:00ч./ и работа на официален празник. Смяна 12ч. с полагаема почивка 30 мин.

В колко часа да се възприеме почивката и заплащането за 12ч. ли да е или без 30мин. почивка?

Пример:Смяна на 23.05.21г. от 19:00ч. до 24.05.21г. - 07:00ч. Полагат се на служителя 2ч. ношен труд на 23.05.21г., 6ч. удвоен нощен труд на 24.05.21г. и 7ч. официален празник на 24.05.21г... или 12ч. смяна, в колко часа да му е почивката и тя включва ли се в заплащането?

82
       2021/06/08 13:36:03-Мая Челебиев-

Здравейте! Въпросът ми е следният:

Работа по график със смени по 12 часа., вкл. нощен труд/смяна с времеви период от 19:00 ч. до 07:00ч/. Смяна 12 ч. Полагаема почивка 30 мин.

В колко часа да се възприеме почивката и заплащането за 12часа ли да е? или без 30 мин. почивка.

Пример:

Смяна на 23.05.21г. от 19:00ч. до 07:00 ч. на 24.05.21г. Полагат се 2ч. ношен труд на 23.05.21г, 6ч. удвоен нощен труд на 24.05.21г. и 7ч. на официален празник на 24.05.21г.; или 12 ч. смяна, в колко часа да му е почивката и тя включва ли се запалащането?

73
       2021/06/08 19:03:36-Иванка Ефтимова-

Моя близка навършва възраст за пенсиониране ( 61 г8 м) на 23.09.2021 г.

Може ли директора да и връчи 2 месечно предизвестие преди тази дата?

Лицето работи в Детска градина, като главен учител.

110
       2021/06/10 17:24:52-Емилия Павлова-

Здравейте,

на 29 юни ми изтича отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Имам натрупан платен отпуск от 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Имам ли право на основание чл. 176 от КТ да подам 14-дневно писмено уведомление до работодателя, с което да определя от кога да ползвам този натрупан отпуск?

106
       2021/05/27 14:55:31-Бисерка Борисова-Мирчева -

Здравейте!

Имам следния въпрос: как следва да процедира работодател, когато назначава служител, който твърди че има трудов стаж, но е изгубил трудовата си книжка и не може да я предостави? Следва ли работодателят да издаде нова книжка или при прекратяване на правоотношението да издаде дакументи за стаж /УП2 и УП3/? Има ли друга процедура, която да се приложи в такива случаи?

Благодаря предварително за отделеното внимание!

Б. Борисова-Мирчева 

90
       2021/05/27 23:43:07-Милен Захариев-

 

Здравейте! Работя в малък градски хотел и ми се налага да изработвам графици за персонала с оглед ефективно използване на ресурса от хора, с който разполагаме и постигане на целта ни осигуряване високо качество и бързо на обслужване на клиентите ни. Спецификата на бизнеса ни е такава, че човекопотока в заведението ни за хранене е най-голям в периода на сутрешната закуска и за вечеря. С оглед на описаната специфика и възможностите, които ни дава чл.139 ал.4 от Кодекса на труда за длъжностите готвач и сервитьор сме въвели разпокъсано работно време за някои дни в месеца през които те се явяват на работа от 07:00-11:00 часа и последствие от 17:00 до 21:30 часа. Въпросът ми е: С така разпределено работно време нарушаваме някоя от нормативните разпоредби на трудовото законодателство при условие, че спазваме изискуемите по закон междудневна и седмична почивка?

76
       2021/05/29 07:47:33-Галина Иванова-

Здравейте,

Cъгласно чл. 157, ал. 2 КТ, имам ли право на защита от закона, според който определението за напреднал етап на лечение ин-витро е "...етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.“, ако правя ин-витро процедура с донорска яйцеклетка (т.е. не ми е правена пункция, а само ембриотрансфер), замразен ембриотрансфер (при който транферът е след повече от 30 дни след пункцията), или отложен ембриотрансфер след пункция поради заболяване, при положение че около 15-20 дни преди трансфера стартира проследяване и множество прегледи?

57
       2021/05/29 16:23:46-Надка Бончева-

Задължен ли е работодателят да предоставя  брутна работна заплата на работещ по ТД  равна или по-голяма на  МОД  за съответната заемана длъжност?

74
       2021/05/31 08:59:05-Михаела Иванова-

Здравейте, работя на непълно работно време 2 часа по основен трудов договор. Допълнително възнаграждение за ОНС "доктор" как ми се полага - пропорционално на отработеното време ли или в пълен размер?

91
       2021/06/01 09:58:16-Меглена Мешелева-

Имам служител с договор по чл.67, ал.1, т.1 от КТ , който си е пуснал предизвестие за прекратяване на трудовия договор на 10.05.2021 г. От следващия ден - 11.05.2021 г. служителят излиза в траен болничен. Мога ли да уважа молбата му и спазвайки едномесечия срок на предизвестието , да прекратя трудовия му договор предвид изразеното писмено от него желание за това, въпреки представен болничен лист  ? 

99
       2021/05/25 17:33:24-Галина Михайлова-

Здравейте,

на 23.05.2021г. придобих право на пениониране  и подадох Заявление и документи за това в НОИ.

Работя на трудов договор, който предстои да бъде прекратен на основание придобитото право на пенсиониране.

Моля да ми отговорите имам ли право на обезщетение от 6 месеца  по чл.222, ал.3 от КТ, при положение, че съм работила през последните 22 години за едно и също  физическо лице,което е собственик на различни другества- ЕООД.

Работила  съм по няколко години в различните негови дружества според необходмостта , сега също работя в едно от тях и от тук ще получа обеезщетението.

Благодаря предварително,

Поздрави,

Галина Михайлова

 

95
       2021/05/31 15:29:12 - Христина Тодорова - ЗДРАВЕЙТЕ! НАШИ СЛУЖИТЕЛИ ЩЕ ИЗВЪРКШВАТ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОЛША. ТЪЙ КАТО ТРЯБВА ДА ИЗДАДЕМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.121А КТ, Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕМ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ , ЗАВАРЧИК И МОНТАЖНИК МИНИМАЛНИТЕ СТАВКИ ЗА СТРАНАТА. ЩЕ ВИ БЪДЕМ БЛАГОДАРНИ, АКО НИ НАСОЧИТЕ КЪМ СПРАВКА, ЗА ДА СИ НАБАВИМ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ. БЛАГОДАРЯ! С УВАЖЕНИЕ, ХРИСТИНА ТОДОРОВА ПРОКУРИСТ 08xxxxxxxx 61
       2021/06/14 15:49:02-Тодорка Тодорова-

Здравейте, 

Как би следвало да изчисля средно дневното възнаграждение при изчисляване на обезщетение за неизползван отпуск? Коя ще бъде базата като брой работни дни - май или юни? Лицето ще бъде освободено считано от 01.07.2021г. Отработило е целият май и юни.

Благодаря предварително за отговора.

84
       2021/06/14 09:39:27-Марина Читанова-

Здравейте,

Бих искала да Ви попитам в работни дни или в календарни дни, би следвало да бъде удължен срокът за изпитване, при ползвани дни платен отпуск и/или дни във временна неработоспособност?

С Уважение,

Марина Читанова

87
       2021/06/10 11:05:38-ЦВЕТАНКА КЪНЧЕВА-

Уважаеми специалисти,

Моля за становище по следния казус:

Служители са назначени като санитари в социална услуга по трудов договор на 7 часа съгласно  Наредбата за видовете работи за които се установява намалено работно време Приложение 1 към чл.1 на ПМС №267/12.05.2005г. чл3 ал.3.Могат ли същите тези санитари да бъдат назначени по проект при същия работодател на 4 часа като хигиенисти без да бъде  да бъде нарушено трудовото законодателство?

Благодаря предварително.

62
       2021/06/09 14:59:44-Валентина Стоянова-

Здравейте,работя на пълно работно време 8ч. при един работодател. От 01.01.2014 год  работя и при друг работодател  по допълнителен трудов  договор по чл.111 от КТ  на 2 часа,  общо на ден  ми се събират 10 часа труд.Предстои ми да се пенсионирам -въпроса ми е : Трудовият ми договор по чл.111 от КТ  -2 часа  ще бъде ли зачетен за осигурителен стаж при пенсионирането ми и   с какъв документ се доказва  този стаж.През цялото ми време  по трудов договор  по чл.111 от КТ съм осигурявана  и са внесени съответните осигурителни вноски .

Благодаря предварително за компетентния Ви отговор! Бъдете здрави!

62
       2021/06/09 14:55:06-Валентина Стоянова-

Здравейте,работя на пълно работно време 8ч. при един работодател. От 01.01.2014 год  работя и при друг работодател  по допълнителен трудов  договор по чл.111 от КТ  на 2 часа,  общо на ден  ми се събират 10 часа труд.Предстои ми да се пенсионирам -въпроса ми е : Трудовият ми договор по чл.111 от КТ  -2 часа  ще бъде ли зачетен за осигурителен стаж при пенсионирането ми и   с какъв документ се доказва  този стаж.През цялото ми време  по трудов договор  по чл.111 от КТ съм осигурявана  и са внесени съответните осигурителни вноски .

Благодаря предварително за компетентния Ви отговор! Бъдете здрави!

48
       2021/06/07 21:02:06-Милена Тодорова-

Подадох молба за напускане по чл. 325 КТ, но не я уважиха. Поскиха да подам молба по чл. 326 от КТ. Не мога да изчакм. Колегите ме подиграват и сега желая да напусна, но не мога

Моля за съвет

62
       2021/06/07 20:59:04-Милена Тодорова-

Подадох молба за напускане по чл. 325, но не ме пуснаха, искаха да напиша молба по чл. 326. Не мога да чакам. Сега искам да напусна, но не мога!

77
       2021/06/07 19:56:51-Лало Петров-

Нвършил съм изускуемият трудов стаж и имам право на пенсиониране по чл.68а. Трудовият ми стаж при настоящия работодател е над 10 години. Ако подам молба за пенсиониране, след това необходимо ли е да подам предизвестие на работодателя или мога да напусна веднага?

Кога е длъжен работодателят да ми изплати обезщетението по чл.222 (3) и (4) - месеца следващ прекратяването на трудовото правоотношение или месеца следващ решението на Пенсионния отдел за пенсионирането ми?

67
       2021/06/07 19:54:44-Лало Петров-

Нвършил съм изускуемият трудов стаж и имам право на пенсиониране по чл.68а. Трудовият ми стаж при настоящия работодател е над 10 години. Ако подам молба за пенсиониране, след това необходимо ли е да подам предизвестие на работодателя или мога да напусна веднага?

Кога е длъжен работодателят да ми изплати обезщетението по чл.222 (3) и (4) - месеца следващ прекратяването на трудовото правоотношение или месеца следващ решението на Пенсионния отдел за пенсионирането ми?

73
       2021/06/15 12:18:08-Здравко Георгиев-

На скоро постъпих на работа и ми бе обяснено, че натрупания  от мен трудов стаж до 01.07.2007 не ми се признава като стаж за допълнително трудово възнаграждение, защото не съм го придобил при сегашният ми работодател и не съм бил в трудови правоотношения със сегашният ми работодател към 01.07.2007 г. 

Според мен, както аз разбирам написаното в Кодекса на труда, стажа придобит преди 01.07.2007 независимо при кой работодател и каква професия, се зачита за стаж за допълнително трудово възнаграждение от новия работодател а след 01.07.2007, само придобития стаж, който е със същия характер или подобен по вид дейност независимо къде е придобит.

 

Бихте ли ми отговорили, трябва ли трудовият ми стаж придобит преди 01.07.2007 г. при други работодатели и друг вид дейности да ми се признае от сегашният ми работодател като част от допълнителното трудово възнаграждение за продължителност на трудов стаж и професионален опит.

 

Благодаря предварително

106
       2021/06/10 17:55:18-Исак Костадинов-

Как да проверя да ли имам статут на оседналост в англия

47
       2021/06/07 16:13:20-Милена Аврамова-

При използване на електронна системи за управление на отпуските, която дава възможност на служителите чрез достъп до софтуерно приложение да изберат вида отпуск и периода на отсъствието, да получат по електронен път одобрение от работодателя, което да е видимо за всички ангажирани в процеса длъжностни лица, необходимо ли е процесът да бъде съпроводен с писмено оформяне на отсъствията на хартиен носител?

Или лицензирани фирми, който предоставят софтуер за управление на отпуските, към които можем да се обърнем за предоставяне на програмен продукт, съответстващ на трудовото законодателство?

67
       2021/06/07 11:53:55-Милена Аврамова-

Здравейте, в допълнително споразум. със служителите сме определили място на работа седалището на фирмата и сме договорили възможност за работа от разстояние, при желание от страна на служителя, до 15 работни дни в месеца, от посочен от наго адрес в договора. Във връзка с възможността да работи и от офиса и от вкъщи, което може да е друго населено място, сме подали уведомление с код по ЕКАТТЕ 00000 за служителите, които са посочили адрес за работа извън града, в който е седалището на фирмата. Необходимо ли е да се изплащат командировъчни при пътуване от офиса на фирмата до мястото, определено в договора като адрес за работа от разстояние, когато населените места са различни, при положение, че в договора реално са договорени 2 работни места.

75
       2021/06/04 12:10:48-Мария Филипова-

Здравейте,

искам да Ви попитам дали е законно чужденец, гражданин на трети страни (извън ЕС) да бъдат изпращани през Предприятие за осигуряване на временна работа в Пре3приятшие ползвател?

Благодаря!

67
       2021/06/02 16:50:42-Виктория Димитрова-

Здравейте,

Защитила съм дисертационен труд за придобиване на образователна научна степен „доктор“. В момента съм учител на пълен работен ден по същата специалност, по която е докторската степен. От 15 години работя при същия работодател. Имам и Първа професионално-квалификационна степен. Въпросите ми са:

1.    1. Тъй като съм в процедура по издаване на диплома за степен „доктор“ ми беше издадено удостоверение, което да послужи пред работодател. Той обаче не признава този документ, а изисква диплома. В тази връзка и на основание колективния трудов договор ще ми бъде изплащано възнаграждение с постоянен характер, но това възнаграждение, според работодателя трябва да е считано от датата на предоставяне на официалната диплома, а не считано от датата на придобиване на степента. Имам ли право на заплащане от датата на придобиване на степента (т.е. от датата на публичната защита на дисертацията)?

Във връзка с придобиването на научната степен „доктор“ съм участвала в Национална научна конференция, организирана от университет в България. Поисках за това участие и последвалата публикация в специалния сборник на университета да получа сертификат за присъден 1 квалификационен кредит, съгласно изискванията на Наредба№ 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. От университета ми отговориха, че не знаят какво е това и че не издават такива сертификати. От Регионалното управление по образованието ми казаха, че те не могат да признаят обучителен кредит без да има сертификат от университета. Въпросът ми е:

2.   2. Кой трябва да издава тези сертификати – кое звено в университетите или кое звено в РУО и кой има задължението да ми предостави такъв документ при изявено желание от моя страна?

3. Във връзка с придобитата степен „доктор“ имам право да участвам в конкурс за академична длъжност в университет. Мога ли да бъда назначена във ВУЗ на половин щат като асистент в случай на спечелен конкурс?

Благодаря.

102
       2021/06/02 13:31:36-Мая Илиева-

Добър ден, директор на детска градина съм и се казвам Мая Илиева. Пиша Ви,  поради възникнал спорен въпрос с юрисконсулта на общината и обслужващото ме счетоводство. Двама старши учителя не бяха присъствено на работа в момента, в който увеличих  основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти със задна дата: 01.01.2021 година, както е по Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 година за нормиране и заплащане на труда. Спорът е такъв: старши учителите се връщат на работа след продължителен полагаем се платен годишен отпуск (единият учител) и след шест месечен болничен и един месец неплатен отпуск (другият учител) и счетоводителката и юрисконсулта не ми позволяват да им повиша заплатите от 01.01.2021 година, а от датата на връщането им: 01.06.2021 година. Моля Ви,  да ми отговорите и да решим този спор!

88
       2021/05/28 12:13:28-Елена Петрова-

Моля за съдействие по компетентност за следния казус: С учител придобил и упражнил правото си на пенсиониране предстои прекратяване на трудовите правоотношения с предизвестие, съгл. чл.328, ал.1, т.10. Същият има трудов стаж при същия работодател 8г., 2м, 11дни.Непосредствено преди това има 10месеца и 15 дни извън системата на предучилищното и училищното образование. За последните 20 години лицето има сумирано над 10 години трудов стаж в системата на предучилищното и училищното образование. В какъв размер е дължимото на лицето обезщетение , съгласно чл.222, ал.3, от КТ, чл.219, ал.6 от ЗПУО и чл.31(1),т.2 от КТД Д01-197/17.08.2020г.за системата на предучилищното и училищното образование?

71
       2021/05/27 11:22:16-Милена Митева-

Здравейте,

  Към днешна дата съм работеща и завършила семестриално студентка. Ползвала съм отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ, за подготовка за изпити- 17 дни, от заложените в закона 25. Защита на дипломна работа, по график на университетът следва да се порведе от 28- ми до 30-ти юли 2021г. Въпросите ми са следните:

  1. При положение, че вече нямам изпити, имам ли право да ползвам останалите 8 дни по чл. 169, ал.1 от КТ и до кога?

  2. Имам ли право да ползвам отпуск по чл. 169, ал.3 от КТ на части, а не еднократно 30 работни дни преди датата на явяване на защитата?

Благодаря за съдействието!

65
       2021/05/21 15:30:14-СИЯ НИКОЛОВА-

Уважаеми господа,

Съгласно разпоредбата на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Общинско предприятие "Социален патронаж" е второстепенен разпоредител на бюджетни средства в Столична община със социална дейност без настаняване. Създадено е на 01.03.2003г. като в него са прехвърлени по чл.123 от КТ служителите на Отдели Социален патронаж, които до този момент са в структурата на Дирекциите Социално подромагане в гр. София. Във връзка с  пенсиониране на служител, които работи в предприятието ни от 14.12.2012г. до 10.05.2021г. или общо 8 години, 5 месеца и 25 дни, а преди това в Дом за временно настаняване на бездомни хора към Столична община от 20.10.2001 до 30.05.2002 - 7 месеца и 10 дни, в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост към Столична община от 01.06.2002 до 06.10.2002г. - 3 месеца и 10 дни  и в Дом за медико-социални грижи за деца "Света София" към Столична община от 07. 2004 до 12.2005 общо 1 година и 6 месеца, какъв следва да е разчера на обезщетението по чл.222, ал. 3 от КТ? 

75
       2021/05/21 15:30:14-СИЯ НИКОЛОВА-

Уважаеми господа,

Съгласно разпоредбата на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Общинско предприятие "Социален патронаж" е второстепенен разпоредител на бюджетни средства в Столична община със социална дейност без настаняване. Създадено е на 01.03.2003г. като в него са прехвърлени по чл.123 от КТ служителите на Отдели Социален патронаж, които до този момент са в структурата на Дирекциите Социално подромагане в гр. София. Във връзка с  пенсиониране на служител, които работи в предприятието ни от 14.12.2012г. до 10.05.2021г. или общо 8 години, 5 месеца и 25 дни, а преди това в Дом за временно настаняване на бездомни хора към Столична община от 20.10.2001 до 30.05.2002 - 7 месеца и 10 дни, в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост към Столична община от 01.06.2002 до 06.10.2002г. - 3 месеца и 10 дни  и в Дом за медико-социални грижи за деца "Света София" към Столична община от 07. 2004 до 12.2005 общо 1 година и 6 месеца, какъв следва да е разчера на обезщетението по чл.222, ал. 3 от КТ? 

56
       2021/05/17 14:01:00-Яница Ефремова-

Здравейте1 Искам да попитам колко дни е платения годищен отпуск за непедагогическия персонал в училищата? Съгласно КТ - не по-малко от 20 дни, но по КТД на браншово ниво - 28 дни основен.

56
       2021/05/14 14:50:40-Румяна Георгиева-

Здравейте, искам да попитам  за следния казус:

Имаме лекарка, която е започнала работа при нас 2016 г. в Център за спешна медицинска помощ. Ние сме второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването. Служителката иска да се пенсионира и да напусне. Претендира да й се изплатят  6 заплати по чл.222 ал.3 от КТ. Преди да постъпи при нас е работила  в ДМСГД - 10г. като завеждащ отделение и 6 г. като Директор. ДМСГД /Дом за медико-социални грижи за деца/ също е второстепенен разпоредител към Министерство на здравеопазването.

Полагат ли й се 6 заплати във връзка с новите изменения в КТ от 18.12.2020 г. или трябва да изплатим 2 брутни заплати, тъй като при нас до момента е работила 4 г.

Благодаря предварително!

Хубав и спорен ден!

 

73
       2021/06/03 09:46:43-Зоя Стефанова-

Здравейте,

В периода 11.01.2018 г. – 11.01.2021 г. лице изпълнява функциите на член на одитен комитет на публично търговско дружество по силата на договор, сключен с ресорния министър на основание чл.107, ал.8 от Закона за независимия финансов одит, като всички възнаграждения по договора са за сметка на дружеството. От 25.11.2019 г. до 07.01.2021 г.  лицето е в отпуск за бременност и раждане.  От 08.01.2021 г. на лицето е разрешен отпуск за гледане на дете до 2 г. по чл.164, ал.1 от КТ от  основния  и работодател, при който е по трудово правоотношение-  „ ……  „ ЕАД.   Нас като платец на доходи по договора за финансов одит лицето устно ни е уведомило, че ще ползва отпуск до  2 г. възраст на децата до 25.11.2021   и ни е предоставило  копие от заповедта за разрешения отпуск при основния си работодател и декларации по чл.53 от КСО за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г. възраст. Междувременно договорът и за член на одитен комитет е удължен с още три години, считано от 08.01.2021 г.

С оглед спецификата на този вид договори нямаме заповеди от ресорния министър за ползване на отпуските по КТ- по чл.163 и 164  от КТ,  респективно и за прекратяване, нито данни дали лицето полага труд ( по смисъла на КТ) или има  резултат (по смисъла на ЗЗД).  На какво основание и от кой момент следва да изплащаме възнаграждение на лицето като член на одитния комитет.

Благодаря предварително.

68
       2021/05/14 14:48:41-Румяна Георгиева-

Здравейте,искам да попитам за следния казус:

Имаме лекарка, която е започнала работа при нас 2016 г. в Център за спешна медицинска помощ. Ние сме второстепене разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването. Служителката иска да се пенсионира и да напусне. Претендира да й се изплатят  6 заплати по чл.222 ал.3 от КТ. Преди да постъпи при нас е работила  в ДМСГД - 10г. като завеждащ отделение и 6 г. като Директор. ДМСГД /Дом за медико-социални грижи за деца/ също е второстепенен разпоредител към Министерство на здравепазването.

Полагат ли й се 6 заплати във връзка с новите изменения в КТ от 18.12.2020 г. или трябва да изплатим 2 брутни заплати, тъй като при нас до момента е работила 4 г.

Благодаря предварително!

Хубав и спорен ден!

46
       2021/06/03 08:57:58-Зоя Стефанова-

В периода 11.01.2018 г. – 11.01.2021 г. лице изпълнява функциите на член на одитен комитет на публично търговско дружество по силата на договор, сключен с ресорния министър на основание чл.107, ал.8 от Закона за независимия финансов одит, като всички възнаграждения по договора са за сметка на дружеството. От 25.11.2019 г. до 07.01.2021 г.  лицето е в отпуск за бременност и раждане.  От 08.01.2021 г. на лицето е разрешен отпуск за гледане на дете до 2 г. по чл.164, ал.1 от КТ от  основния  и работодател, при който е по трудово правоотношение-  „ ……  „ ЕАД.   Нас като платец на доходи по договора за финансов одит лицето устно ни е уведомило, че ще ползва отпуск до  2 г. възраст на децата до 25.11.2021   и ни е предоставило  копие от заповедта за разрешения отпуск при основния си работодател и декларации по чл.53 от КСО за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г. възраст. Междувременно договорът и за член на одитен комитет е удължен с още три години, считано от 08.01.2021 г.

С оглед спецификата на този вид договори нямаме заповеди от ресорния министър за ползване на отпуските по КТ- по чл.163 и 164  от КТ,  респективно и за прекратяване, нито данни дали лицето полага труд ( по смисъла на КТ) или има  резултат (по смисъла на ЗЗД).  На какво основание и от кой момент следва да изплащаме възнаграждение на лицето като член на одитния комитет.

36
       2021/05/13 15:18:32-Анелия Петкова-

Лице е освободено през месец ноември 2020 г на основание чл. 325, ал. 1 т. 4 от КТ . Регистрира се на борсата. След регистрация и в НОИ го проверяват дали има необходимия стаж втора категория т.к. вече е навършил възрастта за втора категория. Оказва се, че в началото на трудовия си стаж е работил 16 години втора категория и може да се пенсионира. През месец март 2021 г се явява при последния си работодател след като му излиза решението за пенсия и си подава молба да му бъде изплатено полагащото му се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. т.к. на датата на освобождаването си бил навършил възрастта за пренсионира. Лицето има ли право на това обезщетение при условие, че при неговото освобождаване работодателя не е знаел за цялата тази процедура.

59
       2021/06/16 12:01:27-Мариета Нешкова-

Здравейте, 

Мога ли да прекратя майчинството за втората година и да излезна в платен отпуск. Дните, които са ми се натрупали са много и понеже съм учител и в учебно време не е подходящо да се ползват отпуски, няма да успея да ги използвам в рамките на ваканциите в следващите две години.

66
       2021/06/08 16:52:55-Виолета Иванова-

Здравейте,

Наш служител,работи  18 години с  прекъсване в голяма търговска верига   и в периода на прекъсването е работил 1 месец в друга голяма търговска верига.По време на  настоящия трудов договор се  е пенсионирал  и  ще подава молба за  прекратяване на договора.Има ли право на обезщетение при прекратяване в размер на 6 брутни заплати,съгласно чл.222 ал.3 от КТ?

 

74
       2021/06/07 10:28:29-Радостин Павлов-

Здравейте, може ли с КТД да се договорят с работодателя допълнителни условия при пенсиониране по чл.222,ал.3 и ПМС 31 от 1994 г., като примерно да признае стажа на работила медицинска сестра в МБАЛ1, а след това в Държавна психиятрична болница и и изплати 6 заплати като обизщетение?

81
       2021/06/07 08:32:28-Иваничка Бачева-

Учител съм,на57год.,с 24г.педагог.стаж,7от които непрекъснат ,и сега в едно и също у-ще.Ще имам ли право на получаване на 10,5бр.заплати,ако осталия стаж/3год.-за 10непрекъснати/го изкарам в друго у-ще(друга област)?Как точно да стане приключване на договора в това у-ще?Изобщо при ранното пенсиониране имам ли право на тези заплати?

68
       2021/06/02 13:41:19-Живка Делчева-

Здравейте,

имаме служител, който е в самоотлъчка повече от месец. Не желаем да се възползваме от възможноста на дисциплинарно уволнение. Искаме да прекратим трудовия му догвор на основание чл.71, ал1 от КТ, тоест по време на изпитателния му срок. Нямаме връзка със служителя. Заповедта е издадена и изпратена по пощата с обратна разписка. Писмото се връща от пощата със статус "НЕПОТЪРСЕНА"! Това достатъчно основание ли е да прекратим трудовия догвор?

Благодаря Ви!

94
       2021/05/22 22:11:17-Марияна Найденова-

Служител работещ на трудов договор, извършва услуга на партньор на фирмата работодател по ТД. Работодателят по ТД настоява за изготвяне на граждански договор между служителя и партньора без уговорена сума по гражданският договор. Сумата по гражданският договор ще се уточни в отделно приложние - тристранно между работодателя по ТД, служителя и работодателя по граждански договор, сумата ще бъде част от договорните отношения между работодателите, а заплащането по гражданския договор ще бъде част от работната заплата на служителя. Като краен резултат гражданският договор ще бъде с нулева стойност за служителя. Има ли правна стойност подобна хипотеза?

 

69
       2021/05/29 12:49:36-Миглена Тотева-

Здравейте,имам следния казус.Започнах работа във фирма,където преди започване на постоянна работа има обучение,което няма определен срок /между 7-15 дни/.Договорът,който се сключва първоначално е по чл.68 ал.1 т.2-до извършване на определена работа за 1 час на месец.
След успешно преминаване на изпита с допълнително споразумение се променя срока на договора в безсрочен.Въпросът ми е правилно ли е сключен срочния договор,като се има предвид че в КТ има и други членове,като чл.114 и чл.230.

Благодаря предварително

83
       2021/06/01 09:57:40-Калина Рачева - Иванова-

Здравейте,

Бих искала да разбера как би трябвало да се определи сумата върху която да се изчисли и удържи сума по наложен запор, а именно:

Съгласно чл.446, ал.1 от ГПК изпълнението на запор може да е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд. Съгласно чл.446, ал.2 от ГПК месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Възниква обаче питане сумата която е начислена за ваучери за храна във вид на ваучери включва ли се към сумата върху която трябва да се удържи наложения запор?

77
       2021/05/31 15:45:40-Иванка Тодорова-

Възможно ли е сключване на граждански догоовр със служител по основен трудов договор, при който работодателят по трудовия договор и възложителят по гражданския догово са едно и също лице.

Касае се за случай, в който гражданският договор се сключва за дейност извън длъжностната харастеристика на служителят и същият ще полага труд само в извън работно време.

62
       2021/05/29 23:36:55-Илиана Андреева-

Здравейте!

Учител съм по професия. Годишният ми платен отпуск е 57 работни дни. Имам 15 години трудов стаж, непрекъсван, на едно и също работно място, на постоянен договор, пълен щат.

През 2021г. от 04.01.21г. до 07,04.21г. /вкл./ съм била в платен годишен отпуск полагащ ми се от предходната година 2020.

От 08.04.21г. до 31.05.21г. съм в неплетен отпуск, съгласно Закона за здравето, мерките и действията при извънредно положение, в качеството си на майка с две деца под 12годишна възраст.

Месец юни 2021 г също ще бъда в неплатен отпуск, съгласно Закона за здравето, мерките и действията при извънредно положение, в качеството си на майка с две деца под 12годишна възраст.

Въпросът ми към Вас е: За времето на неплатен отпуск, което се празнава за трудов стаж, възниква ли и право на платен годишен отпуск? 

Тоест за 2021 година имам ли право на пълен годишен отпуск от 57 раб. дни. и имам ли право да го поискам наведнъж през лятото?

Благодаря, предварително!

Бъдете здрави!

 

89
       2021/05/27 15:27:27-Йордан Тенев-

Може ли да се приложи чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ като основание в заповедта за прекратяване на трудово правоотношение в случаите, когато работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО?

86
       2021/05/17 13:44:37-Мария Павлова-

Здравейте,

с цел оптимизиране на разходите си изкарах дебитна карта на ИЗИПЕЙ и дадох АЙБАНА за да ми превеждат заплатата по нея, но неочаквано за мен работодателя категорично ми отказа  да смени АЙБАНА с предтекст че това не е банка и не може да превежда заплатата ни по тази сметка макар че ИЗИПЕЙ си е легална банкова система. Въпроса ми е законен ли този отказ от страна на работодателя при положение че аз си давам АЙБАНА като попълвам съгласи за превод на заплата без значение коя е банката или разплащателната система.

Благодаря за отговора

80
       2021/05/27 14:10:11-Анелия Цочева-

Здравейте,

Въпросите ми са следните: 

1. При прекратяване на трудов договор с връчена по пощата заповед за прекратяване, какъв е редът за вписване на прекратяването в трудовата книжка?

2. Задължен ли е работодателят да поиска от работника трудовата книжка за вписване на прекратяването, или работникът е длъжен да я представи и в какъв срок?

3. При забавяне на вписването на данните по прекратяването, кой носи отковорност и каква е тя?

4. По какъв начин работникът може да предяви претенции към работодателя за забавено вписване на прекратяването в трудовата книжка?

74
       2021/05/31 18:51:26-Красимира Петрова-

Работя по 12-часов график на едномесечно СИРВ: дневна смяна: от 8.00 до 20.00 часа: нощна смяна: от 20.00 до 8.00 часа и следват 2 дни почивка. По график на 06.06.21г /неделя/ и 07.06.21г /понеделник/ почивам, 08.06.21г/вторник/ съм дневна смяна, 09.06.21г/сряда/ съм нощна смяна, 10.06.21г/четвъртък/ и 11.06.21г/петък/-почивка, 12.06-дневна/събота/, 13.06.21г /неделя/-нощна, 14.06.21г/понеделник/ и 15.06.21г/вторник/-почивка. Искам да си пусна отпуск от 08.06.2021г до 13.06.2021г вкл и реално да съм на работа на 16.06.2021г -дневна смяна, за този период имам 4 дежурства*12часа=48часа. Колко дни трябва да впиша в Заявлението си за отпуск? От коя дата и до коя дата да фиксирам?Отпуската ми не е планирана и не е заложена в предварителния график.

Предварително благодаря!

 

56
       2021/05/31 09:52:30-Ина Трендафилова-

Учител съм на постоянен трудов договор в средно общообразователно училище в София. Налага се да ползвам неплатен отпуск 6 до 9 месеца , считано от октомври 2021 г. за гледане на внуче, родено в ЕС, чиято майка/дъщеря ми/работи в ЕС/Франция/. В този случай счита ли се целият период на неплатения отпуск за трудов стаж и ако - НЕ -, признава ли се за трудов стаж времето по договор за отглеждане на детето в съответната страна /Франция/. Последният - договор за отглеждане на деца в ЕС, независимо от продължителността си, зачита ли се за трудов и осигурителен стаж от чужбина? Кой и къде заплаща здравните и осигурителни вноски?

76
       2021/05/31 09:51:45-Ина Трендафилова-

Учител съм на постоянен трудов договор в средно общообразователно училище в София. Налага се да ползвам неплатен отпуск 6 до 9 месеца , считано от октомври 2021 г. за гледане на внуче, родено в ЕС, чиято майка/дъщеря ми/работи в ЕС/Франция/. В този случай счита ли се целият период на неплатения отпуск за трудов стаж и ако - НЕ -, признава ли се за трудов стаж времето по договор за отглеждане на детето в съответната страна /Франция/. Последният - договор за отглеждане на деца в ЕС, независимо от продължителността си, зачита ли се за трудов и осигурителен стаж от чужбина? Кой и къде заплаща здравните и осигурителни вноски?

51
       2020/11/06 10:11:11-Димитър Върбанов-

Може ли продължителността на трудов стаж  в провинция Квебек, Канада да бъде зачетен при изчисляване на срока за обезщетение за безработица в България (чл. 54в, ал.1 от КСО) на основание подписани Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек /публикувано в Държавен вестник, бр. 76/28.08.2020 г./ и Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада /публикувана в Държавен вестник, бр. 39/09.05.2014 г./. 

53
       2021/05/13 14:04:43-Евгений Семашко-

Здравейте,

Имам 23 години трудов стаж в Украйна. Как мога да го легилизирам в България? Какви са необходимите документи?

 

Благодаря,

Евгений.

91
       2021/06/01 11:30:53-Валентина Ананиева-

Има ли право баба на дете навършило 2 годишна възраст да ползва неплатен отпуск по чл.167а от КТ, вместо родителите. Тя работи на трудов договор.

62
       2021/04/20 12:33:19-Десислава Тодорова-

Здравейте, какви документи са необходими за признаване на трудов стаж от Австрия в България?

48
       2021/05/18 01:48:20-Валя Иванова-

Здравейте, може ли да се използва неплатен отпуск по Чл. 167а. КТ без да е използван отпуска по чл. 164, ал. 1 (т.е. ПРЕДИ него), тъй като детето е постъпило на детска ясла при навършване на 1 г.? А преди неплатения отпус майката може ли да се върне на работа и вземе натрупалия й се платен отпуск за периода на отпуска за бременност и раждане?

102
       2021/06/11 01:41:19-Албена Вълкова-

На 03.06.2019г. за директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания- с. Айдемир, общ. Силистра, е назначена г-жа Стефка Руменов Георгиева без да притежава необходимата диплома за заеманата длъжност. По образование г-жа Стефка Георгиева е агроном. Освен това длъжността, която г-жа Георгиева заема е конкурсна. До момента не е обявен конкурс.

63
       2021/06/12 10:55:58-Албена Вълкова-

В "Дом за пълнолетни лица с физически увреждания" - с. Айдемир, община Силистра на 03.06.2019г. е назначен директор г-жа Стефка Руменова Георгиева без да притежава необходимия за заемане на длъжността документ. Към момента все още не е обявен конкурс за заемане на длъжността.                                Моля, за Вашето компетентно мнение по описания случай.                                                                     С уважение: Албена Вълкова

70
       2021/06/15 22:33:32-Мария Димитрова-

Работя в училище. През месец януари 2021г. заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал бяха увеличени според новото КТД за системата на народната просвета. За педагогическия персонал бяха достигнати 15 % увеличение както е по КТД, но за непедагогическия персонал увеличението беше направено с по 50 лв. по равно за всеки от хигиениста до счетоводителя, като не бяха спазени разпоредбите на КТД увеличението да е с не по-малко от 10 %. На въроса "Защо заплатите ни не са увеличени с 10%?" ни беше отговорено следното от директорката: "Аз съм питала където трябва, не съм длъжна да ги увеличавам  с 10%". Въпросът ми е: Не е ли това нарушение от страна на директора и трябва ли задължително да се увеличат заплатите на непедагогическия персонал до достигане на 10% както е по КТД. Благодаря предварително!

97
       2021/06/09 10:32:50-Владимир Иванов-

Имам служител,които работи като домакин в музей.Преди това е бил домакин в друго предприятие.Признавам му този стаж за клас прослужено време . Той има претенции да му призная допълнителен стаж, за периода в който е бил около 10 години военен и 13 години кметски наместник. Длъжни ли сме да го признаем след като тези длъжности не са сходни с изпълняваната му длъжност в момента.

59
       2021/05/14 10:35:11-Галина Иванова-

Здравейте,

Възможно ли е дата на постъпване на работа да бъде почивен/празничен ден при работа на СИРВ, при положение че са подписани всички документи в работен ден?

87
       2021/06/01 14:27:01-Росица Вутов-

Здравейте искам да попитам може ли да се прекрати трудов договор с изпитателен срок в полза на работодателя докато съм в болничен.Стана трудова злополука но в  болничния я писах като битова и той ме уволни,има ли начин да изкарам трудова злополука сега и да си търся правата?И има ли право да ме уволнява след като съм в болнични?

94
       2021/06/01 15:20:14-Меглена Мешелева-

Работя като ЧР и ТРЗ в столично елитно училище и имам следния казус: 

Служители с втори ТД при същия работодател,  претендират, че им се полага и по втория ТД начисляването и изплащането на ДТВ за работа с деца със СОП и СБКО. 

Според КТД на СБУ на КНСБ/17.08.2020 г. чл.33, ал.13  те имат право, но никъде няма визирано, че касае чл.110 от КТ   ?

Моля за точен и ясен отговор имат ли право на допълнително трудово възнаграждение служителите ,сключили ТД по чл.110 от КТ със същия работодател ? 

106
       2021/05/31 17:44:53-Лилия Маринова-

Здравейте,

интересувам се как да събера трудовия стаж на нов колега, за да получа допълнителното му възнаграждение за трудов стаж и проф. опит.

В трудовата му книжка по печати има 1 година 6 месеца и 21 дни  и още 2 години 5 месеца и 3 дни

В кой нормативен акт мога да видя информация относно сбора на трудов стаж?

Благодаря!

124
       2021/05/28 16:54:15-Владимир Иванов-

Назначен Служител като домакин в музей му се признава 10 години трудов стаж за същата длъжност в друго предприятие. Той има претенции за признаване на още години трудов стаж - 13 години през които е заемал длъжността кметски наместник и още 10 като военен. Длъжни ли сме да признем тези 23 години? Това сходен стаж  за длъжността ли е ?

59
       2021/05/27 15:35:48-Демна Гигова-

Здравейте, след 2 години майчинство се върнах на работа с натрупани 6 месеца платена отпуска. Ако в този момент използвам неплатен отпуск какво ще се случи с платената ,има ли давност? Натрупана е от 2018година ,върнах се на работа декември 2020г. 

Благодаря 

65
       2021/05/26 11:56:44-Рейхан Ахмед-

Здравейте,

искам да напусна работа без да изчаквам предизвестие по чл.327 ал1 т.2 поради закъснение на получаване на заплатата, като в трудовия ми договор не е упоменат срок за получаването и, но управата претендира, че неможе по този член , тъй като имало издадени вътрешни правила на фирмата и срока е бил до 25 число на следващия месец. Но понеже това също не е упоменато в трудовия ми договор аз си мисля, че съм си в правото да напусна по чл.327 ал.1 т.2 след като изтече календарния месец и не съм получил заплата или част от заплатата за месеца, при условие, че няма написан срок за получаване на заплата в трудовия ми договор. Моля да ми отговорите кой е прав в този казус.

Благодаря предварително!

80
       2021/05/25 10:32:26-Теодора Трифонова-

Работя при 3-ма работодатели,съотвесто на 4 и 2х2 часа. Колко отпуска ми се полага при работодателите при които съм на 2часа?

Според мен имам право на 40часа /20 х 2/, но работодателят не е съгласен.

Моля да ми отговорите колко часа отпуск ми се полага.

Благодаря Ви предварително.

84
       2021/05/21 14:29:38-Харалампи Попов-

Здравейте,

Работя като продавач консултант в бензиностанция.Знам, че имам право да сключа втори трудов договор на 4 часов работен ден в друго предприятие.

Въпроса ми е имам ли право да сключа такъв договор със същата фирма и същия обект където работя в момента?

С уважение,

Харалампи Попов

51
       2021/05/18 11:47:12-Таня Чавдарова -

Добър ден, налага ми се да използвам неплатен отпуск от месец юни 2021 г.              Работя на стандартен трудов договор на осем часа, пет дни в седмицата.                        Колко дни имам право да използвам за 2021 г.неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен и трудов стаж?

Благодаря!

71
       2021/05/17 13:54:01-Мария Петрова-

Здравейте, моля с цифров пример да разясните удържането на запор при трудово възнаграждение 1600 лева.

110
       2021/03/19 15:15:31-Петя Дакова-

Добър ден,

Живея и работя в Англия от 5 години, след няколко месеца се връщам да живия в България. Какъв документ трябва да представя и пред коя служба за да ми бъде признат трудовия стаж от чужбина? Необходим ли е Апостил на съответния документ. 
 Благодаря. 

122
       2021/05/19 13:03:11-Дафина Ташкова-

Здравейте,

Съпругът ми е роден на 17.10.1960 г. Пенсионер е от 2013 г. поради навършена възраст и осигурителен стаж / ранно пенсиониране / по параграф 4, ал.1 от ПЗР на КСО. Продължи да работи до 31.05.2020 г. Въпросът ми е следният: Има ли право да си прехвърли средствата по индивидуалната партида от УПФ в НОИ и ако има такова - в какъв срок? Благодаря за отговора предварително!

С уважение, Дафина Ташкова

89
       2021/05/28 17:49:27-Тодор Станоев-

 

 

Дружество А ситуирано извън Европейският съюз има договори с клиенти за извършване на услуги. Същото дружество има Търговско представителство регистрирано в България в регистъра по Булстат. В същото време Дружество Б регистрирано в България извършва въпросните услуги и издава фактури с получател дружество А. дружествата са с един и същи фактически собственик, чието желание е служителите на Дружество Б, занимаващи се с реалното извършване на услугите, да бъдат прехвърлени като служители в Търговското представителство на Дружество А, без да се прекратяват трудовите им правоотношения. Казусът е, подходящи ли са хипотезите в чл. 123 ал. 1 т. 3 или т. 4 от Кодекса на труда в случая?

 

108
       2021/05/28 15:22:33-Мариана Павлова-

Здравейте,

Дружеството в което работя има два офиса - един в Благоевград и един в София. Колегите работещи в София / и живущи в София/ са назначени с ЕКАТТЕ 00000 - повече от едно работно място. По 1-2 дни в месеца им се налага да работят в офиса в Благоевград. Въпроса ми е следния - трябва ли да се начисляват и изплащат командировъчни, тогава когато на колега от София му се наложи да пътува до Благоевград  или самото ЕКАТТЕ 00000 подсказва че не трябва

90
       2021/05/28 12:38:57-Радостина Темелкова-

Добър ден,

ООД има двама съдружници, които управляват дружеството заедно и поотделно. Управителите се самоосигуряват.

Възможно ли е единият съдружник да спре самоосигуряването и да бъде назначен на трудов договор като шофьор на тежкотоворен автомобил? Трудовият стаж ще се зачете ли за 2 ра категория?

Хубав ден!

 

96
       2020/10/31 11:40:52-ИВАН ДИМИТРОВ-

Получавам пенсия 299.07 лв. Влизам в прага на бедност до 369 лв. Няма да получа 120 лв купони, защото не надминавам 300.01лв. Не стига, че не ми се повишава пенсиита от години, а минималната се увиличава два пъти и ще получа увеличение от 0,93лв., а накрая и купони като беден няма да взема. Има и други такива пенсионери. Това е трагедия. Нека да се огледа това и на хората, които не се качва пенсиията и са до 369 да им се дадът купоните за храна. Нека не са слагат под общ знаменател всички, на които пенсията става 300 лв., защото така се ощетяват хората с по-голям трудов стаж, а се стимулират тези, които са работили само 15 години и съответно толкова години са се осигурявали. Тази стотинка над 300 лв да отпадне за тези пенсионери с по-голям стаж. Явно тази ситуация не е съобразена и обсъждана и на министърката не се предоставени такива данни. Ще бъда благодарен за бързия отговор.

78
       2020/11/04 01:35:55-Росица Господинова-

Здравейте, въпроса ми е следния:

Работодателя ми не е подал към НОИ банковата ми сметка и болничните листове, които съм му предоставила. Не ги е подал вече четвърти месец. Само ме лъже, че е подал всичко необходимо, а когато проверявам в НОИ ми казват, че няма абсолютно нищо подадено от работодателя. Как да процедирам?

98
       2020/11/03 13:16:32-АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА-

ИМАМ НЕОБХОДИМИЯ СТАЖ ЗА ПЕНСИЯ НО НЕ МИ ДОСТИГАТ ОСЕМ МЕСЕЦА ВЪЗРАСТ МОГА ЛИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМ С НАМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

98
       2021/05/21 17:16:52-Севдие Кадирова-

 

Здравейте, лице работи при сумирано изчисляване на работното време за период от 4 месеца и за месец май трябва да отработи по утвърден график дните 04 и 06 май 2021 г. плюс всички официални работни дни или общо 19 дни по 8 часа. Лицето безпричинно не се явява на работа в дните 4.05.2021 и 6.05.2021, за което ще му бъде наложено Дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

 

  1. Как трябва да се отразят тези два дни в Присъствената форма и Ведомостта за заплати?

  2. Тъй като тези два дни не са отработени, т. е. те са в безпричинно отсъствие, може ли в същия месец лицето да работи на 15.05.2021 и 22.05.2021 за да изпълни работния си график от 19 работни дни за месеца?

 

162
       2021/05/23 15:42:30-Мария Станева-

Здравейте!

До 31.05. съм в неплатен отпуск по чл.173а ал.2 КТ., който вече е без зачитане на осигурителен стаж, тъй като достигнах 90-те дни със стаж през 2021-ва година. Имам ли право от 01.06. да изляза в платен отпуск за няколко дни (по чл.155 КТ) или е необходимо да има прекъсване от поне един ден между неплатения и платения отпуск, тъй като неплатеният е без зачитане на осигурителен стаж?

И тъй като на 08.06. имам планирано постъпване на болнично лечение, възможно ли е, ако дотогава съм в платен отпуск, директно да започна ползване на отпуск за временна неработоспособност, или пак трябва да има един ден прекъсване? Питам това, в случай че не е имало прекъсване между неплатения отпуск без стаж и последващия платен, след който започва ползване на болнични.

Благодаря!

 

 

 

126
       2021/05/20 22:46:07-Мартин Зинкевич-

Здравейте!

Работя в хранителен магазин на голяма верига от 2 години. 

Искам да подам заявление за напускане от 01.06. 2021 и имам неизползван платен годишен отпуск.

Мога ли да използвам платения си отпуск след подаване на заявлението за прекратяване на трудово отношение? 

Имам ли право да избера - да ми бъдат изплатени дните, или да ги използвам? 

 

92
       2021/05/20 13:18:33-Анна Сотирова-

Здравейте! 

Предстои ми да подам заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да прекратявам трудовото правоотношение. Интересувам се дали след подаване на документите за пенсиониране ще имам промяна в процента, който ми начисляват до момента като "клас" прослужено време.

Благодаря за отделеното време!

 

106
       2021/05/18 09:34:56-Велислава Гьошева-

Здравейте,

Имам следния казус: подадох предизвестието си на 26.04.2021 година по чл.220 ал. 1 като няма да спазя 2 месеца от предизвестието си и във връзка с това последната ми брутна заплата, която ще получа ще бъде през месец май. Следователно след като колеги от ЧР ми изчислиха неустойката , която трябва да плата за неспазено предизестие, тя излезе много над 2 брутни заплати. Калколацията от колегите е следната:

БТВ за база - 05.2021 - брутната заплата - 17 раб. дни: брутна заплата/17 = дневната ставка (по-висока заради по-малкото работни дни в месеца), след което се умножавата дните , които няма да отработя (41* дневната ставкат от Май месец) и се получава сума , която е много над две мои брутни заплати.

НБ: Споменавам, че няма да спазя 22 работни дни от Юни месец и 19 от Юли месец. Тоест ще се водя на работа при новия си работодател от 1 юни.

В случая правилна ли е калкулацията за неустойка на колегите или тя би била друга, а именно да не се взима под внимание Май месец като база?

 

Благодаря предварително!

96
       2021/05/17 15:58:53-Илиян Патраманов-
Добър ден!
Работя при работодател на допълнителен 4 часов трудов договор (трета категория).
Мога ли да бъда назначен в същото време/едновременно и при друг работодател на основен трудов договор на 8 часа, по условията на първа категория по чл.1 т.8  от НКТП - морско лице,екипаж на танкер.
По същия въпрос попитах НОИ,на което получих отговор, че е трудово правен и трябва да се обърна към Министерство на труда и социалната политика.
Благодаря предварително!

 

61
       2021/05/17 14:24:41-Росица Павлевска-

Здравейте, при изчисляване на извънреден труд в брутното трудово възнаграждение, което служи за база за изчисляването според Наредбата за структурата и организацията на работната заплата влизат основната заплата и  възнагражденията с постоянен характер според индивидуалния трудов договор с работника и служителя. 

Въпросът ми е следния: ако  в трудовия договор с работниците и служителите е уговорена основна работна заплата и клас прослужено време, а бонусът не е определен като сума или процент, а в случай, че има такъв  се одобрява със заповед на управителя и сумите са различни  ежемесечно, влиза ли в брутнтото трудово възнаграждение за изчислението на извънредния труд.

92
       2021/05/14 14:55:56-Анелия Анчева-

Може ли да се назначи лице по ТД за заместване на лице, което е назначено вече по заместване /и двете са по майчинство/ и съответно договорът може ли да бъде срочен, но срокът да е по9ранен от завръщането на титуляра?

67
       2021/05/13 14:13:58-Мария Камберова-

Здравейте,

Моля да ме консултирате по отношение признаването на осигурителен стаж по време на майчинство и отглеждане на малко дете до 3 год.възраст.

Конкретно: Назначена бях на постоянен трудов договор  и съответно осигурена за всички осигурителни случаи към началото на отпуска поради бременност и раждане и съответно ползвах платен отпуск за отглеждане на малко дете до 2год.възраст както и НЕплатен отпуск до навършване 3 год.възраст на детето. Това се случва в началото на 1995г. Детето навършва 3 г. през м.Февруари 1998г. Предвид промените в законодателството, моля за Вашето съдействие и точна информация на която да се базирам в искането за идаване на образец УП2. 

Благоддаря предварително.

Поздрави,

 

54
       2021/05/18 11:15:06-Радостин Павлов-

Здравейте, заплащането за нощен труд влиза ли освен в брутното възнаграждение, но и в обезщетението при пенсиониране по чл.222, ал.3 ? Възнаграждението за нощен труд допълнително плащане с постоянен или с непостоянен характер е?

Благодаря предварително!

171
       2021/05/18 11:19:08-Кирил Атанасов-

                                            Уважаеми дами и господа,

    Работя в СО район Овча купел като  "Изпълнител поддръжка на ПУ". С  трудов договор РОК20-РД15-571/15.09.2020г работих като "Асистент" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3", в район Овча купел при същият работодател, за времето от15.092020г до 03.01.2021г

    Съгласно НСОРЗ чл.12,ал.2 следва ли да ми бъде признат трудовиятстаж и да ми се заплаща възнаграждение за прослужено време?

                                                      С уважение:

                                                                        Кирил Атанасов

55
       2021/05/21 09:00:52-АНИ ПЕТЛЕШКОВА-

Здравейте,

Предстои ми да излизам в майчинство, но по ред причини не мога да ползвам 45-те дни болничен преди раждане. В НОИ и в Наредбата за медицинска експертиза казват, че този период НЕ е задължителен, докато работодателят ми, който се оповава на Кодекса на труда казва, че е задължително да се ползват. Бихте ли могли да разясните кое твърдение е вярно и как се отразява това на изчислението на дните ако не ползвам тези 45 дни?

Благодаря!

99
       2021/05/21 10:39:57-Радостин Павлов-

Начислява ли се допълнително възнаграждение за професионален опит и стаж, ако работника и служителя е в трудово правоотношение по Европейски проекти и програми? И ако не се начислява какви са основанията за това?

Благодаря предварително!

92
       2021/05/25 08:48:02-Наталия Вучева-

 

Компонента 2участва при формирането на бюджетната субсидия на всеки институт (Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен) и се определя на база научни резултати, обществено и икономическо въздействие, вкл. публикационната дейност, от предходната година, отразени в разработена, от Разпоредителя от по-висока степен, електронна платформа.

 

С решение на Разпоредителя от по-висока степен, цитирам:  „Научните съвети на институтите да въведат като задължително разпределянето на определената от тях част от средствата по Компонент 2, получени за допълнително възнаграждение за учените от научните завена, но не по-малко от 50%“.

 

В тази връзка допълнителното възнаграждение за публикационна дейност е с постоянен харектер, чиито размер се актуализира през текущата година, след определяне на бюджета на института, и се включва в брутното възнаграждение при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск, включително и при определяне на обезщетения по КТ.

 

В института са приети правила за разпределяне на средствата по К2, на база на които са сключени допълнителни споразумения за изплащане на тези средства със срок от една година, тъй като бюджета на института се определя за една календарна година, а средствата по К2 са различни, предвид различните научни резултати, отчетени за предходната година.

 

Това допълнително възнаграждение може ли да се дефинира като възнаграждение с постоянен характер по смисъла на чл.15, ал. 2 от НСОРЗ и да участва при пропорционално изчисляване на работната заплата, когато със служителя е сключено допълнително споразумение на основание чл.119 от КТ за възложени допълнителни функции за работа по проект, които той изпълнява в рамките на работното време по основен трудов договор.

 

113
       2021/05/26 17:02:23-Таня Узунова-

Здравейте! Въпросът ми е какво е правилното правно основание от Кодекса на труда, което се изписва в самия договор при сключване на  трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ. Вариант 1: чл.259 от КТ, Вариант 2: чл.110 от КТ; Вариант 3: код 15, който се изписва в т.8 "Основание на договора" в уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ. На кое правно основание се прекратява такъв договор?

Благодаря предварително!

70
       2021/05/25 18:41:47-Марян Щерев-

Служителите назначение по ПМС 66 ползват ли право на допълнителен платен отпуск по чл. 156 от КТ

72
       2020/09/16 12:34:06-Диана Николова-

 Здравейте, родена съм на 17.12.1960г.в гр.Кърджали.Пропуснах срока пет години преди датата на пенсиониране да прехвърля партидата си от Пенсионен фонд "Доверие" към НОИ.

  В началото на 2020г.се говореше,че ще променят КСО и ще бъде дадена възможност на жени, на които им предстои пенсиониране и са пропуснали срока да си прехвърлят средствата от ЧПФ към НОИ.

   Но до момента не е направено нищо,дори и не се говори вече.

   Очаквам Вашето становище, обсъжда ли се този казус и на какъв етап е.

    С поздрав:Диана Николова

 

 

101
       2020/09/16 23:13:42-Eli Dimitrova-

Zdraveyte, zemdelski proizvoditelsim shte naznaca na rabota rabotnik s telk rejenie s 54 prosenta s zaplata 800lv., Toy polucaval okolo 300lv, kato polucava zaplata ot men to ste se otrazili na pensiqta po natatik kato uvelicenie pri nacislqaneto

60
       2020/09/19 18:45:35-Дафинка Димитрова-

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, 

Възможно ли е, индиксирането на пенсиите, да се извърши от 01.01.2021 г. с коефициент за прослужено време и стаж. Например: Пенсионер който се е пенсионирал с над 37 г. трудов стаж за жени и 40 г. трудов стаж за мъже да получи индексация на годините с коефициент 2,5 и получената пенсия да се индиксира с коефициента по швейцарското правило. В този случай ще има един стимул хората да се осигуряват по продължителен период и ще отпадне тази несправедливост хора с трудов стаж 35 г. и хора 42 години трудов стаж да получават еднаква пенсия или има случай когато тези с трудов стаж над 40 г. взимат по-малка и даже минимална пенсия.

БЛАГОДАРЯ!

82
       2020/09/22 18:50:38-Ели Събкова-

Здравейте, имам питане. Ще загубя ли социалните привилегии, ако се пенсионирам по стаж и възраст, при положение, че съм с решение на ТЕЛК и получавам инвалидна пенсия. Става дума за безплатна винетка, стикер за паркиране и данък МПС. Ше се откажа от инвалидната пенсия и ще се пенсионирам по чл. 68, ал.1 от КСО. Срока за следващото ми явяване пред ТЕЛК и септември 2021, а пенсионирането по възраст и стаж е м.10 тази година. Какво трябва да направя в този случай, ако има възможност да си запазя привилегиите, описани по-горе?

87
       2020/09/24 10:18:54-Danka Stamenova-

Директор без група съм на детска градина от 1983 година до 2020 година. Подадох документи за пенсиониране. Как да се признае 37 годишния ми стаж като директор за учителски. Изпълнявам норма за преподавателска дейност след излизане на Наредби, регламентиращи това. За времето преди Наредбите съм замествала отсъстващи учители и работила в групи с деца. 

73
       2021/02/01 15:35:02-Иван Иванов-

През последните, малко повече от 14 години, работя на длъжност изискваща втора категория труд. Предстои съкращение и ще имам право на 12 месечно обезщетение за безработица от бюрото по труда. Периода на обезщетението смята ли се за втора категория труд за да придобия необходимите 15 години за ранно пенсиониране? 

71
       2021/02/25 15:30:30-Иван Иванов-

Работя от 14 години на длъжност, изискваща втора категория труд. Предстои ми съкращение и ще имам право на 12 месечно обезщетение. Времето за обезщетение счита ли се за трудов стаж като втора категория труд в този случай и дали ще придобия необходимите 15 години за ранно пенсиониране.  

59
       2021/02/23 15:33:24-Даниела Пенчева-

Здравейте, Казвам се Даниела Пенчева всяка година работя сезонна работа за 6 месеца и след прекратяване на трудовите правомощия 4 месеца получавам обезщетение за безработица. Тази година ми е отпуснато парично обезщетение за 7 месеца в размер на 12 лева на ден. Въпроса ми е, ако прекратя получаването на обезщетението на 6-тия месец и започна работа за 6 месеца. След прекратяване на трудовия договор какво ще получа разликата от неизползвания месец или ще се регистрирам отново и ще получавам 4 или 7 месеца?Освободена съм от работа по чл.325 ал.1 т.1

71
       2021/02/14 17:50:51-Генка Маркова-

Пенсията ми беше увелечена с 44лв и ми бяха спрени 50лв ,защо хората с най ниски пенсиине не получават тези 50 лв.И след като пенсията ми беше приравнена с най -ниската такава няма да получа обещаните 120лв през април .

74
       2021/02/13 17:02:52-Г. Василева-

Учители,пенсионирани преди 2016г.получават пенсии в пъти по малко от песиониралите се по късно.Може ли да се направи преизчисление на пенсията на учител, пенсионирал се през 2015г,за да получи по прилична пенсия?

65
       2021/02/12 16:39:20-SABRI DYUKQNDJI-

През 1999 се пенсионирах 1ва категория труд с висока заплата но тъй като съм работил през 1997 1998  1999 г пенсята ми беше 67 лв а други неработили и с по нска зарлата 100 лв ЯЕЖЬ ялед 20 г аз получавам 372 а те над 500 лв пенсия СРАМ ме е

74
       2021/02/10 18:24:35-Иван Иванов-

Здравейте,

През последните 14 години работя на длъжност, изискваща втора категоеия труд. Предстои ми съкрашение и ще имам право на 12 месечно обезщетение. В такъв случай ще придобия ли право на ранно пенсиниране за 14 години втора категоеия плюс 1 година обезщетение като съкратен за достигане на необходимите 15 години. 

68
       2021/02/08 14:35:57-Дияна Петрова-

Здравейте! Учителка навършва на 20 октомври 2021 година 58 години и 8 месеца . Има 38 години общ трудов  и 38одини педагогически стаж . Въпросът ми е : Има ли право на ранно пенсиониране от 01.11.2021 г.

73
       2021/02/04 19:39:35-Мария Иванова-

Законно ли е да ми бъде спряна чястично пенсията за 10 години ? Заболяването ми е от 2002 г. стаж 32г 05 м. 27 дни. 2008 г екс. р-е е за срок 2 г. След 3 г 5 м. бях извикана -ТЕЛК определи 51 % за 4 години - пожизнено.През 2014 претърпях три онкологични операции. На 25 март 2015 г явяване на ТЕЛК опредеки 90 %.Отново спряна частично за 4 години. Обжалвах решението,на 01.07.2015 г НЕЛК определи пожизнено 100 %.След поредица грешки не по моя вина  НОИ анулира решението на НЕЛК .Бях подведена да ми преизчилят пенсията за стаж и възраст,но не ми беше обяснено,че при недостатъчен стаж се намалява коефициента. Има много нарушения,които се прикриват по този начин.През 2004 г имах 73.3 % след тях 51% частична пожизнено.

 

58
       2021/02/02 13:08:45-Нели Денчева-
На 22,04 2021 год навършвам възрастта 61г и 8 месеца за пенсия, Имам осигурителен стаж 31 год  Майка ми е починала преди 26 години,а баща ми на 81 години преди 6 години  от рак на панкреаса,Със сестра ми сме две деца,но тя от рождение е с диагноза олигофрения,с тежка физическа и психическа  изостаналост до идиотия с епелептични припадъци Тя5 беше под пълно запрещение и след смъртта на баща ми ,аз станах неин настойник Тя е инвалид 100 процентаи се нуждаеше от чужда помощ-не можеше да ходи ,да се храни,храната и се даваше посирана и беше само на памперси,Решението на ТЕЛК комисията е пожизнено Бях назначена като личен асистент  в община Чепеларе ,но въпреки ,че беше със 100 процента инвалидност,аз за 5те години докато почине бях  осигурявана на 5часа, после на 6 и7 часасамо няколко месеца,Накрая от септември до януари съм била на  8 часа,Аз съм полагала грижи за нея в продълнение на повече от 10 години,защото баща ми беше на възраст,не можеше да я вдига ,къпе и преоблича сам,Грижила съм се аз Искам да попитам-за осигурителен стаж при пенсионирането може ли да си зачете времето през което съм полагала грижи,но не съм била осигурена В момента съм на бюрото на труда ,платих си само здравните осигуровки,но не разполагам със пари да си купя стаж,
73
       2021/03/13 15:53:33-Г. Василева-

Ще има ли актуализация на пенсиите на учителите,които са се пенсионирали преди 2017г. с много малки пенсии , в сравниние с пенсиониращите се сега?

64
       2021/04/07 19:57:26-Ани Станева-

ДЪЩЕРЯМИ Е РАБОТИЛА 6 ГОД. В АНГЛИЯ.СЪКРАТЕНА Е ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА.МЕЖДУВРЕМЕННО ЗАБРЕМЕНЯ .РЕГИСТРИРАНА Е НА БОРСАТА.НОИ НЕ И ИЗПЛАЩАТ ОБЕЩЕТЕНИЕ.ЗАЩО.ПРЕДСТАВИЛА Е ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ.МОТИВЪТ НА НОИ Е НЕВЯРНО. НЕ БИЛА ЖИВЯЛА В БЪЛГАРИЯ.А ТЯ Е ТУК.ХОДИ НА ПОДПИСИ.ОПРАВЕТЕ ТЕЗИ НЕЩА.ГОЛЯМО НЕДОРАЗУМЕНИЕ.ТЕЗИ ПАРИ И СЕ ПОЛАГАТ ПО ЗАКОН.

231
       2021/05/14 16:44:35-Мария Иванова-

Съгласно чл. 17, ал. 6 от Закона за държавния служител "При преминаване на служба от една администрация в друга служебното досие се изпраща за съхранение при администрацията на новоназначението".

Ако при работодателя, който трябва да изпрати досието в администрацията на новоназначението се съхранява служебно досие от предходен работодател, трябва ли да се изпрати и това досие или само досието, което е създадено от последния работодател?

72
       2021/03/18 11:01:45-Деница Цигарова-

Здравейте,

Имаме следният казус: Фирма осигурява безплатен обяд на своите работници. Разходите за изхранване на работниците се облагат с данък върху социалните разходи, тъй като дейността на фирмата  не попада в обхвата на  Наредба № 11 от 21.12.2005г.

Въпросът ни е следният - може ли фирмата едновременно с предоставяненето на безплатен обяд да раздава и допълнително ваучери за храна на своите работници, след като така или иначе разходите за обяд се облагат с данъци?

131
       2021/04/28 17:35:25-Веселина Станкова-

Назна

чена съм на работа и съм работила един ден.Искам да се откажа тъй като работата ми е трудна.Длъжна ли съм да работя придизвестие 1 месец.

195
       2021/04/28 11:17:03-маринела иванова-

Здравейте, в предприятието където работя, ръководството взе решение да обвърже възнагражденията на работниците и служителите  като процент от минималната работна заплата. в трудовите договори ясно е описано това. Въпросът ми е в трудовата книжка как би следвало да се опише това? Дали като процентно изражение /например 1,5 %  МРЗ/ или като сума /975 лв/?

120
       2021/04/27 23:06:55-Здравко Георгиев-

Искам да запитам дали общия трудов стаж може да се признае и калкулира, като процент към допълнителното възнаграждение на работната заплата или за това се използва само стажа по специалността/длъжността, за която се сключва трудовият договор? Благодаря Ви предварително. С уважение. Здравко Георгиев

179
       2021/04/23 12:13:13-Надежда Дончева-

Във фирмата има работник в продължително отсъствие /неплатен отпуск по чл.160 КТ за една година/. Началото на  2021г. се променят минималните осигурителни прагове. Лицето в неплатен отпуск е с непроменена заплата и под минималните прагове за длъжността поради отсъствието му. Искаме да се назначи човек на мястото на отсъстващия до завръщането му - чл.68, ал.1, т3 КТ. Може ли да се сключи договор с лицето, което ще работи по заместване на отсъстващия при различни условия от титуляра? Може ли заплатата му да е по-висока от тази на титуляра? Ако не може, как стои въпроса с достигането до минималните прагове ако новоназначения няма стаж и се получава, че ще е под минималния праг за длъжността.

140
       2021/01/31 13:58:01-Зорница Тоскова-

Здравейте.Искам да попитам защо се позволява на фирми да укриват данъци назначавайки хора на 4ри часа,а те работят по 12 часа?А зсъм от Варна.Визирам фирмите Спартак Секюрити,Алфа груп 01,Сод Сила,и почти всички малки такива фирми.Аз работя в аптека Еврофарма Варна на ул.Гладстон 10.Тук заплатите се дават на ръка в плик,при пълно противоречие с това че трябва да е по банков път.При назначение искат да дават на служителя 1200лв заплата,а осигуровки на 650лв.Искам д апопитам тази инспекция по труда з аукрас али е в страната ни?Знае се кои фирми осигуряват на 4ри часа.Еми,проверката е лесна.Сутринта с епроверява кой е на работа,и се проверява след 5-6 часа пак.И ако е същия човек,се съставя глоба.То вие позволявате укриване на данъци от фирмите с бездействието си.Както и мойте шефове се възползват.Благодаря

175
       2021/02/24 10:29:41-Сашка Атанасова-

По молба за напускане на наш служител, трудовото му правоотношение беше прекратено, считано от 01.02.2021 година, на осн.чл.325, ал.1 т.1 от КТ по взаимно съгласие. С решение от 23.02.2021 година първостепенния разпоредител с бюджета прие увеличение на работните заплати със стара дата -  считано от 01.01.2021 година. Въпросният служител претендира изплащане на разликата в работната заплата? Дължим ли и на какво основание изплащане на разликата във възнграждението, при положение, че събитието е настъпило след напускане на служителя?

174
       2021/05/07 11:43:40-Диана Павлова -

При смърт или пенсиониране на директор на училище, Началникът на Регионално управление на образованието /РУО/, в качеството на орган по назначение за директорите на училища, назначава по трудов договор за временно изпълняваш длъжността „Директор“ по  чл. 68, ал.1, т. 4 от КТ лице, което изпълнява по  трудов договор длъжността „учител“ в същото училище. За да се запази работното място, изпълняващия длъжността“учител“ подава молба за неплатен отпуск. Осигуряването и за двете длъжности (за директор и за учител) е през БУЛСТАТ на училището, което е техен работодател. След проведен конкурс спечелилият конкурса заема длъжността „Директор“, а лицето изпълнявало временно тази дейност се връща и продължава да изпълнява длъжността „учител“. Периодът на изпълнение  на длъжността временно изпълняваш длъжността „директор“ вписва ли се трудовата книжка? Този период ще се зачита ли за  придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата?

105
       2021/05/04 12:35:23-Диана Павлова -

 

При смърт или пенсиониране на директор на училище, Началникът на Регионално управление на образованието /РУО/, в качеството на орган по назначение за директорите на училища, назначава по трудов договор за временно изпълняваш длъжността „Директор“ по  чл. 68, ал.1, т. 4 от КТ лице, което изпълнява по  трудов договор длъжността „учител“ в същото училище. За да се запази работното място, изпълняващия длъжността“учител“ подава молба за неплатен отпуск. Осигуряването и за двете длъжности (за директор и за учител) е през БУЛСТАТ на училището, което е техен работодател. След проведен конкурс спечелилият конкурса заема длъжността „Директор“, а лицето изпълнявало временно тази дейност се връща и продължава да изпълнява длъжността „учител“. Периодът на изпълнение  на длъжността временно изпълняваш длъжността „директор“ вписва ли се трудовата книжка? Този период ще се зачита ли за  придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата?

80
       2021/04/27 14:37:00-Биляна Русева-

Следва ли да е налица запазване на трудовото правоотношение на работниците в хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда, когато между две дружества е сключен договор за аутсорсинг на определена дейност за определен период от време (некратък). За осъществяването на дейността, която е свързана с управление и поддържане на офис сграда същите работници ще изпълняват същите длъжости, като ще използват същите материални активи, които са използвали досега за осъществяване на тази дейност, без да има във вещен или облигационен смисъл прехвърляне на материални активи?

88
       2021/04/27 14:15:59-Жени Стоева-

Здравейте! Моля, за отговор на следния казус: Назначихме мед.сестра на трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ с работно време 2 ч./0,25 длъжност/. В последствие същата ме уведомява, че по основния договор на пълен работен ден не получава допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, тъй като работи към Община по европейска програма и не им се начислява клас. Длъжен ли е моят работодател да начисли клас, като се има предвид, че сме втори работодател и отработеното време не е трудов стаж?

Благодаря предварително!

173
       2021/04/27 10:24:55-Екатерина-Мария Папазова-

Здравейте! Искам да попитам при какви обстоятелства е допустимо работодател да премести служители към клон на своето предприятие (те имат трудови правоотношения с основното предприятие, искането е работодател да стане клонът). Дали това трябва да стане със сключване на допълнително споразумение? 

Благодаря!

Поздрави,

Екатерина-Мария Папазова

90
       2021/04/24 12:13:41-Марияна Цветкова-

Здравей, работя като учител и от 21,12,2018 до 31,12,2020 г съм била в следните болнични и отпуски: болнични по бременност и раждане, отпуск за отглеждане от 135 до 410 дни и отпуск за отглеждане на дете до 2 години,който беше до 27,03,2021 г. След подадено от мен заявление за по-ранно връщане на работа, аз прекратих отпуска за отглеждане на дете и се върнах на работа на 04,01,2021 г. Полагаемия платен годишен отпуск, който не съм използвала до връщането ми на работа е: 48 работни дни за 2019 год. и 48 работни дни за 2020 година или общо: 96 работни дни. Освен тях и за текущата 2021 г до края на месец април придобивам право на още 16 работни дни. Поради спецификата на работя, няма да мога да използвам този платен отпуск през летния ваканционен сезон,когато учениците са във ваканция. Въпросът ми е: Възможно ли е, поради това, че работя като учител и няма възможност  по всяко време от годината да ползвам полагаемия ми се отпуск, да загубя част от платения отпуск? 

Благодаря предварително!

114
       2021/05/10 15:00:57-Катя Петкова-

Здравейте, интересуваме при назначаване на трудов договор по ПМС 66/1996 год, на длъжност "изпълнител" в държавна административна структура, начислява ли допълнително възнаграждение за трудов стаж? Ако отговорът е не, то  къде е рагламентирано?Благодаря ви предварително.

101
       2020/10/22 12:26:00-Александър Станимиров-

Здравейте, 

Моля за следното разяснение по повод работата от разстояние - възможно ли е да се уговори служителят да полага труд от град, който е различен от обичайното място на работа, а също и от друга държава, и всъщност трябва ли непременно да е от неговия дом? Също така, допустимо ли е например при уговорка служителят да работи от дома си в гр. София, той всъщност да полага труд например от Австрия, където е заминавал за няколко дни при негови близки? 

94
       2020/10/06 15:39:20-Савина Цонева-

Задължителен ли е браншовия колективен трудов договор за библиотеките, при положение , че

в съответната библиотека няма синдикална секция и не е сключен колективен трудов договор?

БКТД е валиден до 20.11.2020 г.

 

 

 

92
       2020/05/29 09:51:06-Стоян Георгиев-

Здравейте, във връзка с постановлението, прието вчера, за изменение на ПМС 55 за изплащане на компенсации, имам следния въпрос:

 

В стария текст на чл.1, ал.8 от  ПМС 55 е записано следното: (8) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)  Работодателят, получил компенсация по ал. 1 и/или ал. 2, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 

В приетото вчера ПМС N:106/28.05.2020 за изменение на ПМС 55 са внесени следните корекции в чл.1, ал.8: 

3. В ал. 8 думите „пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5“ се заменят с „на лицата по ал. 5 трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.“

 

С оглед на горното, означава ли, че работодатели, получили компенсации, следва да изплащат не по-малко от брутното възнаграждение на работниците за месец януари или нетното възнаграждение, опрделено на база това брутно възнаграждение за месец януари?

67
       2021/05/11 07:01:30-Марин Маринов-

В подаването на документи за чистачка не е нужно повече от една молба.

В подаването на документи за шофьо са нужни 6 документа и всичите тези са свързани с немалка сума пари.

 

Чистачката може да чисти и да спре по всяко време за бъбрене с колежки, да си напазарува, да си плати сметките и пр.

Шофьорът не може да мръдне от работното си място докато шофира, още повече, че трябва да не отделя вниманието си от пътя нито за секунда, понеже 2 секунди могат да бъдат пагубни.

 

Защо щатът не се е променил на шофьора повече от 20 г? Щатът е на дъното на таблиците Ви.

82
       2021/04/27 12:40:47-Любка Найденов-

Педагогически специалист е в отпус по чл.164 от КТ. Подава е заявление за връщане на работа.Трябва ли да се пусне заповед за прекратяване на отпуска по чл. 164 от КТ. Ако трябва на какво основание от КТ.

74
       2021/04/23 13:57:53-Моника Василева-

Здравейте,

Имаме служител, който беше възстановен на работа от съда, но така и не се върна да постъпи. Интересува ме в заповедта по чл.325, т.2 от КТ следва ли да се начисли обезщетение по чл.224 от КТ за времето през което е бил отстранен от работа, но се зачита за трудов стаж съгласно чл.354, т.1 от КТ?

 

106
       2021/05/09 21:44:27-Боряна Петрова-

че срещу мен се извършват някакви действия от полицията  във германия и фирмите отказват да ме назна1ят вув продължителност вече 3 години 

58
       2021/04/28 15:20:48-Ваня Вълчева - Илиева -

Не мога да открия работодателя?! Как да постъпя? 

64
       2021/04/27 11:14:07-Стела Александрова-

Здравейте, уважение експерти,

майка съм на дете на 1,7 година,скоро ми свършва майчинството,а детето ми не е прието в детско заведение и няма кой да го гледа,освен мен. Въпросите са ми:

1. До колкото знам мога да ползвам неплатен отпуск за една година(поне до навършване 3-годишната му възраст),на кой член мога да се позова?

2. Ако поискам от работодателя този отпуск,той има ли право да ми откаже?

Моля посъветвайте ме какво да правя!

Благодаря Ви от сърце!

С уважение,

Ст.Александрова

67
       2021/04/26 10:35:40-Стефка Малкочева-

Здравейте г-не/гжо, 

Бихме искали да Ви помолим за отговор по следния въпрос -

Съгласно чл. 194 (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

 

(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Сроковете по ал. 1 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск или участва в стачка.

Отпускът за временна нетрудоспособност включен ли е в понятието законоустановен отпуск, съответно удължава ли се срокът за налагане на дисциплинарно наказание с броя на дните, в които служителят е бил в болничен?

Благодарим предварително за съдействието. 

Лек и успешен ден. 

 

 

 

76
       2021/05/01 10:35:40-Ивайло Траянов-

Здравейте, 

Работя на смени по 12 часа (дневни и нощни). ВЪпросът ми е, законно ли е да се дават нощни смени в два последователни дни, с 12 часа почивка през деня между тях. Например, нощна смяна 7-ми срещу 8-ми май и нощна смяна8-ми срещу 9-ти май? Благодаря! 

110
       2021/04/20 12:39:43-Лилиа Георгиева-

Здравейте, бих искала да Ви попитам - имам ли право да работя като аниматор ( детски партита) почасово без да имам граждански или трудов договор? Задължително ли е да имам сключен договор с фирмата, за да работя по няколко часа седмично ( когато се появи съответния ангажимент) ? 

В момента съм по майчинство и доколкото знам имам право да работя почасово без това да е нарушение на закона и едновременно с това да си получавам пълен размер на майчинството. Ето защо въпроса ми е необходимо ли е да сключвам договор, след като поемам ангажименти да водя партита без точно определена заетост за месеца ( тоест сега са ме повикали , понеже имат нужда от човек , но съответно ако нямат не ме викат ) ? Благодаря Ви ! 

59
       2021/04/23 10:35:18-Цветелина Асенова-

Здравейте! Бих искала да се консултирам по следния казус:

Работник представя през м.04.2021г. решение на ТЕЛК обхващащо периода от 13.08.2019г. до 01.03.2021г. , като претендира за правото си на ползване на отпуск в увеличения размер по чл.319 от КТ за минало време- от датата на неработоспособността 13.08.2019г. Служителят е назначен през 2017г. Има ли право на отпуск по чл.319 КТ за минало време-  периода от 13.08.2019г., 2020г. при положение, че чак сега представя решението на ТЕЛК?

Благодаря предварително за отделеното внимание!

144
       2021/04/20 21:06:12-Евгений Иванов-

Здравейте!

Въпросът ми е относно подбор в Държавно предприятие, в което назначаването се провежда чрез конкурс. Има ли право работодателят да отказва достъп до конкурс чрез въвеждане на ограничение от сорта - цитирам: „Не се допускат до участие във външни подбори кандидати, които са отпадали два пъти независимо на кой етап в провеждани от ДП РВД подбори за ИТП, включително и в рамките на една година“? При условие, че кандидатът се е явявал на конкурси за същата или подобна длъжност повече от два пъти, но не и в рамките на една календарна година от публикуване на обявата за текущия конкурс, има ли право работодателят да откаже участие? Съществува ли закон, който определя условията за допускане и провеждане на конкурси в Държавните предприятия в България или всяка институция има право да си измисля сама правила?

Благодаря!

95
       2021/04/16 20:41:00-Гергана Каринова-

Здравейте!Аз съм учителка и в момента съм в платен отпуск след втората година майчинство,смятам като се върна на работа да си подам молба за неплатен отпуск за отглеждане на дете под 8 годишна възраст(като си спазят 10 дневното предизвестие и ползвам за първи път такъв отпуск,също така съм самотна майка),какъв размер ще ми е платения отпуск по време на този едногодишен неплатен?

Защото аз съм учител и по принцип отпуската ни е 48дни+8 от синдикат,и за този период в които съм в неплатен пак ли ще е същия?

До колкото прочетох от написаните подобни въпроси,работодателя нямо право да ми откаже да ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете под 8 год.възраст?

Благодаря, предварително!

95
       2021/04/16 16:52:30-Биляна Ангелова-

Здравейте! Възнамерявам да пусна детето ми на ясла след като навърши 2 години и да ползвам отпуск за отглеждане на дете до 8 години. Нали ползването на неплатен отпуск е позволен, когато си дал дете на ясла и е приключил отпуска за отглеждане на дете до 2 години? Може ли този отпуск да се прекратява по всяко време? Благодаря предварително!

100
       2021/04/15 21:05:04-Георги Петров-

Здравейте, моят работодател ме задължава да работя на официални празници(великденските). Мога ли да откажа? Ако не мога да отажа той трябва ли да издаде заповед за работа през тези дни?

121
       2021/04/22 15:38:56-МАРИЯ ДИМИТРОВА-

Работя в училище. През м. януари 2021г. беше направено увеличение на работните заплати на всички работници и служители в училището, съгласно Анекс №Д01-342/07.12.2020г. към КТД за системата на училищното и предучилищното образование Д01-197/17.08.2020г. За педагогическия персонал  беше направено увеличение с 15%, а за непедагочиеския персонал увеличението беше по-равно за всички с 50,00лв., като не беше спазено процентното съотношение от "не по-малко от 10%". Към непедагогическия персонал влизат: счетоводител, касиер-домакин, ЗАС, деловодител, огняр, шофьор на училищен автобус и хигиенисти. Заплатата само на деловодителя беше увеличена с близо 12% до достигане на раб.заплата на ЗАС и касиер-домакин. Въпросът ми е: Има ли право работодателя да не увеличи заплатите на непедагогическия персонал с 10% и да не се съобрази с КТД, след като изрично е упоменато, че увеличението е с не по-малко от 10%.

84
       2021/04/22 15:38:56-МАРИЯ ДИМИТРОВА-

Работя в училище. През м. януари 2021г. беше направено увеличение на работните заплати на всички работници и служители в училището, съгласно Анекс №Д01-342/07.12.2020г. към КТД за системата на училищното и предучилищното образование Д01-197/17.08.2020г. За педагогическия персонал  беше направено увеличение с 15%, а за непедагочиеския персонал увеличението беше по-равно за всички с 50,00лв., като не беше спазено процентното съотношение от "не по-малко от 10%". Към непедагогическия персонал влизат: счетоводител, касиер-домакин, ЗАС, деловодител, огняр, шофьор на училищен автобус и хигиенисти. Заплатата само на деловодителя беше увеличена с близо 12% до достигане на раб.заплата на ЗАС и касиер-домакин. Въпросът ми е: Има ли право работодателя да не увеличи заплатите на непедагогическия персонал с 10% и да не се съобрази с КТД, след като изрично е упоменато, че увеличението е с не по-малко от 10%.

85
       2021/04/22 15:38:56-МАРИЯ ДИМИТРОВА-

Работя в училище. През м. януари 2021г. беше направено увеличение на работните заплати на всички работници и служители в училището, съгласно Анекс №Д01-342/07.12.2020г. към КТД за системата на училищното и предучилищното образование Д01-197/17.08.2020г. За педагогическия персонал  беше направено увеличение с 15%, а за непедагочиеския персонал увеличението беше по-равно за всички с 50,00лв., като не беше спазено процентното съотношение от "не по-малко от 10%". Към непедагогическия персонал влизат: счетоводител, касиер-домакин, ЗАС, деловодител, огняр, шофьор на училищен автобус и хигиенисти. Заплатата само на деловодителя беше увеличена с близо 12% до достигане на раб.заплата на ЗАС и касиер-домакин. Въпросът ми е: Има ли право работодателя да не увеличи заплатите на непедагогическия персонал с 10% и да не се съобрази с КТД, след като изрично е упоменато, че увеличението е с не по-малко от 10%.

103
       2021/04/21 17:59:13-Стефан Стоянов-

Здравейте, казусът е свързан с повишаване в длъжност на държавен служител по служебни правоотношения в същата административна структура, в която работи и определяне на степента на основната месечна заплата за новата длъжност. Служителят има професионален опит, надвишаващ минималния за новата длъжност с 3 години и 1 месец. Пример: минимално изискуем професионален опит за длъжността - 5 години, общ професионален опит на служителя - 8 години и 1 месец. Подчертавам, че не е първоначално назначаване в административната структура, а повишаване в длъжност на основание вътрешен подбор. В коя степен на основна месечна заплата попада служителят и на какво основание, съгласно кой член, параграф, алинея? Благодаря.

54
       2021/04/23 10:30:45-Мая Обущарова-

Здравейте,

интересува ме, ако съм на сумирано работно време и се налага да работим на Великден за чужди клиенти, как се изчислява запащането за деня? Трикратно, четирикратно или двукратно с компенсаторен ден? Все пак неудобството, че те викат на празник трябва да се отчете. Моля за информация.

Поздрави

Мая

129
       2021/04/19 23:22:25-Катерина Петрова-

В нашия  труводия договор има две дата- дата на сключване на договора и датата на която той влиза в сила, т.е. това е датата от която работника трябва да се яви на работя и да започне да упражнява длъжността си.  Винаги има разминаване в тези 2 дати, защото на единия ден се сключва договора, за да може да се регистрира в НАП и договора влиза в сила от следващия ден или друг ден, за да може при явяване на работника да му се предостави уведомлението от НАП.

Въпросът ми е от коя от двете дати първата на сключване да трудовия договор или втората от която довора влиза в сила трябва да броя 7  дни   срокът за явяване на работника на работа по чл.63, ал. 3 от КТ?  Има в случай в които между датата на сключване на договора и дата от която той влиза в сила има повече от 7 дни разлика. 

118
       2021/04/19 16:28:20-Теодора Бозукова-

Здравейте! Бих искала да получа отговор за следното: даден служител има отложен отпуск по чл.176 КТ за 2020 година, но не го използва до края на месец юни 2021 г. Ако например до месец септември 2021 г. използва целия си платен годишен отпуск за 2021 г., то  може ли след това да използва отложения си отпуск за 2020 година?

Благодаря предварително!

105
       2021/04/15 15:04:50-Галина Пировска-

 

Здравейте!

Имаме постъпила молба от наш служител ( който попада в групата по чл. 173а ал.2 от КТ) за ползване на  неплатен отпуск във връзка със здравословното му състояние и обявената извънредна епидемична обстановка. Въпросите, които възникват са следните:

 

  • На какво основание трябва да се разреши отпуска?

  • На колко дни има право, които се зачитат за трудов и осигурителен стаж?

  • Може ли да се ползва неплатен отпуск (считан за трудов стаж) по чл. 173 а ал.2  и ал.3 от КТ до края на епидемичната обстановка, независимо че надвишава размерите по чл. 160 ал.1 от КТ? Съответно как се оформя същия?

 

 Очакваме Вашия отговор! Предварително благодаря!

 

123
       2021/04/22 15:10:56-Радостин Павлов-

Ако работя на два трудови договора/втория е при друг работодател/ и придобия право на пенсиониране, и двата работодателя ли ми дължат обезщетение по чл.222, ал.3? В сферата на образованието работя!

Благодаря предварително, 

126
       2021/04/22 14:07:25-Елена Добрева-

Бях в майченство 2г,то приключи на 13 февруари тази година 2021г, сега вече ползвам платен отпуск до 9 юни, взех заплата, но се оказа, че лицето, което ме замества в момента взима повече от мен. Възможно ли е това, стажа ми е повече от госпожата която ме замества и класа също. Ще се оправи ли това след като ми свърши отпуска? 

106
       2021/04/20 10:47:21-Радостин Павлов-

Ако медицинска сестра последните десет години преди предобиване на право за пенсиониране, работи  5 години в МБАЛ Шумен АД  и  5 години в Държавна присиатрична болница, ще придобие ли право на  6 заплати при пенсиониране по смисъла на чл.222, ал.3 и и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на Министерския съвет от 11 февруари 1994 г.? 

78
       2021/04/19 17:25:05-Василена Радулова-

Здравейте,

задължително ли е в предприятие нсд 50 човека да бъдат избрани представители на работниците и служителите по чл. 7 а от Кодекса на труда? Ако работниците не са избрали следва ли Работодателят да ги покани да изберат?

Благодаря предварително за отговора.

 

92
       2021/04/22 12:47:05-Ивелин Иванов-

Здравейте, интересува ме становището Ви относно няколко въпроса:

1. заплащането на допълнтелно трудово възнаграждение, служещо като стимул за постигане на опредлени от работодателя цели или резултати, може ли да се приеме като възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда, сългасно чл.16, ал.2 от НСОРЗ и ако да, на какви белези трябва да отговаря това възнаграждение, за да бъде прието като такова?

или

2. В случая  подобно допълнтелно трудово възнаграждение, служещо като стимул за постигане на опредлени от работодателя цели или резултати, следва да се приеме като допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период, съгласно чл.13, ал.1 т.2 от НСОРЗ.

3.Като цяло ме интересува разликата между двата вида допълнителни плащания.

Предварително благодаря за отговора Ви!

114
       2021/04/21 12:37:55-Николай Пеев-

 

Здравейте,

Бих желал да задам въпрос във връзка със следното:

Поради пандемичната обстановка работодателят ни има възможност и е разрешил на служителите си дистанционен режем на работа, който режим не е отменен. В предприятието има изградена работеща електронна система за подаване и одобряване на молби за отпуск. Предвид пандемичната обстановка в страната, въведения от работодателя дистанционен режим на работа и действаща електронна система за подаване и одобряване на молби за отпуск, има ли право работодателят да задължи служителите да се явят в офиса само, за да подпишат молбите за отпуск на хартия? При неподписване на молба за отпуск на хартия по време на пандемия, но при съществуваща такава молба в електронната система, може ли да има някакви санкции за работодателя или за служителя?

 

Предварително благодаря за отговорите!

 

104
       2021/04/19 15:01:50-Красен Терзиев-

При командироване на служител в страната за определена работа, с пътя до и от мястото за комадироване периода й се простира в рамките на две денонощия и няколко часа от следващото трето денонощие. Следва ли срока на командировката да е 3 дни и да се получат дневни пари за 3 дни?

58
       2021/04/23 10:49:31-ЦЕЦА АНГЕЛОВА-

Служител започва работа на 01.01.2021г . Длъжността е  в списъка със служителите които работят на ненормиран рабетен ден. От кой ден и месец лицето може да получи допълнителен отпуск за работа при ненормиран работен ден.,при положение че сме в противоепидиемична обстановка .

93
       2021/04/21 16:03:14-Десислава Димитрова-

Има ли срок за използване  на допълнителния отпуск от 10 дни след преболедуван Ковид

от педагогически и непедагогически персонал? Колко време е срока ако има такъв?

203
       2021/04/21 15:52:19-Мария Радева-

Имам ли защита от съкращение  от работа? През м. октомври 2020 г. бях съкратена от работа по чл. 328,ал.1,т.3 от КТ, а през м.  ноември 2021 трябва да се пенсионирам по чл. 68,ал.1 и 2 от КСО.

Очаквам отговор. Благодаря! 

78
       2021/04/20 13:04:13-Мария Симова-

Длъжностите на работници, изпратени от предприятие за осигуряване на временна работа, трябва ли да фигурират в длъжностното разписание на предприятието-ползвател?

48
       2021/04/16 14:32:03-Мая Цвяткова-

Уважаеми Господа, моля да ми отговорите на следния въпрос: За прекратяването на трудов договор по чл.326, ал.1 от КТ необходимо ли е издаване на заповед от работодателя? Благодаря!

106
       2021/04/14 17:17:15 - Светла Харитонова - Здравейте, имаме майка която има две деца. Едното е на четири години другото на 17.03.2021 г. направи две години. Подаде молба за отпуск за 6 месеца за гледане на детето 3-тата година. Има натрупан отпуск от 120 дни. Въпросът ми е кога трябва да ползува отпуска при положение, че не напуска фирмата. Благодаря, Светла Харитонова 08xxxxxxxx 96
       2021/04/10 09:27:49-Христина Макова-

Добър ден! Работила съм близо 5 год.в Чехия.Как мога да прехвърля тези години в България да ми се признаят като трудов стаж ,и  дали ще  ми послужат като клас прослужено време  при рабтодателите ми в България ?  Благодаря предварително!

С уважение:Христина Макова

99
       2021/03/30 11:52:31-Румяна Тодорова-

Здравейте, 

Учител в неплатен отпуск по чл.160 от КТ от 01.09.2020г. който работи при друг работодател в друго училище.

Подава заявление за напускане от основния работодател на 01.04.2021г. по чл.325 от КТ.

Колко дни платен отпуск се полагат в периода на неплатен отпуск и следва ли да се приложи разпоредбата на § 4 а от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение.

Благодаря.

253
       2021/04/08 10:01:46-Валя Василева-

Здравейте искам да попитам има ли право работодателя да ми откаже отпуск когато временно преустановят работата зна децките и яслите с заповед на министъра поради пандемия та, имам деца на 2 и 6 години

96
       2021/04/20 11:19:53-Оля Малинова-

Защо нямам отговор на зададен въпрос на 08.03.2021 г.

105
       2021/04/11 17:04:38-Ангелина Дякова-

Мога ли да ползвам неплатен отпуск когато децата учат онлайн, след като съм по програма, а ми остават 4 месеца от нея? Децата са на 9 години.

109
       2021/04/11 17:02:22-Ангелина Дякова-

Мога ли да ползвам неплатен отпуск когато децата учат онлайн, след като съм по програма, а ми остават 4 месеца от нея? Децата са на 9 години.

103
       2021/04/11 17:00:39-Ангелина Дякова-

Мога ли да ползвам неплатен отпуск когато децата учат онлайн, след като съм по програма, а ми остават 4 месеца от нея? Децата са на 9 години.

63
       2021/04/08 19:43:17-Марияна Йосифова-

Майка съм на две деца на 4г.и на 12г.Разведена съм и ги отглеждам сама.От 26 01.21 съм в неплатен отпуск заради затворените училища.Работодателите ми ще прекратят отпуска ми на 26.04.тъй като съм имала право само на 90 дни.Голямото ми дете тръгва на училище на 17.05.Трябва ли да напусна работа след тези 90 дни или имам право на още някакъв неплатен отпук за отглеждане на дете тъй като не е по мое желание а е ковид ситуация.

55
       2021/04/14 11:14:48-veselin bozov-

Здравейте,

имам сключен трудов договор с шест месечен изпитвателен срок в полза на работодателя.

Мога ли да го прекратя преди изтичането на изпитвателния срок по мое желание и как?

Благодаря предварително.

124
       2021/04/13 16:04:40-Дора Панчева-

Моят син работи в държавно учреждение у нас и притежава научната степен ДОКТОР. Тази степен му е присъдена по науки сходни със сегашната му работа. Трябва ли да получава допълнително възнаграждение за тази си степен, както хората работещи в академичните институции у нас. Благодаря.

С уважение,

Д. Панчева

140
       2021/04/12 22:30:19-Ваня Лазарова-
Здравейте, експерти! Да попитам за следното- откакто съм започнала работа като учител , винаги съм членувала в СО на СБУ. Когато станах директор-членуваам в СРСНПРБ. Въпросът ми е -имам ли право да членувам в двете синдикални организации едновременно. Действащ директор съм ! Иоще- мога ли да членувм едновременно в СРСНПРБ и Сдружението на директорите в средното образовние? Благодаря!
 
5 коментара
 
Харесване
 
 
 
Коментар
 
 
121
       2021/04/15 11:19:08-Нина Александрова-

Моля за Вашия компетентен отговор за правото  на обезщетение по чл.222, ал. 3 от КТ при пенсиониране. Питането ми е за длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, която длъжност е изпълнявана както следва:

1.-В Дом за медико-социални грижи за деца -06.2006-12.2010- 04 г. 07 мес.

2.-Бюро по труда-обезщетение за безработен-01.2011-05.2011-0 г. 04 мес.

3.-Столична община район Люлин-101 детска ясла-02.2012-10.2016- 04 г. 08 мес.

4.-Детска ясла 128 р-н Люлин-11.2016-05.2021-04 год. 06 мес.

Може ли да се счита, че трудовият стаж по т.1, т.3, т.4 е при един работодател и в тази връзка -обезщетението за пенсиониране 2/две/ или 06/шест/ заплати ще бъде, при изпълнение на всички други условия за пенсиониране?

 

95
       2021/04/14 11:43:49-Кирил Атанасов-

                                                 Уважаеми дами и господа,   

           Работя в СО район "Овча купел" като "Изпълнител поддържка на ПУ". Поставят ми се инженерни задачи по обследване на сигнали на граждани. Следва ли да ми се заплаща положеният труд и каква е процедурата ?

                                 С уважение:

                                                  Кирил Атанасов

79
       2021/04/13 12:57:45-Веселка Василева-

Здравейте,

Наш служител е с установено онкологично заболяване и използвани болнични листове за временна неработоспособност в периода 05.06.2019 - 29.01.2020 и 13.07.2020 - 06.02.2021г. През м.юли 2020 започва първи курс хииотерапия, а в началото на м.февруаи 2021 - втори курс. На 25.03.2021 излиза решение на ТЕЛК за 100% ТНР/БЧП за срок от 1г с допълнителна информация,че лицето може да работи. За периода от 06.02 до 25.03 го водехме в платен,а след това в непатен отпуск. Моля за информация какви действия трябва да предприемем на база решението на ТЕЛК, както и какви корекции на ведомостите за м.февруаи и м.март 2021. Желаем служителят да продължи работа във фирмата, но по какъв начин да го водим до приключване на втория курс химиотерапия и неговото възстановяване до степен да е адекватен да извършва възложената му работа.

124
       2021/04/09 15:00:14-Жаклин Толева-

 

Управител съм на фирма 7 ЛЪЧА ЕООД, ЕИК 202219094, която през 2019 г. в гр. Пловдив сключи договор с Агенция по заетостта за субсидирана заетост по Компонент на програма „Обучение и заетост“ като назначи на работа лице с трайни увреждания - Филип Маджаров за срок от две години до 31.03.2021 г.През м. март т.г. с Дирекция „Бюро по труда“ обсъдихме възможността фирмата да осигури 6 месечна допълнителна несубсидирана устойчива заетост на наетото лице, като кандидатства след този срок за финансов стимул по рограмата. Като управител взех решение, лицето да остане трайно на работа във фирмата като на основание на чл. 69, ал. 2 от КТ договорът му бъде трансформиран в договор за неопределено време. От 01.04.2021 г. лицето продължи да работи в следващите 5 работни дни и до днес, като този факт преобразува трудовото правоотношение в безсрочно. В случая законът не изисква сключване на допълнително споразумение, уведомление за което да бъде подадено в НАП тъй като няма промяна в основанията, изчерпателно посочени и в чл. 3 от Наредба № 5/20202 г. В публични отговори на запитвания, становището на НАП е, че в случаите на чл. 69, ал.2 от КТ това обстоятелство се отразява автоматично в системата на НАП и не се налага да се изпраща Уведомление по чл. 62.На 08.04.2021 г. от Бюрото по труда са направили справка в Единния регистър на трудовите договори и са констатирали, че по партидата на наетото лице Филип Маджаров все още стои код 02 – срочен договор., което е основание Агенция по заетостта да откаже да сключи договор с фирма 7 ЛЪЧА по програмата. Те преимат, че договорът е станал безсрочен, но настояват това да бъде отразено в регистъра или да има изрично тълкувание от Инспекция по труда. Необходимо ли е и има ли процедура, по която мога да подам Уведомление, и в този случай какво да е то, до НАП, извън тридневния срок без да бъде наложена санкция, а така също и да няма прекъсване трудовото правоотношение? Какви са другите варианти за действие от мен като коректен работодател? Жаклин Толева. Управител
132
       2021/04/14 11:16:24-Николина Джалъзова -

Здравейте, следва ли работодателят да издаде заповед за определяне на конкретния размер за заплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд, дори когато размерът е минималният определен от наредбата - един лев. 

Поздрави, 

Николина 

129
       2021/04/14 11:13:17-Даниела Георгиева-

Здравейте. Искам да попитам какво е като сума среднодневното брутно трудово възнаграждение за един работен ден, което следва да се заложи при калкулацията за изплащането на отпуск по чл.224 при напускане. ТД е по чл.111, сключен за един работен час, при петчасова работна седмица. Възнаграждението за това отработено време възлиза на 256лв. Тоест заетостта превърната в осем часов работен ден е 2.5 дни по осем часа.( Или 20 дни по един час)Питането ми е: Среднодневното брутно възнаграждение е 256/20, тоест 12.80лв за работен ден или среднодневнпто брутно възнаграждение, което следва да се заложи в калкулацията е 256/20*8 е 102.4лв за работен ден. Благодаря предварително за отговора.

116
       2021/04/13 14:35:07-Соня Иванова-

Когато не е въведено СИРВ, а работният ден е нормален 8-часов и работната седмица е нормална 40-часова, може ли работодателят да определя с график работните дни в седмицата, разбира се при условието за 48-часова седмична почивка?

Т.е. служителите обичайно работят от понеделник до петък и почиват събота и неделя, но при някакво важно събитие в събота и неделя работодателят да разпореди съответната седмица да се работи в събота и неделя, а да се почива в четвъртък и петък?  

130
       2021/04/12 15:04:39-Красимира Стаменова-

Здравейте!

Итересува ме  има ли право на командировъчни служител, който изпълнява служебните си задължения по седмичен график в някое от населените места, включените в териториалната компетентност на регионалната дирекция към която е назначен? 

Например:

Инспектор от отдел "Контрол" към регионална дирекция АА , гр. Русе, която е с териториална компетентност, гр. Разград, Силистра, Търговище

В трудовото  правоотношение за място на работа е записано РД, Русе

 Заеманата длъжност и вменените му с длъжностната характеристика задължения са да осъществява контрол на територията на регионална дирекция.

83
       2021/04/12 08:32:31-Мария Лазарова-Колева-

Здравейте,

портиери работят на 12 часови смени, на СИРВ. Законово колко почивки и по колко време трябва да им се предостави? Достатъчни ли са 2 почивки по 30 минути и 2 почивки по 10 мин, които са описани в ПВТР? Благодаря!

134
       2021/04/09 11:36:05-Рая Найденова-

Здравейте!

 

Бих искала да попитам дали 4 май 2021 г. следва да бъде почивен ден, тъй като тази година 1 май е в събота?

Предварително благодаря за съдействието!

Поздрави,

 

Рая Найденова-Вукова

198
       2021/03/31 16:56:52-Лидия Дончева-

Здравейте, моля с цифров пример да разясните удържането на запор при брутно месечно възнаграждение 1000лв

127
       2021/04/02 08:50:13-Яна Георгиева-

Здравейте,

При съставяне на седмичните графици (при сумирано изисляване на работното време) често се случва да работя последователно по 10 дни (без междуседмична почивка). Седмичната продължителност на работните часове не е надвишена. Има ли работодателят правно основание за това? При сумирано изчисляване на работното време на колко работни дни ми се полага почивка? 

129
       2021/04/01 13:56:17-Нина Дамянова-

Здравейте, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата “При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.”

Въпросът ми е ако нощната смяна е 12 часа, само нощния труд от 22,00 до 6,00 ч ли се приравнява към дневен с коефициента 1,143 или цялата смяна от 12 часа?

 

 

 

166
       2021/04/07 12:51:00-Иванка Стоянова-

            Необходимо ли е работниците  или служителите  да удостоверяват с подпис на заповедта за отпуск факта, че отпуска е разрешен. Не е ли достатъчно да бъдат уведомени устно след одобряването на молбата. Въпросът ми е свързан с изискване на проверяващи . 

138
       2021/04/01 07:59:04-Елица Стоянова-

Добър ден, 

Като Работодател на над 300 служителя бихме желали да се възползваме от възможността на чл. 118, ал. 3 за едностранно увеличение на заплатите на служителите. 

Достатъчно ли е уведомяването на служителите да бъде направено индивидуално, чрез препоръчана електронна поща и вписването на увеличението в трудовите им книжки?

Необходимо ли е издаване на допълнително споразумение към всеки индивидуален договор?

Моля, за разяснение по прилагането на чл. 118, ал.3

Благодаря предварително.

Елица Стоянова

0885431390

140
       2021/03/29 19:35:55-Иванка Калайджиева-

Прекратяваме договор на лице  по чл.110 и същия ден го назначаваме по чл.67 от КТ.Дължим ли  обезщетение по чл.224 за неизползван платен  отпуск до момента , при условие , че лицето ще продължи да работи при нас без прекъсване и ще има възможност да го ползва през годината?

135
       2021/03/29 15:30:30-Биляна Русева-

Здравейте, 

След отмяната на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица имат ли РАБОТОДАТЕЛИТЕ друго законово основание да изискат документ за съдебно минало на кандидатите за работа, които ще заемат такива длъжности?

 

 

75
       2021/04/07 12:26:22-Гергана Йорданова-

Здравейте,

 

във връзка с въвеждане на софтуер за заявяване на отпуск през система искам да попитам на какви изисквания трябва да отговаря този софтуер. Ако управителят одобрява молбата в системата и служителя получава одобрението или отказа на молбата си по мейл това достатъчно ли е? На какви изисквания трябва да отговаря молбата и одобрението?

Има ли други специални изизсквания в тази връзка?

 

Предварително Ви благодаря за отговора

105
       2021/04/06 17:21:24-Цветелина Стойчева-

Здравейте! Искам да попитам във връзка с осъществяване на сухопътен международен транспорт на стоки и товари, който по смисъла на чл. 2, т. 6 от Регламент 1072/2009г. не е кабутажен превоз, следва ли да се попълва предварителна декларация за командироване на служителите до инспекцията по труда във Франция във френската система SIPSI, ако част от транспорта се извършва на френска територия? 

60
       2021/04/01 11:34:43-Иво Колев-

Здравейте, При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. Това правило отнасяли се и за часовете в болнични, когато служител е в отпуск по болест, а по график е трябвало да бъде в нощно дежурство? Например служител е на работа от 22:00 до 6:00 и след приравняване ще има 8*1.143 часа, но когато е болен колко часа ще се зачитат?

376
       2021/03/29 14:29:20-Маргарита Алексиева-

Здравейте,

работник отговаря на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст по чл. 69б, ал. 4 от КСО. Отправено му е предизвестие за прекратяване на договора, считано от 01.04.2021г., на основание чл. 328 ал. 1 т. 2 - поради съкращаване в щата. Планираме на работника да се изплати обезщетение по чл. 222 ал. 3 от КТ, но дължи ли му се заедно с това и обезщетение по чл. 222 ал.1 - за оставане без работа, при положение, че той смята да подаде документи за пенсиониране и най-вероятно няма да работи в месеца, следващ прекратяването на договора му?

112
       2021/03/30 16:55:59-Катя Велчева-

Здравейте,

Бихте ли отговорили с какви документи работодателят доказва, че работник по трудов договор е придобил право на пенсия и договорът му може да бъде прекратен с предизвестие на основание на чл.328, т.10.

Благодаря!

160
       2021/03/31 12:54:55-Anna Yordanova-

При сключване на споразумение по чл.259 ал.1 от КТ на служител, който ще замества временно свой колега и ще изпълнява и своите досегашни задължения, ме интересува дали трябва да подавам уведомление по чл.62,ал.5 КТ към НАП и след като дойде време за неговото прекратяване с кой код трябва да го прекратя?

102
       2021/03/31 20:55:57-Марян Щерев-

Служители назначени по ПМС № 66/1996 година освен полагаемия отпуск от 20 дни по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда имат ли право и на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1 от Кодекса на труда?

72
       2021/03/29 12:36:41-Теодора Петкова-

Здравейте,

в дружество Х всички програмисти са назначени на длъжност "Програмист, софтуерни приложения" с код по НКПД 25136002. Тъй като те работят с различни езици на програмиране и са с различен опит, бихме желали да ги разделим на младши и старши програмисти. В НКПД няма този вид разделение на длъжността, което да използваме. Можем ли с един и същи код -25136002 да направим промяна на длъжността, а именно "Програмист, софтуерни приложения, младши" и "Програмист, софтуерни приложения, старши"? Можем ли в длъжностните характеристики да заложим като изискване за всяка група програмисти, различния език за програмиране? Ако е възможно, възниква следния въпрос: Моля да разясните в случай на задължение на работодателя да проведе подбор по чл. 329 от Кодекса на труда поради закриване на определени бройки от една длъжност/позиция, следва ли всички служители, заемащи тази позиция/ длъжност  Програмист софтуерни приложения, код по НКПД 25136002, да бъдат включени в подбора или работодателят има право да ги организира в различни групи спрямо това дали са младши или старши програмисти  или ръководител на екип (тийм лийдър Програмист) ? Например ако работодателят изпитва необходимост да съкрати щата само на определен брой от старшите програмисти , следва ли в подбора да участват и младшите програмисти  и техните тийм лийдове, тъй като кода на длъжността ще се запази един и същ? При горния пример, възможно ли е също така при подбора служителите да бъдат разделени в различни групи с оглед на програмните езици, които владеят, т.е. ако работодателят съкращава само няколко бройки от една и съща позиция и това са програмисти, които владеят даден програмен език (напр. JavaScript), трябва ли в подбора да участват и програмистите, които програмират на съвсем различен програмен език (С++), ако са подписали различни длъжностни характеристики с различни изисквания за владеене на програмен език?

Благодаря предварително за Вашето компетентно становище! Ще съм благодарна, ако получа Вашия писмен отговор в електронен формат на посочената от мен по-горе електронна поща.

Поздрави,

Теодора Петкова

91
       2021/04/01 11:00:04-КРАСИМИРА НАЧКОВА-

Учителите през 2020г. имаха право на платен годишен отпуск общо 66 работни дни.

Когато не са използвани всичките 66 работни дни, колко от тях могат да бъдат прехвърлени за 2021г.

111
       2021/04/01 11:16:28-Нели Иванова-

Здравейте,

предстой увеличение на основната месечна заплата, има двама служители с допълнителни трудови договори. Единият е по чл. 110 -  за 2 часа, другия е по чл. 111 - за 4 часа.

Въпросът ми е трябва ли да се увеличат заплатите  по вторите договори?

272
       2021/04/05 09:25:04-Татяна Минкова-

Учителка ползва трето  последователно майчинство, което предстои да приключи.  Въпросът ни е  : в какъв размер е платеният годишен отпуск за двете години майчинство 54 дни като педагогически специалист или 20 дни, както е по Кодекс на труда за всички .

136
       2021/04/07 15:15:32-Донка Стефанова-

Здравейте!До 15.08.2021г съм в майчинство!Фирмата,в която работя е пред фалит!От счетоводството ми обясниха,че ако след изтичането на майчинството ми фирмата е обявила фалит не мога да използвам полагащия ми се отпуск и не мога да изляза на борсата!Това възможно ли е и ако този сценарий е възможен какво мога да направя за да изляза поне на платена борса за 1 година!Благодаря Ви за отговора предварително!

76
       2021/04/07 17:28:25-Антон Иванов-

Ползва ли се със защитата от уволнение по чл. 333 ал. 5 КТ служителка, която установява настъпване на бременност в периода след връчено, но още не изтекло предизвестие за прекратяване на ТПО по чл.328 ал.1.т.3

117
       2021/04/05 20:05:57-Мария Иванова-

 

Кога на държавен служител се дължи обезщетение при пенсиониране по чл. 106, ал. 3 по Закона за държавния служител в размер на 6 месечни основни заплати? Задължително ли е работникът да е бил държавен служител 10 и повече години, за да получи това обезщетение, или е достатъчно да е работил 10 и повече години в една и съща администрация?  Ако работникът е работил в една и съща администрация /при един и същи работодател/ 20 години, като от тези 20 години е бил държавен служител 7 години, при пенсиониране по чл. 106, ал.3 по Закона за държавния служител дължат ли му се 6 месечни основни заплати?

171
       2021/03/31 12:29:08-Гергана Хаджиколева-

Здравейте,

служител придобива право на пенсия 06.2020 г., и продължава да работи в дружеството.

Предстой да бъде прекратен трудовия договор . Коя  база се използва за начисляване на обезщетението по чл. 222 ал.3 от КТ, месеца когато придобива правото на пенсия - 06/2020 г  или месеца предхождащ датата на прекратяване на трудовия договор?

 

Благодаря

85
       2021/03/29 13:26:59-Лилия Владимирова-

При вливане на едно предприятие в друго, се прави регистация в НАП на основание чл. 123 от Кодекса на труда и съответно се прави вписване в трудовите книжки на служителите. Това достатъчно ли е или се налага  и изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори на всички служители поотделно само затова, тъй като всички условия по договорите остават непроменени?

72
       2021/03/31 16:35:30-Валя Андреева-

Здравейте,

изплаща ли се СБКО върху дни на "платен отпуск, допълнителен платен отпуск, отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 г." или е само върху реално отработени дни?

Такова решение е взето от общото събрание.

 

 

 

82
       2021/03/30 15:26:38-Ванко Иванов-

 

 

Здравейте,

 

пиша Ви относно новите правила за изплащане на 6 заплати при пенсиониране, променени в ДВ, бр. 107 от 2020 г. , касаещо КТ чл.222, ал.3 и ал.4.

 

Служител в общинска администрация Пловдив Има над 36 години трудов стаж в публичния сектор: 30 г. в община Брезово и 6 год. в община Пловдив.

 

Въпроса ми е: Има ли право на 6 заплати и как да процедираме в конкретния случай. Ако има право -  следва да ги изплатим?

 

Благодаря Ви предварително!

 

92
       2021/03/29 11:38:39-Стефка Йолова-

Здравейте, предстои ми да бъда освободена от работа, поради навършване на пенсионна възраст. Въпроса ми е на колко брутни заплати имам право 2 или 6, при условие, че имам над 10 години стаж през последните 20 години, но при различен работодател. Двата са на бюджетна издръжка в една и съща Община. Имам стаж, като счетоводител в Основно училище Васил Левски, с. Кунино /училището бе затворено/. Сега от години работя, като счетоводил в Община Роман. Благодаря за Вашия отговор!

94
       2021/03/27 08:52:03-Лилия Владимирова-

При вливане на едно предприятие в друго, трудовите правоотношения със служителите се запазват. Прави се регистрация в НАП с подаване на уведомление по чл.62, ал.5 КТ , за вливането по чл. 123 ,КТ. Трябва ли да се изготвят и пидписват нови  допълнителни споразумения по чл. 123 с всички служители, поотделно, или е достатъчно само да се впише това основание в трудовите книжки?

 

 

 

 

75
       2021/03/24 13:58:53-Деница Кунева-

Здравейте, 

при сумирано изчисляване на работно време, служителите работят на три смени.

Втората смяна е от 14.30 до 23.00ч. Нощен труд се заплаща за часовете между 22.00 -06.00.

трябва ли да се плаща по 1. лв за отработения час от 22.00 до 23.00ч. за втората смяна , ако да задължително ли е?

за Нощната смяна , която е от 23.00 до 06.00 се заплаща  нощен труд, но при втората смяна не. 

 

 

55
       2021/03/28 11:50:18-Асен Жабленски-

Уважаеми дами и господа,

Имам трудов договор за допълнителен труд за 1 час дневно.

Въпросът ми е свързан с начина на формиране на платен годишен отпуск.

Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските „Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

Според мен имам право на 20 дни платен годишен отпуск по 1 час дневно.

Работодателят ми е определил 7 дни отпуск за годината, за който заплащането се изчислява върху възнаграждение, определено за положен труд от 1 час дневно.

Моля за вашето становище как конкретно в случая трябва да се определи размерът на платения годишен отпуск.

97
       2021/03/23 13:51:43-Кристина Хусарова-

Здравейте,

имам колебания, колко точно трябва да бъде трудовият стаж на лице работило 2 месеца на 3 часов работен ден, при законоустановено за длъжността 8 часов.

Четейки информация в мрежта, стигам до два варианта:

Първи вариант: 60 дни * 3 часа = 180 часа : 8 часа = 22 дни и 4 часа, което се приема за 23 дни трудов стаж.

Втори вариант: 42 отработени дни * 3 часа = 126 часа : 8 часа = 15 дни и 6 часа, което се равнява на 16 дни трудов стаж.

Благодаря Ви предварително, но наистина срещах доста противоречия, и затова се обръщам към Вас. Лек и успешен ден!

101
       2021/03/22 15:16:06-Илияна Георгиева-

Има ли право работодателя да ми откаже платена и неплатена отпуска при затваряне на детските градини и училищата заради Корона вируса. Имам две деца на 2 и 9 години.

70
       2021/03/22 13:48:55-Борислав Иванов-

През м.07.2018 е прекратен трудов договор. През м.03.2021 лицето придобива право на пенсия.

Към момента, позовавайки се на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, предявява претенция за обезщетението по същата разпоредба. 

Считаме, че няма такова право, защото към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът още не е бил придобил правото си на пенсия.

Моля за Вашето експертно становище, вкл. и посочване на задължителна съдебна практика.

Благодарим !

70
       2021/03/22 13:31:38-Юлиана Мицева-

Здравейте,

Въпросът ми е, при дисциплинарно уволнение на трудоустроен служител с ТЕЛК, иска ли се разрешение от Инспекция по труда. 
Предварително благодаря!

85
       2021/03/22 16:43:21-Lili Kara-

От скоро организирахме работата в режим- работа от разстояние, като се позоваваме на чл. 120б от КТ. Предоставили сме техника на служителите, а също и техническа поддръжка. Неясен обаче остава въпросът за това по какъв начин на бъде осигурена интернет връзка с домовете на служителите. По закон тя се покрива от работодател, тук обаче идва момента, в който всички служители са на различни абонаментни планове, които често включват и месечна такса за телефон/телевизия.
1) В този ред на мисли как чисто счетоводно и законово работодателят да изпълни това свое задължение и да осчетоводи еднакви разходи за всички служители?
2) Дали законово трябва да бъде прекаран нов отделен интернет, в домовете на служителите, който да бъде използван само за служебни цели и да се покрива от компанията?

 

3) Ако вариант 2 не се изисква, а вариант 1 не работи, то възможно ли е да се определи средна месечна сума, която служител да получава, за заплащане на интернет връзка? В такъв случай, необходимо ли е ясно счетоводно доказателство, че дадената сума е похарчена само и единствено за интернет, или допълнителната сума(описана в допълнително споразумение) се превежда като разход по трудово правоотношение, т.е. влиза като част от заплатата?

Благодаря!

145
       2021/03/19 12:08:24-Цветелина Йорданова-

Здравейте, Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да помолим за Вашето компететно експертно мнение по следния казус:

В Дружеството, в което работя като Експерт Човешки ресурси имаме служител – юрисконсулт, който има сключен стандартен трудов договор на  за  8 часов работен ден, с работно време – 08:30 – 17:00 часа . Лицето ни уведоми, че желае да работи на втори (допълнителен) тр. д-р при др. работодател където да давал мнения и становища по законодателни инициативи – дейност, принципно различна от тази, която извършва като юрисконсулт изпълнително производство в нашето дружество.

При преглед на нормативната уредба, установихме, че релевантна е следната от КТ: (Допълнителен труд при друг работодател - Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.

Работно време по трудов договор за допълнителен труд - Чл. 113. (6) Във всички случаи на полагане на допълнителен труд общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна (12 часа – чл. 152 КТ) и седмична почивка (48 часа, - чл. 153 КТ), установена с този кодекс.)

С оглед на гореизложеното може да се направи обоснован извод, че работник или служител може да сключи един основен трудов договор за 8 часа и допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда, който не може да бъде за повече от 4 часа (или 6 + 6 часа и т.н.), но не повече от 12 часа за съответния работен ден, без каквото и да е съгласие, тъй като няма такава изрична клауза в договора му.

В случай, че работното време по втория тр. Д-р  е от 17:30 до 20:30 часа, то разпоредбата на чл. 113, ал. 6 КТ ще бъде спазена, но възниква следния въпрос:

1.      Необходимо ли е да се държи сметка за техническото време за достигане на работното място на служителя при втория му работодател и всъщност основния работодател длъжен ли е по някакъв начин да се съобразява с тези обстоятелства по втория тр. Д-р и ако да, на какво основание и по какъв начин?

 

Като пример ще дадем следната ситуация:

1.1.Служителят, с оглед длъжността си, често бива пращан  в командировки в страната – например във Видин и той до 17 часа е в съответна институция – Съд или съдебен изпълнител във Видин, то очевидно в 17:30 няма как да е в София, за да е при втория си работодател?

1.2.Съгласно КТ – като основен работодател не сме длъжни да искаме съгласие за командировка нито от служителя, освен ако е повече от 30 дни, нито от втория работодател, нали така? Случаят не е такъв, (става дума за 2-3 дни командировки в страната), така че можем да го пращаме в командировка без негово съгласие и с оглед изпълнение на трудовите му задължения по дл. характеристика, нали така, но това би ли могло да се тълкува, че му препятстваме по някакъв начин  работата при втория работодател или  всъщност това обстоятелство не е относимо към основния трудов договор, стига по него да са спазени всички изисквания по режима за комадироване – заплащане на дневни и/или квартирни пари (ако лицето нощува в населеното място, където е командировано) и съответни пътни пари?

1.3.Такъв извод може да се направи и от Наредбата за командировките - Чл. 5, ал. 3 Работниците или служителите, които работят по съвместителство в друго предприятие, могат да бъдат командировани от него само при съгласие на работодателя по основното им трудово правоотношение, т.е. обратното няма значение – или казано по друг начин -  ние като основен работодател не е нужно да се съобразяваме с втория му работодател, а само той с нас. Така ли следва да се разбира тази разпоредба?

От всичко изложено, стигаме до извод, че здравата логика наистина навява на мисълта, че първият договор - в случая нашия е основният такъв и съответно втория работодател по допълнителния трудов договор следва да се съобразява с него, защото обратното означава, че служителят няма да изпълни едно от основните си задължения по основния си трудов договор – а именно да посещава съдебните изпълнителил, при които са образувани, водените от него изпълнителни дела, но все пак Молим за Вашето експертно мнение по въпроса  дали  възниква необходимост за първия работодател да се съобразява по някакъв начин с втория работодател  и ако да, на какво основание и по какъв начин следва да го направи, за да не е законово уязвим?

Благодарим предварително за отделеното време и внимание за даване на становището Ви,

Поздрави,

 

145
       2021/03/16 11:20:02-Деспина Дякова-

Здравейте, можем ли да назначим на трудов договор гражданин на ЕС, който ще работи от вкъщи - от страната си, т.е. няма адрес в България. А на граждански договор? Какви са вариантите? Благодаря!

106
       2021/03/16 08:49:44-Камелия Русимова-

С определение на Апелативния специализиран наказателен съд, кмета на общината е отстранен от длъжност до приключване на следствените действия.

Моля да ми отговорите , в какъв статут е кмета в този случай /платен, неплатен отпуск/, как стои въпроса с осигурителните му права и трудовия му стаж.

64
       2021/03/11 23:31:54-Благой Гинев-

Кметът на общината или председателят на общинския съвет в Столична община, дисциплинарно наказващ орган ли е по смисъла на чл. 192, ал. 1 КТ - "Дисциплинарните наказания се налагат от друг орган, оправомощен със закон.", по отношение на управители (в случай на ЕООД) и членове на съвета на директорите (в случай на ЕАД), на еднолични общински дружества (или ЕООД или ЕАД)? Може ли кметът/председателят на общинския съвет да наказва дисциплинарно служители в предприятието - еднолично общинско дружество?

70
       2021/04/05 17:29:10-Иванка Трифонова-

Здравейте,

Бих искала да се консултирам с Вас относно запитване на наш служител.

Човека е наш служител от 2015 г., като преди това е бил уволнен от предишния си работодател. Служителя е водил дела и съда определя да бъде възстановен на работа през 2021 г., след което той напуска и продължава да е наш служител.

От 2015 г. насам нашата фирма плаща за всяка година прослужено време 0.6% за стаж. Служителя твърди, че трябва за времето, за което се застъпва договора му при нас и съответно при предишния работодател му се дължи допълнителни % за прослужено време.

Ние реферираме към Наредба за структурата и организацията на работната заплата, чл. 12 и смятаме, че се дължи % само за действително отработеното време при нас и не се полага допълнително начисление за същия период.

Моля за Вашето професионално становище.

Благодаря!

83
       2021/04/08 13:20:15-Стела Дончева-

Може ли служител който е и на основен и на втори трудов договор при един и същ работодател, да получава отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ за ненормирано работно време и по втория трудов договор, след като получава такъв и по първия. Отпускът е договорен в КТД и трябва ли да се удържа на лицето членски внос към синдиката и по двата трудови договора, ако получава допълнителен отпуск и по двата договора, или трябва да се удържа само по основния.

Задавам въпроса отново, тк в края на 2020 г. го зададох, но не намирам отговор.

Стела Дончева

Гл. експерт ЧР

115
       2021/01/27 10:14:56-Поли Вълчева-

Относно: Служител , който е работел към МБАЛ / търговско дружество/ и в даден момент започва работа в Държавна психиатрична болница / бюджет/ и продобива право на пенсия за осигурителе стаж и възраст.

Въпросът ми е: Трябва ли да му се изплатят 6 заплати обещетение по чл.222, ал.3 след като Служителят няма прекъсване при преминаването си от МБАЛ към ДПБ , съответно има повече от 10 год. трудов и осигурителен стаж , но в ДПБ е имал само 5 години тр. и ос. стаж. Думата "един и същи работодател" смята ли се че е МЗ и на двете болнични заведения или всяко болнично заведение си е само за себе си имайки в предвид неговият начин на финансиране?

81
       2021/02/11 08:58:37-Поля Атанасова-

Здравейте. Като медицинска сестра до м.11.2016 г. съм работила в МБАЛ-АД. След прекратяването ми на Трудово правоотношения с МБАЛ-АД , същата година започвам на работа в Държавна психиатрична боница отново на същата длъжност. В 2021г. ми предстои пенсиониране и по повод на това имам  въпрос относно обезщетение по чл.222, ал.3.  Въпросът е следният: Имайки се в предвид, че едната болница /МБАЛ/ е акционерно дружество чиито пакет акции са МЗ-Община, но с основна издръжка от РЗОК, а другата боница е изцяло на бюджетна издръжка/ДПБ/, трябва ли ДПБ да ми признае годините от МБАЛ съвместно с годините от ДПБ и да ми бъдат изплатени 6 заплати или се взимат само годините които съм прослужила в ДПБ / последен работодател/ и ми се изплащат само 2 заплати като обезщетение?

70
       2021/03/07 22:42:48-Гергана Иванова-

Здравейте!

Може ли общото събрание на Дружество, да реши, че служители в продължителен болничен (повече ит 30) дни няма да получи социални пари? Или при постъпване първитв два месеца няма да полупава социални пари, също? Благодаря Ви предварително! 

83
       2021/03/18 12:15:04-Олга Димитрова-

Следва ли да се актуализира основната ми заплата, считано от 01.01.2021 г. при положение, чу съм излязла в пенсия, считано от 04.02.2021 г. Следва да се има предвид, че оценката от атестацията ми е "над изискванията" и че изплащането на актуализираните заплати се извършва през м. март със стара дата - от 01.01.2021 г. Какта е извество ПМС за изпълнение на бюджета е от м. декември 2020 г., с което се регламентира актализиране на основните заплати в бюджетната сфера. 

Благодаря предварително!

75
       2021/03/22 08:49:26-Мария Кръстева-

Трудовото правоотношение на служител е прекратено поради смърт. Към датата на смъртта, служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване и за изплащане на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца по чл. 222, ал. 3 КТ , но не е подал заявление за прекратяване на трудовото му правоотношение. Впоследствие наследниците на служителя оправят искане до работодателя на починалото лице за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 4, във вр. с чл. 3 от КТ и чл. 68а, ал. 1 от КСО. В тази връзка, с оглед на това, че пенсионирането на лицата една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО става по тяхно желание, а в случая прекратяването на трудовото правоотношение е поради смърт, следва ли работодателя да изплати на наследниците на починалия служител обезщетение по чл. 222, ал. 4, във вр. с чл. 3 от КТ и чл. 68а, ал. 1 от КСО?

98
       2021/03/26 13:47:52-Яна Димитрова-

Моля за разяснение за следното:

Лице, с придобито, но неупражнено право на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст /което получава междувременно пенсия за инвалидност за общо заболяване по силата на ТЕЛК/, почива. Работодателят прекратява трудовото правоотношение след смъртта на лицето и изплаща обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ на наследниците му. Лицето има 15 г трудов стаж при работодателя. Шест брутни заплати ли трябва да се изплати обезщетение на наследниците? Пенсията за инвалидност, която е получавало лицето, има ли отношение към дължимото от работодателя обезщетение?

Благодаря. 

153
       2021/03/27 10:50:49-Гергана Маринова-

Здравейте! 

Мога ли да попитам дали работодатя има право да прекрати неплатения отпуск в който съм поради въведения локдаун и невъзможността детето ми да посещава училище (то е първокласник)?Отглеждам детето си сама!Принуждава ме да се върна на работа преди да бъдат отворени учебните заведения и по този начин не мога да се възползвам и от соцялната помощ.

Моля за отговор и съвет!

Благодаря предварително!!!

107
       2021/03/25 14:38:26-Ивелина Митова-

Здравейте! Необходимо ли е да се подготвя от работодателя индивидуална заповед за всеки служител при промяна на класа – процент за трудов стаж и професионален опит? При назначаване във фирмата в договора е описан процента за всяка година трудов стаж.

114
       2021/03/25 09:24:58-Деница Кунева-

Здравейте, 

 

имам въпрос по повод отлагането на отпуск по чл.176 ал.1 т.2 от КТ- задължително ли е всяка година всички служители да пишат молби за отлагане на отпуск за следващата календарна година?

благодаря!

149
       2021/03/29 09:03:24-Мартин Руменов-

При въведено сумирано изчисляване на работното време междуседмичната почивка не трябва да е в по-малък размер от 36 часа (чл. 153, ал. 2 от КТ).

А също така седмичната почивка следва да се предоставя в рамките на всеки седемдневен период, съобразно утвърдения поименен график на лицето.

Моля за ясно становище по определяне на термина "седемдневен период". 

Часовете в първия ден преди започване на работната смяна броят ли се за междуседмична почивка от предходния период?
(Пример: В събота дневната смяна свършва в 20:00. До Неделя 24:00 часа има 28 часа, но до следващата работна смяна за слжутеля в понеделник от 08:00 има 36 часа)

137
       2021/03/26 14:29:35-Елена Спасева-

Здравейте, работя в хотел в зимен курорт. Ще ни освобождаваТ от работа защото сезонът приключи. Работодателят ми иска да прекрати трудовия му договор по  член за взаимно съгласие.  Въпросът ми е имат ли право да направят това и има ли начин да приключат ТД ми поради намаляване на обема на работата ( каквато е и реалната причина )?

Благодаря предварително ! 

173
       2021/03/26 10:37:35-ЕЛЕНА КАЛИНОВА-

ЗДРАВЕЙТЕ! ОТ ПРОЧЕТЕНИТЕ ОТГОВОРИ РАЗБРАХ, ЧЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ СЕ ПОЛАГА САМО ПО ОСНОВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР. МОЯТ ВЪПРОС Е СЛЕДНИЯТ: АКО РАБОТОДАТЕЛЯТ НА ВТОРИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ИСКА ДА ПЛАЩА И КЛАС ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ В НАРУШЕНИЕ ЛИ Е? БЛАГОДАРЯ!

150
       2021/03/25 20:51:14-Гергана Димитрова-

Здравейте! В предприятието, в което работя, имаме назначен на срочен трудов договор служител. Междувременно се оваканти друго работно място. Възможно ли е само с допълнително споразумение, тъй като и служителят, и работодателят са съгласни, трудовото му правоотношение да бъде изменено на такова за неопределено време?

134
       2021/03/25 10:39:34-Лидия Петкова-

Здравейте,

бих искала да попитам, длъжен ли работодател да признава придобит професионален опит, от предни паботодатели, когато нов служител започва работа на сходна позиция?

И кой определя, кои длъжности са сходни?

Защита в НСОРЗ чк.12, ал.2, че се зачита тр.стаж в конретното, новото предприятие където лицето е започнало работа.

Поне аз така го разбирам.

123
       2021/03/23 19:46:45-Богомила Лачева-

Здравейте,

на 29.09.2020г беше прекратен трудовият ми договор със заповед от работодателя ,за прекратяване на трудовия договор в съответствие с чл.71 от КТ. В заповедта се опоменава , че причина за прекратяването му е :

" Прекратяване на трудов договор по време на изпитателен срок по инициатива на работодателят . На осн. чл.70 ал.4 КТ . Изпитателния срок е удължен във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед N:РД-01-124/13.03.2020г"

В нея е посочено още ,че съм ползвала отпуск на осн. чл.173а ал.1 КТ за времето от 16.03.2020г до 17.05.2020г , но за нея нямам връчена заповед от работодателя . Също така работодателят разполага със заповед за преустановяване на работата за срок до преустановяване на извънредното положение ,чрез която нарежда на осн.173 ал1 от КТ за периода да се предостави платен годишен отпуск на служителите . Тази заповед също не ми беше връчена и няма мой подпис . За това , че съм била в гореспоменатия отпуск аз разбрах чак когато ми беше връчена заповедта за прекратяване на трудовия договор. 

Въпросът ми е дали в този случй уволнението ми е незаконосъобразно ?

Моля за вашето специализирано становише . 

                                                               С уважение : Богомила Лачева

                                            

77
       2021/03/23 14:41:52-Ивелин Гочев-

Законосъобразно ли е прекратяване на трудов договор с лице с ТЕЛК - 50 и над 50%, на основание на чл. 331 КТ ?

Благодаря Ви и хубав ден!

102
       2021/03/22 19:44:59-Катя Колева -

Здравейте! От януари 2016г. работя по трудово правоотношение към самоосигуряващо се лице.За този период съм преназначавана веднъж, променян е и размера на трудовото ми възнаграждение.Счетоводителят на моя работодател е на мнение, че що съм наета от самоосигуряващо се лице, не трябва да оформя трудовата ми книжка съгласно действащото ми законодателство, защото след като трудовото правоотношение бъде прекратено, ще ми бъде издадена осигурителна книжка от НОИ. Задължително ли е да се отразява информацията, свързана с действащия ми трудов договор в трудова книжка, която според мен е официален удостоверителен документ. 

113
       2021/03/22 16:15:53-Николай Дерузов-

Здравейте!
    Запитах ръководството на дружеството в което работя ,защо не получавам допълнително възнаграждение когато сменям колега в отпуск.В същото време изпълнявам и моите задължения.Цитирах  чл.259 от КТ. Длъжностите ни са "склададжия" в два различни отдела на отделни складове и не съм зам.  или пом. на другия,
     Беше ми отговорено кратко че според Вътрешните правила за работната заплата на Дружеството трябва отсъстващия работник да отсъства повече от един месец и следващите дни ще ми бъде заплатено с до 30 % от неговата заплата.
      Тези ВПРЗ не са ли в противоречие с КТ и трябва ли да ми се заплати допълнително възнаграждение за всеки ден в който сменям колегата и съответно на него когато той ме сменя и извършва и неговите задължения.
       Благодаря предварително!

145
       2021/03/23 13:54:15-Тодор Христов-

Работещ пенсионер съм.От 10 години и два месеца работя в един и същ комплекс .Първите две години фирмата към която работим беше със седалище Пазарджик .От 2013 година смениха имео и МОЛ . Интересува ме при прекратяване на работа колко заплати трябва да получа . Зачитат ли се и двете фирми за 10 години стаж или само от последната 7-8 години. Като обекта е един и същ.

112
       2021/03/23 15:48:26-Валентина Ананиева-

Наша служителка, която работи от 12 години при този работодател желае да напусне и да получи обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ. Същата в момента е на 58 годишна възраст, преди няколко години, когато е работила при нас е придобила право на пенсия по първа категория труд и е упражнила правото си за пенсиониране по друга категория труд има отпусната пенсия, без да прекратява трудовото си правоотношение. Ние дължим ли й обезщетение, след като няма възраст за трета категория труд?

142
       2021/03/27 16:03:49-Галина Матева-

Здравейте,

интересува ме имам ли право на обезщетение от 2 брутни работни заплати при придобито право на пенсиониране 2-ра категория труд или трябва да имам възрастта за пенсиониране 3-та категория труд  за жените за страната и тогава да имам право на това еднократно обезщетение.

252
       2021/03/19 10:19:41-Васил Люцканов-

С 3 месеца се удължава срокът на валидност на всички ТЕЛК и НЕЛК решения, които изтичат на 30 април 2021 г. Така те ще действат до 30 юли, съобщиха от социалното министерство. Целта на мярката е да се избегне струпването на много хора на едно място и да се намали риска от заразяване с COVID- 19. 

Това съобщение бе огласено в печатните и електронни медии на 30 ануари тази година. 

С какъв норамтивен акт и от коя дата е взето това решение на МГСГ (вероятно)?  

Аз имам такова решение на ТЕЛК и жизнено важно за мене да угочня този въпрос. При сегашната усложнена епидемична обстановка и нов локдаун е висок рискът от заразяване, ако се наложи да правя нови, актуални изследвания - сърдечносъдови, венозни, кръвни и ред други, за представяне пред комисия след 30 април!

76
       2021/03/18 12:41:50-Даниела Делчева-

   Здравейте, предстои ми пенсиониране и съм подала заявление до работодателя да бъда освободена от 01.03.2021г., получих заповед от същата дата. Обезщетението по чл. 222 и чл.224 от КТ- неизползван платен отпуск и 6 БРЗ е изчислено и изплатено в м.02 на база работна заплата с клас прослужено време, като е взета база м.01.2021г. За м.01 и 02 имам пълни отработени работни дни. Смятам, че базата трябва да е Брутна заплата за м.02 и изплащането да е през м.03.2021г, както пише в заповедта. Моля за Вашето становище относно база за изчисление на обезщетенията по КТ. Благодаря предварително!

107
       2021/03/18 11:39:45-Стефка Гергова-

Здравейте,

Работата ми позволява да си изпълнявам трудовите задължения дистанционно. Съпругът ми с Ковид и съм контактна. Мога ли да съм карантина без да ползвам болничен и да си работя дистанционно и това нарушение ли е на Кодекса на труда.

Благодаря Ви предварително!

134
       2021/03/16 16:27:42-Петя Стоянова-

Работодател може ли да сключи  допълнителен трудов договор по чл.114 от КТ за два дни седмично: петък и събота, по 4 часа на ден, за работа от 19ч. до 22ч., при положение, че лицето работи по основен трудов договор при друг работодател на 8ч. при петдневна работна седмица?

552
       2021/03/11 11:48:20-МАРИЯ СТОЯНОВА -

Здравейте,

Бих искала да попитам необходимо ли е да се изисква разрешение от инспекцията на труда за прекратяване на трудов договор на служител, който е пенсионер по стаж и възраст, но има ТЕЛК който е придобит преди назначаване във фирмата? 

Благодаря предварително!

118
       2021/03/11 09:08:55-Иванка Мановска-

По свое желание учител е упражнил правото си на пенсиониране по чл. 69в от КСО по време на трудовото си правоотношение с училището. Отпусната му е пенсия.

Въпросът ми е: Може ли работодателят да прекрати трудовото правоотношение с лицето на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда?

Благодаря!

80
       2021/03/25 14:36:38-Максим Алашки-

Държавен служител съм в Министерство на отбраната, считано от 29.12.2003 г., когато ми е присвоен втори младши ранг. После периодично и регулярно, съгл. чл. 75 от Закона за държавния служител е повишаван. Последният такъв – четвърти старши – е присвоен на 11.04.2014 г. От тогава:

за 2014 г. имам оценка Изпълнението надвишава изискванията;

за 2015 г. нямам годишна оценка, защото малко над 6 месеца съм отсъствал;

за 2016 г. имам оценка Изпълнението надвишава изискванията;

за 2017 г. нямам годишна оценка, защото за периода 01.08.2016 г. - 14.02.2018 г. бях с прекратено служебното правоотношение, което бе обявено за незаконно от ВАС и съответно бяха  възстановени всички права, нарушени от незаконното уволнение - осигуровки, месечни възнаграждения (не повече от 6) и т.н., като правоотношението ми се счита за непрекъснато;

за 2018 г. имам оценка Изпълнението напълно отговаря на изискванията;

за 2019 г. имам оценка Изпълнението надвишава изискванията;

за 2020 г. имам оценка Изпълнението надвишава изискванията.

В резултат на моя жалба до работодателя - министъра на отбраната, службата по човешките ресурси ми отговори, че нямам три последователни годишни оценки не по-ниски от Изпълнението надвишава изискванията или четири последователни годишни оценки не по-ниски от Изпълнението напълно отговаря на изискванията, въпреки, че през периода има пет атестационни оценки, както и липса на една такава, поради незаконно уволнение.

Мисля, че словосъчетанието "Три (четири) последователни годишни оценки" е различно от словосъчетанието "Три (четири) последователни години с оценка", което бива тълкувано от службата по човешките ресурси в Министерството на отбраната. Смисълът на тези 3 (4) годишни оценки е служителят да има изработени толкова години, за да може да бъде вдигнат ранга му, а не след всяко прекъсване (не по вина на служителя) те да започнат да се броят отново. Нима ако студент прекъсне обучението си за 1 година след примерно 3-ти курс, след завръщането си ще започне пак от 1-ви курс? Едва ли е такава логиката за повишаване в ранг. Така хипотетично може да се получи, че служител има 25 години трудов стаж, но с различни прекъсвания през 2 (3) години - по майчинство, обучение, болест, пак майчинство и др., с реално отбратено време 20 години, но да не може да повиши своя ранг.

Моля за Вашето професионално тълкуване на въпросния казус.

Благодаря предварително,

доц. д-р инж. Максим Алашки

114
       2021/03/22 21:10:19-Румен Николов-

Какъв трябва да бъде  размера на  Основното Трудово  възнаграждение при  ТД  при  щат-на  МРЗ!?Защо не се  взема  тази  ,приета  с Пстановление на  МС-ежегодно /сега  действащата  е  650лв/,  а счетоводителя  вписва  по-малко  от нея -525лв,като ми  обяснява  ,че  с допълнителните  плащания  към  основната  -за  41г придобит  трудов стаж и  професионален опит..,по 0,6%=24,6%,Осигурителния  ми  доход  ставал над  650лв...!?Според мен това  вече  е брутна  заплата  и така  се нарушава  чл4,ал2  от  НСОРЗ,Където  изрично е  упоменато   ,че ОТВ  по  ТД  не може да бъде по-малко  от  МРЗ-не може да се  заменя  Осн.  заплата  или част от нея с допълнителни  или  други възнаграждения и плащания ...!?Благодаря  предварително,ако  полуа  компетентния  Ви  отговор.!                                                 С уважение:Р.Николов.

148
       2021/03/23 09:51:39-Ангел Георгиев-

Здравейте!

Служител съм в общинска администрация, назначен на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда с трудов договор от 22.07.2013г.. До момента не ми е изплащано възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Имам ли право на такова допълнително възнаграждение? Това, че моят щат е в перо на общинския бюджет "Дофинансиране с общински приходи" лишава ли ме от правото да получавам допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит?

Благодаря Ви предварително за съдействието! На разположение съм за допълнителна информация по въпроса.

С уважение,

Ангел Георгиев

150
       2021/03/25 14:36:23-Маргарита Добрева-

 

 

 

Здравейте! Имам три въпроса свързани с работа по втори трудов договор, сключен на основание чл. 111 от КТ.

1. Допустимо ли е служител да работи на пълно работно време (8 часа) при един работодател и на 4 часа по допълнителен трудов договор по чл. 111 при друг работодател, при положение че по първия договор работи от 8:00 до 17:00 (с един час обедна почивка), а по втория от 17:15 до 21:15.

2. На основание чл. 113, ал. 5 от КТ служителят е предоставил писмено съгласие за работа повече от 48 часа седмично. Съгласието е за период от 4 месеца. Допустимо ли е след изтичане на тези 4 месеца да бъде дадено ново писмено съгласие и има ли ограничение колко пъти може да се подновява съгласието на служителя.

3. Служител работи на пълно работно време по основно трудово правоотношение и на 5 часа на седмица по втори трудов договор, сключен на основание 111 от КТ. Полага ли се по закон платен годишен отпуск на лицето по втория трудов договор и следва ли този отпуск да бъде записан в трудовия му договор?

143
       2021/03/20 13:31:51-Малена Кръстева-

Здравейте! За 2020 г. ми е извършена атестация за работатами  като бюджетен служител с постоянен трудов договор, за което съм получила ценка "изпълнението отговаря на изискванията", според определените вътрешни правила на Сметната палата. От 12.03.2021 г. съм освободена от работа по чл.326, ал.1 от КТ и във връзка с , мое постъпило предизвестие. (Заповедта е подписана от мен на 16.03.2021 г.)

За периода 01.01.2021 г. до датата на подписване на заповедта за освобождаване не съм получила заповед за индексиране на заплатата ми за 2021 г. за разлика от колегите ми, които са получили увеличение със заповеди от м.март2021 г ,които са в сила от 01.01.2021 г. Следва ли да получа увеличение на щатната си заплата, след като съм покрила изискванията по вътрешните правила  на бюджетната организация и в ЗДБРБ за 2021 г. е заложено  увеличение на работните заплати на бюджетните служите, в т.ч. и по бюджета на Сметната палата.    file:///C:/Users/user/Downloads/048-pravilnik-podbor.pdf

69
       2021/03/19 17:35:07-Силвия Иванова-

Служителка е назначена на работа на 23.11.1984г., През 1997г. на служителката й е начислен допълнително трудов стаж в размер на 12 месеца за отглеждане на дете, което е родено през 1982г.  Въпросът ми към Вас е: Освен трудовия стаж за времето което е работила на пълно работно време при нас, трябва ли да прибавя към образец УП-3 и тези 12 месеца които тя е отглеждала детето си и има представен акт за раждането му. Моля за яснота как да оформя коректно УП-3. Благодаря.

72
       2021/03/19 15:17:46-Нина Георгиева -

Може ли работодател да кара работниците си да вземат платената си отпуска,  сега за 10 дни докато е обявено извънредно положение? При положение,  че магазина ще бъде затворен заради взетите мерки срещу Covid 19? Благодаря предварително за отговора!

96
       2021/03/16 19:39:37-Хасан Низам-

Имам ли право на Платен годишен отпуск ако последните 10 години съм работил в чужбина но последните 10 месеца съм получавал обезщетение за безработица в България в момента имам договор в Българска фирма и трябва ли да чакам 4 месеца за да получа право на полагащия ми се платен отпуск

 

143
       2021/03/16 19:09:40-Детелина Степанова-

Здравейте! Предстои ми връщане на работа за актуализация на заплата след платен отпуск по майчинство преди използване на натрупаната отпуска. За съжаление се разболях от корона вирус и при изтичане на двете години ще трябва да взема болничен. Дните, в който съм в болничен могат ли да се броят за част от тези 10 дни, които са необходими да се върна на работа за актуализацията на заплатата или не? 

122
       2021/03/16 13:14:55-Ваня Иванова-

Здравейте,

интересува ме:

1. В какъв срок трябва да се подаде молба до управителя за получаване на обезщетение по чл.222(3), (4) от КТ  и във връзка с чл. 68(2) от КСО при придобиване на право за  ранно пенсиониране?

2. Трябва ли да се получи пенсионното разпореждане от НОИ и тогава да се подава молба до управителя?

3. Ако вече е прекратено трудовото правоотношение с работодателя, но към момента на подаване на документите към НОИ лицето е работило при този работодател как трябва да се процедира?

Предварително Ви БЛАГОДАРЯ !  

176
       2021/03/15 17:01:34-Елена Ангелова-

Комисията за допускане до конкурс по документи има следното питане: Признава ли се за 3 годишен професионален опит работа по граждански договор от 01.01.2018 г. и представена служебна бележка от работодател, че е назначен на трудов договор от 2019 г.

92
       2021/03/14 12:39:18-Симона Цветкова-

Учител съм на постоянен трудов договор и съм във втората година на отпуск по майчинство, който изтича на 30.04.2012г. Интересувам се трябва ли или не да се върна на работа и за колко дни, за да бъде актуализирана заплата ми, моята към момента е 760? Ако след приключване на отпуск по майчинство се възползвам от полагащият ми се платен отпуск, натрупан през последните две години, без да се взъщам на работа за нито един ден, то той виз основа на коя заплата ще бъде - на 760 от 2018 или има начин да е на заплата от 2021г ?

122
       2021/03/12 12:55:22-В. Павлова-

Здравейте,

за работници и служители, които ползват неплатен отпуск на осн. чл.160 от КТ през 2021 г. по причини, не свързани с пандемичната обстановка, следва ли да се прилага разповедбата на § 4а. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение ( изм. и доп. ДВ, бр.14 от 17.02.2021 г.)    

 

97
       2021/03/11 10:07:23-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА-
СЛУЖИТЕЛЯТ П.Т. ПОСТЪПВА НА РАБОТА  ПРЕЗ 2013Г. И ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТИ ЗА ТРУДОВ СТАЖ ОТ ПРЕДИШНИ МЕСТОРАБОТИ, НО Е ЗАЧЕТЕН ТРУДОВИЯ МУ СТАЖ САМО ДО 1996Г. И МАЛКО УЧИТЕЛСКИ, КОЙТО Е ПРИДОБИЛ /ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА % ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ/.
СПОРЕД НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ОБЩИЯ СТАЖ СЕ ЗАЧИТА ДО 01.07.2007Г. 
ОПИСАНИЕ НА ТРУДОВ СТАЖ:
1. ОФИЦЕР - ОТ 23,08,1991 ДО 18,09,1996 ИЛИ 05Г. 00М. 27 ДНИ;
2. СЛУЖИТЕЛ - ОТ 01,10,1996 ДО 01,10,2011 ИЛИ 15Г. 00М. 00 ДНИ
ПО Т.2 СЛУЖИТЕЛЯТ Е ПРЕКРАТЕН НА ОСН. ЧЛ.245, АЛ.1, Т.13 ОТ ЗАКОНА ЗА МВР И ВСЪЩНОСТ ТОЗИ СТАЖ НЕ Е ПРИЗНАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА % ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ.
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА Е ДОПУСНАТА ГРЕШКА ИЛИ ИМА ПРИЧИНА ДА НЕ Е ЗАЧЕТЕН?
 
 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ!
 
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА 
 
 
 
Област за прикачени файлове
 
 
 
103
       2021/03/10 18:18:52-Нада Иванова-

Здравейте при издаване на Заповед за въвеждане на непълно работно време, която се позовава на Чл.138а, от Кодекс на труда (променен с Държавен вестник от дата 14.05.2020 г.).

Моля уточнете:

-          Възможно ли е намаленото работно време да бъде въведено само на основание Чл. 138а. ал.1 или Чл. 138а., ал.2 (в сила от 14.05.2020 г.) или двете алинеи са задължително обвързани.

-          Възможно ли е да бъде въведено намалено раб. време само за един служител (има ли разлика ако е на различна длъжност от всички останали) или остава изискването промяната да се отнася за цялата фирма или цяло  звено/ отдел.

115
       2020/11/20 11:22:51 - Пенка Петрова - Синът ми е с ТЕЛК 100 п с право на чужда помощ. От 1.9. съм назначена за личен асистент 140 часа и заплата около 614лв. Интересува ме добавката за чужда помощ влиза ли е заплатата ми или трябва да се изплаща към нея. Благодаря 67
       2020/11/12 17:01:03 - Милена Теодосиева - Здравейте, Бих искала да попитам за чия сметка ще бъдат дължимите здравни осигуровки за периода на неплатен отпуск по чл.173а, ал.2, т.2 от Кодекса на труда. Отпускът е отпуснат по молба на служителя. Благодаря Ви предварително за отговора. С поздрав, Милена Теодосиева 79
       2021/03/10 14:56:08-Раvlinka Ivanova-

Имаме назначено лице по заместване до завръщане на титуляра, който е в болничен 6 месеца до 12.03.2021 г. /включително/. Считано от коя дата следва да бъде прекратен срочния договор на заместващия от 13.03. или 15.03.2021 г.?

109
       2021/02/03 10:13:03-Евгени Попов-

 

Здравейте.

много ви моля да ми отговорите на въпроса:

на 5 дневна работна седмица работя ,6 ден който ми е почивка можели да ми бъде годишен платен отпуск 

76
       2021/03/07 20:45:18-Я. С.-

Здравейте,

Имам предложение за дистанционна работа от английска фирма (няма клон в България). Предлагат ми трудов договор (базиран на английското законодателство) и брутна месечна заплата като аз ще трябва да се погрижа за плащането на данъци и осугуровки в България. Интересува ме дали, ако приема работата, стажът, който придобия ще бъде признат в България, имайки предвид, че Великобритания вече не е членка на ЕС?

Благодаря,
Я.С.

119
       2021/02/25 09:27:56-Боряна Цолова-

Служителка е назначена с трудов договор на длъжност касиер по чл.68 ал.1 т.1. След един месец е сключено допълнително споразумение по чл.68 ал.1 т.3 за преминаване на длъжност касиер домакин, като титуляра е по майчинство до края 2021 год. Имаме ли право да съкратим длъжността касиер /длъжността по основния трудов договор/ през 2021?

72